Byla e2-11934-965/2016
Dėl 2014-10-30 susitarimo pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erika Tamošaitienė, sekretoriaujant Erikai Palepšienei, dalyvaujant ieškovės atstovei advokato padėjėjai Sandrai Balskuvienei, atsakovės atstovei advokatei Onai Gailiuvienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Gora“ bankroto administratoriaus UAB „Eurobankrotas“ ieškinį atsakovei VšĮ „Skuodo globos namai“, trečiajam asmeniui R. J. dėl 2014-10-30 susitarimo pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, ir

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašo pripažinti negaliojančiu 2014-10-30 susitarimą Nr. 1 nuo jo sudarymo momento (ab initio), taikyti restituciją – priteisti iš atsakovės 18 403,17 Eur sumą ieškovės naudai, priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2014-05-16 atsakovė VšĮ „Skuodo globos namai“ ir ieškovė BUAB „Gora“ pasirašė Statybos darbų rangos sutartį Nr. 1, kuria ieškovė įsipareigojo per sutartyje nustatytą terminą parengti pastato ( - ), adresu ( - ), rekonstravimo darbų projektą, atlikti ir perduoti darbus kaip numatyta sutartyje.

32014-08-25 šalys pasirašė atliktų darbų aktą Nr. 1; 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 bei pažymą Nr. 1, pagal kurias ieškovė pridavė, o atsakovė priėmė atliktų darbų už 58 883,86 Eur (203 314,19 Lt), kurių pagrindu ieškovė pateikė apmokėjimui 2014-08-25 PVM sąskaitą-faktūrą GR-312, o atsakovė nurodytą sąskaitą apmokėjo 2014-09-30.

42014-08-25 šalys taip pat pasirašė atliktų darbų aktą Nr. 2; 2.1 bei pažymą Nr. 2, pagal kurias ieškovė pridavė, o atsakovė priėmė atliktų darbų už 25 525,86 Eur (88 135,70 Lt), kurių pagrindu ieškovė pateikė apmokėjimui 2014-09-30 PVM sąskaitą-faktūrą GR-358/2.

5Šalys 2014-10-30 sudarė susitarimą Nr. 1, kuriuo ieškovė pripažino, kad yra skolinga atsakovei šias sumas: delspinigius - 15 594,07 Eur (53 843,20 Lt); už neišvežtas statybines atliekas - 2557,92 Eur (8832,00 Lt); už sunaudotą elektros energiją - 139,09 Eur (480,25 Lt); už stiklo paketą - 139,14 Eur (480,43 Lt), iš viso 18 430,17 Eur (63 635,70 Lt). Susitarimo 3 punktu šalys susitarė, kad atsakovė nesumoka ieškovei 18 430,17 Eur (63 635,70 Lt) už atliktus darbus ir atsakovės skola BUAB „Gora“ sumažėja iki 7095,65 Eur (24500 Lt), o BUAB „Gora“ neskolinga atsakovei.

6Klaipėdos apygardos teismas 2015-03-30 civilinėje byloje Nr. B2-812-730/2015 priėmė nutartį, kuria iškėlė ieškovei bankroto bylą, Lietuvos apeliacinis teismas 2015-06-18 nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2015-03-30 nutartį paliko nepakeistą.

7Ieškovė ginčija 2014-10-30 šalių sudarytą susitarimą CK 6.66 straipsnio (actio Pauliana) pagrindu, mano, kad yra visos sąlygos sandorio pripažinimui negaliojančiu nurodytu pagrindu. 2014 metų ieškovės balanso duomenys patvirtina, kad jau 2014 metų liepos mėnesį ieškovė buvo nemoki, jos finansiniai įsipareigojimai kreditoriams gerokai viršijo turimo turto vertę, ji neatsiskaitinėjo su kreditoriais, nes buvo ekonomiškai nebepajėgi to padaryti. Be to, pažymi, kad Klaipėdos apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-1704-479/2014 dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pagal UAB „Gora“ direktoriaus ieškinį, priimdamas 2014-12-11 nutartį atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą ieškovei, bei Lietuvos apeliacinis teismas priimdamas 2015-03-05 nutartį, kuria palikta nepakeista 2014-12-11 Klaipėdos apygardos teismo nutartis, aiškiai pasisakė, kad UAB „Gora“, įvertinus pateiktus 2014-09-30 balanso duomenis bei kitus finansinius dokumentus, yra nemoki, jos pradelsti įsipareigojimai 2014-09-30 balanso duomenimis viršija 1/2 bendrovės turto ir UAB „Gora“ atitinka nemokios įmonės statusą. Taigi mano, kad atsakovė žinojo ar turėjo žinoti apie ieškovės finansinę padėtį, todėl sudarydama ginčijamą susitarimą, elgėsi nesąžiningai kitų ieškovės kreditorių atžvilgiu.

