Byla B2-2342-555/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kerda“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Irminda“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kerda“, ir

Nustatė

2ieškovė UAB „Irminda“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos UAB „Kerda“ iškėlimo ir nurodė, kad tarp ieškovės UAB „Irminda“ ir atsakovės UAB „Kerda“ susidarė prekių pirkimo pardavimo teisiniai santykiai, kurių pagrindu ieškovė įsipareigojo parduoti atsakovei medieną, o atsakovė įsipareigojo ją priimti ir laiku atsiskaityti su ieškove pagal jos pateiktas PVM sąskaitas faktūras. Po kurio laiko atsakovė pradėjo vėluoti atsiskaityti su ieškove, susidarė įsiskolinimas. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2018 m. gegužės 10 d. išdavė ieškovei teismo įsakymą, su kuriuo ieškovė kreipėsi į antstolę, tačiau skola nebuvo apmokėta nei per antstolę, nei tiesiogiai atsakovės. Atsakovė šiai dienai yra skolinga 4 194,99 Eur (3 663,36 Eur skola, 233,90 Eur palūkanos, 96,74 Eur metinės palūkanos, 100,00 Eur išlaidos už advokato teisinę pagalbą, 21,00 Eur žyminis mokestis bei 79,99 Eur būtinosios vykdymo išlaidos).

3Siekiant pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui Kauno apygardos teismas 2018 m. spalio 18 d. nutartimi įpareigojo atsakovės UAB „Kerda“ administracijos vadovą pateikti ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis. Minėta teismo nutartis buvo išsiųsta įmonės registruotu buveinės adresu ( - ) bei administracijos vadovo E. B. deklaruotu gyvenamosios vietos adresu ( - ), tačiau teismo procesiniai dokumentai grįžo neįteikti. Kauno apygardos teismas 2018 m. lapkričio 6 d. pakartotinai procesinius dokumentus išsiuntė atsakovės buveinės adresu, todėl pagal CPK 123 straipsnio 4 dalį procesiniai dokumentai laikomi įteikti tinkamai. Atsakovės pozicijos dėl pareiškimo pagrįstumo nepateikimas nelaikytinas kliūtimi klausimui dėl bankroto bylos iškėlimo spręsti. Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos ir sąlygų, nustatytų ĮBĮ 4 straipsnio ir 6 straipsnio 2 dalyje. Atsakovei neįvykdžius ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos, teismas, nagrinėdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi tiek prie pareiškimo pridėtais dokumentais, tiek kitais ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gautais duomenimis apie įmonės ūkinę ir finansinę būklę.

4Pareiškimas tenkintinas, atsakovei keltina bankroto byla.

5Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies nuostatas bankroto byla iškeliama, kai yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

6ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Iš šios teisinės nuostatos darytina išvada, kad įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu.

7Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovė UAB „Kerda“ Juridinių asmenų registre įregistruota nuo 2017 m. sausio 13 d., kurios organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, o juridinio asmens vardu nuo 2017 m. sausio 25 d. veikia vadovas E. B.. Juridinių asmenų registro duomenimis nuo įmonės įregistravimo (2017 m. sausio 13 d.) Juridinių asmenų registro tvarkytojui dienos, VĮ Registrų centrui nebuvo teikiamos finansinės ataskaitos. Nekilnojamojo turto registro ir VĮ „Regitra“ duomenys patvirtina, kad bendrovės vardu nėra registruota nei nekilnojamojo turto, nei transporto priemonių, priklausančių nuosavybės teise (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

8VSDFV viešai skelbiamais duomenimis nustatyta, kad įmonėje apdraustų asmenų nėra, 2018 m. gruodžio 10 d. duomenimis atsakovės skola Fondo biudžetui sudarė 148,38 Eur. VMI prie LR FM viešai skelbiamais duomenimis atsakovė deklaruotų mokesčių mokestinės nepriemokos neturi. Remiantis teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, atsakovės atžvilgiu nėra užvestų bylų dėl skolų išieškojimo, tačiau Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2018 m. gegužės 30 d. atsakovės UAB „Kerda“ atžvilgiu išdavė teismo įsakymą dėl 289,34 Eur skolos priteisimo, įsiteisėjo 2018 m. liepos 5 d., ir Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2018 m. gegužės 10 d. atsakovės UAB „Kerda“ atžvilgiu taip pat išdavė teismo įsakymą dėl 3 663,36 Eur skolos priteisimo, įsiteisėjo 2018 m. liepos 3 d. Iš antstolių informacinės sistemos taip pat nustatyta, kad antstolių kontorose atsakovės UAB „Kerda“ atžvilgiu yra užvestos dvi vykdomosios bylos, kurių bendra išieškoma suma yra 9 318,11 Eur. Be to, antstolės 2018 m. rugpjūčio 22 d. išieškojimo negalimumo aktas Nr. S-18-90-13037 taip pat patvirtina, kad atsakovė piniginių lėšų, transporto priemonių, nekilnojamojo turto neturi. Nurodytos aplinkybės leidžia spręsti, kad atsakovė veiklos nevykdo, neteikia finansinės atskaitomybės dokumentų institucijoms, kurioms privalo juos teikti, taip pat negeneruoja pajamų ir neturi galimybių bei neketina atsiskaityti su savo kreditoriais.

9Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė duomenų apie įmonės finansinę būklę nepateikė, įmonėje apdraustų asmenų nėra, įmonės vadovas nevykdo savo pareigos teikti finansinių dokumentų institucijoms, kurioms privalo juos teikti, į teismo įpareigojimus nereaguoja, atsakovės vardu nėra registruota kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, darytina išvada, kad tokia UAB „Kerda“ būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė yra nemoki, nevykdo veiklos ir nebegali įvykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, dėl ko pripažintina, kad atsakovei yra pagrindas iškelti bankroto bylą (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 dalis). Kitų pagrindų, dėl ko įmonei galima atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

10Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratore atrinko MB „Mokuma“, kuri pateikė sutikimą – deklaraciją administruoti atsakovę. Teismas neturi duomenų, kad siūloma bankroto administratorės kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies nuostatoms, todėl UAB „Kerda“ bankroto administratore skirtina MB „Mokuma (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA375).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

12iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kerda“, j. a. k. ( - ), buveinės adresas ( - ), bankroto bylą.

13Atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kerda“ bankroto administratore paskirti mažąją bendriją „Mokuma“ (Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA375, veiklos adresas ( - )).

14Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Kerda“ kreditoriai per 45 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

15Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Kerda“ administracijos vadovas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

16Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, byloje dalyvaujantiems asmenims ir administratoriui. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

17Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

18Įsiteisėjus šiai nutarčiai, jos patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui, kartu su Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 18 d. nutartimi.

19Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. ieškovė UAB „Irminda“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto... 3. Siekiant pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui Kauno apygardos teismas... 4. Pareiškimas tenkintinas, atsakovei keltina bankroto byla.... 5. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies... 6. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai... 7. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovė UAB „Kerda“... 8. VSDFV viešai skelbiamais duomenimis nustatyta, kad įmonėje apdraustų... 9. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė duomenų apie įmonės finansinę būklę... 10. Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratore... 11. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9... 12. iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kerda“, j. a. k. ( - ),... 13. Atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kerda“ bankroto administratore... 14. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Kerda“ kreditoriai per 45... 15. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Kerda“ administracijos... 16. Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu... 17. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 18. Įsiteisėjus šiai nutarčiai, jos patvirtintą kopiją išsiųsti Turto... 19. Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per...