Byla 2A-565/2009

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės ir Viginto Višinskio, sekretoriaujant Jūratei Lajauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovams A. S. ir advokatui Rolandui Misiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo akcinės bendrovės ,,Spauda“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 27 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas iš dalies, civilinėje byloje Nr. 2-245-555/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Sisteminio modernizavimo grupė“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei ,,Spauda“ dėl skolos už atliktas paslaugas.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB ,,Sisteminio modernizavimo grupė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo AB ,,Spauda“ 578 193,86 Lt skolą už patalpų nuomą, 9 856,23 Lt delspinigius, 6 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad nuo 2008 m. sausio 30 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pagrindu išnuomojo atsakovui negyvenamąsias patalpas, esančias adresu (duomenys neskelbtini). Atsakovas už patalpų nuomą pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras atsiskaitė tik iš dalies, todėl susidarė 578 193,86 Lt nuomos mokesčio skola. Atsakovas pagal nuomos sutarties sąlygas taip pat turi sumokėti 9 856,23 Lt delspinigius už delsimą laiku sumokėti nuomos mokestį. Kadangi ieškovo ir atsakovo buveinės yra tame pačiame pastate, PVM sąskaitos faktūros už patalpų nuomą buvo tiesiogiai perduodamos į atsakovo buhalteriją sąskaitų išrašymo dieną, tik vėliau, santykiams pablogėjus, jos buvo siunčiamos paštu. 86 361,66 Lt sumą, kurią atsakovas apmokėjo pagal 2008 m. kovo 31 d. PVM sąskaitą faktūrą PN8 0000024, ieškovas užskaitė kaip užstatą pagal nuomos sutarties 7.1 p. Šia suma vėliau buvo sumažinta atsakovo skola ieškovui pagal ieškovo suteiktas poligrafijos paslaugas pateikiant ieškinį Vilniaus I apylinkės teismui.

5Vilniaus apygardos teismas 2008 m lapkričio 24 d. preliminariu sprendimu ieškinį patenkino.

6Atsakovas su ieškiniu ir preliminariu sprendimu nesutiko ir pareiškė prieštaravimus.

7Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 27 d. sprendimu Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 24 d. preliminarų sprendimą pakeitė ir sprendimo rezoliucinę dalį išdėstė taip: priteisė iš atsakovo AB „Spauda“ ieškovo UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ naudai 491 832,20 Lt nuomos mokestį, 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2008 m. lapkričio 12 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, taip pat 6 109,93 Lt bylinėjimosi išlaidas; kitą ieškinio dalį atmetė; sumažino iki 491 832,20 Lt laikinųjų apsaugos priemonių, taikytų atsakovui AB „Spauda“ Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 13 d. nutartimi, mastą. Teismas nurodė, kad tarp šalių sudarytos nuomos sutarties 7.4. punkte numatyta, jog atsakovas nuomos mokestį sumoka pagal ieškovo pateiktą sąskaitą per 10 kalendorinių dienų nuo šios sąskaitos pateikimo dienos. PVM sąskaitos faktūros už patalpų nuomą buvo įteiktos atsakovui (b. l. 48-54). 2008 m. rugpjūčio 29 d. PVM sąskaita faktūra ieškovui buvo išsiųsta registruotu laišku atsakovo buveinės adresu (b. l. 52, 53). Atsakovas neneigė, kad gavo ieškovo išrašytas PVM sąskaitas faktūras už patalpų nuomą, tai patvirtina ir aplinkybė, kad dalį sąskaitų atsakovas apmokėjo (PN8 0000024, PN8 0000053, 107, 108, 109 b.l.). Nuomos sutarties 7.2. punkte numatyta, kad atsakovas pradeda mokėti nuomos mokestį po to, kai ieškovas atsiskaito su atsakovu už įsigytas patalpas pagal 2003 m. rugsėjo 26 d. sutartį ir jos pakeitimą. Atsakovas 2008 m. kovo 17 d. pažymoje patvirtino, kad ieškovas 2008 m. kovo 4 d. atsiskaitė su atsakovu už įsigytas patalpas pagal 2003 m. rugsėjo 26 d. sutartį ir jos pakeitimą (b. l. 84). Šalių atstovai patvirtino, kad atsakovas yra pareiškęs ieškinį, kuriuo ginčija ieškovo nuosavybės teisę į patalpas, tarp kurių yra ir 209,51 kv. m. ploto patalpa, pažymėta indeksu 3-78, išnuomota atsakovui pagal nuomos sutartį. Teismas sprendė, kad šiuo atveju nėra pagrindo sustabdyti nagrinėjamos bylos, kadangi nėra ginčijama tarp šalių sudaryta nuomos sutartis, kurios pagrindu ieškovas prašo priteisti nuomos mokestį. Nuomos sutarties 7.1.p. nustatyta, kad atsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo nuomos sutarties pasirašymo perveda ieškovui vieno mėnesio nuomos mokesčio dydžio užstatą įsipareigojimams pagal nuomos mokestį užtikrinti, kuris negali būti naudojamas kaip nuomos mokestis. Ieškovo atstovai paaiškino, kad 86 361,66 Lt, kuriuos atsakovas apmokėjo pagal 2008 m. kovo 31 d. PVM sąskaitą faktūrą PN8 0000024, ieškovas užskaitė kaip užstatą pagal nuomos sutarties 7.1 p., o vėliau šia suma buvo sumažinta atsakovo skola ieškovui už ieškovo suteiktas poligrafijos paslaugas pateikiant ieškinį Vilniaus I apylinkės teismui. Ieškovas neginčijo fakto, kad atsakovas sumokėjo ieškovui 86 361,66 Lt pagal 2008 m. kovo 31 d. PVM sąskaitą faktūrą PN8 0000024. Teismo teigimu, iš sąskaitos išrašo matyti, kad atsakovas 86 361,66 Lt sumokėjo pagal PVM sąskaitą faktūrą PN8 0000024 (b. l. 107), PVM sąskaita faktūra PN8 0000024 yra išrašyta už patalpų nuomą kovo mėn. (b. l. 14). Ieškovas turėjo teisę atsisakyti priimti 86 361,66 Lt įmoką kaip mokestį už patalpų nuomą kovo mėn. (CK 6.54 str.), tačiau byloje nėra įrodymų, kad ieškovas būtų tai padaręs. Teismas nurodė, kad ieškovas taip pat nepateikė įrodymų, jog 86 361,66 Lt sumažino atsakovo skolą už poligrafijos paslaugas (CPK 178 str.). Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad preliminaraus sprendimo dalis dėl nuomos mokesčio priteisimo keistinas, priteistiną nuomos mokestį mažinant iki

8491 832,20 Lt. Nuomos sutarties 8.1. p. nustatyta, kad atsakovas, praleidęs terminą atsiskaityti, privalo mokėti 0,02 proc. delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Atsakovas nuomos mokestį įsipareigojo sumokėti per 10 kalendorinių dienų nuo sąskaitos pateikimo dienos, tačiau iš delspinigių skaičiavimo lentelės (b. l. 44.) matyti, kad ieškovas delspinigius pradeda skaičiuoti praėjus 10 dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos. Teismo teigimu, šiuo atveju ieškovui tenka pareiga įrodyti, kada PVM sąskaitos faktūros buvo įteiktos atsakovui (CPK 178 str.), tačiau įrodymų apie tai, kada PVM sąskaitos faktūros PN8 0000042, PN8 0000063 ir PN8 0000083 buvo įteiktos atsakovui nėra. PVM sąskaita faktūra PN8 0000083 atsakovui buvo išsiųsta registruotu laišku tik 2008 m. rugsėjo 17 d. (b. l. 52, 53), tuo tarpu ieškovas delspinigius pagal šią sąskaitą pradeda skaičiuoti nuo 2008 m. rugsėjo 9 d. Įrodymų apie tai, kada šį sąskaita buvo įteikta atsakovui, nepateikta. Byloje yra įrodymai apie tai, kad PVM sąskaita faktūra PN8 0000087 atsakovui buvo įteikta 2008 m. spalio 2 d. (b. l. 54), tačiau ieškovas neprašė priteisti delspinigius už vėlavimą apmokėti šią sąskaitą. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendė, kad reikalavimas priteisti delspinigius atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

9Atsakovas AB ,,Spauda“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 27 d. sprendimo dalį dėl 491 832,20 Lt nuomos mokesčio, 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą, 6 109,93 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir perduoti šios bylos dalį pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Skundą grindžia šiais argumentais:

101. Nepagrįsta teismo išvada, kad atsakovas pripažino, jog gavo ieškovo išrašytas PVM sąskaitas faktūras už patalpų nuomą, o šią aplinkybę papildomai patvirtina ir tai, jog dalį sąskaitų atsakovas apmokėjo. Byloje nėra įrodymų dėl daugelio PVM sąskaitų faktūrų įteikimo atsakovui ar jo atstovams, o būtent su sąskaitos pateikimu yra siejamas apmokėjimas už nuomos paslaugas. Teismas padarė tik prielaidą, prieštaraujančią atsakovo išdėstytai pozicijai. Taip pat tokios savo išvados teismas nepagrindė jokiais teisės aktais, pažeidė CPK 263 straipsnio 1 dalį, 270 straipsnio 4 dalies 4 punktą, bei nesivadovavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuluota teisės taikymo ir aiškinimo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų senato 1997 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 5 ,,Dėl įstatymų, reglamentuojančių teismo sprendimo priėmimo ir išdėstymo tvarką, taikymo teismų praktikoje“ 2.1 ir 2.2 p.).

112. Teismas nepagrįstai atmetė ieškovo prašymą dėl nagrinėjamos bylos sustabdymo. Teismas turėjo ne paviršutiniškai sugretinti dviejų ieškinių skirtingose civilinėse bylose reikalavimus, tačiau įvertinti, ar tarp šių reikalavimų nėra tarpusavio ryšio. Toks ryšys egzistuoja, kadangi civilinėje byloje Nr. 2-1449-450/2009 AB ,,Spauda“ ginčija UAB ,,Sisteminio modernizavimo grupė“ nuosavybės teises į negyvenamąsias patalpas, kurių dalis buvo išnuomota atsakovui pagal 2008 m. sausio 30 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį. Teismui patenkinus ieškinį minėtoje byloje, UAB ,,Sisteminio modernizavimo grupė“ netektų nuosavybės teisių į negyvenamąsias patalpas, už kurias skaičiuoja nuomos mokestį. Teismo padaryto CPK 163 straipsnio 3 punkto pažeidimo apeliacinės instancijos teismas negali ištaisyti, kadangi byla stabdytina pirmosios instancijos teisme.

12Ieškovas UAB ,, Sisteminio modernizavimo grupė“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 27 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas, apeliantui AB ,,Spauda“ paskirti 20 000 Lt baudą. Atsiliepime nurodo šiuos nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:

131. Civilinė byla CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu stabdytina tik tais atvejais, kai tarp dviejų nagrinėjamų civilinių bylų yra tiesioginis teisinis ryšys. Šiuo atveju tarp nurodytų civilinių bylų tokio ryšio nėra: bylose pareikšti skirtingi reikalavimai, civilinės bylos Nr. 2-1449-450/2009 išsprendimas neturi jokios įtakos šiai civilinei bylai, kadangi apeliantas bet kokiu atveju už faktinį naudojimąsi negyvenamomis patalpomis už visą tokio naudojimosi laiką privalo sumokėti nuomos mokestį. Pagrindo sustabdyti civilinę bylą nėra, nes nėra ginčijama 2008 m. sausio 30 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, kurios pagrindu UAB ,,Sisteminio modernizavimo grupė“ prašo priteisti nuomos mokestį.

142. Apeliantas neteisingai teigia, kad byloje nėra įrodymų dėl daugelio PVM sąskaitų faktūrų įteikimo apeliantui ar jo atstovams. UAV ,,Sisteminio modernizavimo grupė“ ir AB ,,Spauda“ buveinės yra tame pačiame pastate, todėl PVM sąskaitos faktūros už negyvenamųjų patalpų nuomą buvo tiesiogiai perduodamos AB ,,Spauda“ PVM sąskaitų faktūrų išrašymo dieną. PVM sąskaitų faktūrų gavimą patvirtina AB ,,Spauda“ atstovų parašai PVM sąskaitose faktūrose. Aplinkybė, kad visas UAB ,,Sisteminio modernizavimo grupė“ apeliantui AB ,,Spauda“ išrašytas PVM sąskaitas faktūras apeliantas gavo, jau yra įrodyta byloje.

153. Teismo sprendimo išvados atitinka byloje tinkamomis įrodinėjimo priemonėmis nustatytas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai. Visos teismo išvados yra pagrįstos teisės aktų normomis, nurodytomis sprendimo motyvuojamojoje dalyje.

164. Pareikšdamas akivaizdžiai nepagrįstą apeliacinį skundą, apeliantas AB ,,Spauda“ piktnaudžiauja savo teisėmis. Apeliantas pažeidė CPK 42 straipsnio 5 dalį, kuri reikalauja, kad šalys joms priklausančiomis teisėmis naudotųsi sąžiningai. Apeliantas visaip vilkina bylos nagrinėjimą (reiškia nepagrįstus reikalavimus, delsia pateikti teismui turimus įrodymus, procesinius dokumentus teismui pateikia baigiantis nustatytiems procesiniams terminams ir pan.), taip siekdamas kuo ilgesniam terminui atidėti įsiskolinimų sumokėjimą, nesąžiningai apsunkinti ieškovo finansinę padėtį.

17Apeliacinis skundas netenkintinas.

18Pirmosios instancijos teismas surinko ir ištyrė visus įrodymus, teisingai juos įvertino ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

19Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, o taip pat patikrina, ar nėra Civilinio proceso kodekso 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.).

20Šios apeliacijos dalykas yra sutartinių prievolių, kylančių iš šalių sudarytos nuomos sutarties, vykdymas.

21Nuomos teisinių santykių turinį sudaro veiksmai, kuriuos šalys atlieka įgyvendindamos teises ir vykdydamos pareigas, atsiradusias iš sutarties. CK 6.189 straipsnyje įtvirtintas sutarčių privalomumo ( pacta sunt servanda) principas reiškia, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis turi jos šalims įstatymo galią. Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo principais. CK 6.200 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai, analogiškas reikalavimas elgtis sąžiningai sutartiniuose santykiuose įtvirtintas CK 6.158 straipsnyje. Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti kitai šaliai daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį (CK 6.477 str.). Nuomininkas privalo sutartyje nustatytu laiku mokėti nuomos mokestį (CK 6.487 str. 1 d. ). Nuomos mokesčio (nuompinigių) mokėjimas yra viena iš pagrindinių nuomininko pareigų.

22Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys 2008 m. sausio 30 d. sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, o 2008 m. sausio 30 d. šios sutarties pakeitimus (b. l. 6- 12, 13). Šios nuomos sutarties 7.4. punkte buvo numatyta, kad nuomos mokestį atsakovas sumoka pagal ieškovo pateiktą sąskaitą per 10 kalendorinių dienų nuo šios sąskaitos pateikimo dienos. Nuomos sutarties 7.2. punkte buvo numatyta, kad atsakovas pradeda mokėti nuomos mokestį po to, kai ieškovas atsiskaito su atsakovu už įsigytas patalpas pagal 2003 m. rugsėjo 26 d. sutartį ir jos pakeitimą. Atsakovas 2008 m. kovo 17 d. pažymoje patvirtino, kad ieškovas 2008 m. kovo 4 d. atsiskaitė su atsakovu už įsigytas patalpas pagal 2003 m. rugsėjo 26 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir jos pakeitimą (b.l. 84).

23Ieškovas UAB ,,Sisteminio modernizavimo grupė“ prašo priteisti iš atsakovo AB ,,Spauda“ skolą už patalpų nuomą, savo reikalavimą grindžia PVM sąskaitomis faktūromis. Tačiau atsakovas ginčija PVM sąskaitų faktūrų įteikimą atsakovui ar jo atstovams.

24Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovo reikalavimas buvo grindžiamas: 2008 m. kovo 31 d. PVM sąskaita faktūra PN8 0000024, 2008 m. balandžio 30 d. PVM sąskaita faktūra PN8 0000042, 2008 m. birželio 30 d. PVM sąskaita faktūra PN8 0000063, 2008 m. liepos 31 d. PVM sąskaita faktūra PN8 0000073, 2008 m. rugpjūčio 29 d. PVM sąskaita faktūra PN8 0000083, 2008 m. rugsėjo 30 d. PVM sąskaita faktūra PN8 0000087 (b. l. 48-54).

25Bylos duomenys patvirtina, kad 2008 m. rugpjūčio 29 d. PVM sąskaita faktūra PN8 0000083 ieškovui buvo išsiųsta registruotu laišku atsakovo buveinės adresu (b. l. 52, 53). Kadangi pagal CK 2.49 straipsnio 3 dalį, susirašinėjimas su juridiniu asmeniu laikomas tinkamu, jei jis vyksta juridinio asmens buveinės adresu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai laikė, kad ši sąskaita faktūra buvo įteikta atsakovui. Kitų PVM sąskaitų faktūrų gavimą patvirtina atsakovo atstovų parašai PVM sąskaitose faktūrose. Ant 2008 m. rugsėjo 30 d. PVM sąskaitos faktūros PN8 0000087 yra atsakovo UAB ,,Spauda“ gavimo spaudas, patvirtinantis, kad ši PVM sąskaita faktūra jam buvo įteikta 2008 m. spalio 2 d. Aplinkybę, kad ginčijamas PVM sąskaitas faktūras atsakovas gavo, patvirtina ta aplinkybė, kad dalį sąskaitų atsakovas apmokėjo – 2008 m. kovo 31 d. PVM sąskaitą faktūrą PN8 0000024 ir PVM sąskaitą faktūrą PN8 0000053 (b. l. 107-109), o byloje esančiame 2009 m. kovo 10 d. prašyme nurodė, kad yra apmokėjęs ir 2008 m. balandžio 30 d. PVM sąskaitą faktūrą PN8 0000042 (b. l. 105-106).

26Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad atsakovas iš ieškovo gavo PVM sąskaitas faktūras, kuriomis grindžiamas ieškinys. Kadangi atsakovas pažeidė pareigą vykyti savo prievoles sąžiningai, tinkamai bei sutartyje nustatytais terminais (CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 1 ir 2 p., 6.200 str. 1 d., 6.205 str.), todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir motyvuotai priteisė ieškovui iš atsakovo

27491 832,20 Lt nuomos mokesčio įsiskolinimą. Atsakovas nepateikė įrodymų, kuriais galėtų būtų paneigtas skolos ieškovui faktas arba skolos dydis.

28Kaip minėta, kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.38 str.). Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio jų dydžio (CK 6.210 str.). Nurodytų aplinkybių pagrindu pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė ieškovui iš atsakovo 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2008 m. lapkričio 12 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

29Atmestinas apelianto argumentas, kad teismas nepagrįstai atmetė ieškovo prašymą dėl nagrinėjamos bylos sustabdymo. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintas privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. vasario 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „NCC Statyba“ v. UAB DK „Lindra“, bylos Nr. 3K-3-99/2004; 2004 m. lapkričio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB draudimo bendrovė „Lavisos garantas“ v. V. B. prekybos įmonė, bylos Nr. 3K-3-620/2004; 2006 m. kovo 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Vaivorykštė“ v. L. G., bylos Nr. 3K-3-238/2006; ir kt.). Kasacinio teismo išaiškinta, kad sustabdyti civilinę bylą tol, kol neišspręsta kita byla, nurodytu pagrindu galima tik tada, kai neišnagrinėtos bylos susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. lapkričio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB draudimo bendrovė „Lavisos garantas“ v. V. B. prekybos įmonė, bylos Nr. 3K-3-620/2004; 2005 m. vasario 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje medžiotojų klubas „Pašušvys“ v. Šiaulių apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-74/2005; 2007 m. birželio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje K. D. v. AB „Ukmergės gelžbetonis“, bylos Nr. 3K-3-261/2007; ir kt.). Be to, negalėjimas išnagrinėti civilinės bylos, kol nebus išnagrinėta kita byla, reiškia, kad teismui, siekiančiam išspręsti byloje pareikštą reikalavimą, reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti. Jeigu teismas visus teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti nagrinėjamoje byloje, kai tarp bylų nėra tiesioginio teisinio ryšio, nėra pagrindo stabdyti bylos pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gegužės 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje SIA „Parekss lizings“ v. UAB „Parex lizingas“, bylos Nr. 3K-7-260/2005; 2005 m. gegužės 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje pagal AB „Geonafta“ pareiškimą, bylos Nr. 3K-7-268/2005; ir kt.).

30Teismas, spręsdamas, yra tarp dviejų nagrinėjamų civilinių bylų tiesioginis teisinis ryšys ar ne, turi išsiaiškinti, kokie teisiškai reikšmingi faktai turi būti nustatyti byloje, kurios nagrinėjimą prašoma sustabdyti pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą, ir kokie nustatinėjami kitoje byloje, dėl kurios prašoma sustabdyti bylą. Nagrinėjamos bylos atveju ieškovas prašo priteisti iš atsakovo nuomos mokestį šalių 2008 m. sausio 30 d. sudarytos negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pagrindu. Atsakovas nurodė, kad yra pareiškęs ieškinį, kuriuo ginčija ieškovo nuosavybės teisę į patalpas, tarp kurių yra ir 209,51 kv. m. ploto patalpa, pažymėta indeksu 3-78, išnuomota atsakovui pagal nuomos sutartį. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad šiuo atveju nėra pagrindo sustabdyti nagrinėjamą bylą, kadangi nėra ginčijama tarp šalių sudaryta nuomos sutartis. Apelianto skunde išdėstyti argumentai nepatvirtina, kad tarp dviejų nagrinėjamų bylų yra tiesioginis teisinis ryšys, t. y. kad apelianto nurodytoje byloje teismo sprendimu nustatyti faktai savo teisine galia turės įrodomąją ar prejudicinę teisinę reikšmę būsimam teismo sprendimui nagrinėjamoje byloje, todėl konstatuotina, jog civilinės bylos sustabdymas CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu neatitinka šio privalomojo bylos sustabdymo pagrindo paskirties.

31Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentais neturi pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.).

32Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai naudojantis tokiomis teisėmis ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais sąmoningai sukeliama kitai proceso šaliai esminė žala (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2005 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Oruva” ir Ko” v. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių rajono skyrius, bylos Nr. 3K-3-224/2005). CPK 95 straipsnis numato kad šalis, kuri nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį, kasacinį skundą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigota atlyginti kitai šaliai jos patirtus nuostolius; teismas, nustatęs nurodytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti asmeniui iki dvidešimt tūkstančių litų baudą. Teisė į teisminę gynybą, jos prieinamumą garantuojama pagrindiniuose įstatymuose, dėl to ir asmens įgyvendinama teisė į apeliaciją gali būti laikoma piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise naudojamasi akivaizdžiai ne pagal jos paskirtį. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju nėra nustatyti atsakovo piktnaudžiavimo procesu veiksmai pareiškiant apeliacinį skundą, todėl atsiliepime į apeliacinį skundą suformuluotas prašymas paskirti apeliantui CPK 95 straipsnio 2 dalyje nustatytą baudą netenkintinas.

33Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentais neturi pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.).

34Netenkindama apeliacinio skundo, teisėjų kolegija atitinkamai paskirsto bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 str.). Ieškovas pateikė teismui įrodymus, kad už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme sumokėjo 3 570 Lt (b. l. 133, 134). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į bylos apimtį, byloje sprendžiamo teisinio klausimo aktualumą ir sudėtingumą ir į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintas rekomendacijas ,,Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“, konstatuoja, kad ieškovo patirtos ir prašomos priteisti atstovavimo išlaidos apeliacinės instancijos teisme yra per didelės, todėl mažintinos iki 2 000 Lt. (CPK 88, 93, 98 str.).

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

36Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

37Priteisti iš atsakovo AB ,,Spauda“ (į. k. 121008154) ieškovo UAB ,,Sisteminio modernizavimo grupė“ (į. k. 2633214) naudai 2 000 (du tūkstančius) Lt advokatų atstovavimo išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas UAB ,,Sisteminio modernizavimo grupė“ kreipėsi į teismą su... 5. Vilniaus apygardos teismas 2008 m lapkričio 24 d. preliminariu sprendimu... 6. Atsakovas su ieškiniu ir preliminariu sprendimu nesutiko ir pareiškė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 27 d. sprendimu Vilniaus apygardos... 8. 491 832,20 Lt. Nuomos sutarties 8.1. p. nustatyta, kad atsakovas, praleidęs... 9. Atsakovas AB ,,Spauda“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 10. 1. Nepagrįsta teismo išvada, kad atsakovas pripažino, jog gavo ieškovo... 11. 2. Teismas nepagrįstai atmetė ieškovo prašymą dėl nagrinėjamos bylos... 12. Ieškovas UAB ,, Sisteminio modernizavimo grupė“ atsiliepimu į apeliacinį... 13. 1. Civilinė byla CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu stabdytina tik tais... 14. 2. Apeliantas neteisingai teigia, kad byloje nėra įrodymų dėl daugelio PVM... 15. 3. Teismo sprendimo išvados atitinka byloje tinkamomis įrodinėjimo... 16. 4. Pareikšdamas akivaizdžiai nepagrįstą apeliacinį skundą, apeliantas AB... 17. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 18. Pirmosios instancijos teismas surinko ir ištyrė visus įrodymus, teisingai... 19. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 20. Šios apeliacijos dalykas yra sutartinių prievolių, kylančių iš šalių... 21. Nuomos teisinių santykių turinį sudaro veiksmai, kuriuos šalys atlieka... 22. Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys 2008 m. sausio 30 d. sudarė... 23. Ieškovas UAB ,,Sisteminio modernizavimo grupė“ prašo priteisti iš... 24. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovo reikalavimas buvo grindžiamas: 2008 m.... 25. Bylos duomenys patvirtina, kad 2008 m. rugpjūčio 29 d. PVM sąskaita faktūra... 26. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 27. 491 832,20 Lt nuomos mokesčio įsiskolinimą. Atsakovas nepateikė įrodymų,... 28. Kaip minėta, kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo... 29. Atmestinas apelianto argumentas, kad teismas nepagrįstai atmetė ieškovo... 30. Teismas, spręsdamas, yra tarp dviejų nagrinėjamų civilinių bylų... 31. Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 32. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad piktnaudžiavimo... 33. Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 34. Netenkindama apeliacinio skundo, teisėjų kolegija atitinkamai paskirsto... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 36. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 37. Priteisti iš atsakovo AB ,,Spauda“ (į. k. 121008154) ieškovo UAB...