Byla 2S-334-370/2010
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipedos apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkes teisejos Danguoles Martinavicienes, kolegijos teiseju Virginijos Nijoles Griškevicienes, Albinos Pupeikienes, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinejusi atsakovo R. Š. atskiraji skunda del Klaipedos rajono apylinkes teismo 2009-11-02 nutarties civilineje byloje Nr. 2-306-778/2009 pagal ieškoves UAB „Damava“ ieškini atsakovui R. Š. del žalos atlyginimo,

2nustate:

3ieškove ieškiniu teismo praše iš atsakovo priteisti 33 367,45 Lt turtines žalos, 5 procentus metiniu palukanu nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir bylinejimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurode aplinkybes, kad 2008-11-10 nutraukta tarp ieškoves ir atsakovo sudaryta darbo sutartis. 2008-10-01 atsakovas, kaip ieškoves darbuotojas, budamas komandiruoteje Olandijoje, neblaivus vairavo ieškovei priklausanti automobili „Volkswagen Caddy“ ir sukele eismo ivyki, kurio metu buvo sugadintas automobilis. Pagal galiojancius Olandijos teises aktus nustatyta, kad atsakovas pažeide Keliu eismo istatymo nuostatas, nes jis vairavo automobili neblaivus, už ši teises pažeidima atsakovui atimta teise vairuoti transporto priemones. Ieškoves patirta žala sudaro automobilio nuvilkimas (transportavimas) iš ivykio vietos i saugojimo aikštele Olandijoje – 788,91 Lt, automobilio parvežimas (transportavimas) iš Olandijos i Lietuva – 2 444,58 Lt, automobilio transportavimas atlikti jo defektacija iš Klaipedos r. Kvietiniu kaimo i Klaipeda ir po defektacijos i Klaipedos r. Vežaiciu kaime esanti autoservisa – 295 Lt, UAB „Baltik Auto“ atliktos defektacijos metu nustatyta automobilio remonto samata – 28 492,28 Lt, dokumentu vertimas iš olandu i lietuviu kalba – 1 346,68 Lt.

4I parengiamaji teismo posedi neatvykus atsakovui, kuriam buvo tinkamai pranešta apie posedžio laika ir vieta, negavus iš atsakovo prašymo nagrineti byla jam nedalyvaujant, ieškovei prašant teismas 2009-05-14 prieme sprendima už akiu, kuriuo ieškini tenkino iš dalies, t. y. ieškovei iš atsakovo priteise 32 020,77 Lt turtines žalos atlyginima, nuo šios sumos 5 procentus metiniu palukanu nuo bylos iškelimo teisme 2008-12-31 iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir 4 847,68 Lt bylinejimosi išlaidu.

5Atsakovas 2009-10-28 pateike pareiškima del sprendimo už akiu peržiurejimo, kuriuo jis prašo atnaujinti pareiškimo del sprendimo už akiu peržiurejimo padavimo termina, panaikinti sprendima už akiu ir atnaujinti civilines bylos nagrinejima iš esmes. Nurode, kad 20 dienu termina pareiškimui del sprendimo už akiu peržiurejimo paduoti termina praleido del svarbiu priežasciu, t. y. del to, kad jis sprendimo negavo, apie jo priemima nežinojo ir teismo informuotas nebuvo. Pareiškejas dirba UAB „Redlita“ ir dirbti statybos darbus yra nuolat siunciamas i komandiruotes i Olandija, komandiruotes buvo nuolat nuo 2009-04-04. Šiu metu spalio 12 d. grižo iš komandiruotes ir UAB „Redlita“ direktoriaus buvo informuotas, kad iš antstolio 2009 m. rugsejo antroje puseje yra gautas registruotas laiškas. Iš antstolio atsiustu dokumentu pareiškejas sužinojo apie sprendimo priemima.

6Klaipedos rajono apylinkes teismas 2009-11-02 nutartimi atsakovo pareiškimo netenkino. Nurode, kad atsakovo pateiktame atsiliepime i ieškini buvo nurodyta, jog atsakovas byla ves per advokata Petra Maceni, kuris teismo buvo informuotas apie parengiamojo teismo posedžio laika ir vieta, be to, šaukimas i parengiamaji teismo posedi buvo pasirašytinai iteiktas ir atsakovo broliui V. Š. Priimtas sprendimas už akiu buvo išsiustas atsakovo advokatui ir iteiktas advokato kontoros darbuotojai. Atsakovo atstovas advokatas gaves sprendima už akiu privalejo nedelsdamas informuoti savo atstovaujamaji, t. y. atsakova, ir atlikti byloje atstovaujamojo vardu tolimesnius procesinius veiksmus.

7Atskiruoju skundu atsakovas prašo Klaipedos rajono apylinkes teismo 2009-11-02 nutarti panaikinti ir išspresti klausima iš esmes – atnaujinti pareiškimo del sprendimo už akiu peržiurejimo padavimo termina. Nurodo tas pacias faktines aplinkybes, kaip ir pirmosios instancijos teisme, t. y. apie priimta sprendima už akiu sužinojo grižes iš komandiruotes 2009 m. rugsejo antroje puseje, todel mano, kad terminas praleistas del svarbiu priežasciu. Pirmosios instancijos teismas nepagristai nusprende, kad pats pareiškejas, o ne jo buves advokatas privalo informuoti teisma apie susitarimo su advokatu nutraukima, taciau teisingai nurode, jog atsakovo atstovas, gaves procesini dokumenta, privalejo nedelsdamas informuoti savo atstovaujamaji, t. y. atsakova, ir atstovaujamojo vardu atlikti tolimesnius procesinius veiksmus. Istatymai nedetalizuoja svarbiu aplinkybiu, kurias nustacius yra pagrindas praleista procesini termina atnaujinti, todel klausima, ar konkrecios termino praleidimo priežastys yra svarbios, teismas turi spresti vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sažiningumo principais, atsižvelgdamas i termino trukme, ginco esme, šaliu elgesi, teisinio instituto esme ir paskirti.

8Ieškoves atsiliepimas i atskiraji skunda negautas.

9Atskirasis skundas netenkintinas.

10Bylos nagrinejimo dalyka šioje byloje sudaro ne pareiškimo del sprendimo už akiu peržiurejimo nagrinejimas (CPK 288 str.), o jo priemimo klausimas pareiškejui praleidus CPK 287 str. 1 d. nustatyta procesini termina. Asmenims, praleidusiems istatymu nustatyta ar teismo paskirta termina del priežasciu, kurias teismas pripažista svarbiomis, praleistas terminas gali buti atnaujinamas (CPK 78 str. 1 d.).

11Byloje nustatyta, kad sprendimas už akiu byloje buvo priimtas 2009-05-14 (b. l. 113). CPK 287 str. 1 dalyje nustatyta, kad neatvykusi i teismo posedi šalis sprendima už akiu priemusiam teismui per dvidešimt dienu nuo šio sprendimo priemimo dienos turi teise paduoti pareiškima del sprendimo už akiu peržiurejimo. Taigi istatymo nustatytas terminas pareiškimui paduoti baigesi 2009-06-03. Atsakovo pareiškimas del sprendimo už akiu peržiurejimo teisme gautas 2009-10-28 (b. l. 118), t. y. praejus beveik keturiems menesiams. Iš atsakovo pateiktu isakymu del jo komandiruociu (b. l. 127, 128) matyti, kad jis laikotarpiu nuo 2009-04-24 iki 2009-06-01, t. y. ir sprendimo už akiu priemimo metu, komandiruoteje nebuvo. Po sprendimo už akiu priemimo iki komandiruotes 2009-06-01, jis turejo 17 dienu pareiškimui del sprendimo už akiu peržiurejimo paduoti. Taip pat jis nors ir kelioms dienoms, taciau nebuvo komandiruotese ir birželio, liepos, rugpjucio menesiais (b. l. 128–130) bei 16 dienu iki pareiškimo padavimo spalio menesi. Apeliantas teisingai pažymi, kad istatymai nenumato aplinkybiu, kurios pateisintu procesinio termino praleidima priežasciu sarašo, taciau esant tokiam teisiniam reglamentavimui, kad liga, atostogos, komandiruote, šalies atstovo užimtumas kitose bylose, kitoks užimtumas ir kiti panašus atvejai paprastai nelaikomi svarbiomis neatvykimo i teismo posedi priežastimis (CPK 246 str. 1 d.), akivaizdu, kad procesiniu dokumentu savalaiki nepateikima pateisinancios priežastys turi buti dar svaresnes. Atmestini apelianto argumentai del jo atstovo, nes byloje nei paduodant pareiškima del sprendimo už akiu peržiurejimo, nei su atskiruoju skundu nepateikta jokiu irodymu, kada ir ar apskritai, atstovavimo sutartis (b. l. 95) buvo nutraukta, be to, apeliantas nutraukes sutarti su savo advokatu privalejo pats pasirupinti tinkamu savo atstovavimu, dometis bylos eiga, informuoti teisma apie procesiniu dokumentu iteikimo vietos pasikeitima išnykus pagrindui juos iteikti CPK 118 str. 1 dalyje numatytu budu – atsakovo advokatui (CPK 7 str. 2 d., 51 str. 1 d., 121 str.).

12Esant tokioms aplinkybems, pirmosios instancijos teismo nutarties keisti ar naikinti atskirojo skundo motyvais nera pagrindo (CPK 337 str. 2 p.).

13Kolegija, vadovaudamasi LR CPK 334–339 str.,

Nutarė

14Klaipedos rajono apylinkes teismo 2009 m. lapkricio 2 d. nutarti palikti nepakeista. Kolegijos pirmininke

15Danguole Martinaviciene

Proceso dalyviai
Ryšiai