Byla 2S-1399-253/2013

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Albinos Pupeikienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Irmos Čuchraj, Almanto Padvelskio, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo K. P. atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2013-06-05 nutarties civilinėje byloje pagal atsakovės UAB ,,Respublikinė mokomoji sportinė bazė“ pareiškimą dėl sprendimo atgręžimo civilinėje byloje pagal ieškovo K. P. ieškinį atsakovei UAB „Respublikinė mokomoji sportinė bazė“ dėl atleidimo iš darbo formuluotės pakeitimo, išeitinės išmokos, vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo atsiskaityti laiką ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo, trečiasis asmuo Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės,

Nustatė

2atsakovė (pareiškėja) UAB ,,Respublikinė mokomoji sportinė bazė“ prašė taikyti sprendimo įvykdymo atgręžimą, atgręžiant Palangos miesto apylinkės teismo 2012-01-11 sprendimo ir Klaipėdos apygardos teismo 2012-05-10 nutarties dalių įvykdymą priteisti iš ieškovo K. P. atsakovės UAB ,,Respublikinė mokomoji sportinė bazė“ naudai 23 218,12 Lt ir priteisti iš ieškovo K. P. bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė paaiškino, kad Palangos miesto apylinkės teismo sprendimo ir Klaipėdos apygardos teismo nutarties pagrindu ieškovui buvo išduotas vykdomasis raštas, pagal kurį antstolė priverstinai išieškojo iš atsakovės 23 218,12 Lt. 2013-02-15 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi panaikintos Palangos miesto apylinkės teismo 2012-01-11 sprendimo ir 2012-05-10 Klaipėdos apygardos teismo nutarties dalys, priimtas sprendimas ieškinį atmesti.

3Palangos miesto apylinkės teismas 2013-06-05 nutartimi atsakovės pareiškimą tenkino ir nutarė atgręžti Palangos miesto apylinkės teismo 2012-01-11 sprendimo ir Klaipėdos apygardos teismo 2012-05-10 nutarties dalių įvykdymą – priteisti iš ieškovo K. P. atsakovės UAB „Respublikinė mokomoji sportinė bazė“ naudai 23 218,12 Lt iš sąskaitos nurašytų lėšų ir 1 204,64 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas, atsižvelgęs į CPK 760 str. 1 d., bei šios teisės normos kontekste byloje nustatęs, kad kasacinis teismas galutiniu ir neskundžiamu procesiniu sprendimu panaikino Klaipėdos apygardos teismo nutartį ir Palangos miesto apylinkės teismo sprendimą, kuriuo buvo patenkintas ieškovo reikalavimas dėl darbo užmokesčio priteisimo, atsakovės UAB „Respublikinė mokomoji sportinė bazė“ reikalavimą dėl sprendimo įvykdymo atgręžimo laikė pagrįstu. Teismas atmetė suinteresuoto asmens K. P. argumentus, jog atsakovės bylinėjimosi išlaidos atsirado tik dėl atsakovės kaltės, kadangi neteisėtas sprendimas daro neteisėtą ir tokio sprendimo vykdymą. Esant nurodytoms aplinkybės, pareiškimą tenkinus visiškai, iš suinteresuoto asmens K. P. priteistos atsakovės turėtos bylinėjimosi išlaidos.

4Ieškovas K. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2013-06-05 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškimą dėl įvykdymo atgręžimo atmesti. Atskirajame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, susijusias su sprendimo įvykdymo atgręžimu. Nurodo, kad jokių įrodymų apie suinteresuoto asmens nesąžiningumą ar padarytas sąskaitybos klaidas nėra. Nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo priteistas bylinėjimosi išlaidas jau yra sumokėjęs (1 204,64 Lt).

5Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė UAB ,,Respublikinė mokomoji sportinė bazė“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir Palangos miesto apylinkės teismo 2013-06-05 nutartį palikti nepakeistą. Nesutinka, kad byloje nėra jokių įrodymų apie ieškovo nesąžiningumą. Teigia, kad nė vienas iš ieškovo teiginių ir reikalavimų šioje byloje nepasitvirtino, todėl visiškai nepagrįstą ieškinį pareiškęs asmuo negali būti laikomas sąžiningu.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės palaiko atsakovės pareiškimą dėl teismo sprendimo įvykdymo atgręžimo ir jame išdėstytus prašymus, todėl prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o Palangos miesto apylinkės teismo 2013-06-05 nutartį palikti nepakeistą.

7Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas dėl byloje priimtų ir įvykdytų teismų procesinių sprendimų, kurie buvo panaikinti kasacine tvarka išnagrinėjus bylą, įvykdymo atgręžimo.

9Iš civilinės bylos Nr. 2-48-83/2012 medžiagos, šalių paaiškinimų nustatyta, kad Palangos miesto apylinkės teismas 2012-01-11 sprendimu ieškovui iš atsakovės UAB „Respublikinė mokomoji sportinė bazė“ priteisė 18 047,12 Lt vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo atsiskaityti laiką bei 1 377 Lt bylinėjimosi išlaidų. Klaipėdos apygardos teismas 2012-05-10 nutartimi minėtą Palangos miesto apylinkės teismo 2012-01-11 sprendimo dalį paliko nepakeistą bei priteisė ieškovui iš atsakovės 1 000 Lt bylinėjimosi išlaidų. Atsakovė Palangos miesto apylinkės teismo 2012-05-22 išduoto vykdomojo rašto pagrindu sumokėjo ieškovui 20 424,12 Lt skolą bei patyrė 2 794 Lt vykdymo išlaidų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013-02-12 nutartimi minėtas Klaipėdos apygardos teismo

102012-05-10 nutarties ir 2012-01-11 Palangos miesto apylinkės teismo sprendimo dalis panaikino ir šiose dalyse ieškinį atmetė.

11Sprendimo įvykdymo atgręžimo instituto paskirtis – atkurti ankstesnę šalių materialiųjų teisinių santykių padėtį, buvusią iki teismo sprendimo, kuris vėliau buvo panaikintas apeliacinės instancijos ar kasacinio teismo procesiniu sprendimu ir byla išspręsta iš esmės kitaip, nei buvo nustatyta pirminiu teismo sprendimu. Sprendimų įvykdymo atgręžimą reglamentuoja CPK 760–762 straipsniai. Remiantis bendrąja sprendimo įvykdymo atgręžimo taisykle, panaikinus jau įvykdytą sprendimą ir iš naujo išnagrinėjus bylą priėmus sprendimą atmesti ieškinį, atsakovui turi būti grąžinama visa tai, kas buvo pagal panaikintą sprendimą iš jo išieškota ieškovo naudai (CPK 760 str. 1 d.). Tačiau kai kurių kategorijų civilinėse bylose įstatymų leidėjas nustatė tam tikrus sprendimų įvykdymo atgręžimo ribojimus.

12Teisėjų kolegija nustatė, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovės prašymą dėl sprendimo įvykdymo atgręžimo, neįvertino bylos aplinkybių CPK 762 str. 4 d. nuostatos, nustatančios sprendimo įvykdymo atgręžimo apribojimus, kontekste. CPK 762 str. 4 d. (įsigaliojusioje nuo

132011-10-01) nustatyta, kad apeliacine ar kasacine tvarka panaikinus sprendimą bylose dėl darbo užmokesčio ar jam prilygintų išmokų išieškojimo, atgręžti įvykdymą leidžiama tik tais atvejais, kai gavėjas veikė nesąžiningai ar buvo padaryta sąskaitybos klaidų. Taigi, kai sprendimo įvykdymo atgręžimo būdu pareiškėjas siekia susigrąžinti darbuotojui išmokėtą darbo užmokestį ar jam prilygintas išmokas, turi būti vertinamos reikšmingos aplinkybės – ar teismo sprendimu priteisto darbo užmokesčio ar jam prilygintų išmokų gavėjas – darbuotojas – veikė sąžiningai, ar buvo padaryta sąskaitybos klaidų. Šias aplinkybes privalo įrodyti sprendimo įvykdymo atgręžimo siekiantis pareiškėjas. Pažymėtina, kad CK 6.241 str. 1 d. 4 p. taip pat įtvirtinta analogiška nuostata, jog negali būti išreikalaujamos kaip be pagrindo įgytos sumos, išmokėtos kaip darbo užmokestis ir jam prilygintos išmokos, jeigu gavėjas veikė sąžiningai ir nebuvo padaryta sąskaitybos klaidų.

14Nagrinėjamoje byloje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013-02-15 nutartyje išaiškino byloje ginčijamo šalių susitarimo sąlygas dėl atsiskaitymo su ieškovu ir konstatavo, kad atsakovei tinkamai įvykdžius šalių susitarimą, ieškovas nepagrįstai reikalauja takyti įstatyme nustatytą reglamentavimą ir sankciją už jo nesilaikymą. Ši išvada, padaryta iš esmės išnagrinėjus bylą, nelaikytina ieškovo nesąžiningumo konstatavimu. Asmens teisė į teisminę gynybą įtvirtinta CPK 5 str. 1 d., kurioje nurodyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Vien pats asmens pasinaudojimas teise kreiptis į teismą dėl, asmens manymu, pažeistų jo subjektinių teisių gynybos ar ginčo sprendimo ir teismui nenustačius tokio pažeidimo, nereiškia asmens nesąžiningumo. Iš bylos medžiagos nenustatyta, kad ieškovas veikė nesąžiningai, kitų aplinkybių dėl ieškovo nesąžiningumo atsakovė nenurodė. Taip pat nenustatyta jog buvo padaryta sąskaitybos klaidų. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, kad teismų procesiniais sprendimais iš atsakovės ieškovui priteista 18 047,12 Lt dydžio vidutinio darbo užmokesčio suma už uždelsimo laiką atitinka CPK 762 str. 4 d. ir CK 6.241 str. 1 d. 4 p. nustatytas sąlygas, todėl šios sumos išmokėjimo įvykdymas negali būti atgręžtas.

15Iš atsakovės UAB „Respublikinė mokomoji sportinė bazė“ prašymo bei bylos duomenų matyti, kad atgręžiant sprendimo įvykdymą iš ieškovo prašomą priteisti sumą sudaro ne tik darbo užmokestis ar jam prilygintos išmokos, tačiau ir bylinėjimosi išlaidos (1 377 Lt pirmosios instancijos teisme, 1 000 Lt apeliacinės instancijos teisme) bei vykdymo išlaidos (2 794 Lt). Minėtoms 5 171 Lt lėšoms netaikomi sprendimo įvykdymo atgręžimo apribojimai, todėl darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai tenkino prašymo dalį dėl sprendimo įvykdymo atgręžimo ir nurodyto dydžio lėšų pritesimo. Toks CPK 760 str. 1 d., 762 str. 4 d. ir CK 6.241 str. 1 d. 4 p. nuostatų aiškinimas atitinka sprendimo įvykdymo atgręžimo instituto paskirtį, kadangi sprendimo įvykdymo atgręžimo instituto taikymas grindžiamas principo ex iniuria ius non oritur taikymu, t. y. neteisėtas sprendimas daro neteisėtą ir tokio sprendimo vykdymą, todėl būtina grąžinti šalis, įvykdžiusias tokį sprendimą, į padėtį, buvusią iki neteisėto sprendimo priėmimo (kiek to neriboja įstatymo numatytos išimtys).

16Apeliantas nurodo, kad yra sumokėjęs Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-02-12 nutartimi atsakovei priteistas bylinėjimosi išlaidas (b. l. 21). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-02-12 nutartimi atsakovei UAB „Respublikinė mokomoji sportinė bazė“ iš ieškovo K. P. priteista 1 204,64 Lt bylinėjimosi išlaidų. Šios išlaidos įsiteisėjusiu teismo sprendimu atsakovei priteistos iš ieškovo, todėl sprendžiant klausimą dėl sprendimo įvykdymo atgręžimo nėra pagrindo dar kartą spręsti klausimą dėl šių išlaidų priteisimo. Atsižvelgiant į tai, skundžiamos nutarties dalis, kuria atsakovei priteista 1 204,64 Lt bylinėjimosi išlaidų, naikintina.

17Atmetus dalį atsakovės prašymo (78 proc.), ieškovui K. P. atitinkamai iš atsakovės priteistina 390 Lt pirmosios instancijos teisme turėtų bylinėjimosi išlaidų (500 Lt – 22 proc.) (b. l. 18) (CPK 93 str. 2 d.).

18Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas atsakovės prašymą dėl sprendimo įvykdymo atgręžimo, iš dalies netinkamai taikė proceso teisės normas ir nepagrįstai nutarė atgręžti sprendimo įvykdymą į ieškovui išmokėtą 18 047,12 Lt dydžio vidutinio darbo užmokesčio sumą už uždelsimo laiką. Atsižvelgiant į tai, atskirasis skundas tenkintinas iš dalies ir skundžiama nutartis keistina, panaikinant minėtą skundžiamos nutarties dalį, patikslinant bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, o kitą nutarties dalį paliekant nepakeistą (CPK 337 str. 1 d. 4 p.).

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

20Palangos miesto apylinkės teismo 2013-06-05 nutartį pakeisti.

21Sumažinti nutartimi atgręžtą ir iš ieškovo K. P. atsakovei UAB „Respublikinė mokomoji sportinė bazė“ naudai priteistą sumą iki 5 171 Lt.

22Kitą nutarties dalį panaikinti.

23Priteisti ieškovui K. P. iš atsakovės UAB „Respublikinė mokomoji sportinė bazė“ 390 Lt bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. atsakovė (pareiškėja) UAB ,,Respublikinė mokomoji sportinė bazė“... 3. Palangos miesto apylinkės teismas 2013-06-05 nutartimi atsakovės pareiškimą... 4. Ieškovas K. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti Palangos miesto apylinkės... 5. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė UAB ,,Respublikinė mokomoji... 6. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo Kūno kultūros ir sporto... 7. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 9. Iš civilinės bylos Nr. 2-48-83/2012 medžiagos, šalių paaiškinimų... 10. 2012-05-10 nutarties ir 2012-01-11 Palangos miesto apylinkės teismo sprendimo... 11. Sprendimo įvykdymo atgręžimo instituto paskirtis – atkurti ankstesnę... 12. Teisėjų kolegija nustatė, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas... 13. 2011-10-01) nustatyta, kad apeliacine ar kasacine tvarka panaikinus sprendimą... 14. Nagrinėjamoje byloje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013-02-15 nutartyje... 15. Iš atsakovės UAB „Respublikinė mokomoji sportinė bazė“ prašymo bei... 16. Apeliantas nurodo, kad yra sumokėjęs Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 17. Atmetus dalį atsakovės prašymo (78 proc.), ieškovui K. P. atitinkamai iš... 18. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas,... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339... 20. Palangos miesto apylinkės teismo 2013-06-05 nutartį pakeisti.... 21. Sumažinti nutartimi atgręžtą ir iš ieškovo K. P. atsakovei UAB... 22. Kitą nutarties dalį panaikinti.... 23. Priteisti ieškovui K. P. iš atsakovės UAB „Respublikinė mokomoji...