Byla e2A-1746-638/2018

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Žibutės Budžienės, Dianos Labokaitės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Gintauto Koriagino,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ ir atsakovo V. T. apeliacinius skundus dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. birželio 4 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-598-451/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ ieškinį atsakovui V. T. dėl įpareigojimo leisti uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ darbuotojams eksploatuoti siurblinę, esančią šulinyje Nr. 64, kuri yra žemės sklype, esančiame( - ), ir atsakovo V. T. priešieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, bei įpareigojimo ieškovę per vieną mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo iškelti siurblinę iš privačios valdos, esančios ( - ) užtikrinant paslaugos tiekimą aptarnaujamiems uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ paslaugų vartotojams.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė ieškinyje prašė įpareigoti atsakovą V. T. leisti ieškovės UAB „Kauno vandenys“ darbuotojams aptarnauti siurblinę, esančią šulinyje Nr. 64, kuris yra atsakovui asmeninės nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, esančiame ( - ).

82.

9Ieškovė nurodė, jog 2012 m. rugpjūčio 1 d. UAB „Kauno vandenys“ iš P. J. nupirko nuotekų liniją – buitinių nuotekų tinklus, unik. Nr.( - ), esančius ( - )nuotekų linijoje – buitinių nuotekų tinkle šulinyje Nr. 64, kuris yra atsakovui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, esančiame( - ), ir kurio dalis yra siurblinė. Ieškovas nurodė, jog šiam žemės sklypui yra nustatyti servitutai, tame tarpe ir servitutas inžinieriniams infrastruktūros tinklams, objektams įrengti ir eksploatuoti. Iki 2016 m. kovo mėnesio atsakovas netrukdė ieškovo darbuotojams aptarnauti siurblinę, tačiau 2016 m. kovo 11 d. nuvykus pastatyti siurblio į šulinį, atsakovas neįleido ieškovo darbuotojų į žemės sklypą. Dėl atsakovo neteisėtų veiksmų gali kilti žala.

103.

11Atsakovas pateikė byloje priešieškinį, kuriuo prašė iš ieškovės priteisti 6612,41 Eur turtinę žalą bei 1 Eur neturtinę žalą, įpareigoti ieškovę ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo iškelti siurblinę iš privačios valdos, esančios( - ), užtikrinant paslaugos tiekimą siurblinės aptarnaujamiems UAB „Kauno vandenys“ paslaugų vartotojams. Atsakovas priešieškinyje nurodė, jog ieškovė neteisėtai patekdavo į atsakovui nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, ir prieš atsakovo valią žalojo jo turtą. Atsakovas nurodė, jog jam iki 2012 m. nebuvo žinoma, jog šulinyje Nr. 64 yra siurblinė, sklypą jis įsigijo be siurblinės. Nurodo, jog jam asmeninės nuosavybės teise priklausančiame sklype servitutų nėra registruota, todėl ieškovės darbuotojai į sklypą patenka be teisinio pagrindo.

124.

13Ieškovė atsiliepimu į atsakovo priešieškinį prašė jį atmesti. Teigė atsakovą neįrodžius, kad kieme esančių plytelių sugadinimus padarė ieškovė. Byloje ieškovė yra pateikusi 2012 m. liepos 31 d. Kauno miesto 18-ojo notarų biuro patvirtintą pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 5-226, kuria P. J. ir B. J. pardavė ieškovei vandentiekio ir nuotekų linijas, esančias Kauno m. ( - )

14II.

15Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

165.

17Kauno apylinkės teismas 2018 m. birželio 4 d. sprendimu ieškinį atmetė, priešieškinį tenkino iš dalies. Teismas įpareigojo ieškovę UAB „Kauno vandenys“ per šešis mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos iškelti siurblinę (šulinyje Nr.64) iš privačios valdos, esančios( - ), užtikrinant paslaugos tiekimą siurblinės aptarnaujamiems UAB „Kauno vandenys“ paslaugų vartotojams. Likusioje dalyje priešieškinį atmetė.

186.

19Teismas nurodė, kad ieškovė nepasinaudojo teise pateikti teismui ieškinį be trūkumų. Ieškovui nepateikus reikalavimo dėl servituto nustatymo ir jo įregistravimo, atsakovui nesutinkant dėl servituto nustatymo, teismas sprendė, jog ieškovė tinkamai nepasinaudojo galimybe ginti pažeistą teisę dėl įpareigojimo atsakovui V. T. leisti UAB Kauno vandenys“ darbuotojams aptarnauti siurblinę, esančią atsakovo sklype, šulinyje. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-629, jo VIII skyrius nustato geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, naudojančio ir prižiūrinčio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, pareigas, šio įstatymo 35.1 p. nustato, jog atlikus geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūrą, vadovaujantis geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo ir žemės savininko ar naudotojo surašytu apžiūros ir įvertinimo aktu, sudarytu iki infrastruktūros priežiūros darbų pradžios, turi būti atlyginti žemės savininkui ar naudotojui infrastruktūros priežiūros metu padaryti nuostoliai, žemės naudmenos darbų atlikimo vietoje sutvarkytos taip, kad būtų ne blogesnės būklės nei buvo prieš infrastruktūros priežiūros vykdymą, o šio įsakymo 36.1.p. nustato, kad privažiuoti automobiliais ir (ar) kita technika prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir atlikti jos priežiūrą, galima tik raštu, telefonu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis įspėjus apie tai žemės sklypo (teritorijos) savininką ar naudotoją. Baigęs šiuos darbus, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas privalo vadovaudamasis apžiūros ir įvertinimo aktu, sudarytu iki infrastruktūros priežiūros darbų pradžios, sutvarkyti aplinką ir žemės naudmenas, kur buvo vykdomi šie darbai, taip, kad būtų ne blogesnės būklės nei buvo prieš infrastruktūros priežiūros vykdymą.

207.

21Teismas nurodė, kad ginčas tarp ieškovės ir atsakovo kilo tada, kai ieškovės sunkiasvorė technika įvažiavo į atsakovui nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, negavus atsakovo sutikimo. Tai patvirtina į civilinę bylą pateiktos foto nuotraukos. Teismas pažymėjo, jog vykdant šio įstatymo nuostatas, ieškovė nepateikė į bylą rašytinių įrodymų, jog ieškovė kaip nuotekų tvarkytoja su atsakovu kaip žemės sklypo savininku rašė apžiūros ir įvertinimo aktus. Teismas laikė neginčijamai nustatytu, jog ieškovė šios pareigos nevykdė. Ieškovė, nupirkusi nuotekų šalinimo tinklus, įsigijo ir ginčo objektą - šulinyje Nr. 64 esančią siurblinę. Ieškovė, įgijusi siurblinę, ją eksploatavo, tačiau nesiėmė įstatymų nustatytų imperatyvių normų spręsti jos aptarnavimo galimybių, nesprendė servituto nustatymo ir jo apmokėjimo klausimo.

228.

23Teismas nurodė, kad byloje neginčijamai nustatyta, jog ieškovė į atsakovui asmeninės nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą patenka be teisinio pagrindo. Atsakovas sklypą įsigijo 2005 m., siurblinės pastatymo data nurodoma 2006 m., nuotekų linijų - buitinių nuotekų tinklų statybos užbaigimo aktas surašytas 2012 m. kovo 14 d., objekto (siurblinės) priėmimo į eksploataciją data nurodyta 2012 metai, todėl atsakovui niekaip negalėjo būti žinoma, jog jo privačiame sklype yra siurblinė, kuri priklauso kitam asmeniui. Ieškovė nepateikė į bylą šulinių techninių charakteristikų, nurodydama, kad buvęs savininkas jų neduoda, ir jų neieškos. Ieškovė į bylą nepateikė jokių kitų leistinų rašytinių įrodymų (neprašė ekspertizės, neištaisė ieškinio trūkumų dėl servituto nustatymo), kurie paneigtų atsakovo nurodytas aplinkybes ir priešieškinio reikalavimą dėl siurblinės iškėlimo iš atsakovo namų valdos. Civilinėje byloje iš pateiktų statinio sudėtinių dalių kadastrinių duomenų ir UAB „Netkados“ 2011 m. liepos 25 d. parengto nuotekų tinklų( - ), plano, teismas nustatė, jog šuliniai Nr. 64 ir Nr. 62 yra šalia vienas kito. Pagal pateiktus duomenis, šulinys Nr. 62 yra 4,25 m. gylio, ir gyliu nuo šulinio Nr. 64 (jame yra siurblinė) skiriasi tik 73 centimetrais.

249.

25Teismas laikė neginčytinai įrodytu, jog atsakovas įrodė ieškovo kaltę dėl jo atliktų neteisėtų veiksmų. Žalai pagrįsti atsakovas į bylą pateikė 2016 m. birželio 29 d. dienos faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą bei 2017 m. vasario 23 d. UAB „WJ Projektai“ lokalinę sąmatą. Teismas nustatė, kad ieškovei priklausanti sunkiasvorė technika į atsakovo kiemą buvo įvažiavusi 2016 m. kovo mėn., antstolis faktines aplinkybes konstatavo 2016 m. birželio 29 d., teismo išvažiuojamasis posėdis įvyko 2017 m. gegužės 16 d. Antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokole ir teismo išvažiuojamojo posėdžio metu buvo nustatytos tapačios aplinkybės, jog mechaniškai pažeistos trinkelės yra ties įvažiavimu pro vartus į namo kiemą. Teismas sprendė, jog mechaninis plytelių pažeidimas ties įvažiavimu pro vartus gali atsirasti ir dėl to, kad atsakovas su šeima naudojasi šiuo įvažiavimu į namą. Teismas pažymėjo, jog antstolis faktines aplinkybes konstatavo tik po dviejų mėnesių po įvykio, teismas vietos apžiūrą atliko beveik po metų. Nesant byloje kitų patikimų bei neginčijamų rašytinių įrodymų, jog keleto trinkelių pažeidimai ties įvažiavimu į namo kiemą atsirado dėl ieškovo kaltės, teismas sprendė, jog byloje atsakovas neįrodė priežastinio ryšio tarp ieškovės neteisėtų veiksmų ir atsakovo patirtų nuostolių, todėl neįrodžius vienos iš civilinės atsakomybės sąlygų, teismas ieškinį dalyje dėl turtinės ir neturtinės žalos atsakovui V. T. atlyginimo atmetė.

26III.

27Apeliacinių skundų ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

2810.

29Apeliaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti teismo 2018 m. birželio 4 d. sprendimo dalį, kuria ieškovė UAB „Kauno vandenys“ įpareigota per šešis mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos iškelti siurblinę iš privačios valdos, esančios( - ), (šulinyje nr.64), užtikrinant paslaugos tiekimą siurblinės aptarnaujantiems UAB „Kauno vandenys“ paslaugų vartotojams ir šioje dalyje priimti naują sprendimą - priešieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

301.1.

31Atsakovas dar 2005 m. gegužės 20 d. notaro patvirtintu sutikimu sutiko, kad jo sklype bus tam tikri suvaržymai, susiję su vandentiekio ir nuotekų kanalizacijos tinklais.

321.2.

33Teismas, tenkindamas priešieškinio reikalavimą, nepagrįstai netaikė Statybos įstatymo 33 straipsnio 2-4 dalių ir Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nuostatų, reglamentuojančių neteisėtų ar savavališkų statybų padarinių šalinimo tvarką.

341.3.

35Teismas, tenkindamas atsakovo priešieškinį ir ieškovę įpareigojęs iškelti siurblinę, iš esmės priėmė sprendimą, kuriuo pripažino, kad siurblinė yra neteisėtas statinys, nors visi byloje pateikti įrodymai liudija, kad statyba buvo teisėta ir suderinta tiek su žemės sklypo savininku, tiek su statybą leidžiančiomis valstybės institucijomis teisės aktų nustatyta tvarka.

361.4.

37Teismas nevertino, ar ieškovei įregistravus atitinkamą servitutą atsakovo žemės sklypui, siurblinės buvimas atsakovo žemės sklype būtų įteisintas. Teismas nepagrįstai nevertino alternatyvių galimybių išspręsti ginčą tarp šalių netaikant ultima ratio priemonės - statinio griovimo jį iškeliant iš atsakovo žemės sklypo.

381.5.

39Teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, savo sprendimą grįsdamas neoficialia informacija, neturėdamas specialiųjų žinių, reikalingų atsakovo iškeltam reikalavimui spręsti. Teismas nutarė, kad siurblinė gali būti įrengta apžiūros šulinyje, nes jų gyliai panašūs, neatsižvelgė į tai, kad erdvės siurblinės iškėlimui iš esmės nėra, ir priėmė sprendimą iškelti nuotekų siurblinę iš atsakovui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo pasirėmęs nepatikima wikipedia.com informacija.

401.6.

41Teismas pažeidė trečiųjų asmenų teises ir interesus, sprendime pasisakydamas dėl į bylą neįtrauktų trečiųjų asmenų teisių ir pareigų. Teismas neįpareigojo atsakovo patikslinti priešieškinį nurodant visus vartotojus, kurių interesus privalės užtikrinti ieškovė iškeldama siurblinę. Atitinkamai priimtas sprendimas pažeidžia trečiųjų asmenų, kuriuos tiesiogiai liečia priimtas sprendimas, interesus. Taigi, priimtu sprendimu vieno asmens individualus interesas buvo iškeltas aukščiau kitų, tiesiogiai su sprendimo vykdymu susijusių vartotojų interesų ir net neleista šiems asmenims pateikti savo pozicijų teismo proceso metu.

4211.

43Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

442.1.

45Atsakovas 2005 metais davė notarinį sutikimą, kad pro jo nuosavybės teise turimą žemės sklypą būtų nutiesti vandentiekio ir kanalizacijos tinklai, tačiau atsakovui nebuvo pateiktas nei vandentiekio ir kanalizacijos tinklų projektas, nei tokių tinklų sudėtinių dalių (šulinių, šulinėlių, kolektorių, siurblinių) išdėstymo schemos.

462.2.

47Teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovė į atsakovui asmeninės nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą patenka be teisinio pagrindo.

482.3.

49Ieškovė nepateikė jokių duomenų ar įrodymų, kad prieš pradėdama eksploatuoti atsakovo žemės sklype esančią siurblinę, kada nors kokia forma (tuo labiau, kad teisės aktas numato konkrečią formą - apžiūros ir įvertinimo aktą) būtų kreipusis į atsakovą dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros eksploatavimo pradžios.

502.4.

51Ieškovei neprašant atsakovo žemės sklype nustatyti vandentiekio ir kanalizacijos tinklų servitutų, tačiau ieškiniu reiškiant reikalavimą leisti ieškovės darbuotojams eksploatuoti siurblinę, esančią šulinyje Nr. 64, kuri yra atsakovui asmeninės nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, teismas pagrįstai atmetė tokį reikalavimą vien dėl jo neproporcingumo.

522.5.

53Pagal byloje esantį antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą matyti, kad nuo atsakovo žemės sklype esančios siurblinės iki atsakovo gyvenamojo namo yra vos keli metrai. Konstatuotina, kad ten esanti siurblinė jau savaime negali būti eksploatuojama, nes yra pastatyta nesilaikant privalomų atstumų.

5412.

55Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti teismo 2018 m. birželio 4 d. sprendimo dalį, kuria atmestas atsakovo priešieškinio reikalavimas priteisti iš ieškovo UAB „Kauno vandenys“ 6612,41 Eur turtinės žalos bei 1 Eur neturtinės žalos atlyginimą ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – atsakovo V. T. priešieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliaciniame skunde atsakovas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė atsakovo reikalavimą priteisti iš ieškovo turtinės žalos bei neturtinės žalos atlyginimą. Teismas nepagrįstai prioritetiškai vadovavosi vien ieškovės atstovo teisme duotais žodiniais paaiškinimais (dėl galimai paties atsakovo veiksmų niokojant savo asmeninį turtą), o ne atsakovo pateiktais rašytiniais įrodymais (antstolio 2016 m. birželio 29 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu; UAB „WJ Projektai“ 2017 m. vasario 23 d. lokaline sąmata). Net jeigu teismas laikė, kad neįmanoma nustatyti, kurios šalies (ieškovo ar atsakovo) turima technika galėjo būti sąlygota žala (nors žalos faktą teismas laikė įrodytu), tokiu atveju siekiant išsiaiškinti buvo tikslinga skirti ekspertizę CPK 212 straipsnyje nustatyta tvarka.

5613.

57Ieškovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti, teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodė, kad teismas pagrįstai nustatė, jog nėra priežastinio ryšio tarp atsakovui kilusios žalos ir ieškovės atliktų veiksmų. Atsakovas turi įrodyti, kad būtent ieškovės darbuotojai 2016 m. kovo mėnesį įvažiuodami su technika į atsakovo kiemą, apgadino ir/ar sulaužė šalia įvažiavimo į kiemą vartų esančias, atsakovui priklausančias trinkeles, t. y. atsakovas priešieškiniu turėjo įrodyti žalos prigimtį. Nėra jokio priežastinio ryšio tarp atsakovo tariamai patirtos žalos ir ieškovės veiksmų, nes jei pažeidimai būtų padaryti dėl atsakovo veiksmų, tai trinkelės būtų apgadintos tik ties tuo šuliniu, kuriame yra ieškovės prižiūrima siurblinė. Byloje nepateikta jokių įrodymų, kuo pasireiškė atsakovui padaryta neturtinė žala.

58Teismas

konstatuoja:

59IV.

60Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6114.

62CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

6315.

64Pirmosios instancijos teismas nusprendė įpareigoti ieškovę iškelti siurblinę (šulinyje Nr.64) iš privačios valdos, esančios( - ), užtikrinant paslaugos tiekimą siurblinės aptarnaujamiems UAB „Kauno vandenys“ paslaugų vartotojams. Byloje nėra ginčo, kad ieškovės UAB „Kauno vandenys“ nuosavybės teise yra įregistruoti statiniai( - ), vienas iš kurių- nuotekų šalinimo tinklai, unik. Nr. ( - )( t.1, b.l.12). Taip pat nėra ginčo, kad siurblinė Nr.64 yra šių nuotekų tinklų sudėtinė dalis( t.1, b.l. 14-15). Teismo sprendimas „iškelti siurblinę“ iš esmės reiškia, kad ieškovė turėtų statinio ( inžinerinių tinklų) sudėtinę dalį ( siurblinę) perkelti iš vienos nuotekų tinklų vietos ( atsakovo sklypo) į kitą vietą ( neaišku, kurią). Vadinasi, toks sprendimas reiškia ne ką kita kaip statinio rekonstrukciją, esminį pakeitimą (žr., Statybos įstatymo 2 str. 72 d. statinio rekonstravimas apibrėžiamas kaip statyba, kurios tikslas – perstatyti statinį: pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, pakeičiant statinio išorės matmenis (ilgį, plotį, aukštį ir pan.)).

6516.

66Statinių ( tame skaičiuje ir inžinerinių tinklų – statinio statybos sklype (išskyrus statinio vidų) ir už jo ribų nutiestų komunalinių ar vietinių vandentiekio, nuotekų šalinimo, technologinių vamzdynų, energijos ir elektroninių ryšių tinklų kartu su maitinimo šaltiniais ir įrenginiais, kaip kad apibrėžta Statybos įstatymo 2 str. 17 d.) projektavimą, statybą, remontą, rekonstravimą reguliuoja Statybos įstatymas, kuriame detaliai nurodyti darbų etapai, procedūros, reikalingi dokumentai ir pan. Tačiau pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo reikalavimą rekonstruoti statinį, kai tokiam reikalavimui pagrįsti nebuvo pateikta jokių dokumentų, patvirtinančių, kad atitinkama Statybos įstatymo numatyta procedūra norint perkelti siurblinę iš esamos į kitą vietą yra atlikta, parengtas atitinkamas tinklų rekonstravimo projektas, gauti atitinkami leidimai ir pan. Todėl sprendimas šioje dalyje negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu. Konstatuotina, kad buvo pažeistos materialinės teisės normos - Statybos įstatymo 27 str., nustatantis statybą ( rekonstrukciją) leidžiančius dokumentus ir reglamentuojantis jų gavimą.

6717.

68Kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad šiuo metu pastatyti ir ieškovės nuosavybės teise įregistruoti nuotekų tinklai kartu su juose įrengta ginčo siurbline, yra teisėtai pastatytas statinys, kurį rekonstruoti (teismo sprendimo terminu „iškelti“) arba išmontuoti (tai jau reikštų statinio dalies nugriovimą Statybos įstatymo prasme) nenustatyta jokio teisėto pagrindo. Statybą leidę dokumentai nėra nuginčyti, statinio teisinė registracija nenuginčyta, techninis poreikis rekonstrukcijai - siurblinės perkėlimui iš vienos vietos į kitą, byloje nėra įrodytas. Apeliantė pagrįstai atkreipė dėmesį į paties atsakovo 2005 m. gegužės 20 d. duotą sutikimą, kad per jam nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą būtų pravesti vandentiekio ir kanalizacijos tinklai (prijunta nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byla Nr. 4701, toliau - Kadastro byla, b.l. 65). Vadinasi, byloje nėra nustatyta ieškovės neteisėtų veiksmų, nulėmusių ginčo nuotekų tinklų kartu su siurbline atsiradimą atsakovo sklype. Ta aplinkybė, kad atsakovas, duodamas sutikimą per jo sklypą pravesti vandentiekio ir nuotekų tinklus, jo teigimu, nematė atitinkamų projektų, nekeičia paties duoto sutikimo teisinės reikšmės.

6918.

70Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad prievolių atsiradimo pagrindai bendrąja prasme yra apibrėžti CK 6.2 str.- prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius. Šiuo atveju nenustačius ieškovės arba asmens, iš kurio ieškovė nupirko nuotekų tinklus, neteisėtų veiksmų (projektuojant, statant, parduodant tinklus kaip statinį), taip pat nesant tarp šalių sudaryto sandorio, kuriuo šalys susitartų pakeisti statinį ( perkelti siurblinę), nėra teisinio pagrindo atsirasti ieškovės prievolei tą statinį kaip nors keisti (perkelti, iškelti, nugriauti ir pan.). Tokio teisinio pagrindo pirmosios instancijos teismas savo sprendime nenurodė, todėl priimtas sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas priešieškinio reikalavimą dėl įpareigojimo iškelti siurblinę atmesti.

7119.

72Teismas atmetė priešieškinio reikalavimą dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo nurodydamas, kad atsakovas neįrodė priežastinio ryšio tarp ieškovo neteisėtų veiksmų ir atsakovo dėl to patirtų nuostolių, todėl neįrodžius vienos iš civilinės atsakomybės sąlygų, reikalavimas yra neįrodytas ir nepagrįstas. Atsakovas savo apeliaciniame skunde nurodo, kad ieškovo neteisėtus veiksmus įrodo antstolio atliktas 2016 m. birželio 29 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas. Iš pateikto protokolo matyti, kad antstolis yra konstatavęs, kad nuo įvažiavimo ribos ( automatinių vartų) į kiemą matosi akivaizdūs trinkelių pažeidimai (defektai): trinkelės subraižytos, aptaškytos neaiškios kilmės skysčiu bei keliose vietose yra sulaužytos ( t.1, b.l. 111). Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad antstolio konstatuotos aplinkybės nenustato tiesioginio priežastinio ryšio tarp ieškovės veiksmų jai įvažiavus į kiemą ir ant trinkelių atsiradusių defektų, tuo labiau, kad ieškovės technika į atsakovo kiemą buvo įvažiavusi 2016 m. kovo mėnesį, o antstolis konstatavo trinkelių pažeidimus 2016 m. birželio 29 d. Reikiamo nustatyti priežastinio ryšio tarp ieškovės veiksmų ir atsiradusios žalos neįrodo ir atsakovo pateikta lokalinė sąmata. Todėl šioje dalyje pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas galioti, o atsakovo apeliacinis skundas atmestinas. Atsakovo nurodomas argumentas, kad reikėjo paskirti ekspertizę, atmestinas. Visų pirma, neaišku, kokios rūšies ekspertizė galėtų nustatyti, kad būtent ieškovės technika sugadino trinkeles, kita vertus, byloje prašymo paskirti ekspertizę nebuvo reiškiama.

7320.

74Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovė į atsakovui asmeninės nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą patenka be teisinio pagrindo. Sutiktina, kad konkretus servitutas ( kodas 213, plotas 9 kv.m.) aptarnauti ieškovės inžinerinius tinklus nėra įregistruotas. Tačiau byloje pateikti atsakovo sklypo detaliojo plano dokumentai rodo, kad servitutų poreikis detaliojo plano sprendiniuose yra fiksuojamas. Prijungtoje kadastro ir registro dokumentų byloje ( b.l.22) pateikto 2004 m. spalio 7 d( - ), žemės sklypo detaliojo plano servitutų sąraše pirmuoju numeriu įrašytas servitutas, kurio kodas 213, plotas 9 kv.m., rūšis -inžinerinės infrastruktūros tinklams, objektams įrengti ir eksploatuoti (viešpataujantis daiktas). Žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akte ( Kadastro bylos l.81) taip pat įrašyti keturi servitutai, vienas iš jų kodu 213- tinklams eksploatuoti.

7521.

76Pažymėtina, kad pagal Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 3 d., detaliuosiuose planuose nustatomi planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdai ir susisiekimo komunikacijos (numatomų skirstomųjų tinklų bei aptarnaujančių gatvių ir pagalbinių gatvių trasų išdėstymas), joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikis. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239 „Dėl Detaliųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ( toliau – Taisyklių, originali akto redakcija, galiojusi nuo 2004-05-14 iki 2006-10-27) 54 punkte buvo nustatyta, kad detaliųjų planų sprendiniai galioja neterminuotai, jeigu tvirtinant detalųjį planą nebuvo nustatytas konkretus galiojimo terminas. Vadinasi, servituto inžineriniams tinklams eksploatuoti poreikis buvo nustatytas atsakovo sklypo detaliajame plane ir galioja iki šiol. Detalusis planas buvo patvirtintas 2004 m. rugsėjo 30 d. Kauno miesto savivaldybės sprendimu ( Kadastro bylos 1 tomo, b.l. 28), kuriame pažymėtas ir 1055 kv.m. žemės sklypas ( - )- inžinerinės infrastruktūros tinklams, objektams statyti ir eksploatuoti.

7722.

78Pažymėtina ir tai, kad P. J. ir atsakovo V. T. sudarytoje 2005 m. sausio 21 d. pirkimo-pardavimo sutartyje, jos 1 dalyje įrašyta, kad žemės sklypo detaliajame plane yra numatyti servitutai ( kadastrinių matavimų bylos t.1, b.l. 52). Registro pažymėjime, išduotame 2005 m. vasario 1 d. įregistruojant atsakovo sudarytą žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, 11p. įrašyta registro pastaba: detaliajame plane numatyti servitutai ( Kadastro bylos l.57-58).

7923.

80Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289 „Dėl Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių patvirtinimo“ ( toliau- Taisyklės), yra nustatyta detali procedūra projektuoti, suderinti ir Nacionalinės žemės tarnybos sprendimu nustatyti servitutą, reikalingą inžineriniams tinklams naudoti ir juos prižiūrėti. Pagal Taisyklių redakcijos, galiojančios nuo 2014 m. vasario 25 d., 3 punktą, servitutą, suteikiantį teisę tiesti centralizuotus (bendro naudojimo) inžinerinės infrastruktūros tinklus (požemines ir antžemines komunikacijas), kelius ir takus, jais naudotis ir juos prižiūrėti turi projektuoti detaliojo plano ar žemės valdos projekto rengėjas. Pagal Taisyklių 4 punktą, suprojektavęs servitutą, projekto rengėjas praneša viešpataujančiuoju tampančio daikto savininkui, siūlo jam pareikšti Nacionalinei žemės tarnybai valią dėl siūlomo servituto pagal parengtą teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą nustatymo iki šių dokumentų pateikimo visuomenei susipažinti ir nurodo konkrečią datą, o pagal Taisyklių 5 punktą, Nacionalinės žemės tarnybos vadovas arba jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas priima sprendimą nustatyti prašomą žemės servitutą kartu su sprendimu suformuoti žemės sklypą, kuriam nustatomas žemės servitutas.

8124.

82Iš atsakovo ir gretimų žemės sklypų kadastro bylos duomenų matyti, kad visų žemės sklypų ( ir atsakovo, ir sklypo, kuriame pastatyti bendri inžineriniai tinklai) pradinis savininkas buvo P. J., kuris turėjo suprojektuoti konkrečius servitutus ir pateikti juos Nacionalinei žemės tarnybai tvirtinti, tačiau to nepadaręs 2005 m. sausio 21 d. pardavė atsakovui V. T. žemės sklypą su dalimi inžinerinių tinklų, o ieškovė UAB „Kauno vandenys“ 2012 m. liepos 31 d. nupirko iš P. J. vandentiekio ir nuotekų tinklus ( t.1, b.l.5-11).

8325.

84Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad esant teisėtai pastatytiems vandentiekio ir nuotekų tinklams ( žr. šio sprendimo 15 pastraipą), turi būti atlikta šiems tinklams naudoti ir prižiūrėti reikalingo servituto projektavimo ir nustatymo procedūra pagal Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289 „Dėl Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių patvirtinimo“ nustatytas taisykles ( žr. 22 pastraipą).

8526.

86Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė, pateikusi pradinį ieškinio reikalavimą- įpareigoti atsakovą leisti ieškovės darbuotojams aptarnauti ginčo siurblinę, 2016 m. gruodžio 12 d. pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo prašė įpareigoti atsakovą įregistruoti servitutą tiesti požemines ir antžemines komunikacijas ir servitutą inžinerinių infrastruktūros tinklų objektams įrengti ir eksploatuoti, kodas 213, plotas 9 kv.m. ( t.1, b.l. 67-68). Teismas iš pradžių ieškinį priėmė (2016 m. gruodžio 13 d. rezoliucija), vėliau (2017 m. rugsėjo 19 d. nutartimi) nustatė terminą trūkumams pašalinti nurodydamas ieškovą nepateikus jokių rašytinių įrodymų, kad atsakovo žemės sklypui yra nustatyti servitutai ir kad ieškovas nenurodė nei vieno servituto atsiradimo pagrindo. Be to, teismas nurodė, kad nutartis neskundžiama (t.1, b.l. 186), ir nepaisydamas ieškovės bandymo patikslinti ieškinį ( t. 2, b.l. 1-3), 2017 m. spalio 5 d. nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtu (t.2, b.l. 12). Pirmosios instancijos teismas ieškinio reikalavimo palikimą nenagrinėtu motyvavo tuo, kad ieškovė nepašalino pareiškimo trūkumų. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija su tokiais pirmosios instancijos teismo motyvais nesutinka ir pažymi, kad ieškovės reikalavimas – įpareigoti atsakovą įregistruoti servitutą, nors ir nebuvo suformuluotas tiksliai pagal Taisyklėse dėl servituto nustatymo išdėstytą procedūrą, tačiau esminiai ieškovės reikalavimai- kokio servituto, kokio ploto, kokiai paskirčiai ir kokiame sklype reikia, buvo išdėstyti, todėl reikalavimas, kuris jau buvo priimtas, turėjo būti nagrinėjamas iš esmės teismo posėdyje. Pažymėtina, kad teismas nėra saistomas ieškovo formuluojamo reikalavimo semantinės (pažodinės) išraiškos, prireikus teismas gali pakoreguoti reikalavimą priimdamas sprendimą. Šios bylos situacijoje, kai tinklams eksploatuoti reikalingas servitutas nebuvo tinkamai suprojektuotas ir nustatytas, ieškovei nėra kito būdo apginti savo pažeistas teises kaip tik reikalauti atsakovą tinkamai suprojektuoti servitutą savo žemės sklype ir kreiptis į NŽT dėl jo nustatymo bei įregistravimo.

8727.

88Konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas užkirto kelią ieškovei ginti savo pažeistas teises, nepagrįstai nustatė terminą ieškinio trūkumams pašalinti, nepagrįstai nurodė, kad nutartis neskundžiama, tuo pažeidė CK 1.138 str. , CPK 5 str., CPK 115 str.

8928.

90Apeliacinės instancijos teismo teisė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui nėra absoliuti. Apeliacinės instancijos teismas privalo ištaisyti pirmosios instancijos teismo padarytas teisės ir fakto klaidas, o bylą gali grąžinti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui tik išimtiniais, įstatyme (CPK 327 straipsnis) nustatytais atvejais. Vienas tokių atvejų – jeigu neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3L-3-82/2005; 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008; 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009). Kitas CPK 327 str. 2 dalyje numatytas atvejis, leidžiantis apeliacinės instancijos teismui perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo – kai išspręsti ne visi byloje pareikšti reikalavimai ( žr. šio sprendimo 25 pastraipą), byla grąžinama nagrinėti iš naujo neišspręstų reikalavimų dalyje.

9129.

92Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismo padaryti materialinės ir proceso teisės normų pažeidimai sąlygojo bylos esmės neatskleidimą, ne visų pareikštų reikalavimų išsprendimą, dėl ko byloje pareikštų abiejų ieškovės reikalavimų negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme ( CPK 327 str. 1 d. 2p.). Todėl teismo sprendimas dalyje dėl ieškinio reikalavimų yra naikintinas ir byla šioje dalyje grąžintina nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

9330.

94Nusprendus teismo sprendimą dalyje dėl ieškinio reikalavimų panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo, bylinėjimosi išlaidų paskirstymas nesprendžiamas, nes pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs ieškinio reikalavimus iš naujo, galės racionaliau paskirstyti visas byloje šalių patirtas bylinėjimosi išlaidas įvertindamas ir reikalavimų tenkinimo proporcingumą, ir galimus vienarūšių reikalavimų įskaitymus. Dėl šių motyvų yra naikinamos ir teismo sprendimo dalys dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo bei dėl žyminio mokesčio grąžinimo.

95Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1,2 ir 4 punktais

Nutarė

96panaikinti Kauno apylinkės teismo 2018 m. birželio 4 d. sprendimo dalį dėl įpareigojimo ieškovei UAB „Kauno vandenys“ per šešis mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos iškelti siurblinę iš privačios valdos, esančios ( - ), (šulinyje nr.64), užtikrinant paslaugos tiekimą siurblinės aptarnaujamiems UAB „Kauno vandenys“ paslaugų vartotojams ir šioje dalyje priimti naują sprendimą - reikalavimą dėl siurblinės iškėlimo atmesti.

97Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2018 m. birželio 4 d. sprendimo dalį dėl ieškinio reikalavimų, dėl išlaidų priteisimo iš ieškovės valstybės naudai, dėl 150 Eur žyminio mokesčio grąžinimo ieškovei UAB „Kauno vandenys“ ir šioje dalyje grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

98Likusioje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.

99Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė ieškinyje prašė įpareigoti atsakovą V. T. leisti ieškovės UAB... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė, jog 2012 m. rugpjūčio 1 d. UAB „Kauno vandenys“ iš P.... 10. 3.... 11. Atsakovas pateikė byloje priešieškinį, kuriuo prašė iš ieškovės... 12. 4.... 13. Ieškovė atsiliepimu į atsakovo priešieškinį prašė jį atmesti. Teigė... 14. II.... 15. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. 5.... 17. Kauno apylinkės teismas 2018 m. birželio 4 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 18. 6.... 19. Teismas nurodė, kad ieškovė nepasinaudojo teise pateikti teismui ieškinį... 20. 7.... 21. Teismas nurodė, kad ginčas tarp ieškovės ir atsakovo kilo tada, kai... 22. 8.... 23. Teismas nurodė, kad byloje neginčijamai nustatyta, jog ieškovė į atsakovui... 24. 9.... 25. Teismas laikė neginčytinai įrodytu, jog atsakovas įrodė ieškovo kaltę... 26. III.... 27. Apeliacinių skundų ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 28. 10.... 29. Apeliaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti teismo 2018 m. birželio 4 d.... 30. 1.1.... 31. Atsakovas dar 2005 m. gegužės 20 d. notaro patvirtintu sutikimu sutiko, kad... 32. 1.2.... 33. Teismas, tenkindamas priešieškinio reikalavimą, nepagrįstai netaikė... 34. 1.3.... 35. Teismas, tenkindamas atsakovo priešieškinį ir ieškovę įpareigojęs... 36. 1.4.... 37. Teismas nevertino, ar ieškovei įregistravus atitinkamą servitutą atsakovo... 38. 1.5.... 39. Teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, savo sprendimą grįsdamas... 40. 1.6.... 41. Teismas pažeidė trečiųjų asmenų teises ir interesus, sprendime... 42. 11.... 43. Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo ieškovo apeliacinį... 44. 2.1.... 45. Atsakovas 2005 metais davė notarinį sutikimą, kad pro jo nuosavybės teise... 46. 2.2.... 47. Teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovė į atsakovui asmeninės... 48. 2.3.... 49. Ieškovė nepateikė jokių duomenų ar įrodymų, kad prieš pradėdama... 50. 2.4.... 51. Ieškovei neprašant atsakovo žemės sklype nustatyti vandentiekio ir... 52. 2.5.... 53. Pagal byloje esantį antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą... 54. 12.... 55. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti teismo 2018 m. birželio 4 d.... 56. 13.... 57. Ieškovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atsakovo apeliacinį... 58. Teismas... 59. IV.... 60. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 61. 14.... 62. CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas... 63. 15.... 64. Pirmosios instancijos teismas nusprendė įpareigoti ieškovę iškelti... 65. 16.... 66. Statinių ( tame skaičiuje ir inžinerinių tinklų – statinio statybos... 67. 17.... 68. Kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad šiuo metu pastatyti ir... 69. 18.... 70. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad prievolių... 71. 19.... 72. Teismas atmetė priešieškinio reikalavimą dėl turtinės ir neturtinės... 73. 20.... 74. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovė į atsakovui asmeninės... 75. 21.... 76. Pažymėtina, kad pagal Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 3 d.,... 77. 22.... 78. Pažymėtina ir tai, kad P. J. ir atsakovo V. T. sudarytoje 2005 m. sausio 21... 79. 23.... 80. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289... 81. 24.... 82. Iš atsakovo ir gretimų žemės sklypų kadastro bylos duomenų matyti, kad... 83. 25.... 84. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad esant... 85. 26.... 86. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė, pateikusi pradinį ieškinio... 87. 27.... 88. Konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas užkirto kelią ieškovei... 89. 28.... 90. Apeliacinės instancijos teismo teisė panaikinti pirmosios instancijos teismo... 91. 29.... 92. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios... 93. 30.... 94. Nusprendus teismo sprendimą dalyje dėl ieškinio reikalavimų panaikinti ir... 95. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 96. panaikinti Kauno apylinkės teismo 2018 m. birželio 4 d. sprendimo dalį dėl... 97. Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2018 m. birželio 4 d. sprendimo dalį dėl... 98. Likusioje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.... 99. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....