Byla e2-502-984/2017
Dėl skolos priteisimo

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Katinienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą, pagal ieškovo UAB „Julianus Inkaso“ ieškinį atsakovei I. E. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės 222,55 eurų skolą, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 15 eurų žyminis mokestis ir 0,84 eurų sumokėtas mokestis už Gyventojų registro tarnybos išrašą. Ieškinyje nurodė, kad atsakovė su UAB „TELE2“ 2007 m. kovo 30 d. sudarė telefono ryšio paslaugų teikimo sutartį, kuria UAB „TELE2“ ieškovei įsipareigojo suteikti telefono ryšio paslaugas, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis mokėti už suteiktas paslaugas bei įrangą ir vykdyti kitus sutartyje numatytus įsipareigojimus, tačiau atsakovė sutartines pareigas vykdė netinkamai, laiku neatsiskaitė už suteiktas paslaugas. Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi, ieškovas įgijo reikalavimo teisę į atsakovės skolą. Atsakovė ne kartą buvo raginama atsiskaityti, tačiau į reikalavimus nereagavo.

4Atsakovei teismo procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 123 straipsnio 1 dalyje, nustatyta tvarka, tačiau atsakovė per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, nepateikimo priežasčių nenurodė, todėl ieškovo prašymu priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Teismas

konstatuoja:

6Ieškinys tenkintinas visiškai

7Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Byloje nustatyta, kad 2007 m. kovo 30 d. atsakovė ir UAB „TELE2“ sudarė telefono ryšio paslaugų teikimo sutartį, kuria UAB „TELE2“ ieškovei įsipareigojo suteikti telefono ryšio paslaugas, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis mokėti už suteiktas paslaugas bei įrangą ir vykdyti kitus sutartyje numatytus įsipareigojimus, tačiau įsipareigojimų tinkamai nevykdė. 2014 m. lapkričio 25 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi, ieškovas įgijo visas reikalavimo teises į atsakovės skolą. Atsakovė po reikalavimo teisės perleidimo buvo raginama atsiskaityti, tačiau į reikalavimus nereagavo.

9Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010).

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.109 straipsnio 1 dalis nustato, kad reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, arba nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Atsakovė apie reikalavimo teisės perleidimą buvo informuota 2014 m. gruodžio 4 d. pranešimu, buvo raginama atsiskaityti, tačiau į reikalavimus nereagavo.

11CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. CK 6.213 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. CK 6.200 straipsnio 1 dalis numato, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju, atsakovė savo sutartines pareigas vykdė netinkamai. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovė būtų visiškai atsiskaičiusi su ieškovu, todėl ieškovo reikalavimas dėl skolos priteisimo, laikytinas pagrįstu ir tenkintinas.

12CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovės priteistinos ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 1 dalis, 6.37 straipsnio 2 dalis).

13CPK 93 straipsnio 1 dalis nurodo, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Todėl ieškovui iš atsakovės priteisiama 15 eurų žyminio mokesčio ir 0,84 eurų mokesčio už Gyventojų registro tarnybos išrašą.

14Kadangi iš atsakovės priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu yra mažesnės, negu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290, nustatyta minimali 3 eurų suma, todėl jos iš atsakovės nepriteisiamos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285, 286 straipsniais,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti ieškovui UAB „Julianus Inkaso“ (juridinio asmens kodas 300115639) iš atsakovės I. E. (asmens kodas ( - ) 222,55 eurų skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2017 m. balandžio 4 d., iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, ir 15,84 eurų bylinėjimosi išlaidas.

18Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Širvintų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio reikalavimus.

19Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Širvintų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai