Byla 2-529-454/2014
Dėl žalos, padarytos antstolės veiksmais, atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, sekretoriaujant Daivai Masionienei, dalyvaujant ieškovo J. N. atstovui advokatui Egidijui Milašiui, atsakovei antstolei S. V., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. N. ieškinį atsakovei antstolei S. V. dėl žalos, padarytos antstolės veiksmais, atlyginimo, ir

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės antstolės 2114,76 Lt žalos atlyginimo, 2000 Lt neturtinės žalos atlyginimo, 5 proc. metinias palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, visas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovo atstovas paaiškino, kad atsakovės kontoroje vykdomas išieškojimas iš ieškovo išieškotojos A. M. naudai. Atsakovės neteisėtais veiksmais ieškovui buvo padaryta turtinė ir neturtinė žala. Ieškovui nebuvo įteikti pirminiai vykdymo procese priimti dokumentai, dėl ko jis nieko nežinojo apie pradėtą vykdymo procesą. Nepranešus apie pradėtą vykdymą, atsakovė suvaržė ieškovo teises. Atsakovė, pradėjusi priverstinį išieškojimą, areštavo ieškovo turto daugiau nei išieškoma suma, turto arešto akto nepaskelbė ieškovui, neišaiškino antstolio veiksmų apskundimo tvarkos ir termino. Atsakovės ieškovui siųstų siuntų ieškovas negavo. Nors atsakovė, vykdydama išieškojimą, ir areštavusi daugiau turto nei išieškoma skola, toliau rinko informaciją apie ieškovo kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, net neįpareigojusi ieškovo pačiam pateikti tokius duomenis. Atsakovė apie raginimą įvykdyti sprendimą ieškovui paskelbė viešai, nustatydama terminą, tačiau nepasibaigus šiam terminui iš naujo apskaičiavo vykdymo išlaidas, kurios padidėjo 6 kartus, priėmė patvarkymą dėl vykdomųjų išlaidų išieškojimo. Mano, kad atsakovė negalėjo apskaičiuoti visų vykdymo išlaidų ir priimti patvarkymo jas išieškoti, nes nebuvo pasibaigęs raginime nustatytas terminas. Patvarkymas turėjo būti išsiųstas ieškovui, o ieškovas šių dokumentų negavo. Atsakovė, nesulaukusi termino pabaigos, pradėjo priverstinį išieškojimą ir pateikė ieškovo debeto mokėjimo nurodymus dėl išskaitmo iš ieškovo banko sąskaitų, taip pat patvarkymą dėl lėšų arešto, bei patvarkymą dėl išskaitymo iš ieškovui VSDFV mokamų išmokų. Šių dokumentų ieškovas taip pat negavo. Iš ieškovo bankų sąskaitų buvo nurašytos lėšos, nors ieškovas dar nežinojo apie pradėtus vykdymo veiksmus. Ieškovas su iešieškotoja bandė sudaryti taikos sutartį vykdymo procese, apie tai informavo atsakovę, prašė jos atlikti išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymą, tačiau pastaroji prašymo netenkino, tęsė išieškojimą toliau. Tokiu būdu atsakovė, vykdydama išieškojimą iš ieškovo, pažeidė eilę teisės normų, nesąžiningai ir neteisingai pasinaudojo jai suteiktomis teisėmis ir atlikdama išieškojimo veiksmus pažeidė esmines antstolio pareigas. Dėl tokių atsakovės veiksmų ieškovas patyrė nepatogumus, baimę ir dvasinį sukrėtimą.

4Ieškovas į teismo posėdį neatvyko, jam apie ateismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, ieškovą atstovauja advokatas, todėl byla nagrinėtina ieškovui nedalyvaujant.

5Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti.

6Atsakovė paaiškino, kad išieškotoja A. M. jos kontorai pateikė 2013-02-21 Kauno apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-704-199/2012 dėl 15074,66 Lt skolos ir palūkanų išieškojimo iš ieškovo. Buvo pradėti vykdymo veikamai, ieškovui adresu, kuris buvo nurodytas vykdomajame dokumente išsiųstas raginimas, patvarkymas, vei vykdymo išlaidų apskaičiavimas. Šie dokumentai grįžo neįteikti. Užklausus Gyventojų registro tarnybą buvo išsiaiškinta, kad ieškovas deklaravęs gyvenamąją adresu, kuriuo dokumentai neįsiteikė, todėl raginimas 2013-03-29 paskelbtas internete. Teigia, kad ieškovo teiginys, kad jis jokių pranešimų negavo, nors reguliariai tikrino pašto dėžutę, nėra pagrįstas, kadangi ant neįteiktų vokų aiškiai pažymėt, kad adresatas į paliktą pranešimą ne vieną kartą neatsiliepė. Antstolės kontoroje 2014-04-08 gautas pranešimas, kad ieškovas žino apie pradėtą vykdomąją bylą, tačiau ieškovas nė karto nuo vykdomosios bylos užvedimo nebuvo atvykęs į antstolės kontorą. Kadangi išieškoma suma laikytina didele, buvo užklausta apie ieškovo turimą nekilnojamąjį turtą, ir gavus atsakymą uždėtas areštas ieškovo žemės sklypui. Taip pat buvo užklausti bankai, VSDFV. Iš išieškojotos sužinojus naują ieškovo adresą, dokumentai siųsti naujuoju adresu, dokumentus ieškovas gavo 2014-04-15 asmeniškai. Pasibaigus raginime nurodytam terminui, iš areštuotų ieškovo sąskaitų buvo pervesti pinigai. 2013-04-15 atvykęs į kontorą ieškovas dalį lėšų paliko skolos dengimui, prašė paskaičiuoti visas vykdymo išlaidas, likusią skolos sumą ir 2013-04-15 sumokėjo likusius pinigus. Kadangi skola ir vykdymo išlaidos buvo sumokėtos, vykdomoji byla yra baigta, areštai panaikinti, atšaukti nurodymai bankams ir VSDFV. Mano, kad jokių neteisėtų veiksmų, dėl kurių galėjo atsirasti žala ieškovui, ji neatliko, mano, kad pats ieškovas netinkamai naudojosi savo, kaip skolininko, teisėmis ir pareigomis.

7Ieškinys atmestinas.

8Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja ( CPK 176 str.1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais ( LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008.) Teismas tiria ir vertina pateiktus įrodymus ir jais remdamasis daro savo išvadas apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas vertina esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LR CPK 185 str. 1d.). Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrą faktinių aplinkybių buvimą konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas daro išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamo fakto nebuvus, nei jo buvus. Teisme civilinės bylos nagrinėjamos laikantis rungimosi principo, kurio esmė yra ta, kad kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu. (LR CPK 12 str.). Teismas pagal byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimus bei bylos dokumentus – leistinus rašytinius įrodymus, nustatė tokias faktines bylos aplinkybes. Antstolės S. V. kontorai buvo pateiktas 2013-02-21 Kauno apylinkės teismo vykdomasis raštas Nr. 2-704-199/2012 (bylos priedo vykdomosios bylos Nr. 0114/13/00552, 1 b.l.). Vykdomasis dokumentas buvo priimtas vykdyti, paskaičiuotos vykdymo išlaidos, surašytas raginimas skolininkui (ieškovui) įvykdyti sprendimą ((bylos priedo vykdomosios bylos Nr. 0114/13/00552, 3, 4, 5 b.l.). Antstolis, priėmęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, atlieka parengiamuosius veiksmus, reikalingus operatyviam ir efektyviam išieškojimui (LR CPK 654 str.). Patvarkymu priėmus vykdomąjį dokumentą vykdyti, dokumentai skolininkui (ieškovui) buvo išsiųsti vykdomajame dokumente nurodytu jo gyvenamosios vietos adresu – A. Ir J. Vokietaičių g. 10-2, Kaunas (bylos priedo vykdomosios bylos Nr. 0114/13/00552, 5 b.l.). Nagrinėjamoje byloje, pagrindinis ieškovo argumentas yra tai, kad jis nebuvo informuotas apie prasidėjusį vykdymo procesą ko pasėkoje tolimesniais atsakovės, vykdymo eigoje atliktais veiksmais, jam buvo padaryta žala. Teismas negali sutikti su tokiais pareiškėjo argumentais.

9Pažymėtina, kad antstolis privalo vykdyti įstatymų nustatytus vykdomuosius dokumentus (LR Antstolių įstatymo 21 str.). Atlikdami savo funkcijas, antstoliai savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, LR tarptautinėmis sutartimis, įstatymais, kitais teisės aktais, Antstolių profesinės etikos kodeksu (LR Antstolių įstatymo 3 str. 2 d.). Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų įpareigoja antstolį savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad jam pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeidžiant vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (LR CPK 634 str. 2 d., LR Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). LR CPK 18 str. įtvirtintas įsiteisėjusio teismo sprendimo, nutarties, įsakymo ar nutarimo privalomumo principas taip pat reiškia ir būtinumą vykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą. Taigi kiekvienas asmuo, dėl kurio teismas priima atitinkamą sprendimą, šiam įsiteisėjus, privalo jį įvykdyti. Antstolė, priėmusi vykdomąjį dokumentą, ir vykdymo eigoje priimtiems dokumentams neįsiteikiant ieškovui, užklausė Gyventojų registro tarnybą prie LR VRM, ir nustatė, kad skolininko (ieškovo) deklaruotos gyvenamosios vietos adresas sutampa su Kauno apylinkės teismo išduotame vykdomajame rašte nurodytu adresu. Bendroji norma, reglamentuojanti procesinių dokumentų įteikimą vykdymo proceso metu, yra įtvirtinta LR CPK 604 str. Šiame straipsnyje nurodoma, kad procesiniai dokumentai yra siunčiami registruotu laišku vykdymo proceso dalyviams Civilinio proceso kodekso VI dalyje nustatytais atvejais, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos, išskyrus Civilinio proceso kodekso 660 str. numatytą atvejį (raginimo įvykdyti sprendimą įteikimą tuo atveju, kai yra nežinoma skolininko buvimo vieta). Antstolė, vadovaudamasi LR CPK 660 str. Ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 4 p., raginimą įvykdyti sprendimą 2013-03-29 paskelbė internetinėje svetainėje (bylos priedo vykdomosios bylos Nr. 0114/13/00552, 14 b.l.). Toks dokumento įteikimas, visiškai atitinka įstatymų nuostatas ir laikomas tinkamu dokumento įteikimu. Taigi, teismas konstatuoja, kad antstolė tinkamai pranešė LR CPK 657 str., 604 str. tvarka skolininkui apie pradėtą išieškojimą vykdomojoje byloje. Teismas pripažįsta, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad reguliariai tikrindamas savo pašto dėžutę nerado jokių pranešimų apie antstolės siųstus dokumentus. Tuo tarpu iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad pranešimai apie gautas siuntas buvo palikti, tačiau adresatas siuntų neatsiėmė (bylos priedo vykdomosios bylos Nr. 0114/13/00552, 12 b.l.). Be to, teismas pažymi, kad kaip matyti iš bylų informacinės sistemos LITEKO apie teisme vykstantį procesą, kuriam pasibaigus buvo išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-704-199/2012, pareiškėjui buvo žinoma, jis dalyvavo nagrinėjant bylą. Byloje dalyvaujantys asmenys privalo domėtis bylos proceso eiga, todėl ir pareiškėjas, žinodamas apie prasidėjusi civilinį procesą turėjo pareigą domėtis jo eiga, t.y. domėtis apie priimtą procesinį sprendimą byloje, bei tolimesnį priimto sprendimo vykdymą. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas Lietuvos Respublikos civilinės teisės normų, todėl visi šio proceso dalyviai, taigi ne tik antstolis, bet ir skolininkas, išieškotojas, privalo griežtai laikytis nustatytos teismo sprendimų vykdymo tvarkos. Be to, visi vykdymo proceso dalyviai turi bendradarbiauti ir siekti greitesnio, ekonomiškesnio teismo sprendimo įvykdymo, gerbti vieni kitų teises ir teisėtus interesus. Byloje nėra duomenų, kad antstolei skolininkas – pareiškėjas būtų nurodęs kitą savo gyvenamosios vietos adresą.

10Kaip matyti iš vykdomosios bylos medžiagos, antstolei tik sužinojus kitą skolininko (ieškovo) adresą, jam buvo išsiųsti antstolės priimti procesiniai dokumentai ir įteikti jam asmeniškai (bylos priedo vykdomosios bylos Nr. 0114/13/00552, 19, 25 b.l.).

11Ieškovas nurodo, jam nežinant apie prasidėjusį vykdymo procesą, atsakovė ėmėsi veiksmų (užklausinėjo apie jo turimą turtą, areštavo sąskaitas ir pan.), kurie, anot ieškovo buvo neteisėti, ir kurių pasėkoje jam padaryta žala. Pažymėtina, kad antstolis, priėmęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, atlieka parengiamuosius veiksmus, reikalingus operatyviam ir efektyviam išieškojimui (LR CPK 654 str.). Kadangi pagal pateiktą vykdomąjį raštą išieškotina suma laikyta didele, todėl atsakovė, vadovaudamasi LR CPK 658 str. 2 d. jai suteikta teise, pateikė užklausas apie ieškovo turtą, priėmė patvarkymus dėl arešto, siuntė nurodymus į bankus ir VSDFV. Išieškojimas gali būti nukreipiamas į skolininko pinigų sumas ir kitokį turtą, esančius pas kitus asmenis, taip pat į pinigų sumas ir kitokį turtą, priklausančius skolininkui iš kitų asmenų (LR CPK 688 str. 1 d.). Antstolei vykdant priverstinį skolos išieškojimą, ji visiškai teisėtai, priėmė patvarkymą areštuoti ieškovo žemės sklypą, gavus informacijos apie banko sąskaitose esančias lėšas, jas areštuoti lėšas ir pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, gavus iš VSDFV Kauno skyriaus infromaciją apie ieškovo pajamas – nurodymą daryti išskaitas. Pažymėtina, kad iš ieškovo areštuotų sąskaitų lėšos buvo pervestos į antstolės sąskaitą tik 2013-04-09, t.y. pasibaigus raginime nustatytam terminui.

