Byla 2A-936-560/2014
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo, trečiasis asmuo Druskininkų savivaldybės administracija

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Almos Urbanavičienės, Jūratės Varanauskaitės ir Dainiaus Rinkevičiaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB ,,Akordas 1“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 9 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo J. Drejerio individualios įmonės „D-rek“ ieškinį atsakovui UAB ,,Akordas 1“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo, trečiasis asmuo Druskininkų savivaldybės administracija.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas J. Drejerio individuali įmonė „D-rek“ pateikė ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB ,,Akordas 1“ 30 180 Lt skolos, 1 431,48 Lt delspinigių, 7,75 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad 2011-09-19 ieškovas su atsakovu sudarė Prekių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 11-09/DR 01, pagal kurią ieškovas įsipareigojo pagaminti ir perduoti atsakovui sutarties prieduose Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 ir specifikacijoje nurodytus suolus – 29 vnt. PS-1 suolų, 12 vnt. PS-2 suolų, iš viso 41 vnt. Atsakovas pagal sutartį įsipareigojo sumokėti ieškovui 70 180 Lt (su PVM) suolų kainą tokia tvarka: 15 000 Lt sumokant avansu iki 2011-09-18, 25 000 Lt sumokant iki 2011-10-24, atsakovui priėmus 30 vnt. suolų, likusią 30 180 Lt sumą sumokant per 30 dienų gavus visus pagamintus suolus, pateikus laidavimo raštą garantiniam laikotarpiui ir pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. 2011-11-09 atsakovui perduoti paskutiniai suolai, 2011-11-11 atsakovo atstovas pasirašė prekių priėmimo-perdavimo aktą, o 2011-12-07 atsakovui registruotu laišku išsiųstas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) SĮLD 057074. Nurodė, kad atsakovas už perduotus suolus nesumokėjo 30 180 Lt, o ieškovo paragintas atsisakė sumokėti, nurodydamas, kad suolai yra nekokybiški. Nors ieškovas su atsakovo pretenzijomis nesutiko, tačiau savo sąskaita išmontavo kai kurių suolų medines dalis ir jas iš naujo impregnavo spalvotu impregnantu. Visos iš naujo impregnuotos medinės suolų dalys buvo sumontuotos į vietą 2012 m. gegužės mėn. pradžioje. 2012-05-07 ieškovas su Druskininkų savivaldybės administracija pasirašė priėmimo-perdavimo aktą, kuriame konstatuota, kad ieškovas atliko nurodytus darbus. Po 2012-05-07 ieškovas nėra gavęs jokių pretenzijų dėl netinkamos suolų kokybės. Pažymėjo, kad sutartyje nėra nustatyta atsakovo teisė atsisakyti sumokėti dalį kainos tuo pagrindu, kad neapibrėžtoje ateityje gali paaiškėti, jog parduoti suolai yra netinkamos kokybės.

6Atsakovas UAB ,,Akordas 1“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, su kuriuo nesutiko, prašė atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovo pateikti suolai buvo netinkamos kokybės, generalinis užsakovas Druskininkų savivaldybės administracija atsisakė šiuos suolus priimti kaip tinkamus, todėl atsakovas 2011-12-05 surašė defektinį aktą Nr. 1, kuriuo įpareigojo ieškovą ištaisyti nustatytus trūkumus – pagaminti naujus suolus ir sumontuoti juos objekte iki 2012-04-01. Nurodė, kad ieškovas nepateikė atsakovui generalinio užsakovo, priėmusio prekes, patvirtinimo, jog prekės yra kokybiškos, tinkamos ir generaliniam užsakovui priimtinos. To nepadaręs, ieškovas pažeidė reikalavimą bendradarbiauti su atsakovu. Nesant jokių įrodymų dėl ieškovo pateiktų prekių tinkamos kokybės, atsakovui nekyla pareiga apmokėti už šias prekes.

7Trečiasis asmuo Druskininkų savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog dalis SP-1 ir SP-2 suolų yra nekokybiški ir reikalinga šalinti jų trūkumus. Pažymėjo, kad apie suolų trūkumus buvo informuoti tiek ieškovas, tiek atsakovas, todėl nurodė, kad ieškinys yra atmestinas.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-05-09 sprendimu ieškovo J. Drejerio individualios įmonės „D-rek“ ieškinį patenkino visiškai. Teismas nurodė, kad suolų perdavimo momentu atsakovas jokių pretenzijų dėl jų kokybės ieškovui nereiškė, o ginčas dėl suolų kokybės tarp šalių kilo pradėjus suolus eksploatuoti lauko sąlygomis. Nurodė, kad ieškovo užsakymu Kultūros paveldo centro Informacijos skyriaus Detaliųjų tyrimo poskyrio 2011-12-27 atliktų ginčo suolų cheminių, mikrobiologinių tyrimų, siekiant nustatyti pilkšvai melsvų dėmių ant suolų paviršiaus atsiradimo priežastis, išvados patvirtina, kad suolų medinių dalių spalvos pakitimai galėjo atsirasti dėl gamtinių sąlygų ar trečiųjų asmenų kaltės, todėl ieškovas už tokius trūkumus neatsako. Teismo vertinimu, tai, kad ieškovas, nors ir nesutikdamas su atsakovo ir Druskininkų savivaldybės administracijos pareikštomis pretenzijomis, 2012-04-18 – 2012-05-07 atliko suolų atskirų medinių dalių remontą, iš naujo jas visas impregnavo spalvotu impregnantu, įrodo, jog ieškovas bendradarbiavo tiek su atsakovu, tiek ir su trečiuoju asmeniu, vykdydamas savo sutartinius įsipareigojimus atsakovui. Teismas, atsižvelgdamas į prekių specifiką, nurodė, kad parke esantiems mediniams suolams, kuriuos veikia įvairios gamtinės sąlygos, reikalinga tam tikra nuolatinė priežiūra, tačiau ją turi vykdyti savininkas, o ne gamintojas. Nurodė, kad į bylą pateiktoje generalinio užsakovo Druskininkų savivaldybės administracijos 2012-11-08 pretenzijoje nurodyti trūkumai nėra pakankamai detalizuoti, konkrečiai nenurodyta, koks kiekis suolų yra nekokybiški, o iš pateiktų nuotraukų akivaizdžiai nesimato, jog suolų medinės dalys yra nekokybiškos. Be to, teismo posėdžio metu atsakovo atstovas teigė negalintis konstatuoti, kad visi ieškovo pagaminti ir perduoti suolai yra nekokybiški. Trečiasis asmuo Druskininkų savivaldybės administracija bylos nagrinėjimo metu taip pat konkrečių suolų kokybės trūkumų neįvardino ir jokių kitų įrodymų nepateikė. Teismo vertinimu, atsakovo teiginį, kad generalinis užsakovas Druskininkų savivaldybės administracija atsisakė suolus priimti kaip tinkamus, paneigia byloje esantis Druskininkų savivaldybės administracijos 2012-11-28 raštas, kuriuo trečiasis asmuo patvirtino, jog už parko rekonstravimo darbus, įskaitant suolų įrengimą, atsakovui apmokėjo 2011 m. gruodžio mėn., parko rekonstravimo darbai pripažinti tinkamai atliktais 2012-09-03 Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriui pasirašius deklaraciją apie statybos užbaigimą. Taip pat teismas nurodė, kad atsakovo argumentas, jog ieškovas nepateikė atsakovui generalinio užsakovo Druskininkų savivaldybės administracijos, priėmusio prekes, patvirtinimo, kad prekės yra kokybiškos, tinkamos ir generaliniam užsakovui priimtinos, yra nepagrįstas, kadangi ieškovo ir trečiojo asmens jokie sutartiniai santykiai nesieja, o šalių sudarytoje sutartyje tokia sąlyga nenumatyta. Taigi, teismo vertinimu, atsakovas neįrodė, kiek konkrečiai ieškovo pagamintų ir perduotų pagal sutartį suolų yra nekokybiški, todėl padarė išvadą, kad atsakovas nepagrįstai sulaikė likusios kainos, t. y. 30 180 Lt, mokėjimą ieškovui. Teismas konstatavo, kad ieškovas įvykdė visas sutartyje numatytas sąlygas, todėl įgijo teisę reikalauti iš atsakovo sumokėti likusią kainos dalį. Taip pat teismas, pripažinęs, kad atsakovas nepagrįstai uždelsė atsiskaityti su ieškovu, bei atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas ieškovo pateikto delspinigių skaičiavimo neginčijo, priteisė ieškovui 0,02 proc. delspinigius nuo 2012-01-07, o būtent už 237 pradelstas atsiskaityti dienas, kurie sudaro 1 431,48 Lt. Taip pat ieškovui iš atsakovo teismas priteisė 7,75 procentų dydžio palūkanas už priteistą 31 611,48 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-10-09 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei paskirstė tarp šalių bylinėjimosi išlaidas.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

11Atsakovas UAB „Akordas 1“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-05-09 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismo sprendimas yra nepagrįstas, nes atsakovui perduoti suolai neatitinka kokybės reikalavimų, ieškovas apie trūkumus buvo informuotas tinkamai ir jų neištaisė iki šiol. Pažymėjo, kad ieškovui dar sutarties sudarymo metu buvo žinoma, kad jo planuojami gaminti ir atsakovui perduoti suolai turi būti atsparūs lauko sąlygoms, o ieškovas, žinodamas tokį reikalavimą suolams, su šiuo reikalavimu sutikdamas, prisiėmė pareigą užtikrinti, kad nuo elementaraus ir Lietuvos klimatui įprasto gamtinio poveikio suolų kokybė nepablogės. Nurodė, kad suolai nebuvo kokybiški nuo jų perdavimo momento, kadangi net juos perlakavus, ši problema nedingo. Tai, kad ieškovas bandė ištaisyti suolų kokybės trūkumus, įrodo, jog jis sutiko su tuo, kad suolai kokybės reikalavimų neatitinka. Nurodė, kad Kultūros paveldo centro Informacijos skyriaus Detaliųjų tyrimų poskyrio atlikto tyrimo duomenys byloje negali patvirtinti jokių aplinkybių, kadangi ieškovo suolų cheminiai bei mikrobiologiniai tyrimai nepatenka į Kultūros paveldo centro kompetencijos sritį. Pažymėjo, kad byloje nėra įrodytos aplinkybės, jog suolų savininkas trečiasis asmuo Druskininkų savivaldybės administracija juos netinkamai prižiūrėtų, kas įrodo pradinę netinkamą suolų kokybę. Sutarties 2.1 p. numatyta, kad atsakovas ieškovui numatytą kainą sumoka tik už kokybiškai pagamintus suolus, taigi už nekokybiškus suolus atsakovui pareiga sumokėti likusią sutarties kainą nekyla. Mano, kad būtent ieškovas privalo atsakyti už jo pagamintų suolų kokybės trūkumus. Priešingai nei nurodoma skundžiamame sprendime, atsakovas neprivalo įrodyti, kad visi ieškovo pateikti suolai yra nekokybiški, ir tam, kad atsakovas turėtų pagrįstą teisę sulaikyti mokėjimus pagal sutartį, pakanka bent vieno iš suolų kokybės trūkumų egzistavimo. Pažymėjo, kad atsakovas kokybės trūkumus 2011-12-05 defektiniu aktu nustatė per protingą terminą, t. y. nuo 2011-11-09 paskutinių suolų perdavimo mažiau nei per vieną mėnesį. Tai, kad kokybė tikrinama po suolų perdavimo, įrodo ir tai, jog priėmimo-perdavimo akte nenurodytas įrašas dėl kokybės, nors tokio pobūdžio įrašai dažnai egzistuoja sudarant priėmimo-perdavimo aktus. Be to, ir sutartyje numatytas 30 dienų atsakovo įsipareigojimų vykdymo atidėjimas, sudarant galimybę atsakovui per šį laikotarpį įsitikinti suolų kokybe. Tai, kad suolų trūkumai nepašalinti iki šiol, įrodo ir trečiojo asmens Druskininkų savivaldybės administracijos pateikti rašytiniai įrodymai ir paaiškinimai.

12Ieškovas J. Drejerio individuali įmonė „D-rek“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kurį prašė atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad apelianto argumentai dėl esą netinkamos suolų kokybės nėra teisėtas pagrindas atsisakyti mokėti likusią 30 180 Lt sumą ir vertintini kaip nesąžiningas siekis išvengti sutartinių prievolių įvykdymo. Apeliantas byloje neįrodė, kad pagaminti suolai buvo su trūkumais, t. y. neįrodė, kad suolai neatitiktų sutarties prieduose esančių brėžinių arba nebūtų padengti bespalviu lauko sąlygomis atspariu impregnantu. Jokių kitų įsipareigojimų ieškovas pagal sutartį neprisiėmė, t. y. jokių įsipareigojimų dėl tolimesnės suolų priežiūros ir eksploatavimo. Pažymėjo, kad suolų priežiūrą po jų perdavimo turi vykdyti savininkas, o ne gamintojas. Nurodė, kad į bylą pateiktas 2011-12-05 defektinis aktas yra neinformatyvus, jame nenurodyti konkretūs defektai, todėl teismas pagrįstai šiuo aktu nesirėmė. Byloje pateikta Kultūros paveldo centro Informacijos skyriaus Detaliųjų tyrimų poskyrio ataskaita įrodo, kad mikrogrybai ant suolų atsirado dėl išorinio poveikio, tačiau ne dėl medienos ar apsauginės priemonės savybių. Apeliantas, deklaruodamas, kad nesutinka su šia išvada, jokių įrodymų, paneigiančių šią išvadą, nepateikė, juo labiau, kad tyrimą atliko kompetentingi specialistai. Ieškovo teigimu, tai, kad ieškovas savo sąskaita išmontavo kai kurių suolų medines dalis ir jas iš naujo impregnavo, įrodo jo gerą valią ir kooperavimosi bei bendradarbiavimo pareigą, tačiau ne netinkamą suolų kokybę. Pažymėjo, kad sutartyje nenumatyta atsakovo teisė atsisakyti sumokėti dalį sutartinės kainos tuo pagrindu, kad neapibrėžtoje ateityje gali paaiškėti, jog parduoti suolai yra netinkamos kokybės. Apelianto teiginiai, esą sutartyje numatytas 30 dienų apelianto įsipareigojimų įvykdymo atidėjimas, sudarant galimybę apeliantui įsitikinti suolų kokybe, yra nepagrįstos sutarties interpretacijos. Pažymėjo, kad Senasis gydyklų parkas, kuriame įrengti suolai, priimtas naudoti, kas įrodo suolų tinkamą kokybę. Pažymėjo, kad galimus apelianto ketinimus nesumokėti visos kainos ieškovui įrodo 2010-06-04 rangos sutartis, sudaryta tarp apelianto ir trečiojo asmens, iš kurios matyti, kad už 41 vnt. suolų užsakovas apeliantui turėjo sumokėti 60 966,69 Lt su PVM, t. y. mažesnę sumą, nei apeliantas turėjo sumokėti ieškovui. Be to, iš bylos duomenų matyti, kad visą 60 966,69 Lt sumą trečiasis asmuo apeliantui sumokėjo dar iki sueinant sutarties 3.1 p. nustatytam terminui, tačiau apeliantas iki šiol šios sumos nepervedė ieškovui.

13Trečiasis asmuo Druskininkų savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kurį prašė tenkinti. Nurodė, kad trečiasis asmuo, kaip sutarties šalis, pasirašant sutartį tarp ieškovo ir atsakovo nedalyvavo, jam nėra žinomos sutarties sąlygos, terminai, o nei teisės normos, nei pasirašyta rangos sutartis tarp atsakovo ir trečiojo asmens nesuteikia trečiajam asmeniui teisės kontroliuoti rangovo santykius su prekių ar paslaugų teikėjais. Tačiau, nurodė, kad apie netinkamą suolų kokybę trečiasis asmuo tinkamai ir laiku informavo tiek ieškovą, tiek atsakovą.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacinis skundas atmestinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

17Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktais įrodymais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog ieškovas nagrinėjamu atveju įvykdė visas su atsakovu pasirašytoje Prekių pirkimo-pardavimo sutartyje numatytas sąlygas, todėl įgijo teisę reikalauti iš atsakovo sumokėti likusią sutarties kainos dalį, o atsakovas byloje neįrodė, kiek konkrečiai ieškovo pagamintų ir perduotų pagal sutartį suolų yra nekokybiški, todėl pagrįstai ieškovo ieškinį tenkino. Apeliaciniame skunde išdėstyti teiginiai nepaneigia skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.

18Bylos duomenimis nustatyta, kad 2011-09-19 tarp šalių buvo sudaryta Prekių pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 11-09/DR 01. Atsakovas Prekių pirkimo-pardavimo sutartį su ieškovu sudarė vykdydamas savo, kaip rangovo, įsipareigojimus pagal rangos sutartį, sudarytą su užsakovu trečiuoju asmeniu Druskininkų savivaldybės administracija dėl parko rekonstrukcijos darbų. Prekių pirkimo-pardavimo sutartimi ieškovas įsipareigojo pagal sutarties prieduose Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 esančius brėžinius ir specifikaciją pagaminti 29 vnt. PS-1 suolų ir 12 vnt. PS-2 suolų, iš viso 41 vnt., ir perduoti juos atsakovui iki 2011-10-24. Tuo tarpu atsakovas pagal sutartį įsipareigojo priimti laiku ir kokybiškai pagamintus suolus bei sumokėti už juos ieškovui 70 180 Lt (su PVM) kainą. Pagal sutartį šalys susitarė atsiskaityti tokia tvarka – 15 000 Lt sumokant avansu iki 2011-09-19, 25 000 Lt sumokant iki 2011-10-24, atsakovui priėmus 30 vnt. suolų, ir 30 180 Lt sumokant pagal pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą per 30 dienų gavus visus pagamintus suolus, pateikus bendrovės laidavimo raštą garantiniam laikotarpiui ir pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. Paskutiniai suolai pagal prekių pristatymo-perdavimo aktą atsakovui buvo perduoti 2011-11-09. Atsakovas 2011-09-20 sumokėjo ieškovui 15 000 Lt avansą, 2011-11-09 – 25 000 Lt avansą. 2011-11-07 ieškovas išrašė ir išsiuntė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą 70 180 Lt sumai su PVM ir 2011-12-07 – draudimo bendrovės „BTA Insurance Company“ SE išduotą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo liudijimą (polisą) SĮLD 057074. Atsakovas pagal sutartį ieškovui liko nesumokėjęs 30 180 Lt.

19Byloje ginčo dėl prekių (suolų) pagaminimo kainos, atliktų avansinių mokėjimų dydžio ir terminų nėra. Byloje ginčas kyla dėl pardavėjo ieškovo J. Drejerio individualios įmonės „D-rek“ perduotų prekių (suolų) kokybės ir šiuo pagrindu pirkėjo atsakovo UAB „Akordas 1“ prievolės sumokėti pardavėjui sutartyje nurodytą likusią 30 180 Lt dydžio sumą už parduotas prekes (suolus). Atsižvelgdama į tai, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pasisako būtent dėl šių apeliacinio skundo argumentų.

20Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Prekių pirkimo-pardavimo sutarties dalyku esančių suolų perdavimo momentu atsakovas jokių pretenzijų dėl jų kokybės ieškovui nereiškė, o daiktų trūkumus nurodė tik 2011-12-05 defektiniame akte. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apelianto apeliacinio skundo argumentu, kad Prekių pirkimo-pardavimo sutartyje yra numatytas 30 dienų atsakovo įsipareigojimų vykdymo atidėjimas, sudarant galimybę atsakovui per šį laikotarpį įsitikinti suolų kokybe. Pažymėtina, kad 30 dienų terminas sutartyje numatytas užsakovo apmokėjimui įvykdyti, gavus visus pagamintus suolus, pateikus laidavimo raštą garantiniam laikotarpiui ir pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. Teisėjų kolegijos vertinimu, minėtas terminas nelaikytinas, kaip nurodo apeliantas, atsakovo įsipareigojimų vykdymo atidėjimui, sudarant galimybę atsakovui per šį laikotarpį įsitikinti suolų kokybe, kadangi būtent tokia sąlyga sutartyje nėra numatyta. Be to, pažymėtina, kad į bylą pateikta generalinio užsakovo trečiojo asmens byloje Druskininkų savivaldybės administracijos 2012-11-08 pretenzija, kurioje nurodyti ginčo prekių – suolų – trūkumai, tačiau, sutiktina su skundžiamo teismo sprendimo išvada, kad pretenzijoje nurodyti suolų trūkumai nėra pakankamai detalizuoti, konkrečiai nenurodyta, koks kiekis suolų yra nekokybiški, o iš į bylą pateiktų nuotraukų akivaizdžiai nesimato, jog suolų medinės dalys yra nekokybiškos.

21Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas J. Drejerio individuali įmonė „D-rek“ į bylą pateikė Kultūros paveldo centro Informacijos skyriaus Detaliųjų tyrimo poskyrio 2011-12-27 atliktus ginčo suolų cheminius, mikrobiologinius tyrimus, kurių išvados patvirtina, jog ant suolų rasti mikrogrybai negali uosio medienai suteikti pilkšvai melsvos spalvos, o tokią spalvą suolams suteikia pigmentuota sintetinė, organinė danga, kas įrodo, jog suolų medinių dalių spalvos pakitimai galėjo atsirasti dėl gamtinių sąlygų ar trečiųjų asmenų kaltės. Pažymėtina, kad šios kompetentingos institucijos išvados apeliantas apeliaciniame skunde nepaneigė. Priešingai, apeliantas nurodo, jog byloje nėra įrodytos aplinkybės, kad suolų savininkas trečiasis asmuo Druskininkų savivaldybės administracija juos netinkamai prižiūrėtų, kas įrodo pradinę netinkamą suolų kokybę. Tačiau, pažymėtina, kad apeliantui teigiant, jog byloje pateiktos Kultūros paveldo centro Informacijos skyriaus Detaliųjų tyrimo poskyrio 2011-12-27 atliktos ginčo suolų cheminių, mikrobiologinių tyrimų išvados nepagrįstos, pareiga jas paneigti tenka būtent atsakovui. CPK 178 str. numatyta, jog šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Pagal CPK 177 str. 1 d. nuostatas, įrodymai civilinėje byloje – bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. Faktiniai duomenys nustatomi šalių ir trečiųjų asmenų paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais, daiktiniais įrodymais ir pan. (CPK 177 str. 2 d.). Pažymėtina, kad civilinei bylai reikšmingas aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) teismas nustato remdamasis jam pateiktais įrodymais. Ar tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistavo arba neegzistavo, teismas sprendžia remdamasis tikimybių pusiausvyros principu. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia padaryti labiau tikėtiną išvadą, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-02-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-95/2008; 2008-02-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2008). Taigi, nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantas neįrodė, jog atsakovo nurodyti suolų pažeidimai atsirado būtent dėl ieškovo nekokybiškai atliktų darbų. Apeliantas apeliaciniame skunde nenurodė, kokių pareigų, jam priskirtų Prekių pirkimo-pardavimo sutartimi ir įtakojančių prekių kokybę, ieškovas neįvykdė. Taigi, nagrinėjamu atveju atsakovui neįrodžius, jog ieškovo pateiktos prekės nebuvo kokybiškos jų perdavimo metu, nėra pagrindo sutikti su atsakovo teiginiu, kad jis turėjo teisę sulaikyti sutartinius mokėjimus ieškovui.

22Be to, nesutiktina su apeliacinio skundo argumentu, kad tai, jog ieškovas bandė ištaisyti suolų kokybės trūkumus, įrodo, kad jis sutiko su tuo, jog suolai kokybės reikalavimų neatitinka. Šiuo atveju sutiktina su skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo išvada, kad šis faktas vertintinas kaip ieškovo bendradarbiavimas su atsakovu bei trečiuoju asmeniu, tačiau nepaneigia daiktų tinkamos kokybės. Pažymėtina, kad eksploatuojant suolus lauke, reikalinga tam tikra jų priežiūra, o atsakovui neįrodžius tam tikrų ieškovo prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo gaminant suolus, konstatuotina, jog, siekiant išsaugoti jų gerą būklę, būtina jų savininko priežiūra, kadangi tokia pareiga Prekių pirkimo-pardavimo sutartimi ieškovui J. Drejerio individualiai įmonei „D-rek“ nebuvo numatyta.

23Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog iš bylos duomenų matyti, kad trečiasis asmuo Druskininkų savivaldybės administracija pagal rangos sutartį, sudarytą su atsakovu UAB „Akordas 1“, pervedė apeliantui visą rangos sutartyje numatytą sumą už visus užsakytus poilsio suolus su nugarėle – 60 966,69 Lt, tai reiškia, kad trečiasis asmuo atsakovo darbus pagal rangos sutartį priėmė, tačiau atsakovas šiuo pagrindu ieškovui visos sumos pagal Prekių pirkimo-pardavimo sutartį nesumokėjo.

24Pažymėtina, kad apeliaciniame skunde atsakovas nenurodė nesutikimo su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi dėl priteistų delspinigių, procesinių palūkanų ir tarp šalių paskirstytų bylinėjimosi išlaidų motyvų, dėl to apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija dėl šios skundžiamo teismo sprendimo dalies nepasisako. Taip pat teisėjų kolegija nepasisako ir dėl

25Taigi, teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo UAB ,,Akordas 1“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-05-09 sprendimo, vadovaudamasi aukščiau išdėstytais argumentais, daro išvadą, kad pagrindų, nurodytų CPK 329 str. bei 330 str., dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas ar keičiamas apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais, taip pat CPK 329 str. 2 d. numatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nėra, todėl apeliacinis skundas atmetamas ir skundžiamas sprendimas paliekamas nepakeistas.

26Ieškovas J. Drejerio individuali įmonė „D-rek“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė priteisti bylą nagrinėjant apeliacine tvarka jo patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau įrodymus apie patirtas išlaidas ieškovas apeliacinės instancijos teismui pateikė po bylos išnagrinėjimo iš esmės teismo posėdyje pabaigos, dėl to šis ieškovo prašymas yra netenkinamas.

27Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

28Atsakovo UAB ,,Akordas 1“ apeliacinį skundą atmesti.

29Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas J. Drejerio individuali įmonė „D-rek“ pateikė ieškinį,... 5. Nurodė, kad 2011-09-19 ieškovas su atsakovu sudarė Prekių pirkimo-pardavimo... 6. Atsakovas UAB ,,Akordas 1“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, su kuriuo... 7. Trečiasis asmuo Druskininkų savivaldybės administracija pateikė... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-05-09 sprendimu ieškovo J. Drejerio... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 11. Atsakovas UAB „Akordas 1“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 12. Ieškovas J. Drejerio individuali įmonė „D-rek“ pateikė atsiliepimą į... 13. Trečiasis asmuo Druskininkų savivaldybės administracija pateikė... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Apeliacinis skundas atmestinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 17. Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir... 18. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2011-09-19 tarp šalių buvo sudaryta Prekių... 19. Byloje ginčo dėl prekių (suolų) pagaminimo kainos, atliktų avansinių... 20. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Prekių pirkimo-pardavimo sutarties dalyku... 21. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas J. Drejerio individuali įmonė... 22. Be to, nesutiktina su apeliacinio skundo argumentu, kad tai, jog ieškovas... 23. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog iš bylos duomenų matyti, kad trečiasis... 24. Pažymėtina, kad apeliaciniame skunde atsakovas nenurodė nesutikimo su... 25. Taigi, teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą... 26. Ieškovas J. Drejerio individuali įmonė „D-rek“ atsiliepimu į... 27. Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija... 28. Atsakovo UAB ,,Akordas 1“ apeliacinį skundą atmesti.... 29. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 9 d. sprendimą palikti...