Byla 2-15521-323/2012
Dėl antstolio veiksmų ir pagal pareiškėjo ŽŪGK ŽK „Zymniaja Zolotica“ skundą suinteresuotiems asmenims antstolei V. D., A. L. (A. L.), VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, RAB „Sevnaučflot“ dėl antstolio veiksmų

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo RAB „Sevnaučflot“ skundą suinteresuotiems asmenims antstolei V. D., A. L. (A. L.), ŽŪGK ŽK „Zimniaja Zolotica“, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, UAB „Uosto vartai“ dėl antstolio veiksmų ir pagal pareiškėjo ŽŪGK ŽK „Zymniaja Zolotica“ skundą suinteresuotiems asmenims antstolei V. D., A. L. (A. L.), VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, RAB „Sevnaučflot“ dėl antstolio veiksmų ,

Nustatė

2pareiškėjas RAB „Sevnaučflot“ kreipėsi su skundu dėl antstolės V. D. veiksmų, prašo panaikinti antstolės patvarkymą Nr. ( - ) dėl priverstinio turto realizavimo vykdomojoje byloje Nr. ( - ) įpareigoti antstolę atlikti laivo „Mount Kent“ pramoninės įrangos vertinimą bei jos realizavimą, neviršijant sumos, reikalingos įsiskolinimui bei vykdymo išlaidoms padengti. Nurodė, kad antstolė, vykdydama vykdomąją bylą Nr. 0004/11/00186 pradėjo priverstinius vykdymo veiksmus – laivo „Mount Kent“ pardavimą iš varžytinių. Laiko, kad tokie antstolės veiksmai yra neteisėti, pažeidžia skolininko teises ir teisėtus interesus, kadangi antstolė neatsižvelgia į skolininko nuomonę ir pasiūlymus. Paaiškino, jog pasiūlė nuimti (išmontuoti) dalį laivo pramoninės įrangos, kiek to reikia patenkinti išieškotojo reikalavimus, kadangi laiko, jog viso laivo pardavimas ir vertė yra neproporcinga išieškomai sumai ir užtektų realizuoti tik dalį laivo pramoninės įrangos. Pažymėjo, kad antstolė į šiuo pasiūlymus nereaguoja. Taip pat nurodė, kad antstolė neatsiuntė raginimo sprendimą įvykdyti geruoju, taip pat nesiekė įsiskolinimo išieškoti iš kito skolininko kilnojamojo, nekilnojamojo turto, piniginių lėšų. Be to pažymėjo, kad antstolė areštavo visą laivą „Mount Kent“, kurio vertė ženkliai viršija išieškomą sumą, ir taip areštavo turto daugiau, nei jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti (b. l. 5-7).

3Antstolė pateikė patvarkymą dėl RAB „Sevnaučflot“ skundo, kuriuo su skundu nesutinka, prašo atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad vykdydama priverstinius vykdymo veiksmus užsakė laivo „Mount Kent“ įvertinimą, kuriuo nustatyta laivo rinkos vertė. Šio veiksmo teisėtumą sprendė tiek Klaipėdos miesto apylinkės teismas, tiek Klaipėdos apygardos teismas, tačiau teisės normų pažeidimų nebuvo nustatyta. Pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju skolininko pateiktas skundas grindžiamas tais pačiais motyvais ir dėl tų pačių antstolės veiksmų, dėl kurių teisėtumo teismai jau pasisakė (b. l. 2-4).

4Pareiškėjas ŽŪGK ŽK „Zimniaja Zolotica“ kreipėsi su skundu dėl antstolės V. D. veiksmų, prašo panaikinti antstolės 2012-10-04 patvarkymą Nr. ( - ) dėl priverstinio turto realizavimo vykdomojoje byloje Nr. ( - ). Nurodė, kad vykdydama priverstinius vykdymo veiksmus dėl skolos išieškojimo iš skolininko RAB „Sevnaučflot“, antstolė neteisėtai areštavo laivą „Mount Kent“, kadangi laivas priklauso ne tik minėtam skolininkui RAB „Sevnaučflot“, tačiau ir RAB „Stuzha“. Laiko, kad yra pažeisti RAB „Stuzha“ interesai. Taip pat nurodė, kad laivas „Mount Kent“ į Lietuvos Respubliką buvo įvežtas tik laikinai, todėl jo areštas yra neteisėtas ir dėl šios priežasties (b. l. 25-27).

5Antstolė pateikė patvarkymą dėl ŽŪGK ŽK „Zimniaja Zolotica“ skundo, kuriuo su skundu nesutinka, prašo atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad laivas „Mount Kent“ areštuotas 2009-10-14 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi, kuri nepanaikinta, todėl galiojanti. Taip pat nurodė, kad antstolės žiniomis laivo bendrasavininkiai yra RAB „Sevnaučflot“ ir ŽŪGK ŽK „Zimniaja Zolotica“, o pareiškėjo patiekti duomenys, jog laivas nuo 2012-04-10 priklauso RAB „Sevnaučflot“ ir RAB „Stuzha“ vertintini kritiškai, kadangi turto nuosavybė negalėjo būti perleista, nes laivas yra areštuotas (b. l. 22-24).

6Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-11-13 nutartimi abi šios bylos sujungtos į vieną ir po bylų sujungimo paliktas bylos Nr. 2-15521-323/2012.

7Suinteresuotas asmuo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija pateikė atsiliepimą į skundus, kuriuo su skundais nesutinka, prašo atmesti kaip nepagrįstus. Paaiškino, kad laivas „Mount Kent“ nuo 2009-12-24 Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste yra paliktas be priežiūros, savininkai juo nesirūpina, laivas ne kartą skendo, taip pat nėra mokamos uosto rinkliavos. Nurodė, kad VĮ Klaipėdos valstybinei jūrų uosto direkcijai iš laivo savininkų pareiškėjų RAB „Sevnaučflot“ ir ŽŪGK ŽK „Zimniaja Zolotica“ yra priteista 151 188,60 Lt nuostolių, taip pat kreiptasi į teismą dėl 107044,10 Lt uosto rinkliavų priteisimo. Dėl šių priežasčių laiko, kad antstolė teisėtai ir pagrįstai pradėjo priverstinius vykdymo veiksmus ir paskelbė laivo pardavimą iš varžytinių (b. l. 46-47).

8Suinteresuotas asmuo A. L. (A. L.) pateikė atsiliepimą į pareiškėjo RAB „Sevnaučflot“ skundą, kuriuo su skundu nesutinka, prašo atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad antstolės veiksmų teisėtumas minėtoje vykdomojoje byloje ne kartą spręstas teismuose, antstolės veiksmai pareiškėjo nurodytų argumentų ir motyvų pagrindų buvo apskųsti ir dėl šių motyvų pagrįstumo išsamiai pasisakė Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-04-24 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-5207-792/2012, bei Klaipėdos apygardos teismas 2012-06-27 nutartyje. Pažymėjo, kad antstolės veiksmai, susiję su skundžiamu 2012-10-04 patvarkymu dėl priverstinio turto realizavimo teismų buvo pripažinti teisėtais ir pagrįstai, bei kad antstolė nepažeidė vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų. Taip pat pažymėjo, jog pareiškėjas RAB „Sevnaučflot“ nebendradarbiavo su antstole, įstatymu nustatyta tvarka ir terminais negynė tariamai pažeistų savo teisių, t.y. nereiškė nušalinimo areštuoto laivo vertę nustatynėjusiam ekspertui, nereiškė prieštaravimų dėl nustatytos laivo vertės. Taip pat nurodė, kad pareiškėjas žinojo apie pradėtus priverstinius vykdymo veiksmus, kadangi raginimas įvykdyti sprendimą buvo išsiųstas vykdomajame rašte nurodytu skolininko korespondencijos adresu, todėl iki laivo varžytinių paskelbimo turėjo pakankamai laiko gera valia atsiskaityti su išieškotoju A. L., taip pat turėjo galimybę pasiūlyti savo laivo pirkėją, kuris laivą įsigytų už ne mažesnę nei 600000 Lt pardavimo kainą, tačiau pareiškėjas elgiasi pasyviai ir šių veiksmų neatliko. Nurodė, kad 2012-11-07 laivo „Mount Kent“ varžytinės įvyko, laivas yra parduotas, ir panaikinus skundžiamą antstolės patvarkymą, įvykusios varžytinės taip pat būtų pripažintos neteisėtomis, o tai ilgam laikui užvilkintų vykdymo veiksmus ir realų teismo sprendimo įvykdymą (b. l. 50-53).

9Suinteresuotas asmuo ŽŪGK ŽK „Zimniaja Zolotica“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjo RAB „Sevnaučflot“ skundą, kuriuo su skundu sutinka, prašo jį tenkinti. Atsiliepimą į skundą grindžia tais pačiais motyvais ir argumentais kaip ŽŪGK ŽK „Zimniaja Zolotica“ skundą dėl antstolės veiksmų (b. l. 54-56).

10Skundai atmestini.

11Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) medžiagos nustatyta, kad antstolė V. D. 2011-01-21 patvarkymu priėmė vykdyti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-01-18 vykdomąjį raštą Nr. ( - ) dėl 97 233,17 Lt darbo užmokesčio išieškojimo iš skolininko RAB „Sevnaučflot“ išieškotojo A. L. naudai (vykd. b. l. 3, 5). Ieškovo A. L. ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-10-14 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotas atsakovui RAB „Sevnaučflot“ priklausantis laivas „Mount Kent“ neperžengiant ieškinio sumos, t. y. 97233,77 Lt, ribų (vykd. b. l. 4). Minėtos nutarties pagrindu antstolė 2009-10-16 surašė turto aprašą, kuriuo buvo aprašytas areštuotas turtas – laivas „Mount Kent“ (vykd. b. l. 8–9). 2011-07-21 antstolė priėmė patvarkymą, kuriuo skyrė UAB „Velifera“ atlikti nekilnojamojo turto – laivo „Mount Kent“ – vertinimą (vykd. b. l. 34). 2011-08-11 antstolė gavo UAB „Velifera“ turto įvertinimo ataskaitą, pagal kurią laivo „Mount Kent“ rinkos kaina – 600000 Lt (vykd. b. l. 49). Antstolė 2011-09-05 patvarkymu nustatė, kad pirmosios varžytynės skelbtinos už pradinę 480000 Lt kainą, ir paaiškino, kad išieškotojas, turto savininkas ir skolininkas dėl turto įkainojimo prieštaravimus gali pareikšti per penkias dienas nuo turto įkainojimo akto gavimo dienos (vykd. b. l. 51). 2012-10-04 patvarkymu Nr. S-120013566 antstolė pradėjo priverstinius vykdymo veiksmus ir 2012-11-07 14.00 val. paskelbė pirmąsias laivo varžytines (vykd.b.l. 142). 2012-11-07 laivo „Mount Kent“ varžytinės įvyko, laivas parduotas UAB „( - )“ už 494400,00 Lt (vykd.b.l. 174-176).

12Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų, t.y., kartu jis turi nepažeisti ir skolininko teisių bei teisėtų interesų (LR antstolių įst. 3 str. 1 d.). CPK 634 str. 2 d. nustato, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus.

13Pareiškėjas RAB „Sevnaučflot“ skunde dėl antstolės veiksmų nurodo, kad antstolė, atlikdama priverstinius vykdymo veiksmus, pažeidžia jo kaip skolininko teises ir teisėtus interesus vykdomojoje byloje Nr. ( - ), kadangi neatsižvelgia į pareiškėjo kaip skolininko pasiūlymus ekonomiškiausiu būdu realizuoti skolininko turtą, t.y. parduoti ne visą areštuotą laivą „Mount Kent“, bet dalį jo pramoninės įrangos. Teismas sutinka su antstolės patvarkyme dėl šio skundo netenkinimo ir suinteresuoto asmens A. L. atsiliepime į skundą išdėstyta pozicija, kad antstolės priverstinio vykdymo veiksmų teisėtumas šiuo motyvu buvo nagrinėtas tiek Klaipėdos miesto apylinkės teisme, tiek Klaipėdos apygardos teisme pagal laivo bendrasavininkio ŽŪGK ŽK „Zimniaja Zolotica“ skundą. Klaipėdos miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-5207-792/2012 2012-04-27 nutartimi konstatavo, kad nei vykdymo proceso metu, nei bylos nagrinėjimo teisme metu nepateikta jokių duomenų apie laive esančią įrangą bei tos įrangos vertę, todėl antstolė neturėjo jokio pagrindo manyti, kad siūlomos išmontuoti laivo pramoninės įrangos vertė atitinka teismo priteistą sumą bei vykdymo išlaidas. Taip pat nepateikta jokių duomenų, kad išmontuotą laivo pramoninę įrangą būtų galima praktiškai realizuoti. Šią Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį Klaipėdos apygardos teismas 2012-06-27 nutartimi paliko nepakeistą. Iš vykdomosios bylos matyti, kad nė vienas laivo „Mount Kent“ bendrasavininkas po šių nutarčių priėmimo nesikreipė į antstolę, nepateikė duomenų apie tai, kokia pramoninė įranga yra laive, kokia jos vertė ir ar įmanoma tokią įrangą realizuoti, t.y. pats pareiškėjas elgiasi pasyviai ir nesiekia, kad teismo sprendimas būtų kuo greičiau ir ekonomiškiau įvykdytas, nebendradarbiauja su antstole, nesirūpina turtu, paliko laivą likimo valiai, taip tik mažindamas jo vertę. Maža to, vykdomosios bylos duomenimis matyti, kad prie antstolės V. D. vykdomo išieškojimo prisijungė antstolis A. S. (vykd.b.l. 148). 2005-10-27 Teisingumo ministro įsakymu Nr. IR-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 11 p. numatyta, jog kiti antstoliai, vykdantys išieškojimą iš to paties skolininko, gali prisijungti prie išieškojimo iš realizuojamo turto ir lėšų, gautų realizavus šį turtą, siųsdami turtą realizuojančiam antstoliui vykdomojo dokumento patvirtintą kopiją ir patvarkymą dėl prisijungimo prie išieškojimo. Kiti išieškotojai turi teisę prisijungti prie išieškojimo pateikdami turto realizavimą vykdančiam antstoliui vykdomąjį dokumentą. Prisijungti prie išieškojimo galima iki to momento, kol turtą realizuojantis antstolis nesurašo išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo. Kadangi antstolė V. D. nėra surašiusi išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo, toks prisijungimas yra tinkamas ir bendra išieškoma suma yra 253837,08 Lt ir ši aplinkybė mažina tikimybę padengti įsiskolinimą iš apleistame kritinės būklės laive, tinkančiame tik metalo laužui, galimai esančios pramoninės įrangos.

14Pareiškėjas RAB „Sevnaučflot“ taip pat nurodo, kad antstolė, taikydama laikinąsias apsaugos priemones, areštavo daugiau turto negu išieškoma suma. Teismas atkreipia dėmesį, kad šiuo pagrindu antstolės veiksmų teisėtumas taip pat buvo nagrinėjamas minėtose Klaipėdos miesto apylinkės teismo ir Klaipėdos apygardos teismo nutartyse. Teismų buvo konstatuota, kad antstolė, vykdydama Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-10-14 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-15859-563/2009 ir areštuodama laivą „Mount Kent“, nepažeidė vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų, kadangi laivas laikytinas vienu nekilnojamojo turto objektu ir todėl antstolė negali vieno nekilnojamojo turto vieneto areštuoti ar įvertinti dalimis.

15Taip pat nepagrįsti pareiškėjo RAB „Sevnaučflot“ argumentai, kad antstolė neišsiuntė raginimo ir nepasiūlė sprendimo įvykdyti geruoju, taip pat nesiekia skolos išieškoti iš kito skolininko nekilnojamojo, kilnojamojo turto, piniginių lėšų. Vykdomosios bylos duomenimis matyti, kad Patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti bei Raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui RAB „Sevnaučflot“ 2011-01-21 buvo išsiųsti paštu vykdomajame rašte nurodytu skolininko korespondencijos adresu – ( - ) (vykd. b.l. 5-6). Pagal CPK 644 str. 1 d., 2 p., 660 str. 1 d. skolininkas privalo pranešti antstoliui apie buveinės vietos pasikeitimą, o jeigu to nepadaro, pranešimai siunčiami vykdomajame dokumente nurodytu adresu ir laikoma, kad pranešta tinkamai. Be to, vykdomosios bylos duomenimis matyti, kad pareiškėjas (skolininkas) RAB „Sevnaučflot“ jokio kito turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, antstolei nenurodė, skolininkas yra užsienio valstybėje registruotas asmuo, todėl antstolė pagrįstai vykdo išieškojimą iš Lietuvos Respublikoje esančio skolininko turto – laivo „Mount Kent“.

16Pareiškėjas ŽŪGK ŽK „Zimniaja Zolotica“ skunde nurodo, kad 2012-10-04 antstolės patvarkymas dėl priverstinio turto realizavimo pažeidžia laivo bendrasavininkio RAB „Stuzha“ teises ir teisėtus interesus. Iš su skundu pridėtų duomenų matyti, jog 2011-09-09 pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu, pagal 2012-04-10 išduotą laivo nuosavybės teisės liudijimą, laivo „Mount Kent“ bendrasavininkais yra RAB „Sevnaučflot“ ir RAB „Stuzha“ (b.l. 28-30, 57-59). Pažymėtina, kad antstolė, priimdama ginčijamą patvarkymą ir atlikdama priverstinius vykdymo veiksmus, vadovavosi vykdomojoje byloje esančiais laivo „Mount Kent“ nuosavybę patvirtinančiais duomenimis, t.y. jog laivo bendrasavininkiai yra pareiškėjai (skolininkai) RAB „Sevnaučflot“ ir ŽŪGK ŽK „Zimniaja Zolotica“ (vykd.b.l. 10-11), tuo tarpu nė vienas iš pareiškėjų apie laivo bendrasavininko pasikeitimą antstolei nepranešė. Į bylą pareiškėjo pateikta laivo nuosavybės teisės liudijimo nepatvirtinta kopija apie pasikeitusį laivo bendrasavininką vertintina kritiškai dar ir tuo pagrindu, jog pareiškėjas ŽŪGK ŽK „Zimniaja Zolotica“, kaip teigia nuo 2011-09-09 pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu perleidęs savo nuosavybės teisės dalį RAB „Stuzka“, 2011-10-17 teikia teismui skundą dėl antstolės veiksmų (vykd.b.l. 93-95), tačiau aplinkybių, kad neturi nuosavybės teisių į ginčo laivą, nenurodo, priešingai, nurodė, kad laivas priklauso dviem savininkam – RAB „Sevnaučflot“ ir ŽŪGK ŽK „Zimniaja Zolotica“. Nepaisant to, išaiškintina, kad CPK 603 str. 1 d. nustatyta, kad kiti asmenys (t. y. asmenys, nesantys tiesioginiai vykdymo proceso dalyviai) gali pareikšti ieškinį dėl civilinės teisės, jeigu jis yra susijęs su turto, iš kurio išieškoma, priklausymu. Tokį ginčą nagrinėja teismas pagal ginčo teisenos taisykles, t.y. areštuotų daiktų priklausomybės klausimas sprendžiamas ginčo teisenos tvarka ir nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas (CPK 603 str.). Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad antstolė, vadovaudamasi turima informacija apie laivo savininkus, teisėtai areštavo skolininkams nuosavybės teise priklausantį laivą „Mount Kent“ ir pagrįstai bei teisėtai pradėjo priverstinius vykdymo veiksmus.

17Esant nurodytoms aplinkybėms, išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad naikinti 2012-10-04 antstolės patvarkymą Nr. ( - ) dėl priverstinio turto realizavimo bei įpareigoti antstolę atlikti laivo „Mount Kent“ pramoninės įrangos vertinimą bei jos realizavimą, skunduose nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo, todėl pareiškėjų skundai atmestini.

18Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, 510 straipsnio 1 dalimi, 513 straipsniu, teismas

Nutarė

19pareiškėjo RAB „Sevnaučflot“ skundą atmesti.

20Pareiškėjo ŽŪGK ŽK „Zimniaja Zolotica“ skundą atmesti.

21Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. ( - ) grąžinti antstolei V. D..

22Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė,... 2. pareiškėjas RAB „Sevnaučflot“ kreipėsi su skundu dėl antstolės V. D.... 3. Antstolė pateikė patvarkymą dėl RAB „Sevnaučflot“ skundo, kuriuo su... 4. Pareiškėjas ŽŪGK ŽK „Zimniaja Zolotica“ kreipėsi su skundu dėl... 5. Antstolė pateikė patvarkymą dėl ŽŪGK ŽK „Zimniaja Zolotica“ skundo,... 6. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-11-13 nutartimi abi šios bylos... 7. Suinteresuotas asmuo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija pateikė... 8. Suinteresuotas asmuo A. L. (A. L.) pateikė atsiliepimą į pareiškėjo RAB... 9. Suinteresuotas asmuo ŽŪGK ŽK „Zimniaja Zolotica“ pateikė atsiliepimą... 10. Skundai atmestini.... 11. Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) medžiagos nustatyta, kad antstolė V. D.... 12. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis,... 13. Pareiškėjas RAB „Sevnaučflot“ skunde dėl antstolės veiksmų nurodo,... 14. Pareiškėjas RAB „Sevnaučflot“ taip pat nurodo, kad antstolė, taikydama... 15. Taip pat nepagrįsti pareiškėjo RAB „Sevnaučflot“ argumentai, kad... 16. Pareiškėjas ŽŪGK ŽK „Zimniaja Zolotica“ skunde nurodo, kad 2012-10-04... 17. Esant nurodytoms aplinkybėms, išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada,... 18. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291... 19. pareiškėjo RAB „Sevnaučflot“ skundą atmesti.... 20. Pareiškėjo ŽŪGK ŽK „Zimniaja Zolotica“ skundą atmesti.... 21. Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. ( - ) grąžinti antstolei V.... 22. Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos...