Byla 2-2319-723/2014
Dėl skolos ir netesybų priteisimo, tretysis asmuo Bankrutuojanti UAB „Fantra“

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant Danguolei Dubakienei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. T. Vagnoriui, teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Soscredit“ ieškinį atsakovui D. D. dėl skolos ir netesybų priteisimo, tretysis asmuo Bankrutuojanti UAB „Fantra“,

Nustatė

2ieškovas UAB „Soscredit“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo D. D. 25 000 Lt pradelstų mokėjimų, 3 750 Lt nesumokėtų palūkanų, 8 137,50 Lt delspinigių, t.y. iš viso 36 887,50 Lt, 5 proc. metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 3-5).

3Ieškinyje nurodė, kad 2012-11-21 tarp šalių buvo sudaryta paskolos sutartis Nr. ( - ) (su papildomais susitarimais). Remiantis paskolos sutarties sąlygomis trečiam asmeniui buvo išmokėta 25 000 Lt paskolos suma, kuri paskolos sutartyje nustatyta tvarka nebuvo grąžinta. Paskolos sutartimi taip pat buvo užtikrintas prievolių įvykdymas (laiduotojas – atsakovas D. D.). Laiduotojas pagal paskolos sutartį/laidavimo sutartį atsako prieš kreditorių (ieškovą) kaip solidarus skolininkas ir įsipareigojo vykdyti pagal paskolos sutartį atsirandančias prievoles kreditoriaus naudai, tuo atveju jei UAB „Fantra“ tinkamai nevykdys visų ar dalies prievolių, atsirandančių pagal sutartį. Kadangi skolininkas (UAB „Fantra“) yra bankrutuojantis, galimybės atgauti skolą iš jo nėra, atsakovas su trečiuoju asmeniu atsako solidariai, todėl ieškinys reiškiamas reikalavimus nukreipiant atsakovui D. D.. Pinigai nebuvo sumokėti.

4Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinį. Nurodė, kad UAB „Fantra“ pasiskolinusi ieškinyje nurodytą sumą, paskolos nesugrąžino, nesumokėjo palūkanų ir delspinigių. Kadangi atsakovas laidavo, jis atsako tokia pačia apimtimi. Buvo paskaičiuotos palūkanos už naudojimąsi paskola ir delspinigiai už pradelstą terminą už kiekvieną įmoką, kuria turėjo būti grąžinta paskola. Delspinigiai paskaičiuoti už kiekvieną įmoką, už daugiau nei metus laiko. Visa skola turėjo būti grąžinta 2014-01-10. Pradžioje turėjo mokėti palūkanas, o galiausiai sumokėti visą sumą. Nei vienos įmokos nesumokėjo. Pirmoji įmoka turėjo būti sumokėta 2013-02-10. Paskolos gavėjas žadėjo įsiskolinimą grąžinti iki termino pabaigos su palūkanomis, tačiau tai nebuvo padaryta. Vėliau kontaktai su skolininku dingo. Negali pasakyti, kodėl buvo laukiama ir tikimasi, kad sumokės kaip buvo numatyta. Jei būtų kreipęsi anksčiau, be abejo, būtų mažesni delspinigiai.

5Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie jo laiką ir vietą pranešta tinkamai, prašymų bei atsiliepimo nepateikė, atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes byla išnagrinėta atsakovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.). Laidavimo sutartimi laiduotojas įsipareigoja įvykdyti kreditoriui prievolę už skolininką, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės (CK 6.76 str. 1 d.). Laiduotojui neįvykdžius laidavimo sutartimi prisiimtos prievolės, teismo sprendimo pagrindu išieškojimas gali būti nukreiptas į bet kokį laiduotojo turtą, išskyrus turtą, iš kurio išieškojimą riboja įstatymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2014).

8Byloje nustatyta, kad 2012-11-21 Paskolos sutartimi Nr. ( - ) ieškovas UAB „Fantra“, atstovaujamai direktoriaus (atsakovo) D. D. suteikė 15 000 Lt paskolą (Sutarties 1 p.). Sutarties 8 punkte sulygta, kad pažeidus prievolės įvykdymo terminą, Paskolos gavėjas Paskolos davėjui moka 0,2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos uždelstos sumokėti sumos. Sutarties 10 punktu atsakovas D. D. laidavo už tinkamą Paskolos gavėjo prievolių pagal sutartį įvykdymą, t.y. atsakovas įsipareigojo Paskolos davėjui (ieškovui) solidariai visu savo turtu su Paskolos gavėju (UAB „Fantra“) tuo atveju, jei Paskolos gavėjas nesugebės laiku ir tinkamai vykdyti prievolių, numatytų sutartyje (b.l. 6-8). 2013-01-10 buvo sudarytas Susitarimas dėl paskolos sutarties Nr. ( - ) nuostatų pakeitimo ir papildymo, kuriuo padidinta paskolos sumą iki 25 000 Lt, nustatyta, kad jei Paskolos gavėjas ilgiau kaip 14 dienų uždelsia vykdyti mokėjimus pagal Sutartį, Paskolos davėjas turi teisę reikalauti, kad Paskolos gavėjas mokėtų Paskolos davėjui 36 proc. dydžio metines palūkanas, jas mokant iki visiškos Paskolos išmokėjimo dienos (b.l. 9-11).

9Ieškovas 2014-01-13 rašytiniu reikalavimu dėl paskolos grąžinimo kreipėsi į UAB „Fantra“ bei 2014-05-12 registruotu laišku į atsakovą, kaip laiduotoją, tačiau įsiskolinimas ieškovui nebuvo grąžintas (b.l. 14-15). Pagal ieškovo pateiktą skolos paskaičiavimą matyti, kad nei UAB „Fantra“, nei atsakovas neatliko nei vieno mokėjimo ir pagal ieškovo paskaičiavimus liko skolingi 25 000 Lt pradelstų paskolos mokėjimų, 3 750 Lt palūkanų, 8 137,50 Lt delspinigių (b.l. 11-13).

10Vadovaujantis CK 6.81 straipsniu, kuriame numatyta, kad laiduotojo atsakomybė yra solidari, paskolos sutartyje jokių išlygų dėl laiduotojos atsakomybės nėra nustatyta, todėl ieškovas turi teisę reikalauti, kad visą prievolę įvykdytų laiduotojas. Atsižvelgiant į nurodytą, iš atsakovo ieškovui priteisiama 25 000 Lt pradelstų paskolos mokėjimų ir 3 750 Lt nesumokėtų palūkanų (LR CK 6.6 str. 4 d., 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str.).

11Ieškovas, remdamasis Paskolos sutarties 8 punktu, taip pat prašo iš atsakovo priteisti 8 137,50 Lt delspinigių (0,2 proc. už kiekvieną uždelstą dieną už laikotarpį nuo 2013-02-10 iki 2014-05-10).

12Teismas spręsdamas klausimą dėl konkrečia sutartimi nustatytų delspinigių dydžio turi teisę vertinti atitinkamą susitarimą ir pasisakyti, ar toks susitarimas nepažeidė šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijams. Tokią išvadą patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007, 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Pažymėtina, kad, nors sutarčių laisvės bei dispozityvumo principai yra labai svarbūs civiliniuose teisiniuose santykiuose, tačiau šalių sudaromos sutartys negali pažeisti šalių interesų pusiausvyros, prieštarauti sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams ar viešajai tvarkai. Kaip yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, neprotingai didelės netesybos gali būti vertinamos kaip viešosios tvarkos pažeidimas, jei jos reikštų lupikavimo įteisinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179/2006, 2008 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2008). Ar konkrečiu atveju šalių susitarimas nepažeidžia viešosios tvarkos teismas tikrina ex officio.

13LR Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje teismui suteikta teisė sumažinti priteistinų delspinigių sumas. Įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra konkretizuotos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Kartu kasacinis teismas pažymėjo, kad teismas gali sumažinti per dideles netesybas, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad 0,2 proc. delspinigiai, t. y. 73 proc. per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-721/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1125/2003; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1085/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003 ir kt.). Teismas, mažindamas netesybas, pirmiausia atsižvelgia į šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, tikruosius sutarties šalių ketinimus, sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, šalių statusą, t.y. į tai, ar šalys yra vartotojai ar ne, ar šalys yra viešieji juridiniai asmenys, vykdantys visuomenines funkcijas, taip pat į faktines bylos aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, į CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus, sutarties šalių interesų pusiausvyrą, bankų mokamų palūkanų dydį, CK 6.251 straipsnyje, reglamentuojančiame visiško nuostolių atlyginimo principą, nustatytus kriterijus: atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį, šalių tarpusavio santykius, ar visiškai nuostolių atlyginimas nesukurs nepriimtinų ar sunkių padarinių. Netesybų mažinimas taip pat gali būti nulemtas siekio įgyvendinti neteisėto praturtėjimo prevenciją arba siekio užtikrinti viešosios tvarkos apsaugą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 8 d. Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga Nr. AC-37-1). Šioje byloje yra būtent tokie delspinigiai per metus. Kasacinis teismas taip pat nurodė, kad CK 6.71-6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, skirtingai nei 1964 m. CK, baudinių netesybų nenustatyta, netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, todėl jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Teismas prašomus priteisti delspinigius pripažino aiškiai per didelėmis netesybomis, kas prieštarauja formuojamai pratikai, todėl sumažino priteistiną delspinigių sumą. Kasacinis teismas taip pat nesutiko su apeliacinės instancijos teismo motyvu, kad netesybos gali būti pripažintos aiškiai per didelėmis ir neprotingomis tik tada, jeigu jų suma kelis kartus viršija pagrindinės prievolės sumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio Jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-316/2005). Taip pat kasacinis teismas sumažino delspinigius civilinėje byloje, kurioje šalys 2002 m. kovo 1 d. sudarytoje sutartyje buvo susitarusios dėl 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, t.y. 73 proc. metinių palūkanų. Kasacinis teismas sumažino delspinigius iki 7,3 proc. metinių palūkanų, t. y. 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Lemora“ v. UAB „Pergamas“, bylos Nr. 3K-3-394/2005). Analogiškas išvadas kasacinis teismas padarė ir kitoje kasacine tvarka nagrinėtoje civilinėje byloje, tais pačiais motyvais panaikinęs žemesniųjų instancijų teismų procesinius sprendimus, kuriais buvo atsisakyta mažinti sutartyje nustatytus delspinigius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-400/2005).

