Byla e2-1927-514/2015
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aušra Volskytė rašytinio proceso būdu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Bobutės paskola“ ieškinį atsakovei S. R. (T.) dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 781,78 Eur negrąžintos kredito dalies, 781,78 Eur kredito mokesčio, 20,24 Eur palūkanų kaip atlyginimą už naudojimąsi vartojimo kredito suma po kredito grąžinimo termino pasibaigimo iki kreipimosi į teismą dienos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių. Nurodė, kad 2014-07-02 ieškovas su atsakove sudarė vartojimo kredito išdavimo sutartį Nr. ( - ) (toliau – sutartis), pagal kurią ieškovas atsakovei suteikė 868,86 Eur kreditą 36 mėnesių terminui, o atsakovė įsipareigojo grąžinti suteiktą vartojimo kreditą ir sumokėti 1216,40 Eur kredito mokestį iki 2017-07-02 trisdešimt šešiomis mėnesinėmis įmokomis, kas mėnesį mokant po 57,91 Eur. Atsakovė, sudarydama sutartį, remiantis sutarties 4.1.1.4 ir 4.1.1.6 punktais, patvirtino, jog susipažino ir sutinka su sutarties sąlygomis, remiantis sutarties 3.6.2 p., įsipareigojo laiku grąžinti suteiktą vartojimo kreditą ir sumokėti vartojimo kredito mokestį pagal mokėjimo grafiką, o pagal sutarties 6.1 p., neįvykdžius prievolės laiku sumokėti grąžintiną sumą/ar jos dalį arba periodinį mokėjimą/jo dalį, mokėti kredito davėjui sutarties specialiojoje dalyje numatytas palūkanas, skaičiuojamas toliau nuo visos pradelstos mokėti sumos kaip atlyginimą už naudojimąsi suteikta pinigų suma iki visiško skolos sumokėjimo dienos, kai laiku neapmokėta suma yra įskaitoma į vartojimo kredito davėjo sąskaitą. Atsakovei nemokant įmokų laiku, nereaguojant į ieškovo siunčiamus raginimo laiškus, ieškovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 19 str. ir remdamasis sutarties 8.4 punktu, 2015-07-20 atsakovei siųstu išankstiniu raštišku pranešimu sutartį nutraukė, tačiau atsakovė per pranešime apie sutarties nutraukimą suteiktą terminą įsiskolinimo nepadengė. Dėl ko atsakovė liko skolinga ieškovui 781,78 Eur negrąžintos vartojimo kredito dalies ir 781,78 Eur kredito mokesčio. Ieškovas yra juridinis asmuo, užsiimantis ūkine-komercine veikla, teikiantis finansines paslaugas ir siekiantis gauti pelno, todėl, kredito gavėjui pažeidus vartojimo kredito išdavimo sutarties sąlygas ir nesumokėjus grąžintinos sumos laiku, vartojimo kredito davėjas patiria nuostolius, atsakovė vengia įvykdyti savo prievolę, naudojasi vartojimo kredito davėjo piniginėmis lėšomis, todėl remiantis sutarties 6.1 p. ir vadovaujantis CPK 6.251 str. 1 d. nuostatomis, įtvirtinančiomis visiško nuostolių atlyginimo principą, iš atsakovės priteistinos 20,24 Eur dydžio palūkanos, kaip atlyginimas už naudojimąsi vartojimo kredito suma po kredito grąžinimo termino pasibaigimo. Taip pat iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu, 2015-11-09 specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt paskelbus pranešimą (CPK 130 str.). Tinkamai apie iškeltą bylą informuota atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo nepateikė, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą (CPK 285 str. 2 d.). Bylos medžiaga nustatyta, jog 2014-07-02 ieškovas su atsakove sudarė Kredito išdavimo sutartį Nr. ( - ) (toliau – sutartis) prisijungimo būdu pagal standartines vartojimo kredito sutarties bendrųjų sąlygų (toliau – sutarties bendrosios sąlygos) 4 dalies nuostatas. Iš teismui pateiktų sutarties specialiųjų sąlygų matyti, kad ieškovas 2014-07-02 suteikė atsakovei 868,86 Eur (3000 Lt) kreditą 36 mėnesių terminui, kredito mokestis – 1216,40 Eur (4200 Lt), kredito grąžinimo data – 2017-07-02, o atsakovė įsipareigojo grąžinti kreditą ir sumokėti kredito mokestį iki sutartyje nustatyto termino trisdešimt šešiomis mėnesinėmis įmokomis po 57,91 Eur (200 Lt) pagal grafiką iki kiekvieno mėnesio 2 dienos (sutarties specialiosios sąlygos). Pagal CK 6.870 str. 2 d. paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo momento. Iš byloje esančių ieškovo rašytinių įrodymų (ieškovo 2014-07-02 banko sąskaitos operacijos išrašo) nustatyta, kad 2014-07-02 ieškovui mokėjimo dokumentu Nr. 21313 pervedus į atsakovės banko sąskaitą 868,86 Eur (3000 Lt) sumą (mokėjimo paskirtis – kredito ID ( - )), tarp šalių buvo faktiškai sudaryta paskolos sutartis. CK 6.875 str. 1 d. nustatyta, kad paskolos gavėjas turi teisę ginčyti paskolos sutartį, jeigu jis pinigų faktiškai negavo arba gavo mažiau, negu nurodyta sutartyje, ir šias aplinkybes privalo įrodyti paskolos gavėjas. Byloje duomenų, kad paskolos sutartis būtų nuginčyta ar gauta paskola ir kredito mokestis būtų grąžinti, nėra. Sutinkamai su sutarties bendrųjų sąlygų 8.4 p., kredito davėjui (ieškovui) suteikta teisė nutraukti vartojimo kredito sutartį, kai kredito gavėjas (atsakovė) rašytiniu pranešimu yra informuotas apie pradelstą mokėjimą, mokėjimas pradelstas ilgiau nei vieną mėnesį ir jo suma ne mažesnė nei 10 procentų negrąžintos vartojimo kredito sumos arba mokėjimas yra pradelstas ilgiau kaip tris mėnesius iš eilės, pradelstas mokėjimas nebuvo padengtas per dvi savaites nuo papildomo patvariojoje laikmenoje parengto rašytinio pranešimo įteikimo atsakovui. Atsakovei nevykdant sutartinių įsipareigojimų, atsakovė ieškovo buvo raginta atsiskaityti laiku, nurodžius tikslią mokėtiną sumą (2015-07-03 raginimas Nr. 2015-07-03/31), o atsakovei nereagavus į ieškovo raginimą – informuota apie vartojimo kredito sutarties nutraukimą (2015-07-20 pranešimas apie vartojimo kredito sutarties nutraukimą Nr. 2015-07-20/19).

6Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, tarp šalių sudarytos vartojimo kredito sutarties pagrindu, ieškovas įgijo pareigą suteikti atsakovei kreditą, o atsakovė įsipareigojo nustatytu terminu grąžinti ieškovui tokią pat pinigų sumą bei mokėti kredito mokestį (CK 6.873 str. 1 d., 6.886 str. 1 d.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (CK 6.38 str. 1, 3 d.). CK 6.59 str. nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, todėl atsakovė laikoma pažeidusia prievolę, nes negrąžino paskolos bei kredito mokesčio sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. CK 6.256 str. 1 d. įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių įrodymų nepateikė, ieškovo argumentų dėl skolos pagrįstumo, jos dydžio neginčijo, byloje esantys duomenys patvirtina prievolės neįvykdymą, įrodymų, kad ieškovas savo prievolę vykdė netinkamai ar kad atsakovė būtų visiškai atsiskaičiusi su ieškovu, byloje nėra. Formaliai įvertinus pateiktus įrodymus konstatuotina, kad ieškovo reikalavimas dėl negrąžinto kredito dalies ir nesumokėto kredito mokesčio dalies pagrįstas ir tenkintinas, ieškovui iš atsakovės priteistina 781,78 Eur negrąžintos kredito dalies ir 781,78 Eur kredito mokesčio pagal sutartį.

7Sutinkamai su sutarties bendrųjų sąlygų 6.1 p., neįvykdžius prievolės laiku sumokėti grąžintiną sumą/jos dalį, arba periodinį mokėjimą/jo dalį, atsakovėįsipareigojo mokėti kredito davėjui (ieškovui) sutarties specialiojoje dalyje numatytas palūkanas, skaičiuojamas toliau nuo visos pradelstos mokėti sumos kaip atlyginimą už naudojimąsi suteikta pinigų suma iki visiško skolos sumokėjimo dienos, kai laiku neapmokėta suma yra įskaitoma į vartojimo kredito davėjo sąskaitą. Vadovaujantis CK 6.873 str. 1 d. bei 6.874 str. 1 d., paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 str. nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 str., mokėjimą, jeigu sutartis nenustato ko kita. Iš ieškovo pateiktos 2015-08-04 palūkanų skaičiavimo lentelės matyti, kad atsakovės nesumokėtų palūkanų suma sudaro 20,24 Eur, todėl ši suma priteistina ieškovui iš atsakovės, kaip atlyginimas už naudojimąsi vartojimo kredito suma po kredito grąžinimo termino pasibaigimo iki kreipimosi į teismą dienos.

8Atsakovė vengia įvykdyti savo piniginę prievolę ieškovui, todėl ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

9Ieškovui iš atsakovės taip pat priteistinos ieškovo turėtos 205,40 Eur bylinėjimosi išlaidos: 36 Eur žyminio mokesčio ir 169,40 Eur išlaidų už procesinių dokumentų parengimą (CPK 80 str. 1 d. 7 p., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 286 straipsniu,

Nutarė

11ieškinį tenkinti.

12Priteisti iš S. R. (T.) 781,78 Eur (septynis šimtus aštuoniasdešimt vieną eurą 78 ct) negrąžintos kredito dalies, 781,78 Eur (septynis šimtus aštuoniasdešimt vieną eurą 78 ct) kredito mokesčio, 20,24 Eur (dvidešimt eurų 24 ct) palūkanų kaip naudojimąsi vartojimo kredito suma po kredito grąžinimo termino pasibaigimo iki kreipimosi į teismą dienos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2015-10-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 205,40 Eur (du šimtus penkis eurus 40 ct) bylinėjimosi išlaidų UAB „Bobutės paskola“.

13Atsakovė negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per

1420 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Plungės rajono apylinkės teismui

15pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai