Byla 2A-1917-392/2012

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko (pranešėjo) Virginijaus Kairevičiaus, teisėjų Jadvygos Mardosevič ir Vilijos Mikuckienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo AB „Turto bankas“ darbuotojų profesinės sąjungos apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimo ir Turto banko kolektyvo profesinės sąjungos atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-18827-803/2011 pagal ieškovo AB „Turto bankas“ darbuotojų profesinės sąjungos ieškinį atsakovui VĮ „Turto bankas“ dėl VĮ „Turto bankas“ valdybos 2011-08-26 nutarimo Nr. SK2-45 dalinio panaikinimo, trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą

Nustatė

3Ieškovas AB „Turto bankas“ darbuotojų profesinė sąjunga pareikštu ieškiniu ir vėlesniu jo patikslinimu teismo prašė pripažinti negaliojančiu atsakovo VĮ „Turto bankas“ valdybos 2011-08-26 nutarimą Nr. SK2-45 dalyje dėl VĮ „Turto bankas“ Teisės skyriaus pertvarkymo. Ieškovas nurodė, kad skundžiamas valdybos nutarimas tiesiogiai įtakojo VĮ „Turto bankas“ darbuotojų ir narių V. G., D. V., L. M., N. V. ekonomines, socialines ir darbo teises. Skundžiamas nutarimas buvo priimtas siekiant išvengti atsakomybės už padarytus darbo įstatymų pažeidimus ir yra nepagrįstas, taip pat pažeidžia VĮ „Turto bankas“ įstatus ir DK bei sukelia negatyvias pasekmes.

4Atsakovas VĮ „Turto bankas“ ieškinį prašė palikti nenagrinėtu kaip paduotą nesilaikant nustatytos neteisminės ginčų sprendimo tvarkos, o tuo atveju, jeigu teismas netenkintų prašymo, ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovo teigimu, ieškovas nesilaikė Profesinių sąjungų įstatyme įtvirtintos neteisminės ginčų sprendimo tvarkos. Be to, ieškovas nesuformulavo savo ieškinio reikalavimo ir jo nepagrindė. Skundžiamas nutarimas buvo priimtas pagrįstai, atsižvelgiant į ekonominę situaciją šalyje, ir buvo apsvarstytas konsultacijų metu su profesinėmis sąjungomis.

5Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos finansų ministerija nurodė, kad ieškiniu nėra keliami reikalavimai, susiję su jos, kaip savininko, kompetencija, todėl prašė bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant.

62011-11-28 Turto banko kolektyvo profesinės sąjunga byloje pateikė analogišką ieškinį ir prašė pripažinti ją bendraieškiu.

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 1 d. nutartimi Turto banko kolektyvo profesinės sąjungos ieškinį atsisakė priimti motyvuodamas tuo, kad antro ieškovo įtraukimas į bylą ir ieškinio priėmimas užvilkintų bylos nagrinėjimą, nes teismo posėdis paskirtas 2011-12-01, pažeistų proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus.

8Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimu ieškovo AB „Turto bankas“ darbuotojų profesinės sąjungos ieškinį atmetė. Teismas sutiko su atsakovu, kad ieškovas nesilaikė įstatyme įtvirtintos privalomos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos. Tuo pačiu teismas atsižvelgė į tai, kad ieškovo ieškinys buvo priimtas, byloje buvo paskirtas parengiamasis teismo posėdis, kurio metu ieškovas galutinai suformulavo savo reikalavimus, bei buvo pereitą į bylos nagrinėjimą iš esmės. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendė, kad ieškinį palikti nenagrinėtą nėra tikslinga ir racionalu, nes ieškovas vėl bus priverstas kreiptis į teismą ir taip bus vilkinamas procesas. Teismas pastebėjo, kad ieškovas, teigdamas, jog VĮ „Turto bankas“ Teisės skyrius, kaip savarankiškas padalinys, privalo išlikti, nes jo panaikinimas gali sukelti atsakovo veiklos sutrikimus, kartu pripažino, kad esant ankstesnei atsakovo struktūrai taip pat nebūdavo tinkamai vykdomos funkcijos ir laiku atliekami pavedimai. Ieškovas negalėjo nurodyti, kaip atsilieps ieškinio patenkinimas darbuotojams, jau dirbantiems pagal pakeistą atsakovo struktūrą. Teismas nustatė, kad VĮ „Turto bankas“ Teisės departamentas pertvarkytas į Teisės skyrių dar 2010-05-07 atsakovo sprendimu. Kadangi ieškovas neginčija šio sprendimo, teismas nepasisakė dėl Teisės departamento pareigybių panaikinimo. Įvertinęs byloje surinktus įrodymus, teismas sprendė, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovo struktūra yra pertvarkoma formaliai, vadovaujantis abstrakčiais motyvais. Teismas, atsižvelgdamas į valstybės itin sunkią ekonominę ir finansinę padėtį, į atsakovo atliekamų struktūrinių partvarkymų tikslus, sprendė, jog šie pertvarkymai buvo objektyviai pateisinami ir racionalūs. Atsakovas pagrindė pertvarkos priežastis ir jų svarbą. Atsakovas realiai vykdė struktūrinius pertvarkymus.

9Apeliaciniu skundu ieškovas AB „Turto bankas“ darbuotojų profesinė sąjunga prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Ieškovo teigimu, teismas netikslino ginčo šalių pareigos įrodinėti, todėl buvo padaryta nepagrįsta išvada, kad esant ankstesnei VĮ „Turto bankas“ struktūrai nebuvo tinkamai vykdomos funkcijos ir laiku atliekami pavedimai, taip pat nepagrįstai konstatuota, kad veikęs Teisės skyrius nenurodė pastabų tuometiniam VĮ „Turto bankas“ vadovui dėl pasirašomos įmonei tariamai nenaudingos kolektyvinės sutarties. Tokiu būdu liko neatskleista kolektyvinės sutarties sudarymo aplinkybių esmė. Neaišku kokiu pagrindu teismas padarė išvadą, kad kolektyvinė sutartis nenaudinga VĮ „Turto bankas“, jeigu byloje keliami visai kiti reikalavimai, be to, kitoje nagrinėjamojoje civilinėje byloje atsakovo iniciatyva vis dar vyksta ginčas dėl šios kolektyvinės sutarties. Apie tariamą netinkamą Teisės padalinio funkcijų vykdymą teigė atsakovas, tuo tarpu ieškovas kaip tik nurodė, kad šis padalinys veikė tinkamai. Teismas, įvertindamas aplinkybę, kad Teisės departamentas panaikintas dar 2010 metais, turėjo atkreipti dėmesį į tai, jog keturiems likusiems Teisės departamento darbuotojams įspėjimai dėl atleidimo teikiami ne atsakovo valdybos 2010-05-07 įsakymo Nr. SK1-15, o skundžiamo valdybos 2011-08-26 nutarimo Nr. SK2-42 pagrindu. Būtent dėl šios aplinkybės ieškovas ir ginčija atsakovo valdybos 2011-08-26 nutarimo Nr. SK2-42 teisėtumą. Skundžiamas nutarimas prieštarauja bendrajam teisės principui „iš neteisės teisė nekyla“ – negali būti antrą kartą naikinamas jau panaikintas įmonės struktūrinis padalinys. Atsakovas taip ir nepateikė skundžiamu nutarimu inicijuojamo VĮ „Turto bankas“ pertvarkymo pagrindimo, ekonominių paskaičiavimų, planuojamos ekonominės naudos ir pan., nors pareigą pateikti tokius įrodymus turėjo. Realiai dėl atsakovo struktūrinių pertvarkymų teisininkų skaičius ne tik kad nesumažėjo, bet padidėjo dviem pareigybėmis, kurių nauda abejotina. Ieškovas pažymėjo, kad byla išnagrinėta neįtraukus į ją Turto banko kolektyvo profesinės sąjungos, taigi, buvo nuspręsta dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų materialiųjų teisių ir pareigų.

10Atsiliepimu atsakovas VĮ „Turto bankas“ su apeliaciniu skundu nesutiko ir prašė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovas, atsikirsdamas į ieškovo teiginius, kad tik savarankiškas teisės padalinys yra pajėgus užtikrinti įmonės vykdomos veiklos teisėtumą, teismui pateikė Vilniaus apygardos teismo 2011-11-16 įsiteisėjusį sprendimą, kuriame yra padarytos išvados apie netinkamą VĮ „Turto bankas“ teisininkų veiklą iki ieškovo skundžiamų darbo organizavimo pakeitimų įvykdymo. Pateiktame sprendime taip pat pasisakyta ir dėl ieškovo minimos kolektyvinės sutarties sudarymo aplinkybių esmės bei šios sutarties turinio ydingumo. Atsakovas sutiko, kad po to, kai ieškovas parengiamajame teismo posėdyje galutinai suformulavo savo reikalavimus, ieškinį palikti nenagrinėtą buvo netikslinga ir neracionalu, tačiau ieškovas vis vien nenurodė, kokius konkrečiai įstatymus pažeidė atsakovas vykdęs darbo organizavimo pakeitimus. Atsakovas nesutiko su ieškovo teiginiais, kad keturiems likusiems Teisės departamento darbuotojams įspėjimai dėl atleidimo įteikti ne atsakovo valdybos 2010-05-07 įsakymo Nr. SK1-15, o skundžiamo valdybos 2011-08-26 nutarimo Nr. SK2-42 pagrindu, ir kad būtent ši aplinkybė patvirtina skundžiamo valdybos nutarimo neteisėtumą. Atsakovo teigimu, ieškovas yra netikslus pateikdamas tam tikrus faktus, be to, siekia nagrinėti ateityje tarp darbdavio ir atskirų darbuotojų galimai kilsiantį ginčą. Atsakovas paaiškino, kad VĮ „Turto bankas“ Teisės departamentas buvo panaikintas tik vieną kartą, todėl atsakovo valdybos 2011-08-26 nutarimas Nr. SK2-42 yra teisėtas. Be to, atsakovo valdybos 2010-05-07 nutarimo Nr. SK1-15, skirtingai nei 2011-08-26 nutarimo Nr. SK2-42, pripažinti negaliojančiu ieškovas teismo neprašė. Teisės departamento darbuotojų atleidimas buvo tęstinis procesas, šiems darbuotojams įteikti įspėjimai vėliau buvo panaikinti. Atsakovo priimti savalaikiai sprendimai dėl darbo organizavimo pakeitimo davė labai didelę naudą ir buvo racionalūs. Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjamas Turto banko kolektyvo profesinės sąjungos atskirasis skundas dėl šios profesinės sąjungos įtraukimo į bylą, atsakovas papildomai dėl šios aplinkybės nepasisakė.

11Atskiruoju skundu Turto banko kolektyvo profesinė sąjunga prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 1 d. nutartį panaikinti ir Turto banko kolektyvo profesinės sąjungos ieškinį priimti, nes nepriėmus ieškinio sprendimu buvo nuspręsta dėl neįtrauktų į bylą asmenų teisių ir pareigų. Teismo motyvas, kad priėmus papildomą ieškinį būtų užvilkintas bylos nagrinėjimas yra nepagrįstas, nes ieškinys buvo analogiškas jau priimtajam bei grindžiamas tais pačiais įrodymais. Apeliantas nebeteko galimybės apginti savo narių teisių net pareikšdamas ieškinį atskiroje byloje, nes jis būtų paliekamas nenagrinėtu, ar net nepriimamas, kadangi teismas ginčą yra išsprendęs 2011-12-20 sprendimu.

12Atsiliepimu atsakovas VĮ „Turto bankas“ su atskiruoju skundu nesutiko ir prašė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 1 d. nutartį palikti nepakeista, nes tarp abejų ieškovų, pas atsakovą veikiančių profesinių sąjungų nėra nustatyta privalomojo procesinio bendrininkavimo. Nesutiko su apelianto argumentu, kad 2011-12-20 sprendimu buvo pasisakyta dėl neįtrauktų asmenų teisių ir pareigų. Nurodė, jog prisidėjimas prie ieškinio buvo pateiktas siekiant vilkinti procesą.

13Ieškovo AB „Turto bankas“ darbuotojų profesinės sąjungos apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. Turto banko kolektyvo profesinės sąjungos atskirasis skundas atmestinas.

14Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovas AB „Turto bankas“ darbuotojų profesinė sąjunga nesilaikė įstatyme įtvirtintos privalomos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos, tačiau, atsižvelgdamas į byloje atliktus procesinius veiksmus, ieškovo ieškinį vis vien išnagrinėjo iš esmės. Teisėjų kolegija su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu nesutinka.

15Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išsamiai pasisakęs dėl asmens teisės į teisminę gynybą, nurodydamas, jog Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas konstitucinis teisminės gynybos prieinamumo principas, kaip ir bet kuri kita asmens teisė, turi būti įgyvendinamas laikantis tam tikros tvarkos. Konstitucijoje įtvirtintos asmens teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo procesinė tvarka ir sąlygos yra nustatytos specialiuosiuose įstatymuose, ir tam, kad ši teisė būtų įgyvendinta tinkamai, šios tvarkos būtina laikytis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys Nr. 3K-3-274/2006, 3K-3-170/2009).

16DK 295 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatyta, kad nesikreipiant į darbo ginčų komisiją, tiesiogiai teismuose nagrinėjami ginčai pagal profesinių sąjungų ieškinius, kai darbdavys laiku neišnagrinėja ar nepatenkina profesinės sąjungos reikalavimo panaikinti darbdavio sprendimus, kurie pažeidė įstatymų nustatytas darbo, ekonomines ir socialines profesinių sąjungų narių teises. Profesinių sąjungų įstatymo 18 straipsnio 1 dalis numato, kad profesinės sąjungos turi teisę reikalauti iš darbdavio panaikinti jo sprendimus, kurie pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas darbo, ekonomines ir socialines profesinių sąjungų narių teises. Vadovaujantis Profesinių sąjungų įstatymo 18 straipsnio 2 ir 3 dalimis, šiuos reikalavimus darbdavys turi išnagrinėti ne vėliau kaip per 10 dienų, dalyvaujant juos pateikusios profesinės sąjungos atstovams, o jeigu darbdavys laiku neišnagrinėja profesinių sąjungų reikalavimo panaikinti tokį sprendimą arba atsisako jį patenkinti, profesinė sąjunga turi teisę kreiptis į teismą.

17Taigi, profesinės sąjungos turi teisę savarankiškai kreiptis į teismą, kad būtų apgintos jų narių darbo, ekonominės ir socialinės teisės bei įstatymų saugomi interesai, tik tada, kai darbdaviui buvo pateiktas reikalavimas panaikinti jo galimai neteisėtus sprendimus ir šis reikalavimas buvo laiku neišnagrinėtas ar nepatenkintas. Jokių kitų išimčių, kurios suteiktų teisę profesinėms sąjungoms, prieš tai nesikreipiant į darbdavį, kreiptis tiesiogiai į teismą dėl darbdavio sprendimų panaikinimo, įstatymas nenumato, todėl laikytina, kad DK ir Profesinių sąjungų įstatyme nustatyta išankstinė ginčo sprendimo ne teisme tvarka yra privaloma. Tokia tvarka nustatyta tam, kad pirminė ginčų sprendimo stadija būtų vykdoma pas darbdavį ir tokiu būdu, neperkeliant ginčų į teismus, būtų siekiama rasti abiems šalims priimtiną optimalų sprendimą.

18Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, atsakovas VĮ „Turto bankas“ veikiančioms profesinėms sąjungoms 2011-06-28 raštu Nr. (1.44-30)-SK4-3382 pateikė informaciją apie numatomą pakeisti VĮ „Turto bankas“ struktūrą ir pareigybių sąrašą (t. I, b.l. 10-14). Dėl struktūrinių pertvarkymų 2011-07-07 buvo surengtos konsultacijos (t. I, b.l. 15-17). Ieškovas 2011-07-22 raštu pateikė pastabas, nurodydamas, jog siūlymas panaikinti savarankišką teisės padalinį yra skubotas, nepagrįstas, galintis sukelti veiklos sutrikimus bei uždavė keletą klausimų (t. I, b.l. 18-20), į kuriuos atsakovas pateikė atsakymą (t. I., b.l. 21-23). Ieškovas 2011-08-09 raštu nurodė, kad nepasirašys konsultacijų protokolo, nes nebuvo suteikta visa reikiama informacija, taip pat nurodė, kad kai tik išanalizuos planuojamus struktūrinius pertvarkymus, pateiks atsakymą į raštą (t. I, b.l. 23), tačiau atsakymo į raštą ieškovas taip ir nepateikė (t. I, b.l. 24, 25). Ieškovas teismui taip pat nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, kad jis kreipėsi į atsakovą su konkrečiu reikalavimu dėl skundžiamo 2011-08-26 nutarimo Nr. SK2-45 ar jo dalies panaikinimo. To nepadarė ir Turto banko kolektyvo profesinė sąjunga.

19Aukščiau išdėstytos aplinkybės patvirtina, jog nagrinėjamoje byloje iš esmės nėra įvykdyta DK ir Profesinių sąjungų įstatyme nustatyta imperatyvi ginčo sprendimo ne teisme tvarka, todėl pirmosios instancijos teismas privalėjo ieškovo ieškinį palikti nenagrinėtu. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, pasielgdamas priešingai, neteisingai aiškino ir taikė civilinio proceso normas, o tai sudaro pagrindą skundžiamą sprendimą panaikinti ir ieškovo ieškinį palikti nenagrinėtu (CPK 296 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 329 straipsnio 1 dalis).

20Priėmus tokį sprendimą, kiti apeliacinio skundo argumentai netenka teisinės reikšmės, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

21Dėl minėtų argumentų pirmosios instancijos teismas turėjo pareigą atsisakyti priimti ir Turto banko kolektyvo profesinės sąjungos ieškinį. Teismas ieškinį atsisakė priimti kitais motyvais, su kuriais sutinka ir apeliacinės instancijos teismas. Todėl naikinti ginčijamą nutartį nėra jokio pagrindo.

22Teisėjų kolegija pažymi, kad panaikinus skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą ir ieškinį palikus nenagrinėtu, ieškovo teisė į teisminę gynybą nėra pažeidžiama, kadangi tinkamai pasinaudojus DK ir Profesinių sąjungų įstatyme nustatyta išankstine ginčo sprendimo ne teisme tvarka, ieškovas turi teisę pakartotinai kreiptis į teismą dėl galimai neteisėtų atsakovo sprendimų panaikinimo.

23Vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalimi teisėjų kolegija

Nutarė

24AB „Turto bankas“ darbuotojų profesinės sąjungos apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

25Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimą panaikinti.

26Ieškovo AB „Turto bankas“ darbuotojų profesinės sąjungos ieškinį palikti nenagrinėtu.

27Turto banko kolektyvo profesinės sąjungos atskirąjį skundą atmesti.

28Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą... 3. Ieškovas AB „Turto bankas“ darbuotojų profesinė sąjunga pareikštu... 4. Atsakovas VĮ „Turto bankas“ ieškinį prašė palikti nenagrinėtu kaip... 5. Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos finansų ministerija nurodė, kad... 6. 2011-11-28 Turto banko kolektyvo profesinės sąjunga byloje pateikė... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 1 d. nutartimi Turto... 8. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimu ieškovo... 9. Apeliaciniu skundu ieškovas AB „Turto bankas“ darbuotojų profesinė... 10. Atsiliepimu atsakovas VĮ „Turto bankas“ su apeliaciniu skundu nesutiko ir... 11. Atskiruoju skundu Turto banko kolektyvo profesinė sąjunga prašo Vilniaus... 12. Atsiliepimu atsakovas VĮ „Turto bankas“ su atskiruoju skundu nesutiko ir... 13. Ieškovo AB „Turto bankas“ darbuotojų profesinės sąjungos apeliacinis... 14. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovas AB... 15. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išsamiai... 16. DK 295 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatyta, kad nesikreipiant į darbo... 17. Taigi, profesinės sąjungos turi teisę savarankiškai kreiptis į teismą,... 18. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, atsakovas VĮ „Turto... 19. Aukščiau išdėstytos aplinkybės patvirtina, jog nagrinėjamoje byloje iš... 20. Priėmus tokį sprendimą, kiti apeliacinio skundo argumentai netenka teisinės... 21. Dėl minėtų argumentų pirmosios instancijos teismas turėjo pareigą... 22. Teisėjų kolegija pažymi, kad panaikinus skundžiamą pirmosios instancijos... 23. Vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalimi teisėjų kolegija... 24. AB „Turto bankas“ darbuotojų profesinės sąjungos apeliacinį skundą... 25. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimą... 26. Ieškovo AB „Turto bankas“ darbuotojų profesinės sąjungos ieškinį... 27. Turto banko kolektyvo profesinės sąjungos atskirąjį skundą atmesti.... 28. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 1 d. nutartį palikti...