Byla 2S-363-258/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko

2Ritos Kisielienės

3kolegijos teisėjų

4Virginijos Volskienės,

5Henricho Jaglinskio

6teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjus pareiškėjo V. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto antrojo apylinkės teismo 2008 m. vasario 14 d. nutarties priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo Laivų krovos AB ,,Klaipėdos Smeltė“ ieškinį atsakovui BAB „Lietuvos farmacija“, tretiesiems asmenims V. D., LR Sveikatos ministerijai dėl visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo dalių pripažinimo negaliojančiomis bei visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo priimtais.

7Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

8Laivų krovos AB ,,Klaipėdos Smeltė“ pateikė ieškinį atsakovui bankrutavusiai AB „Lietuvos farmacija“, kuriuo prašė teismo pripažinti negaliojančiomis bankrutavusios AB „Lietuvos farmacija“ 2006-05-25 neeilinio visuotinio akcininkų protokolo dalis (išvadas): 1.1. protokolo dalį – išvadą, jog, balsuojant dėl LKAB „Klaipėdos Smeltė“ pasiūlymo perimti bendrovės nekilnojamąjį turtą, „Nutarimas šiuo klausimu nepriimtas, nesant BAB „Lietuvos farmacija“ įstatų 5.6 p. numatytos nutarimo priėmimo balsų daugumos“; 1. 2. protokolo dalį – išvadą, jog, balsuojant dėl piniginių lėšų grąžinimo akcininkams „Nutarimas šiuo klausimu nepriimtas, nesant BAB „Lietuvos farmacija“ įstatų 5.6 p. numatytos nutarimo priėmimo balsų daugumos“; 1. 3 protokolo dalį – išvadą, jog, balsuojant dėl piniginių lėšų įmokėjimo į depozitines sąskaitas, „Nutarimas šiuo klausimu nepriimtas, nesant BAB „Lietuvos farmacija“ įstatų 5.6 p. numatytos nutarimo priėmimo balsų daugumos“; 2. pripažinti, jog BAB „Lietuvos farmacija“ 2006-05-25 neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, kuris po pertraukos buvo tęsiamas 2006-06-14, buvo priimti šie sprendimai: 2.1 balsuojant dėl LKAB „Klaipėdos Smeltė“ pasiūlymo perimti bendrovės nekilnojamąjį turtą priimtas nutarimas: „Iki 2006-06-22 BAB „Lietuvos farmacija“ akcininkui LKAB „Klaipėdos Smeltė“ perimti iš BAB „Lietuvos farmacija“ administratoriaus UAB „Finansiniai sprendimai“ grąžinamą turtą, likusį atsiskaičius su kreditoriais – nebaigtą statybą ( - ) (vaistų sandėlis – ( - ) ir kiemo statinius – stogines (3vnt.) – ( - )) už 600 000 Lt, sumokant skirtumą tarp 600000 Lt ir LKAB „Klaipėdos Smeltė“ akcininko dalies šioje sumoje“. 2.2 balsuojant dėl piniginių lėšų grąžinimo akcininkams – priimtas nutarimas „BAB „Lietuvos farmacija“ administratoriui UAB „Finansiniai sprendimai“ grąžinti BAB „Lietuvos farmacija“ akcininkams turtą, likusį atsiskaičius su kreditoriais – pinigines lėšas, pervedant jas į akcininkų sąskaitas bankuose arba, išimtiniais atvejais,, pašto perlaidomis; 2.3. balsuojant dėl piniginių lėšų įmokėjimo į depozitines sąskaitas – priimtas.

9Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2006m. spalio 12d. sprendimu už akių ieškinys patenkintas visiškai. Neįtrauktas į bylos nagrinėjimą bankrutavusios AB „Lietuvos farmacija“ akcininkas V. D. pateikė teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo, nurodė, kad bankrutavus AB „Lietuvos farmacija“ ir visiškai atsiskaičius su kreditoriais, jos balanse liko nerealizuotas nekilnojamas turtas, esantis ( - ). Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 31 str. 6p. šis turtas perduotinas įmonės savininkams. 2006 05 25d. neeiliniu visuotinio akcininkų susirinkimo protokolu bankrutavusios įmonės akcininkai sprendė likusio turto grąžinimo klausimą. Akcininkų svarstymui buvo pateikti du nutarimų projektai: turto perdavimas akcininkui V. D. už jo pasiūlytą kainą ir turto perdavimas akcininkui Laivų krovos AB „Klaipėdos Smeltė“ šios pasiūlytą kainą, tačiau sprendžiant teisminį ginčą dėl paminėto akcininko pasiūlymo, kitas akcininkas- V. D. dalyvaujančiu byloje asmeniu įtrauktas nebuvo, todėl sužinojęs jog jam nedalyvaujant buvo priimtas teismo sprendimas, kreipėsi dėl proceso atnaujinimo. Vilniaus apygardos teismo 2007m. gegužės 18d. nutartimi V. D. prašymas dėl proceso atnaujinimo patenkintas, procesas atnaujintas, civilinės bylos nagrinėjimas perduotas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

10Pakartotinai nagrinėjant civilinę bylą Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2008m. vasario 14d. nutartimi konstatavo, jog 2007m. kovo 1d. Vilniaus apygardos teismo sprendimu AB „Lietuvos farmacija“ pripažinta likviduota dėl bankroto, įmonė išregistruota iš juridinių asmenų registro, o nagrinėjamuoju atveju teisių perėmimas nėra galimas, civilinę bylą nutraukė. Teismas taip pat konstatavo, kad bylos nutraukimas nepažeidžia trečiojo asmens V. D. teisių, nes nustatyta, kad savarankišką reikalavimą, kokį galimai tretysis asmuo norėtų reikšti atnaujintoje byloje, jis jau yra pareiškęs Vilniaus apygardos teisme, todėl reikšti savarankišką reikalavimą, kuomet teismo žinioje jau yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko, neturi procesinės teisės, todėl vadovaujantis CPK 293 str.8p. civilinę bylą nutraukė. V. D. atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008m. vasario 14d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, nes teismas iš esmės pažeidė proceso atnaujinimo instituto esmę, nes atnaujinus procesą nebuvo priimtas procesinis sprendimas dėl 2006m. spalio 12d. sprendimo už akių, ginčas liko neišnagrinėtas, o paliktas galioti teismo sprendimas priimtas pareiškėjui V. D. nedalyvaujant ir tai pažeidžia V. D. teises ir įstatymu saugomus interesus. Tretysis asmuo Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, ieškovas Laivų krovos AB „Klaipėdos Smeltė“ atsiliepimais į atskirąjį skundą prašė pareiškėjo skundą atmesti, palikti galioti Vilniaus miesto antrojo apylinkės teismo 2008m. vasario 14d. nutartį nepakeistą, nes teismo nutartis nepažeidžia trečiojo asmens V. D. teisių

11Atskirasis skundas tenkintinas Vilniaus apygardos teismo 2007m. kovo 1d. sprendimas dėl bankrutuojančios AB „Lietuvos farmacija“ pabaigos, išrašas iš juridinių asmenų registro tvirtina faktą, jog atsakovas savo veiklą baigė ir juridinių asmenų registre yra išregistruotas. CPK 48 str. nustatė, kad tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (juridinio asmens pabaiga), teismas, jei yra pagrindas, tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialinių subjektinių teisių perėmimas. 2001m. kovo 20d. Įmonių bankroto įstatymo 31 str. 6d. bankrutavusios įmonės administratoriui nustatė prievolę grąžinti bankrutavusios įmonės savininkui (savininkams) turtą, likusį atsiskaičius su kreditoriais. Administratoriui, vykdant šią įstatymu jam nustatytą prievolę 2006m. gegužės 25d. buvo sušauktas bankrutavusios AB „Lietuvos farmacija“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio teisėje buvo spręsti bankrutavusios įmonės nuosavybės teisių į nebaigtą statybą ( - ) (vaistų sandėlis –( - ), kiemo statinių-stoginių ( - )) perdavimo klausimus, o tai reiškia, jog esant materialiųjų teisių perėmimo civilinėje teisėje galimybei yra galimas ir procesinių teisių perėmimas. Apelianto skundžiama 2008 02 14d. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutartimi konstatuota, jog likvidavus juridinį asmenį, atsižvelgiant į ginčo teisinius santykius, neleidžiamas teisių perėmimas. Apeliacinės instancijos teismas su šia išvada nesutinka. Negalima perimti procesinių teisių, kai neleidžiama perimti atitinkamų materialiųjų subjektinių teisių, t.y. kai materialusis teisinis reikalavimas neatsiejamai susijęs su konkrečiu asmeniu (kas draudžiama ieškiniuose dėl santuokos nutraukimo, alimentų išieškojimo, grąžinimo į darbą). Reikalavimas pripažinti konkrečias visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimus negaliojančiais ar priimtais, nėra reikalavimas tiesiogiai susijęs su bankrutavusiu juridiniu asmeniu. Materialiųjų civilinių teisinių santykių subjektai nurodytame ginče, kilusiame iš 2005 05 25d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų faktiškai yra akcininkai Laivų krovos AB „Klaipėdos Smeltė“ ir V. D.. Netinkama šalis civiliniame procese-tai asmuo, kuris nėra ginčijamo materialiojo teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, dalyvis ir neturi pareigos atsakyti (netinkamas atsakovas). Kad netinkamas atsakovas būtų pakeistas tinkamu yra būtinas ieškovo sutikimas. Atnaujinus bylos procesą ir Ieškovui nesutinkant, kad atsakovas būtų pakeistas, teismas bylą nagrinėja pakartotinai, pagal bendrąsias CPK taisykles, neperžengdamas ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai (CPK 370 str.4d.) priima vieną iš CPK 371 str. nurodytų procesinių sprendimų. Skundžiama pirmosios instancijos nutartimi paminėtas klausimas nebuvo sprendžiamas. Trečiųjų asmenų, jų tarpe V. D. dalyvavimas sprendžiant ginčą teisiškai yra pagrįstas dvejopais tikslais: siekiu pareikšti savarankišką, nuo pirminio ginčo šalių nepriklausomą reikalavimą atskiroje byloje ir šioje byloje dalyvauti trečiuoju asmeniu, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų arba pareikšti savarankiškus reikalavimus jau prasidėjusiame procese pirminėms šalims (Laivų krovos AB „Klaipėdos Smeltė“). Tik pats tretysis asmuo gali nuspręsti, kaip gins savo materialiąsias subjektines teises. Atkreiptinas dėmesys, jog Vilniaus apygardos teisme ieškovo V. D. pareikšto ieškinio šalys ir ieškinio dalykas nėra identiški, todėl nėra pagrindo pripažinti, jog teismo žinioje yra byla tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko. Vadovaujantis išdėstytu, CPK 329 str. 2d. 7p., 336, 337 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

12Vilniaus miesto antrojo apylinkės teismo 2008 m. vasario 14 d. nutartį panaikinti. Trečiojo asmens V. D. atskirąjį skundą patenkinti, bylą perduoti nagrinėti tam pačiam pirmosios instancijos teismui iš naujo.

Proceso dalyviai