Byla B2-1053-777/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolanta Gailevičienė, sekretoriaujant Rimai Čižauskienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Ulginta“ atstovui advokato padėjėjui Valdui Mėžiniui, atsakovės UAB „Glasget“ direktoriui R. G., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Ulginta“ ieškinį atsakovei UAB „Glasget“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2

 1. Ieškovė 2016-03-04 kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei.
 2. Ieškovė nurodė, kad yra atsakovės kreditorė ir turi reikalavimo teisę į 50 260,84 Eur įsiskolinimą. Nurodė, kad atsakovė apie dvejus metus laiko skolos negrąžina, ieškovės nustatytu terminu atsakovė skolos taip pat negrąžino, į pateiktą pranešimą (pretenziją) atsakymo nepateikė, todėl yra pagrindas konstatuoti, kad atsakovė neturi finansinių galimybių grąžinti skolą ir yra nemoki.
 3. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka.
 4. Atsakovė atsiliepime patvirtino, kad yra skolinga ieškovei 50 260,84 Eur.
 5. Atsakovė atsiliepime nurodė, kad yra moki ir gali vykdyti įsipareigojimus kreditoriams. Byloje pateikti atsakovės finansinės atskaitomybės rinkiniai (balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos patvirtina, kad atsakovės finansinė būklė neatitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 2 d. nurodytos sąvokos sąlygų, t. y. atsakovės pradelsti įsipareigojimai neviršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės). Pateiktas 2016 m. sausio–kovo mėnesių balansas patvirtina, jog atsakovė valdo turto už 613 685 Eur, atsakovės įsipareigojimų (pradelstų ir nepradelstų) suma sudaro tik 145 389 Eur. Atsakovė turi finansinių sunkumų, bet yra moki. Nurodė ir tai, kad teismui pateiktas debitorių sąrašas patvirtina, jog iš gautinų sumų atsakovė visiškai atsiskaitys su kreditoriais. Nurodė, kad ieškovė daro spaudimą atsakovei, siekdama priversti kuo skubiau atsiskaityti. Prašė ieškinį atmesti.
 6. Bylos nagrinėjimo metu ieškovės atstovas ieškinį palaikė, prašė iškelti atsakovei bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovė neturi ir neturės tiek turto, kiek įrašyta balanse, pateiktas

  32016 metų balansas neatitinka realios tikrovės. Atsakovė yra nemoki, todėl nemato galimybės skolos išsiieškoti kitu būdu.

 7. Bylos nagrinėjimo metu atsakovės direktorius su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad atsakovė turi finansinių sunkumų, bet yra moki. Nurodė ir tai, kad nemoka skolos ieškovei, nes laukia ikiteisminio tyrimo pabaigos.

