Byla 2S-592-513/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Irmos Čuchraj, kolegijos teisėjų Rimvidos Zubernienės ir Almanto Padvelskio, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Pamario produktai“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-11-24 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Pamario produktai“ ieškinį atsakovei UAB „Nordnet“ dėl 42 069,42 Lt nuostolių atlyginimo ir atsakovės UAB „Nordnet“ priešieškinį ieškovei UAB „Pamario produktai“ dėl 46 092 Lt skolos su palūkanomis priteisimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3ieškovė UAB „Pamario produktai“ kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Nordnet“ 42 069,42 Lt nuostolių atlyginimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 2–4). Atsakovė UAB „Nordnet“ pateikė teismui priešieškinį dėl 45 446,11 Lt skolos, 645,98 Lt palūkanų, 6 procentų dydžio metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš ieškovės UAB „Pamario produktai“ bei teismo sprendimo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti ieškovės turtą, o jo esant nepakankamai – pinigines lėšas, atitinkančias reikalavimo sumą (b. l. 11–12).

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-11-24 nutartimi atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir areštavo ieškovei UAB „Pamario produktai“, įmonės kodas 300552891, priklausantį turtą už 46 092,09 Lt. Teismas įvertino atsakovės nurodytas aplinkybes, atsižvelgė į skolos dydį ir padarė išvadą, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (b. l. 13–14).

5Ieškovė UAB „Pamario produktai“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-11-24 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir atsakovės UAB „Nordnet“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Nurodo, kad atsakovė nepateikė nei vieno teisės aktų reikalavimus atitinkančio įrodymo, patvirtinančio, jog ieškovas vengtų vykdyti prievoles atsakovui. Atsakovas nekėlė klausimo dėl tinkamo sutarties vykdymo, ieškovas dėl to nebuvo pateikta jokių pretenzijų. Tai reiškia, kad ginčo nebuvo, t. y. šalys laikė, jog ieškovas pagal sutartį atsakovui nėra skolingas. Apeliantas teigia, kad atsakovas piktnaudžiaudamas savo procesinėmis teisėmis bei siekdamas nepagrįstai pažeisti šalių teisėtų interesų pusiausvyrą (kad ieškovui būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės) teismui sąmoningai nenurodė, jog atsakovas nė karto ieškovui nereiškė pretenzijų dėl neva egzistuojančio įsiskolinimo. Ieškovas yra sėkmingai ūkinę veiklą vykdantis subjektas, neturintis pradelstų įsiskolinimų, kurie sudarytų pagrindą abejoti, jog galimai atsakovui palankus teismo sprendimas gali būti neįvykdytas ar jo vykdymas būtų apsunkintas. Apeliantas pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas turi būti pripažintas nepagrįstu, kadangi pagrindų joms taikyti nėra (b. l. 16–17).

6Atsakovė UAB „Nordnet“ Klaipėdos apygardos teismui pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo

72010-11-24 nutartį palikti nepakeistą. Teigia, kad iš ieškovės pateikto 2009 m. balanso matyti, kad ieškovės įstatinis kapitalas yra 15 000 Lt. Ieškovės 46 092,09 Lt įsiskolinimo suma daugiau nei tris kartus viršija bendrovės įstatinį kapitalą, tai patvirtina, kad ieškovei ši suma nėra menkavertė. Ieškovė realiai neturi didelės vertės materialaus turto, todėl atmestinas argumentas, jog ieškovė yra sėkmingai ūkinę veiklą vykdantis subjektas (b. l. 24–26).

8Atskirasis skundas atmestinas

9Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis).

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis).

11Nuostata, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliacinio skundo ribų (CPK 320 straipsnio 2 dalis), reiškia, jog, pirma, apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir neanalizuoja teisėtumo ir pagrįstumo tų sprendimo dalių, kurios nėra skundžiamos. Antra, ši norma reiškia, kad apskųsto teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant apeliaciniame skunde nurodytus argumentus.

12Apeliacinės instancijos teismo nagrinėjimo dalykas yra pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo klausimas. Todėl atskirojo skundo nagrinėjimas reiškia tik pirmosios instancijos teismo priimto procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo tikrinimą, atsižvelgiant į procesinio sprendimo priėmimo metu byloje buvusius duomenis ir nustatytas aplinkybes.

13Teismas, remdamasis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kaip įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

14Atsakovė UAB „Nordnet“ Klaipėdos miesto apylinkės teismui pateikė priešieškinį ieškovui UAB „Pamario produktai“ dėl skolos priteisimo. Kartu su priešieškiniu atsakovas teismui pateikė įrodymus, patvirtinančius atsakovo išdėstytas aplinkybes (CPK 135 straipsnio 1 dalies 3 punktas), bei motyvuotą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (b. l. 11, 12).

15Pažymėtina, kad proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai yra pagrindas manyti, kad jų nepritaikius būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Šiuo atveju teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka, kad būtų taikomos prašomos laikinosios apsaugos priemonės.

16Kadangi skolininko pozicija, taip pat jo finansinis pajėgumas teismui šioje (bylos iškėlimo) stadijoje dar nebuvo žinomas, o laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas padidina būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, todėl teismas, įvertinęs priešieškinyje nurodytas aplinkybes kartu su pateiktais įrodymais, padarė pagrįstą išvadą, kad nesiėmus teismo sprendimo užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Atsižvelgiant į tai, apylinkės teismas 2010-11-24 nutartimi pagrįstai tenkino atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškovo UAB „Pamario produktai“, neviršijant bendros arešto sumos – 46 092,09 Lt. Todėl ieškovo atskirojo skundo argumentai nepagrįsti.

17Teisėjų kolegija pažymi, kad priešieškinio užtikrinimo priemonės taikytos neperžengiant atsakovo pareikštų piniginių reikalavimų sumos ribų. Be to, laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos vadovaujantis ekonomiškumo principu, siekiant be pagrindo nevaržyti ieškovo veiklos – areštuotas turtas, o tik jo nesant ar esant nepakankamai – piniginės lėšos. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nesustabdo įmonės įprastinės veiklos ir netrikdo įmonės įsipareigojimų vykdymo bei atsiskaitymų su darbuotojais. Turto areštas nėra susijęs su draudimu naudotis ir valdyti areštuotą turtą – areštuoto turto savininko disponavimo teisė apribojama tiek, kiek reikia priešieškiniu pareikštų reikalavimų įvykdymui užtikrinti.

18Atkreiptinas dėmesys, kad laikinosios apsaugos priemonės dalyvaujančių byloje ir kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali būti panaikinamos ar pakeičiamos teismo, kurio žinioje yra byla, nutartimi (CPK 146 straipsnis, 150 straipsnio 1 dalis). Todėl ieškovas su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ar pakeitimo gali kreiptis į skundžiamą nutartį priėmusį teismą. Be to, įsiteisėjus sprendimui, kuriuo priešieškinis atmestas, ieškovas turi teisę reikalauti, kad atsakovas atlygintų nuostolius, kuriuos jam padarė atsakovo prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 147 straipsnio 3 dalis).

19Esant šioms aplinkybėms atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

20Vadovaudamasi CPK 336-339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

21Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-11-24 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. ieškovė UAB „Pamario produktai“ kreipėsi su ieškiniu į teismą,... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-11-24 nutartimi atsakovo prašymą... 5. Ieškovė UAB „Pamario produktai“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo... 6. Atsakovė UAB „Nordnet“ Klaipėdos apygardos teismui pateikė atsiliepimą... 7. 2010-11-24 nutartį palikti nepakeistą. Teigia, kad iš ieškovės pateikto... 8. Atskirasis skundas atmestinas... 9. Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės,... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 11. Nuostata, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas... 12. Apeliacinės instancijos teismo nagrinėjimo dalykas yra pirmosios instancijos... 13. Teismas, remdamasis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, dalyvaujančių byloje... 14. Atsakovė UAB „Nordnet“ Klaipėdos miesto apylinkės teismui pateikė... 15. Pažymėtina, kad proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų,... 16. Kadangi skolininko pozicija, taip pat jo finansinis pajėgumas teismui šioje... 17. Teisėjų kolegija pažymi, kad priešieškinio užtikrinimo priemonės... 18. Atkreiptinas dėmesys, kad laikinosios apsaugos priemonės dalyvaujančių... 19. Esant šioms aplinkybėms atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra... 20. Vadovaudamasi CPK 336-339 straipsniais, teisėjų kolegija... 21. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-11-24 nutartį palikti nepakeistą....