8Atsakovė VšĮ „Skuodo globos namai“ nesutiko su ieškiniu ir nurodė, kad įgyvendinant projektą „Skuodo senelių globos namai – šilti ir saugūs“ pagal 2007-2013 sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę „VP3-2.4-SADM-03-V „stacionariųjų socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ buvo paskelbtas konkursas ir 2014-05-16 tarp VŠĮ „Skuodo globos namai“ ir UAB „Gora“/UAB „Vilungė“ pasirašyta Statybos darbų rangos sutartis Nr. 1. Pažymėjo, kad šioje byloje reikia atsižvelgti į projekto sutarties sąlygas, jog Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos buvo skirtos tam, kad būtų įgyvendintas projektas dėl Skuodo senelių namų rekonstrukcijos, todėl skirtos tikslinės paskirties lėšos ir buvo panaudotos tiems kreditoriams, kurie atliko darbus su šio projekto įgyvendinimu. Bankroto byla ieškovei iškelta 2015-03-30, tai yra praėjus 5 mėnesiams po šio susitarimo pasirašymo. Ieškovės veiksmai sudarant ginčijamą sandorį atitiko protingo asmens, veikiančio kreditorių interesais tomis aplinkybėmis, elgesį, nulemtą susiklosčiusių Sutarties faktinių aplinkybių. Atsakovė, pasirašydama paminėtą susitarimą, taip pat buvo sąžininga, nes VšĮ „Skuodo globos namai“ pagal įstatus yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įstaigos veiklos sritis yra socialinė globa, todėl atsakovė, nebūdama verslininku, negalėjo suprasti, kad UAB „Gora“ yra nemoki, nes pateikiant pasiūlymą dėl rekonstrukcijos darbų atlikimo UAB „Gora“ 2014-02-03 pateikė pažymą, jog nėra skolinga nei VMI, nei VSDFV. Nurodo, jog nesutinka su ieškovės argumentais, kad atsakovei buvo žinoma arba, elgiantis atidžiai ir rūpestingai, turėjo būti žinoma apie UAB „Gora“ nemokumą, jos finansinius sunkumus. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad sąskaitos neapmokėjimas už suvartotą elektrą suponuoja išvadą, jog įmonė turi finansinių sunkumų ir galimai yra nemoki, nes bankroto byla ieškovei dar nebuvo iškelta. Atsakovė šioje byloje nurodė ginčijanti dvi actio Pauliana tenkinimui būtinas sąlygas – kreditorių teisių pažeidimą ir atsakovės nesąžiningumą, mano, kad šių sąlygų nebuvo. Nurodė, apie tai, kad ieškovei iškelta bankroto byla, sužinojusi tik 2016-07-28, gavusi BUAB „Gora“ ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

9Atsakovė taip nurodo, kad ieškovė praleido vienerių metų ieškinio senaties terminą. CK 6.66 straipsnyje nustatyto vienerių metų ieškinio senaties termino pradžia turi būti siejama ne tik su kreditoriaus nurodomu laiku, kada jis faktiškai sužinojo apie sudarytą sandorį, bet ir su kreditoriaus pareiga sužinoti apie tokį sandorį laiku. Mano, jog BUAB „Gora“ bankroto administratorius UAB „Eurobankrotas“ apie galimai BUAB „Gora“ teises pažeidžiantį 2014-10-30 susitarimą sužinojo tuomet, kai Klaipėdos apygardos teismas 2015-03-30 iškėlė bendrovei bankroto bylą ir paskyrė bankroto administratorių, nes prie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo (kai į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo kreipiasi įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją) pridedami įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašai, kuriuose nurodomi jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki pareiškimo pateikimo dienos finansinių ataskaitų rinkinys, informacija apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus.

10Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė palaikė ieškinio reikalavimus bei ieškinyje išdėstytas aplinkybes, papildomai paaiškino, kad atsakovė privalėjo pasidomėti ieškovės finansine padėtimi, nes nuo šalių sutartinių santykių atsiradimo iki ginčijamo sandorio sudarymo praėjo 8 mėnesiai, todėl atsakovės argumentas, kad 2014 metų vasario mėnesį ieškovė skolų neturėjo, nepatvirtina jos sąžiningumo. Be to, buvo pažeistas atsiskaitymo eiliškumas su kreditoriais, nes tą dieną ieškovė turėjo daugiau kaip 6 mln. finansinių įsipareigojimų. Nurodė, jog kitiems ieškovės kreditoriams nebuvo pasiūlyta sudaryti tokio sandorio, buvo siūloma tik kai kuriems kreditoriams. Atsakovė turėjo galimybę pasidomėti ieškovės finansine padėtimi, kadangi buvo taikytas ne vienas areštas ieškovės turtui, turėjo paprašyti pateikti finansinius dokumentus. Bankroto administratorius neturėjo galimybės anksčiau įvertinti šio sandorio, apie šį sandorį sužinojo tik 2016 metų liepos mėnesį, kadangi R. J. neperdavė dokumentų laiku. Nežino, ar ieškovė informavo apie savo finansinę padėtį atsakovę sudarant ginčijamą susitarimą, tačiau tokios aplinkybės kaip ieškovės nemokėjimas už elektrą nuo 2014 metų liepos mėnesio, turėjo sukelti atsakovei pagrįstų abejonių.

11Atsakovės atstovė teismo posėdžio metu nesutiko su ieškiniu, palaikė atsiliepimo motyvus, papildomai paaiškino, kad projektą pagal rangos sutartį užbaigė vykdyti ieškovė, buvo ir šiukšlės išvežtos, viskas buvo sutvarkyta, užbaigta. Faktiškai viską pasirašinėjo, vykdė tik UAB „Gora“. Ieškovė kreipėsi į atsakovę, kad pastaroji sumokėtų už projektavimo darbus, tačiau tai nebuvo pagrindas manyti, jog ieškovė yra nemoki. Ieškovė patikino atsakovę, kad viskas yra gerai, kad apyvarta yra gera, nes turi projektų už 33 mln. eurų, todėl viską įvykdys ir už viską atsiskaitys. Atsakovė būdama ne verslininke, negalėjo tikėtis, kad yra kitaip, be to, ieškovė visus darbus atliko, o skola už elektrą buvo tik kelis mėnesius, todėl tai nekėlė jokių pagrįstų abejonių dėl ieškovės sunkios finansinės padėties. Viešąjį konkursą vykdė projekto valdymo centrinė agentūra, 2014 metų vasario mėnesį nebuvo jokių nemokumo požymių, ieškovė visiškai atitiko viešojo konkurso sąlygas.

12Ieškinys atmestinas.

13Iš byloje surinktų ir ištirtų rašytinių įrodymų bei šalių paaiškinimų nustatyta, kad 2014-05-16 tarp VšĮ „Skuodo globos namai“ ir UAB „Gora“ buvo pasirašyta statybų darbų rangos sutartis Nr. 1, pagal kurią ieškovė įsipareigojo parengti pastato, esančio ( - ), rekonstravimo darbų projektą, atlikti ir perduoti darbus, o atsakovė įsipareigojo priimti darbų rezultatą ir už juos sumokėti sutartyje nustatytą kainą.

142014-10-30 prašymu ieškovė pripažino esanti skolinga atsakovei 63 635,70 Lt (už elektros energiją, neišvežtas šiukšles ir kt.) bei prašė šias sumas užskaityti už atliktus ir nesumokėtus darbus. Šalys 2014-10-30 sudarė susitarimą Nr. 1, kuriuo ieškovė pripažino, kad yra skolinga atsakovei šias sumas: delspinigius - 15 594,07 Eur (53 843,20 Lt); už neišvežtas statybines atliekas - 2557,92 Eur (8832,00 Lt); už sunaudotą elektros energiją - 139,09 Eur (480,25 Lt); už stiklo paketą - 139,14 Eur (480,43 Lt), iš viso 18 430,17 Eur (63 635,70 Lt). Susitarimo 3 punktu šalys susitarė, kad atsakovė nesumoka ieškovei 18 430,17 Eur (63 635,70 Lt) už atliktus darbus ir atsakovės skola BUAB „Gora“ sumažėja iki 7095,65 Eur (24500 Lt), o BUAB „Gora“ neskolinga atsakovei.

15Iš ieškovės pateiktos kreditorių suvestinės matyti, kad 2014-07-31 ieškovės kreditoriniai įsipareigojimai sudarė 6 397 225,26 Lt. Klaipėdos apygardos teismas 2015-03-30 nutartimi iškėlė ieškovei bankroto bylą, Lietuvos apeliacinis teismas 2015-06-18 nutartimi šią nutartį paliko nepakeistą.

16Dėl ieškinio senaties

17Atsakovė laikosi pozicijos, kad ieškovė praleido vienerių metų ieškinio senaties terminą. Mano, kad ieškinio senaties termino pradžia turi būti siejama ne tik su kreditoriaus nurodomu laiku, kada jis faktiškai sužinojo apie sudarytą sandorį, bet ir su kreditoriaus pareiga sužinoti apie tokį sandorį laiku. Mano, jog BUAB „Gora“ bankroto administratorius UAB „Eurobankrotas“ apie galimai BUAB „Gora“ teises pažeidžiantį 2014-10-30 susitarimą sužinojo tuomet, kai Klaipėdos apygardos teismas 2015-03-30 iškėlė bendrovei bankroto bylą ir paskyrė bankroto administratorių. Ieškovės atstovė paaiškino, kad bankroto administratoriui apie ginčijamą sandorį tapo žinoma tik 2016 metų liepos mėnesį, kai gavo dokumentus iš atsakovės, tada nedelsiant kreipėsi į teismą su šiuo ieškiniu. Iki tol galimybės sužinoti neturėjo, kadangi buvęs BUAB „Gora“ vadovas R. J. neperdavė įmonės dokumentacijos.

18CK 6.66 straipsnio 3 d. nustatyta, kad ieškinį actio Pauliana pagrindu dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu kreditorius turi teisę pareikšti per vienerių metų ieškinio senaties terminą. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo teises pažeidžiantį sandorį.

19Kaip jau nustatyta, bankroto byla ieškovei iškelta 2015-03-30, ta pačia nutartimi paskirtas ir bankroto administratorius. Byloje taip pat nustatyta, kad 2015-09-04 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi ieškovės vadovui R. J. buvo paskirta bauda už tai, kad jis neperdavė įmonės turto pagal balansą bei visų dokumentų bankroto administratoriui. UAB „Gora“ vadovui geruoju nevykdant 2015-03-30 Klaipėdos apygardos teismo nutarties, antstolio A. S. kontoroje buvo pradėta priverstinio vykdymo procedūra. 2016-01-19 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi patenkintas antstolio pareiškimas dėl sprendimo nevykdymo pasekmių taikymo R. J.. Byloje esantis 2016-06-09 pranešimas patvirtina, kad BUAB „Gora“ bankroto administratorius kreipėsi į atsakovę dėl sutarčių, sudarytų su bankrutuojančia įmone, bei su jomis susijusių kitų dokumentų pateikimo. Visos šios aplinkybės patvirtina ieškovės poziciją, kad bankroto administratorius nežinojo ir neturėjo objektyvių galimybių sužinoti apie ginčijamą sandorį bankroto bylos iškėlimo metu, kadangi neturėjo bankrutuojančios bendrovės dokumentacijos, jos perdavimas užsitęsė dėl trečiojo asmens R. J. neveikimo.

20Įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad 2016-07-19 pateikiant ieškinį teismui, vienerių metų ieškinio senaties terminas suėjęs nebuvo, todėl taikyti ieškinio senatį pagrindo nėra.

21Dėl atsakovės nesąžiningumo

22Iškėlus įmonei bankroto bylą turi būti siekiama apsaugoti kreditorių interesus, užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės turto apsaugą ir administravimą. Remdamasis Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 8 punktu, įmonės administratorius turi ne tik teisę, bet ir pareigą patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareikšti ieškinius teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (ar) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Tokiais veiksmais įmonės administratorius, gindamas kreditorių interesus, gina ir viešąjį interesą. Šiuo atveju bankrutuojančios įmonės bankroto administratorius pareiškė actio Pauliana ieškinį, todėl jis, veikdamas visų kreditorių interesais, siekia į bankrutuojančios įmonės turto masę susigrąžinti perleistą kitiems asmenims turtą pagal ginčijamą sandorį tam, kad bankrutuojančios įmonės kreditoriai galėtų gauti savo turimų reikalavimų patenkinimą.

23Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuosekliai plėtojamoje praktikoje yra išskyręs tokias būtinas actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygas: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. Pažymėtina, kad taikant actio Pauliana institutą, turi būti nustatytos visos aukščiau išdėstytos sąlygos.

24Atsakovė šioje byloje nurodė ginčijanti actio Pauliana tenkinimui būtinas sąlygas – kreditorių teisių pažeidimą ir atsakovės nesąžiningumą, mano, kad šių sąlygų nėra nustatyta. Nurodė, kad apie ieškovei iškeltą bankroto bylą sužinojo tik gavusi šį ieškinį, jokių ieškovės nemokumą rodančių požymių nebuvo, ji laimėjo viešąjį konkursą, įvykdė rangos sutartį, o tai kad kelis mėnesius vėlavo atsiskaityti už elektrą ir šiukšlių išvežimą, atsakovei nesudarė pagrindo abejoti ieškovės finansine padėtimi. Tuo tarpu ieškovė laikosi pozicijos, kad atsakovė, sudarydama ginčijamą susitarimą, privalėjo pasidomėti ieškovės finansine padėtimi, jos turimais kreditoriniais įsipareigojimais, kadangi tokia informacija yra viešai prieinama.

25Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2014-02-14 UAB „Gora“ pateikė pasiūlymą atsakovei dėl rekonstrukcijos darbų pirkimo. Įgyvendinant projektą „Skuodo senelių globos namai – šilti ir saugūs“ pagal 2007-2013 sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę „VP3-2.4-SADM-03-V „stacionariųjų socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ buvo paskelbtas viešas konkursas, kurį laimėjo ieškovė.

26VĮ Registrų centro 2014-02-03 pažymoje, patvirtinančioje jungtinius kompetetingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją, nurodyta, kad UAB „Gora“ nei VMI, nei VSDFV įsiskolinimų neturėjo. 2014-05-16 tarp šalių buvo sudaryta statybos darbų rangos sutartis, o 2014-08-25 šalys jau pasirašė atliktų darbų aktą Nr. 1; 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 bei pažymą Nr. 1, pagal kuriuos ieškovė pridavė, o atsakovė priėmė atliktų darbų už 58 883,86 Eur (203 314,19 Lt), kurių pagrindu ieškovė pateikė apmokėjimui 2014-08-25 PVM sąskaitą-faktūrą, o atsakovė nurodytą sąskaitą apmokėjo 2014-09-30.

272014-10-30 šalys taip pat pasirašė atliktų darbų aktą Nr. 2; 2.1 bei pažymą Nr. 2, pagal kurias ieškovė pridavė, o atsakovė priėmė atliktų darbų už 25 525,86 Eur (88 135,70 Lt), kurių pagrindu ieškovė pateikė apmokėjimui 2014-10-30 PVM sąskaitą-faktūrą. Teismo posėdžio metu atakovės atstovė paaiškino, kad visi ieškovės darbai buvo atlikti tinkamai ir laiku. Nustatyta, jog santykiai tarp šalių kilo ne kaip tarp verslo partnerių, o ieškovei laimėjus viešąjį konkursą senelių globos namų rekonstrukcijos darbams atlikti, kurį kuravo ir jo priežiūrą vykdė net ne atsakovė, o projektą prižiūrinti Įgyvendinančioji centrinė institucija, darbai tęsėsi gana neilgą laiko tarpą (apie pusę metų), 2014 metų vasario mėnesio duomenimis ieškovės finansinė padėtis buvo gera, atitiko viešo konkurso sąlygas. Visos šios aplinkybės suponuoja išvadą, kad atsakovė neturėjo pagrįsto pagrindo tikėtis, jog sudarant ginčijamą susitarimą 2014-10-30 ieškovės finansinė padėtis gali būti iš esmės pasikeitusi, kad ieškovė gali būti nemoki.