12Ieškovas nurodo, kad dėl neteisėtų antstolės veiksmų padarytą žalą sudaro byloje jo sumokėtos vykdymo išlaidos. Kaip jau nurodyta aukščiau, teismas konstatuoja, kad vykdydama priverstinį skolos išieškojimą iš ieškovo (skolininko), atsakovė neteisėtų veiksmų neatliko. Teismas pažymi, kad tais atvejais, kai teismo sprendimas nevykdomas, asmuo, kurio naudai jis priimtas, gali prašyti įvykdyti sprendimą priverstinai. Priverstinis teismo sprendimo vykdymas sukelia skolininkui papildomų neigiamų turtinių padarinių, nes jis, neįvykdęs sprendimo gera valia, privalo atlyginti priverstinio vykdymo išlaidas. Išieškotojas ar jo įgaliotas atstovas, pateikdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalo sumokėti antstoliui būtinas vykdymo išlaidas. Jeigu išieškotojas, pateikdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, būtinų vykdymo išlaidų nesumoka, antstolis atsisako (Sprendimų vykdymo instrukcijos 44 p., 45 p.). Antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalo įsitikinti, ar nėra akivaizdžių ar kitokių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus (LR CPK 651 str.). Antstolis, priėmęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, atlieka parengiamuosius veiksmus, reikalingus operatyviam ir efektyviam išieškojimui (LR CPK 654 str.). Taigi, darytina išvada, kad kai vykdomasis dokumentas pateikiamas antstoliui vykdyti, skolininkui iš karto atsiranda neigiamos turtinės pasekmės, kadangi iš karto susidaro tam tikra suma vykdymo išlaidų. Nagrinėjamoje byloje antstolei priėmus Kauno apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą dėl skolos išieškojimo iš pareiškėjo vykdymui, iš karto susidarė vykdymo išlaidos, kurias antstolė apskaičiavo ir nurodė 2013-03-07 surašytame vykdymo išlaidų apskaičiavime (bylos priedo vykdomosios bylos Nr. 0114/13/00552, 4 b.l.). Vėliau, atlikti priverstinio vykdymo veiksmai: atlikos užklausos, surašyti patvarkymą dėl lėšų arešto ir kt. Atsižvelgiant į tai, antstolė 2013-04-02 atliko naują vykdymo išlaidų apskaičiavimą (bylos priedo vykdomosios bylos Nr. 0114/13/00552, 15 b.l.). Teismas, įvertinęs vykdomosios bylos medžiagą, nenustatė pažeidimų antstolei skaičiuojant vykdymo išlaidas. Sprendimo vykdymo išlaidos išieškomos įvykdžius sprendimą LR CPK 610 str., 611 str. nustatyta tvarka. LR CPK 611 str. 1 d. nustatyta, kad vykdymo išlaidos iš skolininko išieškomos antstolio patvarkymu ir pervedamos į antstolio depozitinę sąskaitą. Vykdymo išlaidos paskaičiuotos už vykdomojoje byloje atliktus veiksmus, atsižvelgiant į Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytus dydžius. Sprendimų vykdymo instrukcijoje įtvirtinti reikalavimai atliekant vykdymo veiksmus privalomi visiems asmenims (LR CPK 583 str. 2 d.). Kadangi ieškovas teismo sprendimo neįvykdė geruoju, todėl iš jo, pagal antstolės pateiktą skaičiavimą, turėjo būti išieškomos visos bylos vykdymo išlaidos.

13Atsižvelgiant į tai kas pasakyta, darytina išvada, kad antstolės veiksmai nebuvo neteisėti, tuo labiau jokiu priežastiniu ryšiu nesusiję su tikra ar tariama ieškovo patirta žala. Teismas pažymi, kad vadovaujantis civilinio proceso operatyvumo principu visi atsakovės antstolės S. V. proceso veiksmai, buvo atliekami tinkamai laikantis įstatymų ir vykdymo instrukcijos, yra teisėti ir pagrįsti, todėl ieškovo ieškinys dėl antstolės veiksmais padarytos žalos atmestinas, kaip neteisėtas ir nepagrįstas.

14Teismo patirtos pašto išlaidos – 9,76 Lt yra mažesnės, nei Civilinio proceso kodekso 96 str. 6 d. tvarka 2011 m. lapkričio 7 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, todėl ji iš atsakovės valstybei nepriteistina (CPK 96 str. 6 d.).

15Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263 str., 264 str.,265 str.,268 str., 269 str., 270 str., 275 str., 279 str. teismas

Nutarė

16Ieškinį atmesti

17Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per sprendimą priėmusį Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai