Byla e2A-1033-340/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų A. B. ir S. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 27 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Naujamiesčio būstas“ ieškinį atsakovams A. B. ir S. B. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Naujamiesčio būstas“ pateiktu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų proporcingai turimo turto daliai 759,23 Lt skolos, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad UAB „Naujamiesčio būstas“ 2012 m. spalio 9 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo paskirtas gyvenamojo namo, esančio Birutės g. 56, Vilniuje, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Atsakovai S. S. (B.) ir A. B. yra buto, esančio adresu Birutės g. 56-55, Vilniuje, bendrasavininkiai, todėl jie turi pareigą proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atsiskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Kiekvieną mėnesį atsakovams už nuosavybės teise priklausantį butą yra pateikiamas mokėjimo pranešimas (sąskaita) su nurodyta priskaičiuota mokėti suma. Atsakovai tinkamai už suteiktas paslaugas nemokėjo, todėl už laikotarpį nuo 2013 m. vasario 1 d. iki 2013 m. lapkričio 30 d. susidarė 759,23 Lt įsiskolinimas už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas.

5Pateiktu atsiliepimu atsakovai su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad mokėjo mokesčius kiekvieną mėnesį, taip pat ir laikotarpiu nuo 2013 m. vasario 1 d. iki 2013 m. lapkričio 30 d. Pažymėjo, jog galimai ieškovas jų name atliko statybos ir remonto darbus, savo noru ir lėšomis, be namo gyventojų pritarimo ir perspėjimo, nors privalo derinti ir informuoti namo gyventojus apie planuojamus statybos ir remonto darbus, bei jų sąmatas. Pažymėjo, kad 2012 m. rugsėjo mėn. ieškovas pradėjo vykdyti prausyklų ir tualetų statybos ir remonto darbus, apie kuriuos iš anksto nebuvo pranešęs ir darbų nesuderinęs su namo gyventojais. Apie šiuos darbus atsakovai ir kiti namo gyventojai sužinojo tik po 2013 m. balandžio mėn. susitikime, sprendžiant namo prausyklų ir tualetų statybos ir remonto darbų kokybę bei sąmatas. Pasak atsakovų, atlikti darbai buvo nekokybiškai, apie trūkumus ieškovas buvo informuotas, tačiau jų neištaisė. Pažymėjo, jog prieš statybos ir remonto darbus prausyklose buvo geri, pačių gyventojų iniciatyva 2012 metais pakeisti vandens čiaupai, kurie statybų metu sulaužyti ir pakeisti naujais, išrašyta sąskaita už esamų išmontavimą, naujų įsigijimą, ir pakeitimą. Atsakovų teigimu, buvo atlikti nebūtini (neprivalomi) statybos darbai. Patikslintame atsiliepime nurodė, kad ieškovo nurodyti norminiai aktai negaliojo, nes nebuvo tinkamai paskelbti vietos spaudoje, todėl jais nei ieškovas, nei teismas remtis negali. Taip pat atsakovai pažymėjo, jog ieškovas nepateikė teismui jokių įrodymų, pagrindžiančių ieškinio faktinį pagrindą, todėl ieškovas privalo atsikirtimus į ieškinį įrodyti. Taip pat atsakovai nurodė, kad ieškovas privalo atskirti iš atsakovų reikalaujamas išlaidas, skirtas bendro naudojimo objektų priežiūrai (pvz. remontas, tvarkymas, valymas), kuriuos reglamentuoja daiktinė teisė, nuo išlaidų, skirtų butų savininkų vartojimo poreikiams tenkinti (elektros energija, atliekų išvežimas ir pan.). Be to atsakovai mano, kad ieškovas tikėtinai tik suorganizavo paslaugų teikimą, tačiau pats nebuvo, nėra ir negali būti jokių paslaugų, skirtų butų savininkų vartojimo poreikiams tenkinti teikėjas.

6Ieškovas pateikė teismui dubliką, kuriame nesutiko su atsakovų atsiliepimu. Pažymėjo, kad atsakovų teiginiai dėl neįsigaliojusių savivaldybės norminių aktų bei kitų aktų yra nepagrįsti. Pažymėjo, jog sprendžiant klausimą dėl atliekų tvarkymo poįstatyminių teisės aktų galiojimo, būtina įvertinti, jog visi ieškovo nurodyti teisės aktai buvo priimti įgyvendinant LR Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas, kad sprendžiant byloje ginčą, būtina gilintis ne tik į poįstatyminių teisės aktų nuostatas, bet ir įstatyminį reglamentavimą, kuris vienareikšmiškai numato atsakovų pareigą prisidėti prie tinkamo atliekų tvarkymo. Ieškovas mano, kad atsakovai nepaneigė savo pareigos išlaikyti bendrąją dalinę nuosavybę, mokėti nustatytus mokesčius bei rinkliavas, taip pat nepateikė jokių leistinų įrodymų, kurie patvirtintų, jog mokesčiai paskaičiuoti neteisingai arba netinkamai. Priešingai, atsakovai atsikirsdami į ieškinį remiasi vienu vieninteliu pagrindiniu argumentu, t.y. poįstatyminių teisės aktų negaliojimu, kuris šios bylos atveju neaktualus, nes šalių tarpusavio santykiai, teisės ir pareigos reglamentuojami įstatymo lygiu, o poįstatyminiai aktai tik detalizuoja įstatymo leidėjo aiškiai išreikštą valią. Pastebėjo, jog atsakovai iš esmės cituoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, kurioje aiškiai nurodyta, jog bendraturčiams tenka pareiga išlaikyti daugiabučių namų bendro naudojimo objektus, daryti atsiskaitymus už jų priežiūrą, kad iš esmės sutinka su šia prievole ir jos neginčija. Ieškovas atkreipė dėmesį, jog šioje byloje sprendžiamas klausimas dėl dviejų bendraturčių atsiskaitymo už butui suteiktas paslaugas, o ne už bendroms namo bei jo bendraturčių reikmėms suteiktas paslaugas. Be to, atsakovai, teigdami, kad paslaugų tarifai/kainos paskaičiuotos netinkamai ar pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, savo teiginius privalėjo įrodyti, o ne pateikti hipotetinius pasvarstymus.

7Atsakovai pateiktame triplike nurodė, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kurie pagrįstų ieškovo suteiktas paslaugas už ginčo sumą. Pasak atsakovų, byloje nėra pateiktų sutarčių, todėl bylos medžiaga savaime neįrodo paslaugų suteikimo fakto, apimties, kainos ir atsiskaitymo. Atsakovų įsitikinimu, UAB „Naujamiesčio būstas“ neatlieka namo savininkų bendrosios nuosavybės patalpų administravimo, o atlikti šiuos darbus samdo kitas įmones, kas, atsakovų įsitikinimu, įrodo, kad ieškovas visų prievolių tinkamai nevykdė, nepateikė įrodymų, jog atsakovai faktiškai gavo tinkamos kokybės ir kiekybės paslaugas.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. vasario 27 d. sprendimu ieškinį patenkino visiškai: priteisė ieškovui UAB „Naujamiesčio būstas“ iš atsakovo A. B. 109,95 EUR skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 34,95 EUR bylinėjimosi išlaidų; priteisė ieškovui UAB „Naujamiesčio būstas“ iš atsakovės S. B. (S.) 109,94 EUR skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 34,96 EUR bylinėjimosi išlaidų. Teismas nustatė, kad ieškovas namo, esančio Birutės g. 56, Vilniuje, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi paskirtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-09 įsakymu Nr. 30-1948. Pažymėjo, jog vadovaujantis kasacinio teismo praktika, toks administratoriaus paskyrimas, t.y. ne savivaldybės mero (valdybos), o savivaldybės administracijos direktoriaus, nelaikytinas prieštaraujančiu CK 4.84 str. ar Vyriausybės 2001-05-23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintoms Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinėms nuostatoms. Todėl esant visoms šioms aplinkybėms, atmetė atsakovų argumentus dėl ieškovo veiklos teisinio pagrindo nebuvimo. Nurodė, kad net ir pripažinus, jog savivaldybės institucijų priimti teisės aktai nebuvo tinkamai paskelbti teisės aktų nustatyta tvarka, atsakovų kaip daugiabučio gyvenamojo namo bendraturčių prievolė atsiskaityti už bendrosios dalinės nuosavybės išlaikymą, išsaugojimą ir atnaujinimą ir kitas paslaugas, neeliminuojama, nes ši reglamentuojama įstatyminiu lygiu, t.y. pavyzdiniais administravimo nuostatais ir LR CK nuostatomis. Be to teismas pažymėjo, kad poįstatyminių teisės aktų teisėtumo klausimas išimtinai priklauso administracinių bylų kompetencijai, o atsakovai nepateikė teismui duomenų, kad administraciniai teismai būtų panaikinę likusius teisės aktus, kuriais apskaičiuodamas mokesčius, vadovavosi ieškovas. Nurodė, kad ieškovas turėjo teisę sudaryti sutartis su namo bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros ir komunalinių paslaugų teikėjais, ir atitinkamai paskirstyti mokėjimus savininkams, kas ir buvo padaryta. Pažymėjo, kad ieškovo į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovams buvo realiai suteikiamos administravimo, eksploatavimo ir kitos komunalinės paslaugos, kad kiekvieną mėnesį atsakovams jiems nuosavybės teise priklausančio buto adresu buvo pateikiamas mokėjimo pranešimas (sąskaita) su nurodyta priskaičiuota suma. Pažymėjo, kad atsakovų daliniai mokėjimai ieškovui taip pat iš dalies įrodo, kad patys atsakovai suprato, kad jiems yra teikiamos paslaugos, kad už šias ieškovo suteiktas paslaugas jie turi mokėti, nors jau teisme duodami paaiškinimus, bei nurodydami savo atsiliepimuose ir kituose procesiniuose dokumentuose, atsakovai nurodė priešingai, kad jie nepripažįsta fakto, kad ieškovas gali teikti jų namui administravimo paslaugas, remiasi aplinkybe, kad reikalavimas sumokėti mokesčius teikiamas neįsigaliojusių, nepaskelbtų poįstatyminių aktų ir kt. teisės šaltinių pagrindu. Iš teismui ieškovo pateiktų apžiūros aktų matyti, kad namo prausyklose ir tualetuose dėl neįrengtos arba susidėvėjusios hidroizoliacijos pastoviai šlapo perdangos, drėko sienos, puvo langai ir pan. Atsižvelgiant į visas byloje nustatytas aplinkybes, teismas darė išvadą, kad atsakovai nepaneigė nurodytų išlaidų ir jiems tenkančių sumų paskaičiavimo pagrįstumo bei susidariusio įsiskolinimo. Byloje nėra duomenų, jog atsakovai minimus įsiskolinimus ieškovui apmokėję, todėl teismas konstatavo, kad ieškovo ieškinio reikalavimai yra pagrįsti.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai

11Apeliaciniu skundu atsakovai prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinį skundą grindė šiais argumentais:

121. Vilniaus miesto apylinkės teismas, vertindamas ieškinio faktinį ir teisinį pagrindą, pažeidė įrodinėjimo taisykles, rungimosi principą ir rėmėsi prielaidomis, nuspręsdamas, jog atsakovai, kaip vartotojai privalo mokėti už namo priežiūros paslaugas, kurių jie faktiškai negavo, arba kurios nebuvo būtinos, arba dėl kurių jie nėra davę sutikimo ir nėra priimtas namo butų bendraturčių daugumos sprendimas. Į bylą pateiktos sutartys su tiekėjais pačios savaime neįrodo paslaugų suteikimo fakto, apimties, kainos ir atsiskaitymo. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas įrodė atsakovų namui suteiktų priežiūros paslaugų suteikimą, nėra pakankamai pagrįsta;

132. Norminiai teisės aktai, kuriais remiasi ieškovas, ginčo laikotarpiu negaliojo, nes nebuvo tinkamai paskelbti vietos spaudoje, todėl jais nei teismas, nei ieškovas remtis negali. Jokių kitų įrodymų apie atsakovams faktiškai suteiktas paslaugas ieškovas į bylą nepateikė. CK ir Pavyzdiniai administravimo nuostatai, kuriuos nurodė pirmosios instancijos teismas, nenustato konkrečių tarifų už komunalines paslaugas, todėl jais nei ieškovas, nei pirmosios instancijos teismas negalėtų remtis, kaip neįrodančiais suteiktų paslaugų. Be to, pirmosios instancijos teismas negali vertinti teisės aktų turinio, galiojimo ar negaliojimo klausimų, nes tai nėra įrodinėjimo dalykas;

143. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudarė sutartiniu pagrindu gautos atsiliepimo parengimo paslaugos iš teisinių paslaugų bendrovės UAB „Skolos LT“. Pasak apeliantų, pas ieškovą dirba jį atstovavusi ir ieškinį pasirašiusi juristė, ar kiti teisinį išsilavinimą turintys asmenys, todėl kreipdamasis į teisines paslaugas teikiančią bendrovę, ieškovas nepagrįstai didina bylinėjimosi išlaidas.

15Ieškovas UAB „Naujamiesčio būstas“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašė skundą atmesti ir palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 27 d. sprendimą nepakeistą. Nurodė šiuos atsikirtimo į apeliacinį skundą argumentus:

161. Atsakovai puikiai žinojo apie administravimo faktą ir jį pripažino, nes dalinai mokėjo už suteiktas paslaugas. Siekdami pagrįsti administravimo neteisėtumo faktą, atsakovai remiasi įstatymo analogija – CK 6.960 str. 2 d., tačiau tokia pozicija yra nepagrįsta, nes minėta CK norma kaip įstatymo analogija negali būti taikoma, nes ji yra speciali teisės norma. Šioje byloje administratorius atlieka savo funkcijas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pagrindu, kuris nėra nuginčytas ar pripažintas negaliojančiu;

172. Atsakovai nepagrįstai nurodo, kad komunalinių ir techninės priežiūros paslaugų teikimo sąlygas, pagrindus, apimtis, kainas nustatantys poįstatyminiai teisės aktai negalioja. Dėl jų galiojimo argumentuotai pasisakė ginčą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas. Be to, jie taip pat nėra nuginčyti, todėl galioja;

183. Atsakovai nepagrįstai nurodė, kad reikalavimo teisę turi ne ieškovas, o tretieji asmenys, kurie ir teikė paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo gyventojams. Teismas tinkamai konstatavo, jog ginčo atveju namo administratorius turėjo teisę sudaryti sutartis su komunalinių paslaugų teikėjais. Atsakovai, nepateikdami jokių įrodymų, atsisako mokėti už suteiktas komunalines ir techninės priežiūros paslaugas, nors rašytiniai dokumentai įrodo, jog dalinai už šias paslaugas jie mokėjo jau ir anksčiau;

194. Apeliantai nepagrįstai nurodo, kad ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos yra nepagrįstai didelės ir nebūtinos. Joks teisės aktas nedraudžia esant būtinybei samdyti papildomus teisininkus, norint tinkamai pasirengti bylai.

20IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai.

21Apeliacinis skundas atmestinas.

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus apeliacinio skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.).

23Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad atsakovams A. B. ir S. (S.) B. nuosavybės teise priklauso butas, esantis Birutės g. 56-55, Vilniuje, unikalus Nr. 1097-1003-8012:0051. Ieškovas yra namo, esančio Birutės g. 56, Vilniuje, bendrojo naudojimo objektų administratorius, paskirtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-09 įsakymu Nr. 30-1948. Iš ieškovo pateiktos buto, esančio Birutės g. 56-55, Vilniuje, skolų valdymo ataskaitos, mokėjimo pranešimų ir PVM sąskaitų-faktūrų už atliktas paslaugas matyti, kad atsakovai už laikotarpį nuo 2013 m. vasario 1 d. iki 2013 m. lapkričio 30 d. yra skolingi 759,23 Lt už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas.

24CK 4.82 str. 3 d. nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Buto ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį (CK 4.83 str. 3 d.). Jei butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius (CK 4.84 str. 1 d.). Administratorius veikia pagal savivaldybės mero (valdybos) patvirtintus nuostatus. Pavyzdinius butų ir kitų patalpų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatus tvirtina Vyriausybės arba jos įgaliota institucija (CK 4.84 str. 3 d.). Administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (CK 4.84 str. 4 d.).

25Skunde apeliantai nurodė, jog pirmosios instancijos teismas, vertindamas ieškinio faktinį ir teisinį pagrindą, pažeidė įrodinėjimo taisykles, rungimosi principą ir rėmėsi prielaidomis, nuspręsdamas, jog atsakovai, kaip vartotojai, privalo mokėti už namo priežiūros paslaugas. Apeliacinės instancijos teismas tokius skundo argumentus atmeta kaip neįrodytus.

26Pažymėtina, kad Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 14 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kas teismas privalo tiesiogiai ištirti visus byloje esančius įrodymus, išskyrus šiame Kodekse numatytus atvejus. Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. Faktiniai duomenys nustatomi šiomis priemonėmis: šalių ir trečiųjų asmenų (tiesiogiai ar per atstovus) paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais, daiktiniais įrodymais, apžiūrų protokolais, ekspertų išvadomis, nuotraukomis, vaizdo ir garso įrašais, padarytais nepažeidžiant įstatymų, ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis (CPK 177 str. 1, 2 d.).

27Pažymėtina, kad iš Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 27 d. sprendimo motyvuojamosios dalies turinio matyti, jog pirmos instancijos teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą rėmėsi ieškovo pateiktomis mokesčių paskaičiavimo lentelėmis, užsakovo administruojamų namų sąrašu pagal 2012-01-02 sutartį dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų, 2012-01-02 sutartimi dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų, 2007-01-25 įmokų už sunaudotą elektros energiją daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose ir bendrabučio tipo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose paslaugų teikimo sutartimi su objektu sąrašu, 2009-02-27 susitarimu prie sutarties su AB „City Service“ dėl šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūros su paslaugų apimtimi ir tarifais, gyvenamojo namo apžiūros aktais, skolų valdymo ataskaitomis, butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu daugiabučiu namu, ataskaitomis, darbų planu, atliktų darbų priėmimo aktais, statinio apžiūros aktu, išrašytomis PVM sąskaitomis faktūromis, siųstomis sąskaitomis atsakovams ir t.t. Minėtos aplinkybės parodo, jog skundžiamas sprendimas nebuvo priimtas remiantis prielaidomis, kaip tai nurodo apeliantai. Be to, iš ginčijamo sprendimo seka, jog jame dėstomas išvadas pirmosios instancijos teismas padarė remdamasis byloje esančių rašytinių įrodymų visuma, šalių paaiškinimais bei susiformavusia teismų praktika minėtu klausimu, todėl apeliantų teiginys, jog pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas įrodė atsakovų namui suteiktų priežiūros paslaugų suteikimą, nėra pakankamai pagrįsta, atmestinas kaip nepagrįstas.

28Apeliaciniame skunde apeliantai nurodė, jog norminiai teisės aktai, kuriais remiasi ieškovas, ginčo laikotarpiu negaliojo, nes nebuvo tinkamai paskelbti vietos spaudoje, todėl jais nei teismas, nei ieškovas remtis negali. CK ir Pavyzdiniai administravimo nuostatai, kuriuos nurodė pirmosios instancijos teismas, nenustato konkrečių tarifų už komunalines paslaugas, todėl jais nei ieškovas, nei pirmosios instancijos teismas negalėtų remtis, kaip neįrodančiais suteiktų paslaugų.

29Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog pareiga padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu, buto ir kitų patalpų savininkui nustatyta daiktinės teisės normomis, nes jis yra ne tik savininkas, bet ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas Šio subjekto, kaip bendraturčio, pareiga dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą kyla iš įstatymo ir jos negali pakeisti ar eliminuoti nei šios bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektai, nei daugiabučio namo savininkų bendrija ar kitas bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo teises įgyvendinantis asmuo. Pripažinus, kad savivaldybės institucijų priimti teisės aktai, nustatantys mokesčių už bendrojo naudojimo objektams teikiamas paslaugas ir administravimą apskaičiavimo tvarką, nebuvo tinkamai paskelbti, daugiabučio gyvenamojo namo bendraturčio prievolė atsiskaityti už suteiktas paslaugas negali būti eliminuojama remiantis CK 4.82 str. 3 d., 4.83 str. 3 d., 4.8 str. 3 d., Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr.603 (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014-02-25 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-53/2014). Dėl nurodytų aplinkybių atmestinas kaip nepagrįstas apeliacinio skundo teiginys, kad norminiai teisės aktai, kuriais remiasi ieškovas, ginčo laikotarpiu negaliojo, nes nebuvo tinkamai paskelbti vietos spaudoje, todėl jais nei teismas, nei ieškovas remtis negali.

30Pažymėtina, jog Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų 6.1. p. įtvirtinta administratoriaus teisė priimti sprendimus dėl namo bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo, susijusius su namo bendrųjų konstrukcijų, bendrojo naudojimo patalpų, bendrosios inžinerinės įrangos priežiūra ir remontu, siekiant išsaugoti ir atkurti jų normatyvines savybes, teikti namo techninės priežiūros paslaugas už kainą, ne didesnę už apskaičiuotą pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tarifą arba jo apskaičiavimo metodiką, jeigu teisės aktai leidžia jam teikti nurodytas paslaugas; sudaryti sutartis su namo techninės priežiūros ir komunalinių paslaugų teikėjais, taip pat kitas sutartis, susijusias su namo ir namui ar keliems namams priskirto žemės sklypo priežiūra (Nuostatų 6.4. p.). Administratorius mėnesinius mokesčius ir įmokas apskaičiuoja proporcingai patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai (Nuostatų 8 p.). Mokesčiai už namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbus, jei šie darbai neapmokami iš kaupiamųjų įmokų, apskaičiuojami pagal šių darbų pirkimo kainą (Nuostatų 8.4. p.). Mokesčiai už kitas suteiktas paslaugas apskaičiuojami pagal su paslaugų teikėjais sudarytas sutartis, o jei šias paslaugas teikia administratorius, – pagal šių paslaugų sąmatą (Nuostatų 8.8. p.). Dėl nurodyto atmestinas apeliantų teiginys, kad ieškovo į bylą pateiktos sutartys su tiekėjais pačios savaime neįrodo paslaugų suteikimo fakto, apimties, kainos ir atsiskaitymo.

31Byloje nėra įrodymų, kad atsakovai, gavę iš ieškovo sąskaitas, būtų prašę pateikti detalų sąskaitose nurodytų mokėtinų sumų apskaičiavimo pagrindimą, priešingai, dalį sąskaitų atsakovai apmokėdavo. Ieškovas yra pateikęs duomenis apie atsakovams apskaičiuotas mokėti sumas, kuriuose nurodyta, už kokias paslaugas ir kokią sumą atsakovai turi sumokėti.

32Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino ginčo teisinį santykį reglamentuojančias materialiosios teisės normas, tinkamai vertino byloje esančius įrodymus, todėl teisingai išsprendė tarp šalių kilusį ginčą, o apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

33Kita vertus, apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliacinio skundo teiginiu, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė iš atsakovų ieškovo naudai išlaidas teisinei pagalbai apmokėti. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad šias išlaidas sudaro užmokestis UAB „Skolos LT“ už ieškinio parengimą. Pagal kasacinio teismo praktiką, CPK 88 str. 1 d. 9 p. nurodytos kitos būtinos ir pagrįstos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos yra tokios išlaidos, kurios tiesiogiai nenurodytos CPK 88 str. 1 d. 1–8 p., tačiau yra protingos, neperteklinės, būtinos, pagrįstos ir įrodytos. Tokiomis išlaidomis, priklausomai nuo konkrečių byloje įrodytų aplinkybių, galėtų būti pripažintos bylai būtinų dokumentų gavimo, kelionės ir panašios išlaidos. Išlaidos, šalies patirtos rengiant procesinius dokumentus teismui, laikytinos atstovavimo išlaidomis. O atstovavimo išlaidos yra tiesiogiai aptartos CPK 88 str. 1 d. 6 p. (išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015-04-15 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-212/2015). Todėl ieškovo sumokėtos išlaidos už ieškinio parengimą ne advokatui ar advokato padėjėjui nepriskirtinos prie CPK 88 str. 1 d. 6 p. ir 9 p. nurodytų išlaidų, todėl neatlygintinos. Pažymėtina ir tai, jog su ieškiniu į teismą, kaip ieškovo atstovė, kreipėsi aukštąjį teisinį išsilavinimą turinti ieškovo darbuotoja; duomenų apie tai, kad ieškovas byloje pasitelkė advokato ar advokato padėjėjo pagalbą, nėra. Atsižvelgiant į tai, skundžiamo sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tikslintina, lygiomis dalimis iš apeliantų priteisiant tik žyminį mokestį bei išlaidas už Nekilnojamojo turto registro išrašą bei už Gyventojų registro tarnybos išrašą (54 Lt žyminis mokestis, 3 Lt už Nekilnojamojo turto registro išrašą bei 2,90 Lt už Gyventojų registro tarnybos išrašą = 59,90 Lt (17,35 Eur)).

34Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

35Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 27 d. sprendimą palikti iš esmės nepakeistą.

36Patikslinti sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteismo, nurodant, kad ieškovui UAB „Naujamiesčio būstas“, į.k. 121452091, iš atsakovo A. B., a.k. ( - ) priteistina 8,68 EUR bylinėjimosi išlaidų, o iš atsakovės S. B. (S.), gim. 1980-12-08, 8,67 EUR bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė teismo posėdyje... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Naujamiesčio būstas“ pateiktu ieškiniu prašė priteisti... 5. Pateiktu atsiliepimu atsakovai su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad mokėjo... 6. Ieškovas pateikė teismui dubliką, kuriame nesutiko su atsakovų atsiliepimu.... 7. Atsakovai pateiktame triplike nurodė, kad ieškovas nepateikė jokių... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. vasario 27 d. sprendimu ieškinį... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai... 11. Apeliaciniu skundu atsakovai prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 12. 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas, vertindamas ieškinio faktinį ir... 13. 2. Norminiai teisės aktai, kuriais remiasi ieškovas, ginčo laikotarpiu... 14. 3. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė ieškovo patirtas... 15. Ieškovas UAB „Naujamiesčio būstas“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį... 16. 1. Atsakovai puikiai žinojo apie administravimo faktą ir jį pripažino, nes... 17. 2. Atsakovai nepagrįstai nurodo, kad komunalinių ir techninės priežiūros... 18. 3. Atsakovai nepagrįstai nurodė, kad reikalavimo teisę turi ne ieškovas, o... 19. 4. Apeliantai nepagrįstai nurodo, kad ieškovo patirtos bylinėjimosi... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai.... 21. Apeliacinis skundas atmestinas.... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 23. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad atsakovams A. B. ir S. (S.) B.... 24. CK 4.82 str. 3 d. nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo... 25. Skunde apeliantai nurodė, jog pirmosios instancijos teismas, vertindamas... 26. Pažymėtina, kad Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 14 straipsnio 1... 27. Pažymėtina, kad iš Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 27 d.... 28. Apeliaciniame skunde apeliantai nurodė, jog norminiai teisės aktai, kuriais... 29. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog pareiga padengti išlaidas,... 30. Pažymėtina, jog Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 patvirtintų Butų... 31. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovai, gavę iš ieškovo sąskaitas, būtų... 32. Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad pirmosios... 33. Kita vertus, apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliacinio skundo... 34. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 35. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 27 d. sprendimą palikti iš... 36. Patikslinti sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteismo, nurodant,...