Byla e2-111-844/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. e2-111-844/2017 (senas bylos Nr. e2-2093-844/2016) pagal ieškovo akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“, įmonės kodas 110051834, buveinė J. Basanavičiaus g. 12, Vilnius, atstovaujamo V. R. ir M. M., ieškinį atsakovui J. K., asmens kodas ( - ) deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas akcinė bendrovė (toliau – AB) „Lietuvos draudimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo J. K. 87,16 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur žyminio mokesčio. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba paruošiamojo procesinio dokumento.

5Atsakovui J. K. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai CPK 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka 2016 m. gruodžio 15 d., atsakovas teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovo prašymui, priimamas teismo sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, tai yra, įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis). Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas.

8Iš byloje esančio 2015 m. sausio 27 d. Būsto draudimo liudijimo Nr. TIA Nr. 31004116 matyti, kad tarp ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ (draudiko) ir K. S. (draudėjos) buvo sudaryta būsto draudimo sutartis, kuria buvo apdraustas butas, esantis adresu ( - ), draudimo laikotarpiui nuo 2015 m. vasario 8 d. iki 2016 m. vasario 7 d.

9Draudimo sutarties galiojimo metu, 2015 m. spalio 29 d., apdraustojo buto, esančio ( - ), patalpos buvo aplietos vandeniu iš buto, esančio ( - ).

10Byloje yra 2015 m. spalio 30 d. Turto sunaikinimo, sugadinimo aktas ir šio akto priedas – pastatų nuostolio aprašymas, pasirašyti ieškovo (draudiko) atstovo – žalų eksperto vertintojo J. K. ir draudėjos K. S.. Turto sunaikinimo, sugadinimo akte yra įvykio aprašymas, kuriame nurodyta, kad draudėjo teigimu, 2015 m. spalio 29 d. jis pastebėjo, kad vanduo teka per koridoriaus lubas. Akte nurodytas numanomas dėl įvykio atsakingas asmuo – butas Nr. 6. Akto priede apskaičiuotas žalos, padarytos dėl apliejimo, dydis – 87,16 Eur.

11Kompensuodamas dėl buto esančio ( - ), apliejimo padarytus nuostolius, ieškovas (draudikas) draudimo sutarties pagrindu išmokėjo K. S. (draudėjai) 87,16 Eur draudimo išmoką.

12Butas ( - ), iš kurio buvo aplietas butas ( - ), nuosavybės teise priklauso atsakovui J. K.. Tai matyti iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo. Atsakovas adresu ( - ), yra deklaravęs gyvenamąją vietą. Tai matyti iš Gyventojų registro išrašo.

13Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 straipsnio 1 dalį kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Pagal šio straipsnio 2 d. žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo.

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad „Kasacinio teismo praktikoje, sprendžiant civilinės atsakomybės klausimą turto sugadinimo atveju (kai įtariama, kad butas užpilamas vandeniu iš viršuje esančių patalpų), yra išaiškinta, kad yra būtina nustatyti tris civilinės atsakomybės sąlygas: žalą, neteisėtus atsakovo veiksmus ir priežastinį ryšį tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos. Asmens neteisėti veiksmai tokiu atveju turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti. Jis privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai.“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 28 d. nutartis Nr. 3K-3-299/2008; 2014-04-16 nutartis Nr. 3K-3-204/2014).

15Pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį atsakovas, kaip buto savininkas, atsako be kaltės. CK 6.266 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės [tai yra, žala atsirado dėl nenugalimos jėgos ar nukentėjusio asmens tyčios ar didelio neatsargumo]. Todėl konstatuotina, kad byloje yra visos atsakovo deliktinės civilinės atsakomybės (CK 6.245 straipsnio 4 dalis) taikymo sąlygos: 1) žala (CK 6.249 straipsnio 1 dalis) padaryta butui, aplietam vandeniu, dėl to ieškovas (draudikas) išmokėjo draudimo išmoką šio buto draudėjai, 2) neteisėti veiksmai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis), nes atsakovas buto savininkė neužtikrino įrenginių priežiūros ir iš jo buto buvo aplietas vandeniu kitas butas; 3) priežastinis ryšys (CK 6.247 straipsnio 1 dalis), nes atsiradę nuostoliai yra atsakovo veiksmų rezultatas.

16Ieškovas, išmokėjęs draudėjai 87,16 Eur draudimo išmoką, kreipėsi į atsakovą 2015 m. lapkričio 9 d. raštu „Dėl išmokos išieškojimo“, nurodydamas, kad atsakovas yra atsakingas dėl šios žalos atlyginimo, ir ieškovas pagal CK 6.1015 straipsnį turi subrogacijos teisę išieškoti iš jo draudimo išmoką, ir prašydamas atsakovą pervesti į ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą 87,16 Eur sumą. Tačiau atsakovas draudimo išmokos ieškovui nepervedė – padarytos žalos neatlygino. Byloje nėra duomenų, įrodančių, kad atsakovas atlygino žalą ieškovui (CPK 178 straipsnis). Todėl tenkinant ieškinį, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas 87,16 Eur žalos atlyginimas (CK 6.263 straipsnio 1 dalis, 6.1015 straipsnio 1 dalis).

17CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti kreditoriui 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 87,16 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2016 m. gruodžio 13 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Ieškinys visiškai tenkinamas, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias turėjo ieškovas – 15,00 Eur žyminis mokestis (CPK 79 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis).

19Valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo nepriteisiamos, nes šių išlaidų suma yra mažesnė už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“) (nauja redakcija 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

20Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285–287, 307 straipsniais,

Nutarė

21Ieškinį tenkinti visiškai.

22Priteisti iš atsakovo J. K., asmens kodas ( - ) ieškovo AB „Lietuvos draudimas“, įmonės kodas 110051834, naudai 87,16 Eur (aštuoniasdešimt septynis Eur 16 ?t) žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 87,16 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. gruodžio 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 15,00 Eur (penkiolika Eur 00 ct) žyminio mokesčio.

23Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Visagino miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2–3 dalių reikalavimus dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių, tačiau prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos.

24Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. e2-111-844/2017... 3. Teismas... 4. Ieškovas akcinė bendrovė (toliau – AB) „Lietuvos draudimas“ kreipėsi... 5. Atsakovui J. K. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai CPK 123 straipsnio 1... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Iš byloje esančio 2015 m. sausio 27 d. Būsto draudimo liudijimo Nr. TIA Nr.... 9. Draudimo sutarties galiojimo metu, 2015 m. spalio 29 d., apdraustojo buto,... 10. Byloje yra 2015 m. spalio 30 d. Turto sunaikinimo, sugadinimo aktas ir šio... 11. Kompensuodamas dėl buto esančio ( - ), apliejimo padarytus nuostolius,... 12. Butas ( - ), iš kurio buvo aplietas butas ( - ), nuosavybės teise priklauso... 13. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 straipsnio 1... 14. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad „Kasacinio teismo... 15. Pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį atsakovas, kaip buto savininkas, atsako be... 16. Ieškovas, išmokėjęs draudėjai 87,16 Eur draudimo išmoką, kreipėsi į... 17. CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas... 18. Ieškinys visiškai tenkinamas, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos... 19. Valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 20. Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi,... 21. Ieškinį tenkinti visiškai.... 22. Priteisti iš atsakovo J. K., asmens kodas ( - ) ieškovo AB „Lietuvos... 23. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 24. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...