14Toks šiuo metu neproporcingas pagrindinės piniginės prievolės ir prašomų priteisti delspinigių santykis duoda pagrindą konstatuoti, kad ieškovo prašoma priteisti delspinigių suma yra aiškiai per didelė, nepagrįstai lemianti esminę prievolės šalių nelygybę. Jei sutartimi sulygtos netesybos viršija kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, teismas, vertindamas sutartimi sulygtų netesybų dydį, turi teisę mažinti prašomas priteisti netesybas, taikydamas ne CK 6.73 straipsnio 1 dalį, bet 6.73 straipsnio 2 dalį, jei nustatomi šios normos taikymo pagrindai. Tokiu būdu teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti.

15Teismas atsižvelgia į esamą praktiką ir į tai,kad atsakovas tėra laiduotojas,bet ne tas asmuo,kuris naudojosi gautais pinigais.Taip pat teismas negali nevertinti kritiškai kreditoriaus elgesio-taip ilgai nesikreipė į teismą dėl skolos išieškojimo,kai delspinigių dydis yra didesnis už palūkanas,kas leidžia piktnaudžiauti susidariusia situacija laiduotojo atžvilgiu.

16Teismas vertindamas prašomų priteisti netesybų dydį šioje byloje atsižvelgtina į tai, kad byloje nėra pateikta duomenų apie ieškovo patirtus nuostolius, į pagrindinės skolos dydį. Teismas vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, vertina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir neprotingi. Teismas atsižvelgia į tai, kad paskolos gavėjas neatliko nei vienos įmokos (pirmoji turėjo būti dar 2013-02-10), tačiau atsakovas delsė kreiptis į teismą ir toliau skaičiavo kuo didesnius delspinigius, kas jam naudinga, kas yra paplitusi tokia nesąžininga praktika. Ieškovas sutartį su ieškiniu į teismą kreipėsi tik 2014-05-21. Tokiu būtu matyti, jog ieškovas delsė ilgiau nei metus kreiptis į teismą ir toliau skaičiavo netesybas. Vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais (CK 1.5 str.), teismas konstatuoja, kad ieškovo paskaičiuoti delspinigiai yra nepagrįstai per dideli, todėl yra pagrindas juos sumažinti ir priteisti iš atsakovo ieškovui 2 616,25 Lt delspinigių ((25 000 Lt + 3 750 Lt) x 0,05 proc. x 182 d.).

17Remiantis CK 6.37 str. 1 d., CK 6.210 str. 1 d., iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Ieškovas pareikšdamas ieškinį sumokėjo 1 107 Lt žyminį mokestį (b.l. 2) ir turėjo 1 100 Lt išlaidų advokato pagalbai (b.l. 16-17, 23-24). Remiantis CPK 88 str., 93 str. 1 d., patenkinus ieškinį iš dalies (~85 proc.), atsižvelgiant į patenkintų reikalavimų dalį iš atsakovo ieškovui priteistinas 940,95 Lt žyminis mokestis ir 935 Lt už advokato teisines paslaugas, iš viso 1 875,95 Lt bylinėjimosi išlaidų. Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma (7,98 Lt) yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (10 Lt), šios išlaidos valstybei nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

19Pareikšdamas ieškinį ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo lėšas banko sąskaitose, jų nepakakus, atsakovo kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas nebuvo išspręstas, todėl dėl jų taikymo teismas pasisako priimdamas sprendimą byloje.

20LR CPK 144 str. numato, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą.

21Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo reikalavimas yra turtinio pobūdžio, teismo sprendimu priteisiama reikalavimo suma fiziniam asmeniui yra ypač didelė, atsakovas neatsiskaito ilgą laiką, ir nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, gali pasunkėti arba tapti negalimas teismo sprendimo įvykdymas, prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintinas priteisiamo įsiskolinimo ribose – 31 366,25 Lt sumai (CPK 144 str. 3 d., 145 str. 1 d. 1, 3 p., 2 d., 6 d.). Tačiau siekiant užtikrinti šalių interesų pusiausvyrą bei atsakovo teisėtų interesų apsaugą, pirmiausia areštuotinas atsakovo nekilnojamasis bei kilnojamasis turtas, o jo nesant ar esant nepakankamai – piniginės lėšos.

22Teismas, vadovaudamasis LR CPK 88,93,177, 185, 259, 263-270 str.,

Nutarė

23Ieškinį tenkinti iš dalies.

24Priteisti iš atsakovo D. D. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „Soscredit“ (į.k. ( - ), buv. ( - )) 25 000 Lt pradelstų paskolos mokėjimų, 3 750 Lt palūkanų, 2 616,25 delspinigių, iš viso – 31 366,25 Lt įsiskolinimo, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2014-05-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1 875,95 Lt (vieną tūkstantį aštuonis šimtus septyniasdešimt penkis litus 95 ct) bylinėjimosi išlaidų arba 9629,84 eurus(devynis tūkstančius šešis šimtus dvidešimt devynis eurus 84 eurocentus).

25Kitoje dalyje ieškinį netenkinti.

26Ieškovo UAB „Soscredit“ (į.k. ( - )“ reikalavimo užtikrinimui areštuoti atsakovui D. D. (a.k. ( - ) nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, o nesant turto ar esant jo nepakankamai – pinigines lėšas, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, neviršijant 31 366,25 Lt (trisdešimt vieno tūkstančio trijų šimtų šešiasdešimt šešių litų 25 ct) (atitinkamai 9 048 EUR – devyni tūkstančiai keturiasdešimt aštuoni eurai) sumos.

27Areštavus atsakovui priklausančias pinigines lėšas, leisti atsakovei iš jų atsiskaityti su ieškovu pareikšto reikalavimo ribose.

28Sprendimo nuorašus išsiųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai, ieškovui, atsakovei.

29Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą, o dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo per 7 dienas nuo nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiamas atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą, tačiau atskirojo skundo padavimas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nesustabdo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas... 2. ieškovas UAB „Soscredit“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo D. D. 25... 3. Ieškinyje nurodė, kad 2012-11-21 tarp šalių buvo sudaryta paskolos sutartis... 4. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinį. Nurodė, kad UAB... 5. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie jo laiką ir vietą pranešta... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 8. Byloje nustatyta, kad 2012-11-21 Paskolos sutartimi Nr. ( - ) ieškovas UAB... 9. Ieškovas 2014-01-13 rašytiniu reikalavimu dėl paskolos grąžinimo kreipėsi... 10. Vadovaujantis CK 6.81 straipsniu, kuriame numatyta, kad laiduotojo atsakomybė... 11. Ieškovas, remdamasis Paskolos sutarties 8 punktu, taip pat prašo iš atsakovo... 12. Teismas spręsdamas klausimą dėl konkrečia sutartimi nustatytų delspinigių... 13. LR Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir... 14. Toks šiuo metu neproporcingas pagrindinės piniginės prievolės ir prašomų... 15. Teismas atsižvelgia į esamą praktiką ir į tai,kad atsakovas tėra... 16. Teismas vertindamas prašomų priteisti netesybų dydį šioje byloje... 17. Remiantis CK 6.37 str. 1 d., CK 6.210 str. 1 d., iš atsakovo ieškovui... 18. Ieškovas pareikšdamas ieškinį sumokėjo 1 107 Lt žyminį mokestį (b.l. 2)... 19. Pareikšdamas ieškinį ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 20. LR CPK 144 str. numato, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti... 21. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo reikalavimas yra turtinio pobūdžio,... 22. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 88,93,177, 185, 259, 263-270 str.,... 23. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 24. Priteisti iš atsakovo D. D. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „Soscredit“ (į.k. (... 25. Kitoje dalyje ieškinį netenkinti.... 26. Ieškovo UAB „Soscredit“ (į.k. ( - )“ reikalavimo užtikrinimui... 27. Areštavus atsakovui priklausančias pinigines lėšas, leisti atsakovei iš... 28. Sprendimo nuorašus išsiųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui –... 29. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...