Byla 2-142-836/2014
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Henryta Gerdvilė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei G. K. dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „4finance“ ieškiniu (b.l. 1-2) prašo priteisti iš atsakovės G. K. 500,00 Lt paskolą, 900,00 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 54,00 Lt žyminį mokestį. Nurodė, kad 2010-04-13 su atsakove sudarė paskolos sutartį, kurios pagrindu paskolino atsakovei 500,00 Lt iki 2010-05-13. Atsakovė sutartinės prievolės neįvykdė, iki nustatyto termino paskolos negrąžino, todėl atsakovei, vadovaujantis UAB ,,SMScredit.lt" bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 10.2. punktu, paskaičiuoti delspinigiai, iš viso 900,00 Lt. Atsakovei nepateikus procesinių dokumentų, prašo priimti sprendimą už akių.

3Teismo pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo ir ieškinys kartu su priedais atsakovei įteikti tinkamai 2014-01-07, CPK 123 str. 1 d. numatyta tvarka. Per nustatytą 20 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo dienos terminą atsakovė nepateikė atsiliepimo į ieškinį, pratęsti nustatyto termino neprašė, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš ieškinyje nurodytų aplinkybių ir byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad tarp ieškovo ir atsakovės 2010-04-13 sudaryta paskolos sutartis, remiantis kuria ieškovas atsakovei suteikė 500,00 Lt paskolą iki 2010-05-13, o atsakovė įsipareigojo grąžinti paskolą sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Mokėjimo nurodymas patvirtina, kad 500,00 Lt suma 2010-04-13 pervesta į atsakovės sąskaitą (b. l. 17). Ieškovo teigimu, atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų iki nustatyto termino neįvykdė ir negrąžino 500,00 Lt paskolos. Įrodymų, patvirtinančių tinkamą prievolės grąžinti paskolą įvykdymą, atsakovė nepateikė.

6Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 1 d. paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui gautą sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str.). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (Lietuvos Respublikos CK 6.205 str.). Atsižvelgiant į tai, kad paskolos grąžinimo terminas yra suėjęs, byloje nesant įrodymų, kad atsakovė būtų įvykdžiusi savo sutartinius įsipareigojimus ir grąžinusi ieškovui 500,00 Lt paskolą, ieškovui iš atsakovės priteistina 500,00 Lt negrąžinta paskola.

7Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 900,00 Lt delspinigių už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. UAB ,,SMScredit.lt" bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 10.2 punkte nurodyta, kad paskolos gavėjui uždelsus sumokėti bet kurį paskolos sutartyje nustatytą mokėjimą, paskolos gavėjas įsipareigoja mokėti paskolos davėjui 1 proc. dydžio delspinigius už sutarties neįvykdymą nuo bendrosios uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną (b. l. 14 antra pusė). Lietuvos Respublikos CK 6.71 str. nustatyta, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu. Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad remdamasis Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.). Įvertinus tai, kad atsakovė yra vartotoja, sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu ir atsakovė negalėjo derėtis dėl sutarties sąlygų, tai, jog 1 proc. dydžio delspinigiai per dieną sudaro net 365 proc. metinių palūkanų, paskaičiuota delspinigių suma (900,00 Lt) beveik du kartus viršija neįvykdytos prievolės dydį (500,00 Lt), vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, darytina išvada, jog prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės ir atlieka ne kompensacinę funkciją, todėl delspinigiai mažintini Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. pagrindu. Mažindamas delspinigių dydį teismas atsižvelgia į tai, kad netesybas galima sumažinti tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius patirtus dėl prievolės neįvykdymo. Nagrinėjamu atveju ieškovas nepateikė jokių įrodymų apie savo patirtus nuostolius, tačiau kaip matyti iš bylos duomenų, paskola atsakovei buvo suteikta be palūkanų, paskolos grąžinimo terminas baigėsi daugiau nei prieš trejus metus, taigi visą šį laikotarpį atsakovė naudojosi ieškovo pinigais neatlygintinai. Neabejotina, kad atsakovei negrąžinant paskolos, ieškovas negalėjo šių pinigų naudoti savo tiesioginėje veikloje, skolinti kitiems asmenims už tai gaunant atlygį (palūkanas), taigi ieškovas patyrė nuostolių prarastų pajamų pavidalu. Todėl remiantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d., delspinigių dydis mažintinas iki 0,5 % už kiekvieną pradelstą mokėti dieną, kas sudaro 450,00 Lt. Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

8Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatomis, ieškovui iš atsakovės taip pat priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-12-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Šioje byloje ieškovas patyrė 54,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (sumokėtas žyminis mokestis). Pagal bendrą taisyklę, ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovo sumokėtas žyminis mokestis yra minimalus turtiniuose ginčuose mokėtinas žyminis mokestis, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, ieškovui iš atsakovės priteistinas visas sumokėtas 54,00 Lt žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 82 str.).

10Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285- 286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

11ieškinį tenkinti iš dalies.

12Priteisti iš atsakovės G. K., a. k. ( - ) 500,00 Lt (penkių šimtų litų 00 ct) negrąžintos paskolos, 450,00 Lt (keturių šimtų penkiasdešimties litų 00 ct) delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2013-12-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 54,00 Lt (penkiasdešimt keturių litų 00 ct) žyminio mokesčio ieškovui UAB „4finance”, įmonės kodas 301881644, buveinės adresas Jonavos g. 254A, Kaunas, a.s. Nr. LT29 7300 0101 1206 5574, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000.

13Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

14Atsakovė negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai