Byla 2-743-159/2010

1Klaipedos apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Eugenija Morkuniene, sekretoriaujant Antanui Leikui, dalyvaujant ieškovei J. D., ieškoves atstovui advokatui Henrikui Mackeviciui, atsakovui M. L. (M. L.), jo atstovei advokatei Viktorijai Safošinai, viešame parengiamajame teismo posedyje išnagrinejusi civiline byla pagal ieškoves J. D. ieškini atsakovui M. L., treciasis asmuo akcine bendrove „Parex bankas“ del turto pripažinimo bendraja daline nuosavybe, n u s t a t e :

22009-09-03 ieškove J. D. pateike teismui ieškini, kuriuo praše pripažinti, kad tarp jos, J. D., ir atsakovo M. L. buvo sudarytas susitarimas del bendrosios nuosavybes sukurimo; pripažinti, kad atsakovo M. L. vardu registruotas butas, adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), priklauso ieškovei ir atsakovui bendrosios dalines nuosavybes teise ir tiek ieškovei, tiek atsakovui priklauso po ½ nuosavybes teises dali; priteisti iš atsakovo jos patirtas bylinejimosi išlaidas (b. l. 2–3).

3Klaipedos apygardos teismo 2009-09-23 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemones – areštuotas atsakovui M. L. nuosavybes teise priklausantis nekilnojamasis turtas – butas, esantis ( - ), uždraudžiant areštuota turta perleisti kitiems asmenims, ikeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmes sumažinti jo verte (b. l. 24–25).

4Treciasis asmuo AB „Parex bankas“ atsiliepime i ieškini nurode, kad neprieštarauja, jog

5J. D. butu pripažinta nuosavybes teise i ½ dali buto, esancio ( - ). Sutinka, kad ieškove ir atsakovas už prievole bankui pagal busto kreditavimo sutarti Nr. BKS/14/475 butu atsakingi solidariai. Praše byla nagrineti nedalyvaujant treciojo asmens atstovui (b. l. 31).

6Parengiamajame teismo posedyje 2010-02-12 šalys sudare taikos sutarti ir pateike teismui, praše ja patvirtinti, byla nutraukti. Nurodo, kad šalims žinomos šio procesinio veiksmo pasekmes (b. l. 185).

7Prašymas tenkintinas, taikos sutartis tvirtintina, byla nutrauktina.

8CPK 140 str. 3 d. numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali byla baigti taikos sutartimi. Iš šaliu sudarytos 2010-02-12 taikos sutarties salygu matyti, kad jos neprieštarauja imperatyvioms teises normoms ar viešajam interesui, nepažeidžia treciuju asmenu teisiu ir teisetu interesu. Šalys nurode, jog civilines bylos nutraukimo pasekmes joms žinomos, susitare del taikaus ginco išsprendimo ir jo teisiniu pasekmiu, todel yra pagrindas taikos sutarti tvirtinti, civiline byla nutraukti (CPK 42 str. 1 ir 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 294 str. 2 d.).

9Šalims sudarius taikos sutarti naikintinos Klaipedos apygardos teismo 2009-09-23 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemones – atsakovui M. L. nuosavybes teise priklausancio nekilnojamojo turto – buto, esancio ( - ), areštas (CPK 150 str. 1 d.).

10Ieškove paduodama ieškini 2009-09-01 ir 2009-09-18 mokejimo pavedimais yra sumokejusi 4 000 Lt žyminio mokescio (b. l. 4, 23). Šalims sudarius taikos sutarti, ieškovei gražintina 3 000 Lt – 75 procentai sumoketo žyminio mokescio sumos (CPK 87 str. 2 d.).

11Atsižvelgiant i tai, kad byla baigta taikos sutartimi, o apskaiciuotos valstybes patirtos išlaidos, susijusios su procesiniu dokumentu iteikimu, nera pernelyg dideles, tokios išlaidos iš šaliu valstybei nepriteistinos (CPK 92 str.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais ir 293 straipsnio 5 dalimi, teismas

Nutarė

13civilineje byloje Nr. 2-743-159/2010 patvirtinti 2010-02-12 taikos sutarti, sudaryta tarp ieškoves J. D., asmens kodas ( - ) adresas ( - ), ir M. L., asmens kodas ( - ) adresas ( - ), pagal kuria šalys susitare:

141. Šalys pripažista, kad tarp ju buvo sudarytas susitarimas del bendrosios nuosavybes sukurimo ir pradinis buto isigijimo inašas buvo sumoketas abieju bendromis lešomis.

152. Šalys susitare, kad atsakovo M. L. vardu viešame nekilnojamojo turto registre iregistruotas butas adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), priklauso J. D. ir atsakovui M. L. bendrosios dalines nuosavybes teise, kurioje abiem šalims priklauso po ½ dali.

163. Ieškove J. D. prisiima prievole gražinti likusia kredito suma pagal 2005-05-03 atsakovo M. L. su AB „Parex bankas“ sudaryta kreditavimo sutarti Nr. BKS/14/475 lygiomis dalimis su atsakovu.

174. Ieškove J. D. istoja i prievole kaip solidari bendraskole.

185. Ieškove J. D. isipareigoja sudaryti atitinkamus hipotekos lakšto pakeitimus ir apmoketi puse hipotekos lakšto pakeitimo išlaidu, kita puse šiu išlaidu isipareigoja apmoketi atsakovas M. L.

196. Ieškove J. D. yra susipažinusi su 2005-05-03 kreditavimo sutarties Nr. BKS/14/475 salygomis ir sutinka pasirašyti jos pakeitimus.

207. Šalys, pasirašydamos taikos sutarti pripažista ir patvirtina, kad iki šios civilines bylos teisme iškelimo dienos kreditas buvo dengiamas iš bendru šeimos lešu ir šalys pretenziju del šiu sumu kompensavimo viena kitai neturi.

218. Pasirašius taikos sutarti ir teismui ja patvirtinus (isiteisejus teismo nutarciai, kuria patvirtinta taikos sutartis), ieškove J. D. atsisako visu pareikšto ieškinio reikalavimu.

229. Šalys nekompensuoja viena kitai turetu atstovavimo išlaidu.

23Civiline byla Nr. 2-743-159/2010 nutraukti.

24Klaipedos apygardos teismo 2009-09-23 nutartimi taikytas laikinasias apsaugos priemones – atsakovui M. L. nuosavybes teise priklausancio nekilnojamojo turto – buto, esancio ( - ), arešta, panaikinti.

25Gražinti ieškovei J. D. 3 000 Lt žyminio mokescio, sumoketo 2009-09-01 ir 2009-09-18 mokejimo pavedimais banke „Swedbank“, AB, paduodant ieškini teismui.

26Nutarties dali del žyminio mokescio gražinimo pavesti vykdyti Valstybinei mokesciu inspekcijai.

27Nutarti per septynias dienas nuo paskelbimo dienos atskiruoju skundu galima apskusti Lietuvos apeliaciniam teismui, atskiraji skunda paduodant Klaipedos apygardos teisme.

Proceso dalyviai
1. Klaipedos apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Eugenija Morkuniene,... 2. 2009-09-03 ieškove J. D. pateike teismui ieškini, kuriuo praše pripažinti,... 3. Klaipedos apygardos teismo 2009-09-23 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos... 4. Treciasis asmuo AB „Parex bankas“ atsiliepime i ieškini nurode, kad... 5. J. D. butu pripažinta nuosavybes teise i ½ dali buto, esancio ( - ).... 6. Parengiamajame teismo posedyje 2010-02-12 šalys sudare taikos sutarti ir... 7. Prašymas tenkintinas, taikos sutartis tvirtintina, byla nutrauktina.... 8. CPK 140 str. 3 d. numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali byla... 9. Šalims sudarius taikos sutarti naikintinos Klaipedos apygardos teismo... 10. Ieškove paduodama ieškini 2009-09-01 ir 2009-09-18 mokejimo pavedimais yra... 11. Atsižvelgiant i tai, kad byla baigta taikos sutartimi, o apskaiciuotos... 12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291... 13. civilineje byloje Nr. 2-743-159/2010 patvirtinti 2010-02-12 taikos sutarti,... 14. 1. Šalys pripažista, kad tarp ju buvo sudarytas susitarimas del bendrosios... 15. 2. Šalys susitare, kad atsakovo M. L. vardu viešame nekilnojamojo turto... 16. 3. Ieškove J. D. prisiima prievole gražinti likusia kredito suma pagal... 17. 4. Ieškove J. D. istoja i prievole kaip solidari bendraskole.... 18. 5. Ieškove J. D. isipareigoja sudaryti atitinkamus hipotekos lakšto... 19. 6. Ieškove J. D. yra susipažinusi su 2005-05-03 kreditavimo sutarties Nr.... 20. 7. Šalys, pasirašydamos taikos sutarti pripažista ir patvirtina, kad iki... 21. 8. Pasirašius taikos sutarti ir teismui ja patvirtinus (isiteisejus teismo... 22. 9. Šalys nekompensuoja viena kitai turetu atstovavimo išlaidu.... 23. Civiline byla Nr. 2-743-159/2010 nutraukti.... 24. Klaipedos apygardos teismo 2009-09-23 nutartimi taikytas laikinasias apsaugos... 25. Gražinti ieškovei J. D. 3 000 Lt žyminio mokescio, sumoketo 2009-09-01 ir... 26. Nutarties dali del žyminio mokescio gražinimo pavesti vykdyti Valstybinei... 27. Nutarti per septynias dienas nuo paskelbimo dienos atskiruoju skundu galima...