28Svarbu pažymėti ir tai, kad atsakovė VšĮ „Skuodo globos namai“ yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Jo įstatų 11 punkte nurodyta, kad įstaigos veiklos sritis yra socialinė globa. Tai rodo, kad atsakovė nedalyvauja versle, nesudarinėja nuolat verslo sandorių, tai nėra jos nuolatinė praktika ir veikla. Atsakovės atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad atsakovei vadovauja kunigas, o pasirašant susitarimą ieškovės vadovas patikino atsakovę, kad viskas yra gerai, kad jos apyvarta yra gera. Visos šios aplinkybės neleidžia teismui daryti išvados, kad atsakovė, sudarydama su ieškove 2014-10-30 susitarimą Nr. 1, veikė nesąžiningai. Be to, susitarimas buvo sudarytas netrukus po atliktų darbų atlikimo, kilo iš tarp šalių pasirašytos statybos darbų rangos sutarties santykių.

29Nors ieškovės atstovė laikosi pozicijos, kad jau 2014-09-30 ieškovė akivaizdžiai buvo nemoki, tačiau iš pačios ieškovės elgesio matyti, kad ji savo būsenos tuo metu taip nevertino, kadangi vadovas 2014-11-11 kreipėsi su ieškiniu į Klaipėdos apygardos teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. 2014-11-14 Klaipėdos apygrados teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1704-479/2014 pareiškimas buvo priimtas, tačiau 2014-12-11 nutartimi atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą. Kaip jau nustatyta aukščiau, bankroto byla ieškovei iškelta tik 2015-03-30, t.y. praėjus beveik pusei metų po ginčijamo susitarimo sudarymo.

30Ieškovė atsakovės nesąžiningumą motyvuoja dar ir tuo, kad ieškovė buvo skolinga atsakovei už elektrą bei staybinių medžiagų išvežimą, 2014-09-11 ieškovė pateikė atsakovei prašymą apmokėti likusią nesumokėtą 24 500 Lt skolos sumą tiesiogiai UAB „Inžinerinių tinklų projektavimas“, todėl atsakovė galėjo suprasti, kad ieškovės finansinė padėtis yra sunki. Su tokia ieškovės pozicija nesutiktina, kadangi skola buvo susidariusi tik už kelis mėnesius, be to, kaip jau nustatyta aukščiau, rangos darbus pagal sutartį ieškovė atliko tinkamai ir laiku, todėl abejoti ieškovės mokumu, atsakovei nebuvo jokio pagrindo.

31Dėl skolininko pareigos sudaryti ginčijamą sandorį

32Iš 2014-05-16 tarp šalių sudarytos rangos sutarties matyti, kad ieškovė (rangovas) įsipareigojo tinkamai ir laiku atlikti rangos darbus, o atsakovė (užsakovas) laiku atsiskaityti už atliktus darbus. Be kita ko, šalys susitarė, kad rangovas privalo savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles (Rangos sutarties 5.10.1. p.); Rangovui darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms (Rangos sutarties 5.11. p.).

33Sutartyje šalys numatė, jog Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas nevykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai (Rangos sutarties 7.2. p.). Jeigu Rangovas pagal Sutartį neatliko savo įsipareigojimo, tokiu atveju, Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant mokėjimo sumą (Rangos sutarties 9.4.2. p.).

34Kaip matyti, rangos sutarties šalys statybos rangos sutartyje aptarė užsakovo rangovui suteiktų paslaugų apmokėjimo tvarką (CK 6.688 str. 2 ir 3 d). Ieškovės ginčijamas susitarimas yra rangos sutarties dalis, nes šalys susitarė, kaip rangovas atsiskaitys už užsakovo suteiktas paslaugas (elektros energiją, vandenį ir kt.), todėl šiuo atveju ieškovės ir atsakovės reikalavimai, kuriuos ginčijamu susitarimu šalys įskaitė, yra ne tik priešpriešiniai, bet ir kylantys iš tos pačios rangos sutarties ir jos įgyvendinimo. 2014-10-30 pasirašytas susitarimas buvo susijęs su rangos sutarties sąlygų laikymusi, įsipareigojimų įvykdymu bei rangovo neatliktais darbais ir jo įsiskolinimu.

35Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal rangos sutartį šalys atsiskaitė, už rangos darbams atlikti gautas paslaugas rangovas užsakovui sumokėjo 2014-10-30. Tuo metu bankroto byla ieškovei iškelta dar nebuvo, jokie apribojimai įmonei vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, apie kuriuos turėjo žinoti atsakovė, nebuvo taikomi. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Gora“ gautas vėliau – 2014-11-03, t. y. jau po ginčijamo susitarimo pasirašymo, laikinosios apsaugos priemonės – ieškovės turto areštas taikytos tik 2014-11-04 nutartimi. Ieškovės teigimu, UAB „Gora“ finansinė padėtis jau tuo metu buvo sunki, todėl ginčijamo sandorio ji sudaryti negalėjo. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vien ta aplinkybė, kad ginčijamo sandorio sudarymo metu UAB „Gora“ vadovas turėjo savo fiduciarines pareigas prieš įmonės kreditorius, tai dar nesudaro pagrindo teigti, kad atsakovei šios aplinkybės buvo žinomos. Šioje byloje nesprendžiamas bankrutuojančios įmonės vadovo civilinės atsakomybės klausimas, todėl teismas neturi pagrindo dėl jo pasisakyti, o šios atsakomybės našta negali būti perkelta sąžiningai sandorio šaliai, t. y. atsakovei. Kaip minėta, susitarimo sudarymo metu, sutarčių vykdymas nebuvo sustabdytas ar kitaip apribotas, nebuvo duomenų apie ketinimus ieškovei kelti bankroto bylą ar jos atžvilgiu taikomus apribojimus. Šalis siejo tinkamo projekto įgyvendinimo santykiai, pagrįsti viešo konkurso būdu sudarytos rangos sutarties sąlygų vykdymu, todėl nėra pagrindo teigti, jog atsakovas turėjo pareigą patikrinti ieškovo finansinę padėtį ir jo galimybes atsiskaityti.

36Taigi išdėstytos aplinkybės sudaro pagrindą teigti, kad atsakovė turėjo pagrindą reikalauti iš ieškovės tinkamai vykdyti rangos sutartį ir sudaryti 2014-10-30 susitarimą, kadangi pagal 2014-05-16 Statybos darbų rangos sutartį Nr. 1 atsakovas už atliktą darbą įsipareigojo sumokėti ieškovui Sutarties kainą, o ieškovas pagal Sutarties sąlygas atlyginti padaryti nuostolius. Užsakovui dėl rangovo atliekamų rangos darbų patyrus nuostolių, kuriuos pagal sutartį turi prisiimti rangovas, užsakovas pagrįstai reikalavo atitinkamai sumažinti rangos darbų kainą. Tai laikytina tinkamu rangos sutarties įgyvendinimu, sandorio sudarymo metu jokie apribojimai vykdyti sutartinius įsipareigojimus UAB „Gora“ nebuvo taikomi, todėl UAB „Gora“ privalėjo sudaryti ginčijamą susitarimą, vykdant ir įgyvendinant rangos darbų sutartį.

37Dėl kreditorių interesų pažeidimo

38Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, atmestinas ieškovės argumentas, kad 2014-10-30 sudarytu susitarimu Nr. 1 buvo pažeistos kitų UAB „Gora“ kreditorių teisės. Nors pagal byloje esančius duomenis bankroto bylą nagrinėjantis teismas nustatė, kad 2014-09-30 duomenimis UAB „Gora“ buvo nemoki, tačiau sutarčių vykdymas nebuvo apribotas. Ieškovės ir atsakovės reikalavimai, nors ir priešpriešiniai, tačiau kilę ne skirtingų sutarčių pagrindu, o vykdant rangos sutartį. Užsakovo patirtų nuostolių atlyginimas iš rangovo buvo numatytas sutartyje; rangovas įsipareigojo sumokėti išlaidas už rangos darbams atlikti reikalingus išteklius, todėl šalių tinkamas rangos sutarties vykdymas, teismo nuomone, negali pažeisti kitų kreditorių interesų, nes šalys jokių draudimų nepažeidė.

39Įvertinus išdėstytas aplinkybes, šalių paaiškinimus bei ištyrus surinktų rašytinių įrodymų visumą, teismas daro išvadą, jog ieškovė neįrodė, kad sudarydama ginčijamą 2014-10-30 susitarimą Nr. 1 atsakovė veikė nesąžiningai, kad sandoris pažeidė kitų kreditorių teises ir kad skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio, t.y. nėra būtinų sąlygų actio Pauliana instituto taikymui, todėl ieškinys atmestinas.

40Nors byloje nėra ginčo dėl kitų actio Pauliana sąlygų buvimo, tačiau nenustačius atsakovės nesąžiningumo, kitų kreditorių interesų pažeidimo, atsižvelgiant į tai, kad skolininkas neprivalėjo sandorio sudaryti, nėra pagrindo ieškinio tenkinimui. Taikant actio Pauliana institutą, turi būti nustatytos visos aukščiau išdėstytos sąlygos.

41Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

422016-07-21 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi atsakovės turtui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikintinos.

43Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 259 str., 260 str., 268 str., 269 str., 270 str., teismas

Nutarė

44ieškinį atmesti.

45Sprendimui įsiteisėjus panaikinti 2016-07-21 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi atsakovės VšĮ „Skuodo globos namai“ turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

46Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erika Tamošaitienė,... 2. ieškovė ieškiniu prašo pripažinti negaliojančiu 2014-10-30 susitarimą... 3. 2014-08-25 šalys pasirašė atliktų darbų aktą Nr. 1; 1.1; 1.2; 1.3; 1.4... 4. 2014-08-25 šalys taip pat pasirašė atliktų darbų aktą Nr. 2; 2.1 bei... 5. Šalys 2014-10-30 sudarė susitarimą Nr. 1, kuriuo ieškovė pripažino, kad... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2015-03-30 civilinėje byloje Nr. B2-812-730/2015... 7. Ieškovė ginčija 2014-10-30 šalių sudarytą susitarimą CK 6.66 straipsnio... 8. Atsakovė VšĮ „Skuodo globos namai“ nesutiko su ieškiniu ir nurodė, kad... 9. Atsakovė taip nurodo, kad ieškovė praleido vienerių metų ieškinio... 10. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė palaikė ieškinio reikalavimus bei... 11. Atsakovės atstovė teismo posėdžio metu nesutiko su ieškiniu, palaikė... 12. Ieškinys atmestinas.... 13. Iš byloje surinktų ir ištirtų rašytinių įrodymų bei šalių... 14. 2014-10-30 prašymu ieškovė pripažino esanti skolinga atsakovei 63 635,70 Lt... 15. Iš ieškovės pateiktos kreditorių suvestinės matyti, kad 2014-07-31... 16. Dėl ieškinio senaties... 17. Atsakovė laikosi pozicijos, kad ieškovė praleido vienerių metų ieškinio... 18. CK 6.66 straipsnio 3 d. nustatyta, kad ieškinį actio Pauliana pagrindu dėl... 19. Kaip jau nustatyta, bankroto byla ieškovei iškelta 2015-03-30, ta pačia... 20. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad 2016-07-19 pateikiant... 21. Dėl atsakovės nesąžiningumo... 22. Iškėlus įmonei bankroto bylą turi būti siekiama apsaugoti kreditorių... 23. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuosekliai plėtojamoje praktikoje yra... 24. Atsakovė šioje byloje nurodė ginčijanti actio Pauliana tenkinimui būtinas... 25. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2014-02-14 UAB „Gora“ pateikė... 26. VĮ Registrų centro 2014-02-03 pažymoje, patvirtinančioje jungtinius... 27. 2014-10-30 šalys taip pat pasirašė atliktų darbų aktą Nr. 2; 2.1 bei... 28. Svarbu pažymėti ir tai, kad atsakovė VšĮ „Skuodo globos namai“ yra... 29. Nors ieškovės atstovė laikosi pozicijos, kad jau 2014-09-30 ieškovė... 30. Ieškovė atsakovės nesąžiningumą motyvuoja dar ir tuo, kad ieškovė buvo... 31. Dėl skolininko pareigos sudaryti ginčijamą sandorį... 32. Iš 2014-05-16 tarp šalių sudarytos rangos sutarties matyti, kad ieškovė... 33. Sutartyje šalys numatė, jog Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę... 34. Kaip matyti, rangos sutarties šalys statybos rangos sutartyje aptarė... 35. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal rangos sutartį šalys atsiskaitė, už... 36. Taigi išdėstytos aplinkybės sudaro pagrindą teigti, kad atsakovė turėjo... 37. Dėl kreditorių interesų pažeidimo... 38. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, atmestinas ieškovės argumentas,... 39. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, šalių paaiškinimus bei ištyrus... 40. Nors byloje nėra ginčo dėl kitų actio Pauliana sąlygų buvimo, tačiau... 41. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 42. 2016-07-21 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi atsakovės turtui... 43. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 259 str., 260 str., 268... 44. ieškinį atmesti.... 45. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti 2016-07-21 Klaipėdos miesto apylinkės... 46. Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti...