Byla e2-1831-367/2015
Dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Raimonda Pauparienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios UAB ,,JK santechnika“ ieškinį atsakovui Ž. J. dėl žalos atlyginimo priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 6858,32 Eur žalos atlyginimo ir 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovas prašo priimti sprendimą už akių.

3Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai, tačiau atsakovas atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Formaliai įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas 2015-05-11 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB ,,JK santechnika“, bankroto administratoriumi paskyrė UAB ,,Verslo teisė ir valdymas“. Klaipėdos apygardos teismas 2015-07-13 nutartimi patvirtino kreditorių finansinius reikalavimus 23558,14 Eur sumai.

6Vadovaujantis LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 1 p. UAB ,,JK santechnika“ vadovas Ž. J. privalėjo perduoti administratoriui UAB ,,JK santechnika“ kasos likutį sumoje 6858,32 Eur, tačiau to nepadarė. Atsakovui neperdavus bankroto administratoriui kasos likučio 6858,32 Eur sumoje, ieškovas neteko turto už 6858,32 Eur, dėl ko bankroto administratorius negali tenkinti kreditorių finansinių reikalavimų.

7Tokiais veiksmais atsakovas nepagrįstai praturtėjo ieškovo sąskaita, o ieškovas patyrė 6858,32 Eur žalą.

8Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo akcentuojama, kad vadovo, kaip bendrovės valdymo organo, teisinį statusą reglamentuoja civilinės teisės normos, taikomos akcinių bendrovių organų veiklai reguliuoti. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja fiduciariniai santykiai, tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais, jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai. Daugelis bendrovės vadovo, kaip valdymo organo ir atstovo, pareigų ir teisių atsiranda įstatymų (Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 6, 8 dalys, 37 straipsnio 5, 8, 9, 10 dalys, CK 2.81 straipsnio 1 dalis, 2.82 straipsnio 1, 2, 4 dalys ir kt.) pagrindu. Už įstatymuose įtvirtintų pareigų nevykdymą ir (arba) netinkamą vykdymą bendrovės vadovo, kaip bendrovės valdymo organo, atsakomybė kyla įstatymų, kaip antai Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 10 dalis, CK 2.82 straipsnio 3, 4 dalys, 2.83 straipsnio 3 dalis, 2.87 straipsnio 7 dalis, pagrindu, už pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą bendrovės vadovui, kaip bendrovės valdymo organui, kyla pareiga atlyginti jo kaltais veiksmais, nesilaikant įstatymuose įtvirtintų pareigų, padarytą žalą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2009-11-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2009, 2009-11-20 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009, 2012-02-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012).

9Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246 – 6.249 straipsniai). Tokio pobūdžio bylose iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (VK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų atsakovas, t.y. bendrovės vadovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas) (Lietuvos A. T. 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009).

10CK 2.82 straipsnio 3 dalis numato, kad juridinio asmens organas atsako už juridinio asmens veiklos organizavimą. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas, būdamas įpareigotas įstatymo ir teismo, neperdavė įmonės bankroto administratoriui kasos likučio, kaip tai matyti iš UAB ,,JK santechnika“ kasos operacijų suvestinės ir kasos pajamų dokumentų.

11Aptartas teisinis reguliavimas ir teismų praktika patvirtina, jog pagal savo teisinę padėtį atsakovas yra atsakingas už įmonės apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų ir įmonės turto išsaugojimą, jų perdavimą. Teismas sutinka su ieškovu, kad atsakovas neperdavęs UAB ,,JK santechnika“ priklausančio turto (grynųjų pinigų iš kasos) yra atsakingas už minėto turto neišsaugojimą ir jo neperdavimą administratorei (CK 6.246 – 6.248 straipsniai). Atitinkamai konstatuotina, kad šis turtas nebuvo perduotas dėl juridinio asmens valdymo organo – šiuo atveju buvusio direktoriaus kaltės ir pareigų nevykdymo (neveikimo), todėl buvęs direktorius turi atlyginti bendrovei dėl prarasto turto atsiradusią 6858,32 Eur žalą, kuri lygi prarasto turto vertei, nurodytai bendrovės finansiniuose dokumentuose (CK 6.246 – 6.249, 6.263 straipsniai.

12Esant nurodytiems argumentams ieškinys tenkintinas, ieškovui iš atsakovo priteistina 6858,32 Eur žala.

13Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Kadangi ieškovas atleistas nuo 154,00 Eur žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktas), minėta suma, bei 0,54 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, priteistina iš atsakovo į valstybės biudžetą (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 285 – 287 straipsniais, teismas,

Nutarė

15ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti ieškovui bankrutuojančiai UAB ,,JK santechnika“, į.k. 302988097, iš atsakovo Ž. J., a. k. ( - ) 6858,32 Eur žalos, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos 6858,32 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2015-08-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Priteisti iš atsakovo Ž. J., a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 154,54 Eur žyminio mokesčio ir pašto išlaidų (sumokėti į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB bankas „Swedbank“, Nr. ( - ), esančią AN DNB bankas, Nr. ( - ), esančią AB SEB bankas, Nr. ( - ), esančią AB Šiaulių bankas, Nr. ( - ), esančią Danske bank A/S Lietuvos filiale, Nr. ( - ), esančią Nordea B. F.Plc Lietuvos skyriuje, Nr. ( - ), esančią UAB „Medicinos bankas“, įmokos kodas 5660, paskirtis - ,,žyminis mokestis“).

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Tauragės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai