Byla 2S-192-254/2018
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys „Swedbank“ AB, antstolis R. S., R. K., G. K

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. K. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2017 m. spalio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-24777-584/2017 pagal pareiškėjo A. K. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys „Swedbank“ AB, antstolis R. S., R. K., G. K..

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. A. R. S. kontoroje užvesta vykdomoji byla Nr.0070/17/00030, kurioje antstolis 2017 m. sausio 11 d. patvarkymu Nr. S-17-70-223 priėmė vykdyti Vilniaus miesto 28-ojo notarų biuro vykdomąjį dokumentą Nr. 5419 dėl 453921,88 Eur sumos išieškojimo iš skolininko A. K. išieškotojos AB „Swedbank“ naudai (v. b. l. 20). Antstolio surašytu 2017 m. sausio 20 d. turto arešto aktu Nr. 00701700030 buvo areštuotas skolininko turtas: 1) žemės sklypas, ( - ); 2) žemės sklypas ir jame esantys statiniai, ( - ); 3) negyvenamoji patalpa – administracinės patalpos, ( - ) (v. b. l. 47-48). Antstolio 2017 m. kovo 9 d. patvarkymu Nr. S-2376 paskirta negyvenamųjų patalpų – administracinių patalpų, Nr. 5-1 ir Nr. 6-1, esančių ( - ), ekspertizė turto vertei nustatyti (v. b. l. 61). Gavęs turto vertės nustatymo aktą, antstolis 2017 m. gegužės 17 d. priėmė patvarkymą dėl areštuoto turto įkainojimo ir minėtas patalpas įkainojo po 140 000 Eur (v. b. l. 210). 2017 m. gegužės 23 d. antstolio kontoroje gauti skolininko A. K. prieštaravimai dėl turto įkainojimo (v. b. l. 220-215). 2017 m. gegužės 22 d. antstolis priėmė patvarkymą dėl A. K. prieštaravimų dėl turto įkainojimo (v. b. l. 223-221), kuriuo, vadovaujantis CPK 682 straipsniu, nutarė skirti papildomą ekspertizę patalpoms (u. n. ( - ) ir u. n. ( - )) kai skolininkas A. K. sumokės 605 Eur į antstolio depozitinę sąskaitą iki 2017 m. birželio 2 d. 2017 m. birželio 9 d. antstolio kontoroje gautas skolininko A. K. prašymas dėl antstolio 2017 m. gegužės 24 d. patvarkymo (v. b. l. 224), kuriame skolininkas nurodė, kad negali įmokėti antstolio nurodytos sumos dėl sunkios finansinės padėtis, gali sumokėti tik 100 Eur. 2017 m. birželio 21 d. antstolis paskelbė pirmąsias turto varžytynes (v. b. l. 230). 2017 m. liepos 24 d. patvarkymu antstolis pirmąsias turto varžytynes paskelbė neįvykusiomis, nes varžytynėse nedalyvavo nei vienas varžytynių dalyvis (v. b. l. 321). Antstolis 2017 m. liepos 24 d. pasiūlė išieškotojai paimti iš pirmųjų varžytynių neparduotą turtą (v. b. l. 323). Gavus išieškotojo sutikimą, 2017 m. rugpjūčio 7 d. antstolis priėmė patvarkymą dėl turto perdavimo išieškotojui, turto nepardavus iš varžytynių.
 2. 2017 m. rugpjūčio 21 d. pareiškėjas pateikė antstoliui skundą, kuriuo prašė: 1) atšaukti 2017 m. liepos 24 d. pasiūlymą perimti neparduotą turtą natūra Nr. S-7189; 2) įpareigoti antstolį R. S. išspręsti A. K. 2017 m. birželio 6 d. prašymą dėl pakartotinės ekspertizės kainos; 3) įpareigoti antstolį R. S. atlikti G. K. nuosavybės teise priklausančio turto – negyvenamųjų patalpų – administracinių patalpų, patalpa 5-1, bendras plotas 181,73 kv. m., kurios unikalus Nr. ( - ), esančios adresu ( - ) ir negyvenamųjų - administracinių patalpų, patalpa 6-1, bendras plotas 178,20 kv.m., kurios unikalus Nr. ( - ), esančių adresu ( - ), pakartotinę turto vertės nustatymo ekspertizę; 4) sudaryti galimybę bei sąlygas skolininkui A. K. dalyvauti vykdymo procese, pasiūlyti ekspertų sąrašą bei pasiūlyti savo pirkėją (b. l. 12-16). Pareiškėjas nurodė, kad kilus abejonių dėl areštuoto turto vertės, 2017 m. gegužės 4 d. patvarkymu paskirta pakartotinė ekspertizė areštuoto turto vertei nustatyti nebuvo atlikta. Todėl neatlikus pakartotinės ekspertizės, antstolis neturėjo teisės paskelbti pirmųjų areštuoto turto varžytynių, kadangi neteisingai atliktas nekilnojamojo turto įkainojimas lemia netinkamą pradinės turto pardavimo iš varžytynių kainos nustatymą. Tokiu būdu paskelbtoms areštuoto turto pirmosioms varžytynėms neįvykus, neatsiradus turto pirkėjų, antstolis už neadekvačiai mažą kainą pasiūlė išieškotojai perimti turtą natūra. Dėl ko, pareiškėjo nuomone, buvo pažeista šalių interesų pusiausvyra.
 3. Antstolis 2017 m. rugpjūčio 29 d. patvarkymu skundo netenkino ir jį kartu su vykdomąja byla Nr. 0079/17/00030 perdavė Kauno apylinkės teismui. Antstolis nurodė, kad 2017 m. birželio 21 d. buvo paskelbtos pirmosios skolininkui priklausančio turto: negyvenamųjų patalpų – administracinių patalpų, unikalus Nr. ( - ), ir negyvenamųjų patalpų – administracinių patalpų, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), varžytynės. Jose nedalyvavus nei vienam pirkėjui, varžytynės pripažintos neįvykusiomis. Todėl antstolis 2017 m. liepos 24 d. pasiūlė išieškotojui perimti neparduotą iš varžytinių turtą natūra. Išieškotojui sutikus, buvo surašyti turto perdavimo aktai (v. b. l. 452-453).
 4. Suinteresuotas asmuo „Swedbank“ AB (išieškotojas) atsiliepimu su skundu nesutiko. Jo nuomone, areštuotas turtas buvo įkainotas tinkamai. Be to, pažymėjo, kad skolininkas nenurodė antstolio padarytų pažeidimų dėl kurių antstolio pasiūlymas išieškotojui perimti iš varžytynių neparduotą skolininko turtą būtų nepagrįstas (b. l. 31-33).

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6

 1. Kauno apylinkės teismas 2017 m. spalio 18 d. nutartimi pareiškėjo skundo dėl antstolio veiksmų netenkino (b. l. 39-40).
 2. Teismas, spręsdamas dėl pareiškėjo skundo reikalavimo atšaukti 2017 m. liepos 24 d. pasiūlymą perimti neparduotą turtą natūra Nr. S-7189, pagrįstumo, įvertinęs nagrinėjamos ir pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0070/17/00030 aplinkybes, laikė nepagrįstu pareiškėjo argumentą, kad išieškotojui turtas pasiūlytas perimti už neadekvačiai mažą kainą, t. y. už pradinę turto pardavimo iš varžytynių kainą. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju antstolio pasiūlydamas išieškotojui perimti iš neįvykusių pirmųjų varžytynių neparduotą turtą, buvo teisėtas ir pagrįstas, antstolis laikėsi vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų (CPK 719 straipsnis), todėl sprendė, kad pripažinti antstolio procesinį veiksmą nepagrįstu nėra teisinio pagrindo.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

8

 1. Atskiruoju skundu pareiškėjas A. K. prašo teismo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2017 m. spalio 18 d. nutartį ir priimti naują nutartį – tenkinti pareiškėjo skundą dėl 2017 m. rugpjūčio 7 d. patvarkymo „Dėl turto perdavimo išieškotojui, turto nepardavus iš varžytynių“ (b. l. 47-52). Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
  1. Nepagrįstai teismas antstolio 2017 m. liepos 24 d. procesinį veiksmą, kuriuo pasiūlyta išieškotojui perimti iš neįvykusių pirmųjų varžytynių neparduotą turtą, laikė teisėtu ir pagrįstu. Apelianto nuomone, teismas nepagrįstai nevertino aplinkybių, kuriomis buvo paskelbtos pirmosios varžytynės. Pažymi, kad 2017 m. gegužės 24 d. patvarkymu dėl 2017 m. gegužės 22 d. A. K. prieštaravimų „Dėl turto įkainojimo“ Nr. S-5379 antstolis skyrė papildomą areštuoto turto vertės nustatymo ekspertizę, kai pareiškėjas sumokės 605 Eur į antstolio depozitinę sąskaitą, tačiau ekspertizė nebuvo atlikta. Todėl antstolis, neišsprendęs klausimo dėl papildomos ekspertizės kainos, paskelbęs pirmąsias areštuoto turto varžytynes, pažeidė CPK 613 straipsnio 1 dalies nuostatas, Sprendimų ir vykdymo instrukciją bei Antstolių veiklos įstatymo 3 straipsnio nuostatas. Tačiau teismas nepagrįstai šių antstolio veiksmų visiškai nevertino ir dėl jų nepasisakė.
  2. Teismas nepagrįstai neįvertino aplinkybės, kad antstolis neišsprendė pareiškėjo 2017 m. birželio 6 d. prašymo, kuriame pareiškėjas nurodė, kad dėl savo finansinės padėties gali sumokėti tik 100 Eur iš antstolio nustatytos 605 Eur ekspertizės atlikimo sumos. Apelianto nuomone, objektyvios priežastys dėl pareiškėjo negalėjimo atsiskaityti už paskirtą ekspertizę, negali būti pagrindu paskirtos pakartotinės areštuoto turto ekspertizės neatlikimui. Todėl neatlikus pakartotinės areštuoto turto vertės nustatymo ekspertizės, antstolis netinkamai įkainojo turtą ir iš esmės pažeidė turto pardavimo iš varžytynių tvarką, kas lėmė tolimesnių antstolio veiksmų neteisėtumą, t. y. pirmųjų varžytynių paskelbimas už neadekvačią kainą įtakojo vėlesnį turto perdavimą išieškotojui už tą pačią nepagrįstai mažą (mažesnę nei vidutinė rinkos kainą) kainą.
  3. Apelianto nuomone, skundžiamos nutarties motyvacija yra nepakankama, kadangi teismas neatsakė į esminius bylos klausimus. Teismas pasisakė tik dėl dviejų argumentų, t. y. dėl areštuoto turto perdavimo ir jo kainos. Tačiau visiškai nepasisakė dėl kitų skunde nurodytų neteisėtų antstolio veiksmų, kurie įtakojo neteisėtą areštuoto turto perdavimą išieškotojui.
 1. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo „Swedbank“ AB prašo teismo atskirąjį skundą atmesti, skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:
  1. Suinteresuoto asmens nuomone, ginčo turtas buvo įkainotas tinkamai, o jo nepardavus iš pirmųjų varžytynių, kurios buvo paskelbtos neįvykusiomis, antstolis pagrįstai ginčo turtą pasiūlė perimti išieškotojui įstatymo nustatyta tvarka. Suinteresuotas asmuo pažymi, kad Kauno apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2YT-21325-615/2017 yra išnagrinėjęs klausimą dėl ginčo patalpų rinkos vertės nustatymo, ekspertizės skyrimo ir kitų A. K. atskirajame skunde nurodytų aplinkybių, kurioje A. K. buvo nurodęs tapačias šiai bylai aplinkybes ir siekė tapataus rezultato. Analogiškus reikalavimus pareiškėjas buvo pareiškęs ir nagrinėjamoje byloje, kuriuos Kauno apylinkės teismas 2017 m. rugsėjo 14 d. nutartimi atsisakė priimti.
IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 straipsnis). Absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnyje, nenustatyta.
 2. Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas skundas dėl antstolio veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 3. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad antstoliui suteikti įgaliojimai veikti vykdymo procese reiškia tai, kad jis privalo užtikrinti atskirų procesinių veiksmų ir visos vykdymo procedūros teisėtumą. Antstolis vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus, nes bet koks veikimas viršijant kompetenciją (ultra vires) vertinamas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Antstolio veiklos ribas apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdomasis dokumentas. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, tuo pačiu nepažeidžiant kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK 634 straipsnio 2 dalis, Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, turi įvertinti, ar konkrečioje vykdymo proceso stadijoje, esant konkrečioms aplinkybėms antstolis nepažeidė jo veiklos principų bei vykdymo veiksmų atlikimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
 4. Civilinės bylos ir prie jos pridėtos vykdomosios bylos Nr. 0070/17/00030 duomenimis nustatyta, kad A. R. S. kontoroje užvesta vykdomoji byla Nr.0070/17/00030, kurioje antstolis 2017 m. sausio 11 d. patvarkymu Nr. S-17-70-223 priėmė vykdyti Vilniaus miesto 28-ojo notarų biuro vykdomąjį dokumentą Nr. 5419 dėl 453921,88 Eur sumos išieškojimo iš skolininko A. K. išieškotojos AB „Swedbank“ naudai (v. b. l. 20). Kokie vykdymo veiksmai buvo atlikti paminėtoje vykdomojoje byloje, buvo detaliai nurodyta šios nutarties 1 punkte, todėl daugiau nekartojama. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas skundžia antstolio veiksmus, susijusius su ginčo patalpų rinkos vertės nustatymu (antstolio 2017 m. kovo 9 d. patvarkymas Nr. S-2376 (v. b. l. 61), 2017 m. gegužės 17 d. patvarkymas, v. b. l. 210), pakartotinės ginčo turto ekspertizės skyrimu ir jos neatlikimu (2017 m. gegužės 22 d. patvarkymas (v. b. l. 223-221) bei antstolio 2017 m. liepos 24 d. pasiūlymu išieškotojui perimti pirmosiose varžytynėse, pripažintose neįvykusiomis, neparduotą ginčo turtą.
 5. Bylos duomenimis nustatyta, kad gavęs pareiškėjo skundą, pirmosios instancijos teismas nustatė, jog skunde išdėstyti reikalavimai – įpareigoti antstolį R. S. išspręsti A. K. 2017 m. birželio 6 d. prašymą dėl pakartotinės ekspertizės kainos; įpareigoti antstolį R. S. atlikti G. K. nuosavybės teise priklausančio turto – negyvenamųjų patalpų – administracinių patalpų, patalpa 5-1, bendras plotas 181,73 kv. m., kurios unikalus Nr. ( - ), esančios adresu ( - ) ir negyvenamųjų – administracinių patalpų, patalpa 6-1, bendras plotas 178,20 kv. m., kurios unikalus Nr. ( - ), esančių adresu ( - ), pakartotinę turto vertės nustatymo ekspertizę; sudaryti galimybę bei sąlygas skolininkui A. K. dalyvauti vykdymo procese, pasiūlyti ekspertų sąrašą bei pasiūlyti savo pirkėją, buvo išnagrinėti Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2YT-21325-615/2017, kurioje 2017 m. rugsėjo 7 d. nutartimi teismas atmetė pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą. Teismas, įvertinęs tai, kad šiuo atveju skundas grindžiamas tapačiomis aplinkybėmis bei siekiama to paties rezultato kaip ir minėtoje civilinėje byloje, vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto nuostatomis, 2017 m. rugsėjo 14 d. nutartimi atsisakė priimti aukščiau išvardintus skundo reikalavimus.
 6. Nustatytų aplinkybių kontekste, apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstą atskirojo skundo argumentą, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis nepakankamai motyvuota, teismui nepasisakius dėl skunde nurodytų aplinkybių, susijusių su pareiškėjo 2017 m. birželio 6 d. prašymu dėl pakartotinės ekspertizės kainos, pakartotinės ekspertizės paskyrimo, bet neatlikimo. Pastebėtina, kad skundžiamos nutarties priėmimo metu šios nutarties 13 punkte aptarta Kauno apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutartis buvo įsiteisėjusi, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai pareiškėjo skundą nagrinėjo tik dalyje dėl 2017 m. liepos 24 d. antstolio pasiūlymo perimti neparduotą turtą natūra Nr. S-7189 atšaukimo, neanalizuojant skunde nurodytų aplinkybių, susijusių su reikalavimais, kuriuos minėta nutartimi buvo atsisakyta priimti. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad galiojant draudimui atskirajame skunde kelti naujus reikalavimus, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (CPK 338, 312 straipsniai), apeliacinės instancijos teismas taip pat neturi įstatyminės pareigos pasisakyti dėl atskirojo skundo argumentų, kurie susiję su apelianto skundo dėl antstolio veiksmų reikalavimais, kurie buvo atsisakyti priimti nagrinėti Kauno apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutartimi ir pasisako tik dėl skundo reikalavimų, kurie buvo priimti nagrinėti šia nutartimi.
 7. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl skundo argumentų, susijusių su antstolio 2017 m. liepos 24 d. pasiūlymo išieškotojui perimti neparduotą pirmosiose varžytynėse turtą natūra Nr. S-7189, ir kartu antstolio veiksmų, priimant minėtą pasiūlymą, teisėtumo ir pagrįstumo, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, reglamentuojančias neparduoto iš varžytynių turto pirmosiose varžytynėse pasekmes (CPK 719 straipsnis).
 8. CPK 719 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu varžytynės paskelbtos neįvykusiomis dėl to, kad jose nedalyvavo nė vienas varžytynių dalyvis (CPK 717 straipsnio 1 punktas), turtas perduodamas išieškotojui už pradinę turto pardavimo iš varžytynių kainą. Šio straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad, paskelbęs varžytynes neįvykusiomis, išskyrus CPK 717 straipsnio 2 ir 4 punktuose nustatytus atvejus, antstolis pasiūlo išieškotojui paimti neparduotą iš varžytynių turtą šiame straipsnyje ir CPK 720 straipsnio 1 dalyje nurodytomis sąlygomis ir nustato terminą, per kurį išieškotojas turi raštu antstoliui pranešti apie savo sutikimą paimti turtą.
 9. Nagrinėjamu atveju vykdomosios bylos Nr. 0070/17/00030 duomenimis nustačius, kad 2017 m. liepos 24 d. patvarkymu antstolis pirmąsias turto varžytynes paskelbė neįvykusiomis, varžytynėse nedalyvavus nei vienam varžytynių dalyviui (pirkėjui) (v. b. l. 321), nesant CPK 717 straipsnio 2 ir 4 punktuose nustatytų atvejų, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad vadovaujantis CPK 719 straipsnio 1 dalies nuostatomis, antstolis pagrįstai ir teisėtai pasiūlė išieškotojui perimti iš pirmųjų varžytynių neparduotą turtą įstatymo nustatyta tvarka, t. y. už pradinę turto pardavimo iš varžytynių kainą (112 000 Eur).
 10. Atskiruoju skundu pareiškėjas kvestionuoja nustatytą ginčo turto pardavimo kainą, teigiant, kad ji yra per maža, dėl ko išieškotojui turtas perduodamas už neva nepagrįstai mažą kainą, taip neva pažeidžiant skolininko teises. Su šiuo argumentu apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti.
 11. Pažymėtina, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai) (CPK 182 straipsnio 2 punktas). Nustačius, kad Kauno apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 7 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2YT-21325-615/2017, kuri teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis buvo palikta nepakeista Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 14 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-2541-264/2017 (CPK 179 straipsnio 3 dalis), buvo išspręstas klausimas dėl ginčo turto vertės nustatymo pagrįstumo, minėtoje byloje nustatyti faktai laikytini prejudiciniais nagrinėjamoje byloje. Todėl ginčo turto tinkamo įkainojimo klausimas nebegali būti kvestionuojamas.
 12. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, susijusias su skundų dėl antstolio veiksmų nagrinėjimu bei turto pardavimo iš varžytynių vykdymu bei perdavimu išieškotojui, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią keisti ar naikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Todėl, atskirasis skundas atmestinas, o Kauno apylinkės teismo 2017 m. spalio 18 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

9Kauno apygardos teismo teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniais,

Nutarė

10Kauno apylinkės teismo 2017 m. spalio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

11Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai