Byla 2SA-205-392/2013
Dėl proceso atnaujinimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Virginijus Kairevičius, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo S. G. ir O. G. atskirąjį skundą dėl Širvintų rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 18 d. nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti procesą pagal pareiškėjų S. G. ir O. G. prašymą dėl proceso atnaujinimo.

2Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Pareiškėjai S. G. ir O. G. kreipėsi į teismą su prašymu, kuriuo prašė atnaujinti Vilniaus rajono apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-24-341/2010 procesą; priimti naują sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-24-341/2010, patenkinti jų ieškinį ir įpareigoti atsakovę R. D. per mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo iškelti jai priklausančio šiltnamio dalį iš jų sklypo. Prašymą grindė 2012 m. vasario 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus žemės naudojimo patikrinimo aktu bei 2012 m. vasario 22 d. raštu dėl žemės naudojimo patikrinimo. Pažymėjo, kad šios naujai paaiškėjusios aplinkybės sudaro pagrindą atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Širvintų rajono apylinkės teismas 2013 m. kovo 18 d. nutartimi atnaujinti procesą atsisakė. Priteisė atsakovei R. D. iš pareiškėjų S. G. ir O. G. 100 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas nustatė, kad pareiškimas paduotas nepraleidus CPK 368 str. 1 d. nustatyto trijų mėnesių termino, tačiau prašymas nepagrįstas proceso atnaujinimo pagrindais, todėl procesą atnaujinti atsisakytina. Prašymas atnaujinti procesą grindžiamas tuo, kad 2012 m. vasario 14 d. atlikus ieškovų (pareiškėjų) ir atsakovės žemės sklypų ribų patikrinimą vietoje, buvo nustatytos aiškios žemės sklypų ribos. Tačiau ši aplinkybė neatitinka požymio, kad ji būtų buvusi nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą. Kaip jau buvo anksčiau minėta, teismo sprendimas priimtas 2010 m. gegužės 3 d., o tikslios žemės sklypų ribos nustatytos tik 2012 m. vasario 14 d. Be to, manytina, kad ši aplinkybė nebūtų turėjusi esminės reikšmės bylai, kadangi kaip nustatė bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas, ginčas tarp šalių iš esmės buvo kilęs dėl žemės sklypų ribų, tačiau nei viena šalis nebuvo pareiškusi reikalavimo nustatyti tarpusavio žemės sklypų ribą.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

6Pareiškėjai S. G. ir O. G. atskiruoju skundu prašė ginčijamą nutartį panaikinti.

7Nurodė, kad teismas skundžiamoje nutartyje nurodė vienintelį prašymo atmetimo motyvą, kad neva tik 2012 m. vasario 14 d. buvo nustatyta sklypų riba, nepateikė kitokių motyvų, kuriais remiantis būtų atmesti 2012-04-03 prašyme ir 2013-03-04 paaiškinime nurodyti atitikimai CPK 366 str. 1 d. 2 p. įtvirtintiems proceso atnaujinimo pagrindams.

8Ieškinys buvo grindžiamas tuo, kad pagal ieškovų sklypo kadastro registro duomenis bendra su atsakovės sklypu sklypo tiksli riba buvo nustatyta 2001 m. vasario 6 d., t.y., dar prieš gretimą sklypą 2001-02-22 įsigyjant atsakovei. NT registro išrašas žemės sklypui įrodo, kad atsakovės valdomo žemės sklypo tikslūs kadastriniai duomenys nustatyti 2001-02-06 ir po šios dienos nebuvo tikslinami. Todėl skundžiamoje nutartyje teismo pateiktas motyvas, kad neva 2012-02-14 buvo nustatyta sklypų riba, prieštarauja objektyviems kadastro registro duomenims. Nacionalinės žemės tarnybos atsiliepime patvirtinama, kad tiksli sklypų riba (kadastrinė riba) buvo nustatyta 2001-02-06, o 2008-07-24 ir 2012-02-14 buvo tikrinama žemės naudojimo faktinė padėtis atžvilgiu kadastrinės ribos, kur kadastrinė riba yra atskaitos taškas. Todėl darytina antra išvada, kad vienintelis, nepagrįstas ir neteisėtas skundžiamoje nutartyje pateiktas teismo motyvas yra subjektyvus teisėjos prasimanymas, kuris gali būti vertinamas nuo teisėjos klaidos dėl nepakankamo įsigilinimo į bylos duomenis iki tyčinio fakto klastojimo oficialiame dokumente. Teismas skundžiamoje nutartyje įrašydamas akivaizdžią klaidą arba klastotę pažeidė viešą interesą bei sukūrė žinomai klaidingą arba suklastotą dokumentą.

92012 m. vasario 14 d. aktu buvo atkurta objektyvi tiesa apie tikslią sklypų ribą. Sekančiu Nacionalinės žemės tarnybos aktu - 2012 m. vasario 22 d. administraciniu sprendimu buvo pradėtas ieškovų nuosavybės teisių pažeidimų panaikinimas. Vykdydama šį administracinį sprendimą atsakovė iškėlė savo šiltnamį iš ieškovų sklypo. Šiais faktiniais trečiojo asmens ir atsakovės veiksmais buvo panaikinti nuosavybės teisių pažeidimai, tačiau nebuvo panaikinti teisių į teisingumą, sąžiningumą ir protingumą pažeidimai, nes atsakovė ir tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba neatlygino ieškovų patirtų nuostolių, tarp jų - ir teismų neteisėtais sprendimais priteistų bylinėjimosi išlaidų.

10Be to, skundžiamoje nutartyje teismas peržengė CPK 370 str. 3 d. nustatytas kompetencijos ribas - nenusprendęs dėl proceso atnaujinimo, ėmėsi spręsti dėl civilinėje byloje susidarančio teisinio santykio. Skundžiamą teismo nutartį priėmusi teisėja pažeidė teismo nešališkumo principą. Taip pat iš ieškovų nepagrįstai buvo priteista atsakovės patirtų bylinėjimosi išlaidų dalis.

11Atsakovė R. D. atsiliepimu su skundu nesutiko. Nurodė, kad žemės sklypų ribos buvo ne kartą permatuojamos, taip pat ir bylos nagrinėjimo metu. Kadangi G. buvo nukasę prie žemės sklypų ribos esančią atraminę sienelę, jai priklausantis šiltnamis pakrypo į pareiškėjų sklypo pusę. Tačiau šiuo metu šiltnamis yra patrauktas. Pareiškėjai naudojasi didesniu, nei jiems priklauso žemės sklypu, yra užėmę ir bendrijai priklausančio sklypo dalį. Prašė skundą atmesti, priteisti 500 litų už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą.

  1. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas atmestinas.

13Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio (atskirojo) skundo ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek faktine prasme bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis).

14Byloje keliamas klausimas ar pirmosios instancijos teismas 2013 m. kovo 18 d. nutartimi pagrįstai atsisakė atnaujinti procesą.

15Proceso atnaujinimo tikslas – užtikrinti teisingumo vykdymą ir tinkamą teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą, siekiant patikrinti, ar įsiteisėjęs teismo sprendimas (nutartis) nepažeidžia įstatymų saugomų asmens teisių ar teisėtų interesų. Kartu teismų praktika suformuota aiškinant proceso atnaujinimo institutą taip, kad jis neturi būti priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Lietgalis” v. B. J., bylos Nr. 3K-3-356/2006; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. R. v. I. R., bylos Nr. 3K-3-403/2008; 2008 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Kauno apskrities viršininko administracija v. UAB „Narėpų metaliniai garažai“, bylos Nr. 3K-3-499/2008; ir kt.). Proceso atnaujinimo pagrindų sąrašas nustatytas Lietuvos Respublikos CPK 366 straipsnio 1 dalyje.

16Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis gali būti pripažįstami tik konkretūs juridiniai faktai (įvykiai, veiksmai, būsenos), kuriems esant civiliniai teisiniai santykiai atsiranda, pasikeičia ar pasibaigia. Pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tada, kai pareiškėjas įrodo, kad tokios aplinkybės: 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas. Naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis CPK 366 str. 1 d. 2 p. prasme negali būti laikomos aplinkybės, kurios neatitinka nors vieno naujai paaiškėjusios aplinkybės požymio.

17Nagrinėjamu atveju, ieškovai prašymą atnaujinti procesą grindė tuo, kad 2012 m. vasario 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus žemės naudojimo patikrinimo aktu bei 2012 m. vasario 22 d. raštu dėl žemės naudojimo patikrinimo nustatyta ir įrodyta, kad priešingai, nei nustatyta ginčijamu teismo sprendimu, sklypų riba yra aiški, o atsakovės šiltnamis yra įsiterpęs į ieškovų sklypą nuo 22 cm iki 24 cm, todėl yra pagrindas atnaujinti procesą ir priimti priešingą sprendimą bei ieškinį tenkinti. Tačiau apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu ieškovų nurodomos aplinkybės (sklypų ribų padėtis) ieškovams buvo žinomos ir bylos nagrinėjimo 2010-05-03 metu, nes, kaip nurodo patys pareiškėjai ir tai yra patvirtinta jų pateiktais įrodymais, atsakovės žemės sklypo kadastriniai matavimai buvo nustatyti 2001-02-06, todėl žemės naudojimo patikrinimo aktas, ar bet kokie kiti matavimai susieti su kadastriniais matavimais galėjo būti atlikti ir iki sprendimo šioje byloje priėmimo. Vadinasi ieškovų pateikti dokumentai yra vertintini tik kaip nauji įrodymai, kurios buvo galima gauti ankščiau, tačiau ne kaip naujos aplinkybės, kurių pagrindu galimas bylos nagrinėjimo proceso atnaujinimas.

18Kai kurie ieškovų nurodomi pirmosios instancijos teismo motyvuojamosios dalies netikslumai dėl tikslių žemės ribų nustatymo momento nėra pagrindu panaikinti pagrįstą teismo procesinį sprendimą. Be to, šie netikslumai yra pašalinti šios nutarties aukščiau išdėstytais motyvais. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė, kad skundžiama nutartimi būtų peržengtos CPK 370 str. 3 d. nustatytos kompetencijos ribos, ar teismo šališkumas.

19Kadangi ieškovų prašymas atnaujinti procesą buvo atmestas, iš jų pagrįstai priteista dalis – 100 litų atsakovės R. D. patirtų bylinėjimosi išlaidų.

20Dėl kitų atskirojo skundo motyvų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, kadangi jie teisinės reikšmės ginčo išsprendimui neturi.

21Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą, įvertinęs skundo argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas pareiškėjų prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo klausimą priėmė teisėtą ir teisingą procesinį sprendimą, todėl naikinti jo atskirajame skunde nurodytų argumentų pagrindu nėra pagrindo.

22Atmetus skundą atsakovei priteistinos jos patirtos bylinėjimosi išlaidos atsiliepimo į skundą surašymui. Atsakovė patyrė 500 litų išlaidų. Tačiau atsižvelgiant į klausimo sudėtingumą, priteistinų išlaidų dydis mažintinas iki 300 litų.

23Vadovaudamasis išdėstytais argumentais ir CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

24Širvintų rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

25Priteisti R. D. (a.k. ( - ) iš pareiškėjų S. G. (a.k. ( - ) ir O. G. (a.k. ( - ) po 150 litų bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Virginijus Kairevičius, apeliacine... 2. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Pareiškėjai S. G. ir O. G. kreipėsi į teismą su prašymu, kuriuo prašė... 5. Širvintų rajono apylinkės teismas 2013 m. kovo 18 d. nutartimi atnaujinti... 6. Pareiškėjai S. G. ir O. G. atskiruoju skundu prašė ginčijamą nutartį... 7. Nurodė, kad teismas skundžiamoje nutartyje nurodė vienintelį prašymo... 8. Ieškinys buvo grindžiamas tuo, kad pagal ieškovų sklypo kadastro registro... 9. 2012 m. vasario 14 d. aktu buvo atkurta objektyvi tiesa apie tikslią sklypų... 10. Be to, skundžiamoje nutartyje teismas peržengė CPK 370 str. 3 d. nustatytas... 11. Atsakovė R. D. atsiliepimu su skundu nesutiko. Nurodė, kad žemės sklypų... 12. Atskirasis skundas atmestinas.... 13. Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme... 14. Byloje keliamas klausimas ar pirmosios instancijos teismas 2013 m. kovo 18 d.... 15. Proceso atnaujinimo tikslas – užtikrinti teisingumo vykdymą ir tinkamą... 16. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, naujai paaiškėjusiomis... 17. Nagrinėjamu atveju, ieškovai prašymą atnaujinti procesą grindė tuo, kad... 18. Kai kurie ieškovų nurodomi pirmosios instancijos teismo motyvuojamosios... 19. Kadangi ieškovų prašymas atnaujinti procesą buvo atmestas, iš jų... 20. Dėl kitų atskirojo skundo motyvų apeliacinės instancijos teismas... 21. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą,... 22. Atmetus skundą atsakovei priteistinos jos patirtos bylinėjimosi išlaidos... 23. Vadovaudamasis išdėstytais argumentais ir CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio... 24. Širvintų rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 18 d. nutartį palikti... 25. Priteisti R. D. (a.k. ( - ) iš pareiškėjų S. G. (a.k. ( - ) ir O. G. (a.k....