Byla 2S-517-370/2013
Dėl antstolių veiksmų, suinteresuoti asmenys A. L., RAB „Sevnaučflot“, Valstybinė mokesčių inspekcija, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, UAB „Uosto vartai“, antstolės V. D. ir V. V. (pavaduojanti antstolį A. Z.)

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Danguolė Martinavičienė rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens ŽŪGK ŽK „Zymniaja Zolotica“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-12-07 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-15521-323/2012 pagal pareiškėjų RAB „Sevnaučflot“ ir ŽŪGK ŽK „Zimniaja Zolotica“ skundus dėl antstolių veiksmų, suinteresuoti asmenys A. L., RAB „Sevnaučflot“, Valstybinė mokesčių inspekcija, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, UAB „Uosto vartai“, antstolės V. D. ir V. V. (pavaduojanti antstolį A. Z.),

Nustatė

2pareiškėja RAB „Sevnaučflot“ kreipėsi su skundu dėl antstolės V. D. veiksmų, prašydama panaikinti antstolės patvarkymą Nr. S-120013566 dėl priverstinio turto realizavimo vykdomojoje byloje Nr. 0004/11/00186, įpareigoti antstolę atlikti laivo „Mount Kent“ pramoninės įrangos vertinimą bei jos realizavimą, neviršijant sumos, reikalingos įsiskolinimui bei vykdymo išlaidoms padengti. Nurodė, kad antstolė, vykdydama vykdomąją bylą Nr. 0004/11/00186, pradėjo priverstinius vykdymo veiksmus – laivo „Mount Kent“ pardavimą iš varžytynių. Laiko, kad tokie antstolės veiksmai yra neteisėti, pažeidžia skolininko teises ir teisėtus interesus, kadangi antstolė neatsižvelgia į skolininko nuomonę ir pasiūlymus. Paaiškino, jog pasiūlė nuimti (išmontuoti) dalį laivo pramoninės įrangos, kiek to reikia patenkinti išieškotojo reikalavimus, kadangi laiko, jog viso laivo pardavimas ir vertė yra neproporcinga išieškomai sumai ir užtektų realizuoti tik dalį laivo pramoninės įrangos. Pažymėjo, kad antstolė į šiuo pasiūlymus nereaguoja. Taip pat nurodė, kad antstolė neatsiuntė raginimo sprendimą įvykdyti geruoju, taip pat nesiekė įsiskolinimo išieškoti iš kito skolininko kilnojamojo, nekilnojamojo turto, piniginių lėšų. Be to pažymėjo, kad antstolė areštavo visą laivą „Mount Kent“, kurio vertė ženkliai viršija išieškomą sumą, ir taip areštavo turto daugiau, nei jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti.

3Antstolė V. D. su skundu nesutiko. Nurodė, kad atlikdama priverstinius vykdymo veiksmus užsakė laivo „Mount Kent“ įvertinimą, kuriuo nustatyta laivo rinkos vertė. Šio veiksmo teisėtumą sprendė tiek Klaipėdos miesto apylinkės teismas, tiek Klaipėdos apygardos teismas, tačiau teisės normų pažeidimų nebuvo nustatyta. Pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju skolininko pateiktas skundas grindžiamas tais pačiais motyvais ir dėl tų pačių antstolės veiksmų, dėl kurių teisėtumo teismai jau pasisakė.

4Pareiškėja ŽŪGK ŽK „Zimniaja Zolotica“ kreipėsi su skundu dėl antstolės V. D. veiksmų, prašydama panaikinti antstolės 2012-10-04 patvarkymą Nr. S-120013566 dėl priverstinio turto realizavimo vykdomojoje byloje Nr. 0004/11/00186. Nurodė, kad vykdydama priverstinius vykdymo veiksmus dėl skolos išieškojimo iš skolininko RAB „Sevnaučflot“, antstolė neteisėtai areštavo laivą „Mount Kent“, kadangi laivas priklauso ne tik minėtam skolininkui RAB „Sevnaučflot“, tačiau ir RAB „Stuzha“. Laiko, kad yra pažeisti RAB „Stuzha“ interesai. Taip pat nurodė, kad laivas „Mount Kent“ į Lietuvos Respubliką buvo įvežtas tik laikinai, todėl jo areštas yra neteisėtas ir dėl šios priežasties.

5Antstolė V. D. su skundu nesutiko. Nurodė, kad laivas „Mount Kent“ areštuotas 2009-10-14 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi, kuri nepanaikinta, todėl galiojanti. Taip pat nurodė, kad antstolės žiniomis laivo bendrasavininkiai yra RAB „Sevnaučflot“ ir ŽŪGK ŽK „Zimniaja Zolotica“, o pareiškėjo patiekti duomenys, jog laivas nuo 2012-04-10 priklauso RAB „Sevnaučflot“ ir RAB „Stuzha“ vertintini kritiškai, kadangi turto nuosavybė negalėjo būti perleista, nes laivas yra areštuotas (b. l. 22-24).

6Klaipėdos miesto apylinkės teismo bylas pagal abu skundus sujungė ir 2012-12-07 nutartimi skundus atmetė. Dėl RAB „Sevnaučflot“ skundo nurodė, kad laive esančios įrangos panaudojimo atsiskaitant su kreditoriais klausimas, taip pat arešto masto klausimas buvo jau iš nagrinėti teismuose, nė vienas laivo „Mount Kent“ bendrasavininkas po minėtų teismų nutarčių priėmimo nesikreipė į antstolę, nepateikė duomenų apie tai, kokia pramoninė įranga yra laive, kokia jos vertė ir ar įmanoma tokią įrangą realizuoti, t. y. pats pareiškėjas elgiasi pasyviai ir nesiekia, kad teismo sprendimas būtų kuo greičiau ir ekonomiškiau įvykdytas, nebendradarbiauja su antstole, nesirūpina turtu, paliko laivą likimo valiai, taip tik mažindamas jo vertę. Be to, vykdomosios bylos duomenimis matyti, kad prie antstolės V. D. vykdomo išieškojimo prisijungė antstolis A. S., todėl bendra išieškoma suma yra 253 837,08 Lt. Ši aplinkybė mažina tikimybę padengti įsiskolinimą iš apleistame kritinės būklės laive, tinkančiame tik metalo laužui, galimai esančios pramoninės įrangos. Antstolė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti bei raginimą įvykdyti sprendimą skolininkui RAB „Sevnaučflot“ 2011-01-21 išsiuntė paštu vykdomajame rašte nurodytu skolininko korespondencijos adresu – Taikos pr. 59/1-110, Klaipėda. Skolininkas nepranešė antstolei apie buveinės vietos pasikeitimą

7Dėl ŽŪGK ŽK „Zimniaja Zolotica“ skundo teismas nurodė, kad antstolė, priimdama ginčijamą patvarkymą ir atlikdama priverstinius vykdymo veiksmus, vadovavosi vykdomojoje byloje esančiais laivo „Mount Kent“ nuosavybę patvirtinančiais duomenimis, t. y. jog laivo bendrasavininkiai yra pareiškėjai (skolininkai) RAB „Sevnaučflot“ ir ŽŪGK ŽK „Zimniaja Zolotica“, nė vienas iš pareiškėjų apie laivo bendrasavininko pasikeitimą antstolei nepranešė. Į bylą pareiškėjo pateikta laivo nuosavybės teisės liudijimo nepatvirtinta kopija apie pasikeitusį laivo bendrasavininką vertintina kritiškai dar ir tuo pagrindu, jog pareiškėjas ŽŪGK ŽK „Zimniaja Zolotica“, kaip teigia nuo 2011-09-09 pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu perleidęs savo nuosavybės teisės dalį RAB „Stuzka“, 2011-10-17 teikia teismui skundą dėl antstolės veiksmų, tačiau aplinkybių, kad neturi nuosavybės teisių į ginčo laivą, nenurodo, priešingai, nurodė, kad laivas priklauso dviem savininkam – RAB „Sevnaučflot“ ir ŽŪGK ŽK „Zimniaja Zolotica“. Teismas išaiškino, kad nesantys tiesioginiais vykdymo proceso dalyviais asmenys gali pareikšti ieškinį dėl civilinės teisės, jeigu jis yra susijęs su turto, iš kurio išieškoma, priklausymu.

8Atskiruoju skundu ŽŪGK ŽK „Zimniaja Zolotica“ prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti. Nurodo tas pačias faktines aplinkybes ir argumentus kaip ir pirmosios instancijos teisme: cituoja skolininko turto arešto, įkainojimo, realizavimo varžytynėse reglamentuojančias procesinės teisės normas, nurodo, jog antstolei žinoma, kad laivas „Mount Kent“ nuo 2012-04-10 priklauso RAB „Sevnaučflot“ ir RAB „Stuzha“, skolininkas RAB „Sevnaučflot“ ir išieškotojas kapitonas A. L. siūlė išmontuoti laivo pramoninę įrangą, kiek to reikia padengti kreditoriaus reikalavimą, tačiau antstolė surašė apyrašą visam laivui „Mount Kent“, neteisėtai pateikė užsakymą UAB Velifera“ atlikti laivo „Mount Kent“ įvertinimą pardavimui į metalo laužą, savininku nurodydama tik „Sevnaučflot“, antstolė, pažeisdama RAB „Stuzha“ teises, pardavė varžytynėse laivą „Mount Kent“. UAB „Uosto vartai“ ir „Shipping service As“ bandymai parduoti laivą kaip metalo laužą yra neteisėti, nes yra Klaipėdos apygardos teismo bei Lietuvos apeliacinio teismo nutartys. Taip pat yra ŽŪGK ŽK „Zimniaja Zolotica“ 2010-08-24 pareiškimas FNTT apie nusikalstamą veiką Klaipėdos uoste. Iš pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad laivas „Mount Kent“ nuo 2009-03-16 iki šiol 3 kartus neteisėtai sulaikytas Klaipėdos uoste, tai patvirtina teismų sprendimai. Laivas buvo laikinai įvežtas perdirbimui – remontui pagal UAB „Lamantinas“ garantiją. Teismo nutartimis buvo atmestini prašymai taikyti atsakovų nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. nutartimis pripažino, kad ieškovų UAB „Uosto vartai“ ir „Shipping service As“ prašymai dėl laivo arešto ir leidimo realizuoti laivą yra nepagrįsti. Laivas „Mount Kent“ neteisėtai, pažeidžiant 1952 Konvenciją ir CPK 147 str., 148 str. 2 d., yra sulaikytas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste nuo 2009-03-16 iki šiol pagal Klaipėdos apygardos teismo nutartį, todėl nėra laivo savininkų kaltės dėl šio įvykio ir padarytos žalos. Nors ŽŪGK ŽK „Zimniaja Zolotica“ 2011-10-14 antstolei ir teismui pateikė skundą, tačiau laivas „Mount Kent“ buvo neteisėtai įvertintas ir parduotas kaip metalo laužas, nors Rusijos Federacijos Murmansko uosto kapitono registre registruotas RAB „Sevnaučflot“ ir RAB „Stuzha“ vardu ir jo vertė yra apie 2 000 000 JAV dolerių.

9Suinteresuotas asmenys VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija ir A. L. prašo atskirąjį skundą atmesti, iš esmės pirmosios instancijos teismo motyvais.

10Daugiau atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šiame skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliaciniame skunde be bendrų procesiniams dokumentams keliamų reikalavimų, turi būti nurodyta, kokios bylos aplinkybės patvirtina sprendimo ar jo dalies neteisėtumą ir nepagrįstumą, kokiais konkrečiais įrodymais ir teisiniais argumentais grindžiamos šios aplinkybės (apeliacinio skundo pagrindas) (CPK 306 str. 1 d. 4 p.). Pagrindu panaikinti skundžiamą teismo procesinį sprendimą yra esminis procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla, taip pat materialinės teisės normų pažeidimas, jeigu pirmosios instancijos teismas netinkamai jas pritaikė arba išaiškino (CPK 329, 330 str.).

13Apeliantė atskirajame skunde tiesiog atkartoja antstoliui pateiktame skunde išdėstytas aplinkybes bei jų subjektyvų įvertinimą ir nenurodo jokių teisinių argumentų ar naujų įrodymų, galinčių patvirtinti skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumą ar nepagrįstumą. Apeliantės skundas nerišlus, faktinės aplinkybės išdėstytos abstrakčiai nenurodant jų ryšio su šios bylos nagrinėjimo dalyku. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012-06-22 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2012 apeliacinės instancijos teismo sprendimo motyvavimo klausimu pažymėjo, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą; atskirais atvejais apeliacinės instancijos teismas atmesdamas apeliacinį skundą gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismų priimtiems sprendimams.

14Kadangi visas atskirajame skunde išdėstytas aplinkybes ir argumentus išsamiai išnagrinėjo ir įvertino pirmosios instancijos teismas, apeliantė, kaip minėta, jokių teisinių argumentų dėl pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumo ir teisėtumo nenurodo, todėl apeliacinės instancijos teismas, visiškai sutikdamas su pirmosios instancijos teismo atliktu skolininkės skundo teisiniu įvertinimu ir jų pagrindu padarytomis išvadomis, pirmosios instancijos teismo motyvų neatkartoja.

15Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutarties keisti ar naikinti nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p., 339 str.).

16Atskirai pažymėtina, kad išnagrinėto apeliantės skundo dėl antstolės veiksmų, taip pat apeliantės atskirojo skundo argumentai dėl galimybės padengti įsiskolinimą realizavus laivo įrangą, dėl arešto teisėtumo ir masto, areštuoto laivo įvertinimo kaip metalo laužo, laivo draudimo ir kt., jau buvo išnagrinėti apeliacine tvarka ir atmesti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-04-24 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-5207-792/2012. Apeliantė teigia, kad laivas „Mount Kent“ buvo neteisėtai sulaikytas uoste, neteisėtai areštuotas, tačiau nepateikia įrodymų, jog vykdomosios bylos pagrindu esantys vykdomieji dokumentai buvo panaikinti. Apeliantė pateikė skundą dėl antstolės veiksmų, nors pati deklaruoja, jog nebėra laivo „Mount Kent“ savininkė. Tokiomis aplinkybėmis teismas konstatuoja, kad apeliantė nesąžiningai pateikė aiškiai nepagrįstą skundą dėl antstolės veiksmų, o taip pat atskirąjį skundą, siekdama užvilkinti įsiteisėjusių teismų sprendimų vykdymo procesą, piktnaudžiauja teise, todėl jai skirtina 2 000 Lt bauda už nepagrįstą skundą dėl antstolės veiksmų ir 3 000 Lt bauda už nepagrįstą atskirąjį skundą (CPK 7 str. 2 d., 95 str. 2 d.).

17Teismas, vadovaudamasis LR CPK 334–339 str.,

Nutarė

18Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

19Pareiškėjai ŽŪGK ŽK „Zymniaja Zolotica“, įmonės kodas 2921008416, buveinė Verchniaja Zolotica k., Primorskij r., Archangelsko srt., Rusijos Federacija, skirti 5 000 Lt baudą valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai