Byla II-224-561/2009
Dėl Vilniaus m. savivaldybės tarybos administracinės komisijos 2008-12-11 nutarimo, kuriuo J. K. buvo paskirta administracinė nuobauda, panaikinimo

2Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Kaminskas, sekretoriaujant D. Švilpienei, dalyvaujant pareiškėjai J. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal J. K. skundą dėl Vilniaus m. savivaldybės tarybos administracinės komisijos 2008-12-11 nutarimo, kuriuo J. K. buvo paskirta administracinė nuobauda, panaikinimo.

3Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

52008-11-24 Vilniaus m. savivaldybės administracijos specialistas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą dėl J. K. padaryto pažeidimo, numatyto LR ATPK 183 str. 1 d., kadangi J. K. 2008-11-22 apie 00 val. 50 min. bute, esančiame ( - ), Vilniuje, garsiai triukšmavo, trukdė kaimynams ilsėtis, tuo pažeisdama viešąją rimtį.

6Dėl minėto pažeidimo Vilniaus m. savivaldybės tarybos administracinės komisijos 2008-12-11 nutarimu J. K., remiantis LR ATPK 183 str. 1 d., buvo paskirta administracinė nuobauda – 100 litų dydžio bauda.

7Skunde teismui J. K. prašė panaikinti jai paskirtą administracinę nuobaudą.

8Savo reikalavimus J. K. pagrindė tuo, kad ji minėto pažeidimo neįvykdė, kad minėtame bute minėtu laiku buvo švenčiamas jos draugo gimtadienis, kad grojo muzika tik iš nešiojamo kompiuterio.

9Teisminio nagrinėjimo metu J. K. patvirtino skunde išdėstytus argumentus ir prašė skundą tenkinti.

10Liudytojas K. G. teismui patvirtino, kad 2008-11-22 apie 01 val. jis buvo nuvykęs prie buto, esančio ( - ), Vilniuje, kadangi buvo gauti namo gyventojų nusiskundimai, kad minėtame bute girdėjosi triukšmas, grojo muzika, buvo švenčiama, kad buvo pasikalbėta su buto savininke J. K..

11Skundas netenkintinas.

12J. K. veika pagal LR ATPK 183 str. 1 d. yra kvalifikuota teisingai, administracinė nuobauda jai yra paskirta pagrįstai. Administracinio teisės pažeidimo protokolas, liudytojo K. G. parodymai įrodo, kad J. K. įvykdė minėtą teisės pažeidimą.

13J. K. parodymus, kad minėtą dieną bei minėtame bute ji netrikdė viešosios rimties, teismas vertina kaip vengimą išvengti administracinės atsakomybės už savo neteisėtus veiksmus, o šiuos J. K. parodymus visiškai paneigia liudytojo K. G. parodymai, kurie yra objektyvūs ir teisingi, ir kuriais nėra pagrindo netikėti.

14Atsižvelgdamas į padarytojo pažeidimo pobūdį ir jo pavojingumo laipsnį, į pažeidėjos asmenybę ir į bylos aplinkybes, nustatęs, kad J. K. dirba, kad J. K. neneigia, jog minėtą dieną jos bute buvo švenčiama, bei vadovaudamasis teisingumo bei protingumo kriterijais, teismas daro išvadą, kad administracinės nuobaudos tikslai, numatyti LR ATPK 20 str., gali būti pasiekti, tik paliekant J. K. Vilniaus m. savivaldybės tarybos administracinės komisijos nutarimu paskirtą administracinę nuobaudą padarytojo pažeidimo numatytos sankcijos ribose.

15Remdamasis tuo, kas išdėstyta, bei vadovaudamasis LR ABTĮ 124 str. 1 d. 1 p., 128 str., teismas

Nutarė

17Vilniaus m. savivaldybės tarybos administracinės komisijos 2008-12-11 nutarimą, skiriant J. K. administracinę nuobaudą – 100 litų dydžio baudą už pažeidimą, numatytą LR ATPK 183 str. 1 d., palikti nepakeistą.

18Ši nutartis per 10 d. gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai