Byla 2-5182-647/2014
Dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys AB „Lietuvos dujos“, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, I. U

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Alfredas Juknevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi antstolio Vytauto Mitkaus pareiškimą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys AB „Lietuvos dujos“, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, I. U.,

Nustatė

2Antstolis Vytautas Mitkus pareiškimu prašo pakeisti išieškotoją AB „Lietuvos dujos“, į. k. ( - ), į jo teisių perėmėją UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, į. k. ( - ), vykdomojoje byloje Nr. ( - ).

3Prašyme antstolis nurodė, kad jo kontoroje vykdomas Vilniaus rajono apylinkės teismo išduotas 2010-08-02 vykdomasis raštas Nr. L2-3018-577/2010 dėl 6244,37 Lt skolos ir 5 proc. palūkanų išieškojimo iš skolininko I. U. išieškotojo AB „Lietuvos dujos“ naudai. Antstolių kontoroje 2014-11-24 gautas UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ pranešimas, kuriame nurodyta, jog AB „Lietuvos dujos“ 2014-10-15 sudarė Įmonės dalies pirkimo-pardavimo sutartį su UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, remiantis kuria be kita ko UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ perėmė visas AB „Lietuvos dujos“ kaip išieškotojo teises ir pareigas vykdomosiose bylose.

4Pareiškimas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, nepranešus suinteresuotiems asmenims (CPK 593 str. 3 d.).

5Prašymas tenkintinas.

6( - ) str. 1 d. numato, kad pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, fizinio asmens mirties, juridinio asmens reorganizavimo ar likvidavimo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais.

7Nurodyta įstatymo norma detalizuojama bendroji procesinių teisių perėmimą reglamentuojanti norma vykdymo procese – CPK 48 str., kurio 3 dalyje nustatyta, kad procesinis teisių perėmėjas privalo pagrįsti savo dalyvavimą procese. Kasacinio teismo praktikoje, aiškinant šią nuostatą, laikomasi pozicijos, kad siekiantis įstoti į procesą procesinis teisių perėmėjas privalo pateikti atitinkamus įrodymus ir įrodyti teismui, jog jis iš tikrųjų yra tam tikrų materialiųjų subjektinių teisių perėmėjas. Teismo pareiga – laikantis įstatymų reikalavimų ištirti ir nustatyti, ar siekiantis įstoti į procesą asmuo iš tikrųjų perėmė tam tikras pasitraukusio iš proceso asmens materialiąsias subjektines teises, taip pat nustatyti perimtų teisių apimtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-367/2008).

8Kreditoriaus teisę perleisti reikalavimą reglamentuoja CK 6.101 str. 1 d., nustatanti, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymui ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių ir labiau suvaržyti jo prievolės.

9Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) medžiagos nustatyta, jog antstolis Vytautas Mitkus vykdo Vilniaus rajono apylinkės teismo išduotą 2010-08-02 vykdomąjį raštą Nr. L2-3018-577/2010 dėl 6244,37 Lt skolos ir 5 proc. palūkanų išieškojimo iš skolininko I. U. išieškotojo AB „Lietuvos dujos“ naudai (v. b. l. 3). Išieškotojas AB „Lietuvos dujos“ 2014-10-15 sudarė Įmonės dalies pirkimo-pardavimo sutartį su UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, remiantis kuria UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, be kita ko, perėmė visas AB „Lietuvos dujos“ kaip išieškotojo teises ir pareigas vykdomosiose bylose (v. b. l. 103-112).

10Byloje nėra duomenų, jog naujasis kreditorius UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ skolininkui I. U. pranešė apie reikalavimo teisės perleidimą (CK 6.109 str. 1 d.), tačiau ši aplinkybė nelaikytina pagrindu atsisakyti pakeisti išieškotoją vykdymo procese. Išieškotojo pakeitimas vykdymo procese negali būti tapatinamas su reikalavimo perleidimo fakto panaudojimu prieš skolininką. Tokio fakto panaudojimu gali būti vertinami tik prieš skolininką atliekami vykdomieji veiksmai, todėl, tuo atveju, jeigu skolininkas nėra gavęs reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopijos arba kitokio reikalavimo perleidimo fakto įrodymo, pagal minėtą CK 6.109 str. 1 d. nuostatą, prieš pradedant vykdomuosius veiksmus, skolininkui turėtų būti įteikiama reikalavimo perleidimo sutarties kopija arba kitoks reikalavimo perleidimo fakto įrodymas (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-756/2009).

11Perleidus reikalavimo teisę naujajam kreditoriui atsiranda pagrindas išieškotojo vykdymo procese pakeitimui (( - ) str. 1 d.). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ perėmė iš AB „Lietuvos dujos“ materialines subjektines teises į skolininko I. U. skolą ir yra pagrindas perimti procesines teises, todėl prašymas pakeisti išieškotoją vykdomojoje byloje tenkintinas. Teisių perėmėjui išaiškintina, jog visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į vykdymo procesą, teisių perėmėjui privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi anksčiau procese dalyvavusiam asmeniui (( - ) str. 2 d.).

12Vadovaudamasis CPK 290-291 str., 596 str. 1 d, teismas

Nutarė

13Prašymą patenkinti.

14Pakeisti išieškotoją AB „Lietuvos dujos“, į. k. ( - ) , į jo teisių perėmėją UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, į. k. ( - ), vykdomojoje byloje Nr. ( - ) pagal Vilniaus rajono apylinkės teismo išduotą 2010-08-02 vykdomąjį raštą Nr. L2-3018-577/2010 dėl 6244,37 Lt skolos ir 5 proc. palūkanų išieškojimo iš skolininko I. U., a. k. ( - )

15Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai