Byla 1-1835-405/2019
Dėl kaltinamojo veikoje yra nusikaltimo, numatyto BK 2811 str. 1 d., sudėtis

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėja Nijolė Lisauskienė išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2P. F. (a. k. ( - ) gimęs ( - ) ., Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs vidurinį išsilavinimą, nesusituokęs, dirbantis Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Švenčionėlių seniūnijoje, gyvenantis ( - ) , teistas 1999-01-06 nuosprendžiu pagal LR BK 271 str. 3 d. 100 MGL dydžio bauda – teistumas išnykęs, kaltinamas pagal LR BK 2811 str. 1 d.

3Teismas

Nustatė

4Kaltinamasis P. F. vairavo motorinę transporto priemonę būdamas neblaivus, kai jam nustatytas neblaivumas daugiau negu 1,51 promilės alkoholio: 2019-10-20 apie 18.50 val. Švenčionių r. sav. Švenčionėlių sen. Augustavo k. vairavo jam priklausantį automobilį „Seat Toledo“, valst. Nr. ( - ) būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo iškvėptame ore 2019-10-20 19.09 val. nustatyta etilo alkoholio koncentracija – 1,90 promilių, tuo padarė nusikaltimą, numatytą LR BK 2811 str. 1 d.

5Ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 67-69) kaltinamasis P. F. prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, paaiškino, kad nuo 2019-10-19 vakaro iki 2019-10-20 pietų gėrė alų. Būdamas neblaivus važiavo Augustavo kaime, nesitikėjo, kad jį sustabdys policijos pareigūnai. Žino, kad negalima vairuoti transporto priemonių neblaiviam, labai gailisi padaręs nusikalstamą veiką.

6Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė padarius nusikalstamą veiką įrodyta ikiteisminio tyrimo metu duotais liudytojų V. F., V. L. parodymais, kitais byloje esančiais įrodymais.

7Iš liudytojo V. F. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 13-15), nustatyta, kad 2019-10-20 apie 18.50 val. kartu su vyriausiuoju patruliu V. L. Švenčionėlių sen. Augustavo k. pastebėjo įtartinai važiuojantį automobilį, kurį sustabdė. Automobilį vairavo P. F.. Patikrinę P. F. blaivumą nustatė, kad jo pirmą kartą iškvėptame ore etilo alkoholio koncentracija 2,15 promilių, antrą kartą – 1,90 promilių.

8Liudytojas V. L., apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 68-69), nurodė analogiškas aplinkybes kaip ir liudytojas V. F..

9Iš 2019-10-20 Neblaivumo nustatymo akte (b. l. 22-23) esančių duomenų nustatyta, kad 2019-10-19 alkotesteriu „Alcotest 6810“, kurio patikros sertifikatas Nr. 1141484 galioja iki 2020-03-18 (b. l. 24), atlikus P. F. neblaivumo patikrinimą nustatyta, kad 2019-10-20 P. F. 18.53 val. iškvėptame ore etilo alkoholio koncentracija 2,15 promilių, 19.09 val. – 1,90 promilių.

10Kaltinamojo P. F. kaltė padarius nusikaltimą visiškai įrodyta. Byloje nustatyta, kad kaltinamasis 2019-10-20 apie 18.50 val. Švenčionių r. sav. Švenčionėlių sen. Augustavo k. vairavo transporto priemonę apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje nustatyta 1,90 promilių, t. y. daugiau negu 1,5 promilės, alkoholio, todėl kaltinamojo veikoje yra nusikaltimo, numatyto BK 2811 str. 1 d., sudėtis.

11Kaltinamasis prisipažino neblaivus vairavęs transporto priemonę ir nuoširdžiai gailisi padaręs nusikalstamą veiką, todėl šios aplinkybės vertinamos kaip kaltinamojo atsakomybę lengvinančios aplinkybės. Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių byloje nėra.

12Skiriant bausmę kaltinamajam atsižvelgiama į tai, kad jis padarė nesunkų nusikaltimą, į kaltinamojo asmenybę – teistas, teistumas išnykęs, buvo nubaustas administracine tvarka, dirba, taip pat atsižvelgiama į kaltinamojo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, ir manoma, kad yra pagrindas paskirti sankcijoje numatytą bausmę – baudą, artimą minimaliam skirtinos baudos dydžiui. Byla baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis kaltę pripažino, todėl paskirta bausmė sumažinama vienu trečdaliu (LR BK 641 str.). Į bausmės laiką įskaitomas laikino sulaikymo laikas nuo 2019-10-20 iki 2019-10-21 (b. l. 51-52). Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis dirba, nustatomas baudos sumokėjimo terminas šešiems mėnesiams.

13LR BK 67 str. 1 d. nustatyta, kad baudžiamojo poveikio priemonės turi padėti įgyvendinti bausmės paskirtį, todėl kaltinamajam paskiriamos baudžiamojo poveikio priemonės. Kaltinamasis nusikalstamą veiką padarė vairuodamas transporto priemonę, todėl kaltinamajam paskiriama baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas naudotis teise vairuoti visų rūšių transporto priemones. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis kaltę pripažino, analogiškų nusikalstamų veikų nebuvo padaręs, buvo nubaustas administracine tvarka, tame tarpe ir nusižengimus, susijusius su transportu, manoma, kad baudžiamojo poveikio priemonės paskirtis bus įgyvendinta uždraudžiant kaltinamajam naudotis teise vairuoti kelių, oro ar vandens transporto priemones LR BK 68 str. 2 d. nustatyto termino vidurkiui – trejiems metams. Pagal formuojamą teismų praktiką (LAT nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-144-628/2018), baudžiamosios poveikio priemonės – draudimo naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones – terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kada asmeniui realiai buvo atimta galimybė vairuoti transporto priemones, todėl kaltinamajam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės terminas skaičiuojamas nuo nutarimo paskirti kardomąją priemonę – specialiosios teisės sustabdymą (b. l. 73-75) – priėmimo dienos, t. y. nuo 2019-10-21.

14LR BK 72 str. 1, 2 d. nustatyta, kad turto konfiskavimas yra priverstinis neatlygintinas konfiskuotino bet kokio pavidalo turto, esančio pas kaltininką ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn. Konfiskuotinu turtu laikomas Baudžiamajame kodekse uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Nusikalstamos veikos padarymo priemonės teismų praktikoje suprantamos kaip įtaisai, įrenginiai, mechanizmai, prietaisai ir kiti materialūs daiktai, kurie sudaro sąlygas ar palengvina tokios veikos padarymą, nors jų panaudojimas pats savaime tiesiogiai nedaro žalos atitinkamos veikos objektui ar dalykui. Tokia nusikalstamos veikos padarymo priemone laikoma ir transporto priemonė, jeigu ja kaltininkas naudojasi tam, kad sudarytų sau galimybę padaryti veiką ar palengvintų jos darymą (LAT nutartys bylose Nr. 2K-514/2007, 2K-339/2008, 2K-463/2011, 2K-205-628/2018). Iš VĮ „Regitra“ duomenų bazėje esančios informacijos (b. l. 42) nustatyta, kad automobilio „Seat Toledo“, valst. Nr. ( - ) kurį vairuodamas kaltinamasis padarė nusikalstamą veiką ir kuris buvo nusikalstamos veikos padarymo priemone, savininkas yra kaltinamasis, pagal BK 72 str. 3 d., kaltininkui priklausantis konfiskuotinas turtas privalo būti konfiskuojamas visais atvejais, todėl automobilis „Seat Toledo“, valst. Nr. ( - ) konfiskuojamas.

15Kaltinamajam paskirtos kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas (b. l. 78-81), specialiosios teisės sustabdymas (b. l. 73-75 ) ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 70-72) –paliekamos iki teismo baudžiamojo įsakymo vykdymo pradžios.

16Nustatyta, kad Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 6-ojo skyriaus prokuroro 2019-10-21 nutarimu paskirtas laikinas nuosavybės teisės į automobilį „Seat Toledo“, valst. Nr. ( - ) apribojimas iki 2020-01-21 (b. l. 44-50). Teismo baudžiamuoju įsakymu automobilis konfiskuojamas, todėl laikinas nuosavybės teisės į automobilį apribojimas paliekamas iki teismo baudžiamojo įsakymo dalies dėl transporto priemonės konfiskavimo įvykdymo.

17Pagal LR BPK 103 str. 6 d., be proceso išlaidų, numatytų šio straipsnio 1-5 p., proceso išlaidomis gali būti ir kitos išlaidos, kurias ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras, teisėjas ar teismas pripažįsta proceso išlaidomis. LR BPK 105 str. 1 d. nustatyta, kad teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti išieškoti iš nuteistojo proceso išlaidas, išskyrus išlaidas, skirtas mokėti vertėjui. Pagal teismų praktiką, valstybės patirtos išlaidos, susijusios su transporto priemonių, kurios buvo nusikalstamos veikos padarymo priemonėmis, priverstiniu nuvežimu bei saugojimu, pripažįstamos proceso išlaidomis ir priteisiamos iš pripažintų kaltais asmenų. Iš Vilniaus apskrities VPK aptarnavimo skyriaus 2019-10-31 tarnybiniame pranešime (b. 1. 31) ir Vilniaus apskr. VPK ir UAB „Varimeda“ 2018-12-03 sudarytoje Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir/ar saugojimo paslaugų teikimo sutartyje (b. 1. 32-41) esančių duomenų nustatyta, kad už automobilio „Seat Toledo“, valst. Nr. ( - ) priverstinį nuvežimą patirtos 52,52 Eur (su PVM) dydžio išlaidos. Nustatyta, kad šios išlaidos susidarė dėl automobilio, kurį vairuodamas kaltinamasis padarė nusikalstamą veiką, nuvežimo ir saugojimo, išlaidų dydis pagrįstas pateiktais dokumentais, todėl šios išlaidos pripažįstamos proceso išlaidomis ir priteisiamos iš kaltinamojo.

18Teismas, vadovaudamasis LR BPK 420-421 str.,

Nutarė

19P. F. (P. F.) pripažinti kaltu pagal LR BK 2811 str. 1 d. ir nubausti 75 (septyniasdešimt penkių) MGL – 3750 (trijų tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimties) Eur – dydžio bauda, pritaikius BK 641 str., paskirti 50 (penkiasdešimties) MGL – 2500 (dviejų tūkstančių penkių šimtų) Eur – dydžio baudą. Į bausmę įskaityti laikino sulaikymo laiką nuo 2019-10-20 iki 2019-10-21 ir laikyti, kad galutinė bausmė – 46 (keturiasdešimt šešių) MGL – 2300 (dviejų tūkstančių trijų šimtų) Eur dydžio bauda.

20Nustatyti baudos sumokėjimo terminą – šešis mėnesius.

21Paskirti P. F. baudžiamojo poveikio priemones – uždrausti trejus metus naudotis teise vairuoti kelių, oro ar vandens transporto priemones (terminą skaičiuoti nuo 2019-10-21) ir konfiskuoti P. F. priklausantį 662 (šešių šimtų šešiasdešimt dviejų) Eur vertės automobilį „Seat Toledo“, valst. Nr. ( - ) saugomą P. F..

22Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, dokumentų paėmimą, specialiosios teisės sustabdymą – palikti iki baudžiamojo įsakymo vykdymo pradžios.

23Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 6-ojo skyriaus prokuroro 2019-10-21 nutarimu paskirtą laikiną nuosavybės teisės į automobilį „Seat Toledo“, valst. Nr. ( - ) apribojimą pratęsti iki teismo baudžiamojo įsakymo dalies dėl transporto priemonės konfiskavimo įvykdymo.

24Išieškoti iš P. F. 52,52 Eur (penkiasdešimt du eurus 52 ct) proceso išlaidų Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.

25Kaltinamasis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per 14 d. nuo šio dokumento gavimo dienos turi teisę paduoti šiam teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Jei kaltinamasis šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėja Nijolė... 2. P. F. (a. k. ( - ) gimęs ( - ) ., Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs... 3. Teismas... 4. Kaltinamasis P. F. vairavo motorinę transporto priemonę būdamas neblaivus,... 5. Ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 67-69) kaltinamasis P. F. prisipažino padaręs... 6. Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė padarius nusikalstamą veiką įrodyta... 7. Iš liudytojo V. F. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 13-15),... 8. Liudytojas V. L., apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 68-69), nurodė... 9. Iš 2019-10-20 Neblaivumo nustatymo akte (b. l. 22-23) esančių duomenų... 10. Kaltinamojo P. F. kaltė padarius nusikaltimą visiškai įrodyta. Byloje... 11. Kaltinamasis prisipažino neblaivus vairavęs transporto priemonę ir... 12. Skiriant bausmę kaltinamajam atsižvelgiama į tai, kad jis padarė nesunkų... 13. LR BK 67 str. 1 d. nustatyta, kad baudžiamojo poveikio priemonės turi padėti... 14. LR BK 72 str. 1, 2 d. nustatyta, kad turto konfiskavimas yra priverstinis... 15. Kaltinamajam paskirtos kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas (b. l.... 16. Nustatyta, kad Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės... 17. Pagal LR BPK 103 str. 6 d., be proceso išlaidų, numatytų šio straipsnio 1-5... 18. Teismas, vadovaudamasis LR BPK 420-421 str.,... 19. P. F. (P. F.) pripažinti kaltu pagal LR BK 2811 str. 1 d. ir nubausti 75... 20. Nustatyti baudos sumokėjimo terminą – šešis mėnesius.... 21. Paskirti P. F. baudžiamojo poveikio priemones – uždrausti trejus metus... 22. Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, dokumentų... 23. Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 6-ojo... 24. Išieškoti iš P. F. 52,52 Eur (penkiasdešimt du eurus 52 ct) proceso... 25. Kaltinamasis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu,...