4Atsisakytina iškelti bankroto bylą

 1. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas, ar atsakovei keltina bankroto byla nemokumo pagrindu. Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų yra įtvirtintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).
 2. Teismų praktikoje konstatuojama, jog fiziniai ir juridiniai asmenys, pagrįstai manantys, kad turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles bei įsipareigojimus, t. y. potencialūs kreditoriai, gali inicijuoti įmonei bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-04-19 nutartis, priimta byloje Nr. 2-940/2012). Ginčo tarp šalių dėl to, jog atsakovė yra skolinga ieškovei 50 260,84 Eur, nėra. Todėl ieškovė turi teisę teikti ieškinį teismui dėl bankroto bylos iškėlimo.
 3. Ieškovė nurodė, kad atsakovė yra nemoki. Atsakovė su tuo nesutinka, teigia, kad turi finansinių sunkumų, bet yra moki.
 4. Iš atsakovės pateikto 2016-03-31 balanso nustatyta, jog atsakovė iš viso turi turto už 613 685 Eur. Atsakovės vadovas paaiškino, kad ilgalaikio turto 36 911 Eur sumą sudaro: 579 Eur suma – nematerialusis turtas – programinė įranga; 26 622 Eur suma – įmoka už išnuomotas išsipirktinai (lizinguojamas) transporto priemones; 442 Eur – turimos įrangos, prietaisų, įrankių ir įrenginių vertė; 9 268 Eur – UAB „Ingro“ akcijos. Paaiškino ir tai, kad 576 774 Eur trumpalaikį turtą, be kito balanse nurodyto turto, sudaro: žemės sklypas, esantis ( - ), kuris yra įtrauktas į balanso eilutę „Pirktos prekės, skirtos perparduoti“ (jo vidutinė rinkos vertė 4 120 Eur, nurodyta Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše). Per vienerius metus gautinos sumos – 146 738,04 Eur. Iš šių sumų iššifravimo nustatyta, kad didžiausi atsakovės skolininkai yra UAB „Agrostela“ (atsakovei skolinga 52 487,23 Eur), UAB „Bebras ir Co“ (atsakovei skolinga 82 657,51 Eur). Atsakovės vadovas nurodė, kad 82 657,51 Eur iš UAB „Berbras ir Co“ gavimas buvo užtikrintas vekseliu. 2016-03-16 išduoto pagal vekselį vykdomojo įrašo pagrindu pradėti priverstinio išieškojimo veiksmai. Nurodė ir tai, kad pradėti skolos išieškojimo veiksmai (sudaryta teisinių paslaugų sutartis) iš UAB „Agrostela“, UAB „EGG group“.
 5. Iš atsakovės pateikto 2016-03-31 balanso nustatyta, kad per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 145 389 Eur. Į šią sumą yra įtraukti mokėtini dividendai, kuriu suma yra 70 144,32 Eur. Byloje pateikti duomenys patvirtina, kad

  52016-01-29 atsakovės akcininkas A. G. 70 144 Eur dividendų mokėjimą atidėjo, iki pagerės atsakovės finansinė padėtis (b. l. 118). Taigi pradelstų įsipareigojimų suma sudaro 75 240 Eur.

 6. Byloje pateikta laikotarpio nuo 2014-06-01 iki 2016-03-31 įplaukų ir išmokų suvestinė patvirtina, kad įmonė vykdo veiklą (b. l. 105–117).
 7. Byloje pateikti duomenys patvirtina, kad atsakovė dalyvauja projekte dėl augalinės anglies gamybos, 2013 metais yra investavusi 35 000 Eur lėšas. Atsakovei numatomas lėšas planuojama grąžinti (kompensuoti) iki 2016-09-01 (b. l. 119).
 8. Iš viešoje erdvėje esančios informacijos nustatyta, kad duomenų apie atsakovės įsiskolinimus „Sodrai“ nėra. Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ nustatyta, kad bylų, kuriose atsakovei būtų pareikšti turtiniai reikalavimai (be nagrinėjamos bylos), nėra. Nustatyta ir tai, kad atsakovė yra pateikusi Vilniaus apygardos teismui du pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Bebras ir Co“ ir UAB „Agrostela“, t. y. siekia išsiieškoti skolas.
 9. Teismas, įvertinęs anksčiau nurodytų aplinkybių visumą, konstatuoja, kad nėra pagrindo teigti, jog 2016-03-31 balansas neatitinka realios tikrovės, atsakovė neturi ir neturės tiek turto, kiek įrašyta balanse. Konstatuoja ir tai, kad atsakovė yra moki, nes jos pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės į jos 2016-03-31 balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Todėl atsisakytina kelti bankroto bylą atsakovei (ĮBĮ 2 str. 8 d.).
 10. Duomenų apie šalių turėtas bylinėjimosi išlaidas nėra, todėl jų atlyginimo klausimas nespręstinas.

6Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 4 dalimi, 2 straipsnio

78 punktu, Civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,

Nutarė

8atsisakyti iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Glasget“, į. k. 300589676.

9Nutarties kopijas išsiųsti šalims, Juridinių asmenų registrui ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

10Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai