Byla 2A-59-159/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Eugenijos Morkūnienės, kolegijos teisėjų Danguolės Martinavičienės, Žydrūno Bertašiaus, sekretoriaujant Antanui Leikui ir Daivai Siutilaitei, dalyvaujant atsakovės UAB „Ringesta“ atstovui advokatui Osvaldui Martinkui, viešame kolegijos posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės BUAB „BFSG“ apeliacinį skundą dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2009 m. kovo 13 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „BFSG“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Ringesta“ dėl be teisinio pagrindo gautų 80 000 Lt, palūkanų priteisimo. Teisėjų kolegija

Nustatė

2UAB „BFSG“ 2008-11-25 teismui pateikė ieškinį. Juo teismo prašė jai iš atsakovės priteisti 80 000 Lt, gautų be teisinio pagrindo; 5 490,96 Lt už be pagrindo įgytą pinigų sumą; 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 1 282 Lt žyminio mokesčio ir 1 000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Nurodė, kad 2006-09-28 ieškovė UAB „BFSG“ su atsakove UAB „Ringesta“ sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 06/09/28, kuria ieškovė įsipareigojo savo jėgomis, priemonėmis ir medžiagomis sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais atlikti apartamentinio poilsio pastato, adresu ( - ), ventiliuojamo fasado montavimo darbus. Už šiuos darbus atsakovė įsipareigojo sumokėti 850 174,66 Lt ieškovei.

3Pagal sutarties 6.1 punktą per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo ieškovė privalėjo pateikti atsakovei priimtino banko ar draudimo bendrovės neatšaukiamą garantiją, išduotą atsakovei UAB „Ringesta“ priimtinomis sąlygomis ir priimtina forma, UAB „BFSG“ sutartinių įsipareigojimų, įskaitant netesybų, pagal sutartį įvykdymo užtikrinimui. Garantijos suma – 10 proc. sutarties kainos. Vykdant šį įsipareigojimą UAB „Ringesta“ buvo pateikta AB banko „Hansabankas“ („Swedbank“, AB) 2007-03-14 išduota sutarties įvykdymo garantija Nr. 07-022616-GM 80 000 Lt. Šia garantija AB bankas „Hansabankas“ („Swedbank“, AB) įsipareigojo tuo atveju, jei subrangovė UAB „BFSG“ neįvykdys sutarties sąlygų, sumokėti rangovei UAB „Ringesta“ ne didesnę kaip 80 000 Lt sumą, gavę UAB „Ringesta“ pirmą raštišką reikalavimą mokėti su nuoroda į šią garantiją, patvirtinantį, kad UAB „BFSG“ neįvykdė savo įsipareigojimų pagal sutarties sąlygas arba įvykdė juos netinkamai. Reikalavime mokėti turėjo būti nurodytos tinkamai neįvykdytos sutarties sąlygos.

4Atsakovė UAB „Ringesta“ 2007-05-16 AB bankui „Hansabankas“ („Swedbank, AB) pateikė reikalavimą mokėti pagal sutarties įvykdymo garantiją Nr. 07-022616-GM. Tame reikalavime atsakovė nepagrįstai nurodė, kad ieškovė pažeidė sutarties 7.2 punktą ir neužbaigė sutartyje numatytų darbų bei 2007-03-19 Papildomame susitarime Nr. 1 nustatytais terminais, ir pareikalavo išmokėti 80 000 Lt. Bankas išdavė garantiją, atsakovės reikalavimą įvykdė ir 2007-05-24 išmokėjo garantijoje nurodytą sumą atsakovei ir tą pačią dieną šią sumą nurašė nuo ieškovės UAB „BFSG” kreditinės sąskaitos banke. UAB „BFSG” buvo priversta sumokėti šias lėšas bankui, išdavusiam garantiją, nes, priešingu atveju, būtų patyrusi didesnių nuostolių (delspinigių, palūkanų ir kt. netesybų), taip pat būtų praradusi savo kreditingumo reitingus šiame banke. Mano, kad atsakovė UAB „Ringesta“ neteisėtai pareikalavo išmokėti jai garantijoje nurodytą 80 000 Lt sumą ir dėl to be teisinio pagrindo praturtėjo. Neteisėtai gautos lėšos turėtų būti grąžintos ieškovei.

5Sutarties 7.1 punktu buvo nustatyta ieškovės darbų pradžia – 2006-10-16. Ieškovė UAB „BFSG” darbus privalėjo pradėti ne vėliau kaip per 5 dienas po darbų fronto priėmimo. Statybos objekte ieškovė darbus galėjo pradėti tik nuo 2007 m. lapkričio mėnesio vidurio. 2007 m. gruodžio mėnesį darbų frontai visa apimtimi nebuvo perduoti, darbai buvo atliekami fragmentiškai, skirtingose pastato fasado vietose, pasitikint atsakovės žodiniu prašymu, neturint galimybės montuoti fasado be prastovų ir laikytis darbų atlikimo eiliškumo. 2007 m. sausio mėnesį subrangovė (ieškovė) nepasinaudojo sutarties 16.3 punkte numatyta galimybe nutraukti sutartį ir pagal sutarties 16.6 punktą išreikalauti iš rangovės (atsakovės) baudą, tačiau tęsė darbus, patirdama nuostolius. Pirmasis rangovės pasirašytas 2006-12-22 atliktų darbų aktas Nr. 1 patvirtina, kad ieškovė negalėjo 2006-10-16 pradėti darbų, darbus pradėjo vėliau. Kliūtys, sutrukdžiusios tiek pradėti, tiek užbaigti subrangos darbus, susidarė dėl atsakovės kaltės. 2006-12-11 Nr. 31; 2006-12-18 Nr. 32; 2007-01-03 Nr. 33, 2007-01-11 Nr. 34; 2007-01-22 Nr. 36; 2007-02-05 Nr. 38; 2007-02-19 Nr. 40; 2007-03-13 Nr. 43 statybos objekte organizuotų gamybinių pasitarimų protokolai patvirtina, kad 2007 m. sausio mėnesio pradžioje dar buvo derinami fasadų įrengimo darbo brėžiniai, fasado plokščių apdailos montavimo darbų pradžia buvo numatyta 2007-01-18.

6Atsakovės neatlikti darbai, ieškinyje nurodytos aplinkybės, susijusios su statybos darbų frontų perdavimu, sutrukdė ieškovei tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus – pradėti ir užbaigti fasado montavimo darbus, sutartyje nustatytu terminu, įskaitant ir tarpinių darbų atlikimo terminus, nurodytus darbų atlikimo grafike.

7Atsakovė, reikalaudama išmokėti garantijos sumą, nepagrįstai nurodė, kad rangovė visus darbus turėjo užbaigti iki 2007-05-11, nes 2007-05-02 ir 2007-05-22 gamybinių pasitarimų protokolai Nr. 50 ir Nr. 53 patvirtina, kad darbų atlikimo data buvo perkelta. Sutartyje numatyti ieškovės darbai buvo atlikti ne šalių sutartais terminais dėl pačios atsakovės kaltės, todėl jos reikalavimas išmokėti garantijos sumą dėl sutarties vykdymo terminų pažeidimo neteisėtas ir nepagrįstas.

8Už be pagrindo įgytą pinigų sumą skaičiuojamos 5 proc. dydžio metinės palūkanos. Jos pradedamos skaičiuoti nuo to momento, kai asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie nepagrįstą

9pinigų gavimą ar sutaupymą. Atsakovė apie nepagrįstą pinigų gavimą žinojo nuo 2007-05-24, todėl nuo tos datos skaičiuotinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos iki ieškinio pateikimo dienos – 2008-10-07 – ir sudaro 5 490,96 Lt. Priteisus iš atsakovės ieškovei 80 000 Lt be teisinio pagrindo gautą sumą bei palūkanas, vadovaujantis CK 6.37, 6.210 str., iš atsakovės ieškovei priteistinos

106 proc. dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (t. 1, b. l. 3–7).

11Kretingos rajono apylinkės teismas 2009-03-13 sprendimu ieškinį atmetė. Remdamasis bylos rašytiniais įrodymais teismas sprendime nustatė, kad ieškovė UAB „BFSG“ ir atsakovė UAB „Ringesta“ 2006-09-28 sudarė statybos rangos sutartį Nr. 06/09/28. Šia sutartimi ieškovė įsipareigojo savo jėgomis, priemonėmis ir medžiagomis sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais atlikti apartamentinio poilsio pastato, adresu ( - ), ventiliuojamo fasado montavimo darbus. Atsakovė UAB „Ringesta“ įsipareigojo sumokėti ieškovei UAB „BFSG“ 850 174, 66 Lt. Pagal šalių sudarytos sutarties 6.1 punktą per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo ieškovė privalėjo pateikti atsakovei priimtino banko ar draudimo bendrovės neatšaukiamą garantiją, išduotą atsakovei priimtinomis sąlygomis ir priimtina forma, subrangovės sutartinių įsipareigojimų, įskaitant netesybų, pagal sutartį įvykdymo užtikrinimui. Garantijos suma – 10 proc. sutarties kainos. Ieškovė, vėluodama pateikti garantiją, ją pateikė 2007-03-14.

13Remdamasis bylos rašytiniais įrodymais teismas sprendime taip pat nustatė, kad atsakovė UAB „Ringesta“ 2007-05-16 AB bankui „Hansabankas“ pateikė reikalavimą mokėti pagal sutarties įvykdymo garantiją Nr. 07-022616-GM ir nurodė, kad ieškovė UAB „BFSG“ pažeidė sutarties 7.2 punktą, nes neužbaigė numatytų darbų sutartyje bei 2007-03-19 Papildomame susitarime Nr. 1 nustatytais terminais ir pareikalavo išmokėti 80 000 Lt. Bankas, išdavęs garantiją, tokį UAB „Ringesta“ reikalavimą įvykdė ir 2007-05-24 išmokėjo garantijoje nurodytą sumą atsakovei UAB „Ringesta“. Teismas remdamasis statybos darbų žurnalu sprendime nustatė, kad ieškovė objekte pradėjo dirbti 2006-12-01.

14Remdamasis gamybinių pasitarimų protokolais Nr. 44, Nr. 49, Nr. 46, Nr. 50, Nr. 51, Nr. 54, Nr. 63, Nr. 64, t. 1, b. l. 62–72) ir Nr. 31, 36, 38, 40, 45, 46) (t. 1, b. l. 28–45) teismas sprendime konstatavo, kad su ieškove visos kilusios problemos buvo aptariamos bei sprendžiamos geruoju, siekiant abipusio kompromiso; ir kad kiekvieną savaitę vyko gamybiniai pasitarimai, kuriuose dalyvaudavo ir ieškovės atstovai.

15Teismas įvertinęs 2007-03-19 šalių gera valia pasirašytą Papildomą susitarimą Nr. 1 prie sutarties, kuriuo buvo suderintas galutinis darbų užbaigimo terminas – 2007-05-11, sprendime padarė išvadą, kad ieškovė įsipareigojusi atlikti montavimo darbus per 68 dienas, tų darbų nesugebėjo atlikti per 148 dienas ir kad ieškovė, pasirašydama Papildomą susitarimą Nr. 1, sutiko su visomis UAB „Ringesta“ sąlygomis – nepareiškė jokių pretenzijų, ir, realiai įvertinusi savo galimybes ir pati pakoregavusi terminus sutarčiai įvykdyti, sutiko ir pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 1.

16

17Pasirašydama sutartį, ieškovė patvirtino, kad yra savo srities specialistė ir įsipareigojo kokybiškai ir laiku atlikti darbus, įgyvendinti kitas sutartyje numatytas subrangovės funkcijas (sutarties 1.2 p.), todėl būdama savo srities profesionalė, prisiėmė visą riziką dėl sutartinių terminų pažeidimo, turėjo ir galėjo numatyti, kad sutarties netinkamas vykdymas jai gresia nuostoliais (sutarties 6.1 p.).

18Teismas sprendime nustatė, kad ieškovė UAB „BFSG“ pažeidė sutartimi ir papildomu susitarimu sutartus darbų atlikimo terminus, todėl atsakovė UAB „Ringesta“ pasinaudojo savo teise į garantinę išmoką. Aplinkybę, jog atsakovė gavo turtą be teisinio pagrindo, turi įrodyti ieškovė ir teismas manė, kad UAB „Ringesta” 80 000 Lt įgijo turėdama teisinį pagrindą. AB bankas „Hansabankas“ išmokėjo tokią sumą pagal sutarties įvykdymo garantiją Nr. 07-022616-GM, įvykus juridiniam faktui – ieškovei pažeidus prisiimtus sutartinius įsipareigojimus. Banko garantijos esmė ir pagrindinė funkcija – užtikrinti apsaugą kreditoriui, jeigu skolininkas neįvykdė, neįvykdė laiku, įvykdė nevisiškai ar netinkamai savo pareigas, kylančias iš sutarties. Teismas nesurinko pakankamai įrodymų apie tai, kad kliūtys, sutrukdžiusios pradėti ir užbaigti subrangos darbus, susidarė dėl atsakovės kaltės (t. 2, b. l. 35–40).

19Ieškovė UAB „BFSG“ 2009-04-16 pateikė apeliacinį skundą. Juo prašo panaikinti Kretingos rajono apylinkės teismo 2009-03-13 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį tenkinti bei priteisti iš atsakovės ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Nurodė, kad teismas nepagrįstai sprendime nurodė, kad ieškovė montavimo darbų, kuriuos buvo įsipareigojusi atlikti per 68 dienas, nesugebėjo atlikti per 148 dienas, kadangi sutarties įvykdymo terminas buvo atidėtas atsakovės iniciatyva ir gamybinių pasitarimų protokolai tik patvirtina aplinkybes, kad ieškovė negalėjo pradėti atlikti bei užbaigti savo darbų dėl to, kad tam tikrų statybos darbų neatliko pati atsakovė ar jos samdyti subrangovai. Atsakovės neatlikti darbai nuolat kliudė ieškovei tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus. Tai patvirtina 2006-12-11;

202006-12-18; 2007-01-03; 2007-01-11; 2007-01-22; 2007-02-05; 2007-02-19; 2007-03-13; gamybinių pasitarimų protokolai Nr. 31; Nr. 32; Nr. 33; Nr. 34; Nr. 36; Nr. 38; Nr. 40; Nr. 43. 2007 m. sausio mėnesio pradžioje dar buvo derinami fasadų įrengimo darbo brėžiniai, 2007-01-18 numatyta pradėti fasado plokščių apdailos montavimo darbus; tačiau UAB „Ringesta“ neatliko balkonų grindų betonavimo darbų; UAB „Ringesta“ neįvykdė įsipareigojimo suderinti darbų užbaigimo detales su autorinę priežiūrą vykdžiusiu architektu; nesuderino balkono apšiltinimo detalių; neatliko balkonų grindų betonavimo darbų ir nenupjovė gelžbetoninių plokščių. Susiklosčius tokiai situacijai statybos objekte, pati atsakovė inicijavo Papildomo susitarimo Nr. 1 pasirašymą, juo ieškovės darbų atlikimo terminas buvo pratęstas.

21Pagal darbų atlikimo technologiją bei eiliškumą ieškovė turėjo atlikti galutinius darbus, prieš tai užbaigus visus bedrastatybinius darbus. 2007-03-19 pasirašius Papildomą susitarimą Nr. 1 dėl darbų atlikimo terminų pratęsimo, nebuvo pašalintos kliūtys ieškovės darbų atlikimui. 2007-03-26 protokole Nr. 45 nurodyta, kad UAB „Ringesta“ tuo metu dar nebuvo atlikusi balkonų grindų betonavimo darbų, nenupjovė balkonų plokščių, nors pagal 2007-03-19 protokolą Nr. 44 atsakovė tokius darbus turėjo užbaigti iki 2007-03-20 ir 2007-03-25. Dėl nurodytų kliūčių visa apimtimi darbų fronto neperdavimas ieškovei nulėmė darbų atlikimo terminą.

22Apeliantė, remdamasi visais į bylą pateiktais gamybinių pasitarimų protokolais, teigia, kad dėl nepakankamo bendradarbiavimo bei netinkamo statybos objekto valdymo pavėluotai visi subrangovai ir pati atsakovė atliko visus darbus.

23Atsakovės darbų vykdymo praktiką patvirtina 2008-10-06 UAB „Alproka“ ir atsakovės UAB „Ringesta“ susitarimas dėl nuostolių atlyginimo, juo atsakovė įsipareigojo UAB „Alproka“ atlyginti 87 000 Lt nuostolių dėl netinkamai vykdytų sutartinių prievolių pagal 2006-04-14 ir 2006-09-29 sutartis. 2006-04-14 statybos rangos sutarties 9 punkte numatyti sutarties įvykdymo terminai patvirtina, kad atsakovė pažeidė prievolės vykdymo terminus. Užsakovės UAB „Alproka“ ir atsakovės UAB „Ringesta“ 2006-07-04 Papildomu susitarimu Nr. 1 visų darbų užbaigimo terminas buvo pratęstas iki 2007-04-14, ieškovė tokiam termino nustatymui įtakos nedarė, nes tuo metu nebuvo sudariusi subrangos sutarties su atsakove. Atsakovė UAB „Ringesta“ 2007-03-19 pasiūliusi ieškovei pasirašyti Papildomą susitarimą Nr. 1 dėl darbų atlikimo termino pratęsimo, veikė savo rizika užsakovės UAB „Alproka“ atžvilgiu, nes susitarė darbų atlikimo terminus pratęsti ilgiau nei pati įsipareigojo užsakovei užbaigti visus darbus, t. y. iki 2007-04-14. Apeliantės manymu, teismas sprendime nepagrįstai nurodė, kad UAB „Ringesta“ 80 000 Lt įgijo turėdama teisinį pagrindą – įvykus juridiniam faktui – ieškovės prisiimtų sutartinių įsipareigojimų pažeidimui.

24Teismas nepagrįstai sutarties įvykdymo termino praleidimą sutapatino su atsakovės teise gauti visą garantijoje nurodytą sumą – 80 000 Lt. Pagal šalių sudarytos sutarties 6.1 punktą subrangovė (ieškovė UAB „BFSG“) privalėjo pateikti rangovei (atsakovei UAB „Ringesta“) priimtino banko ar draudimo bendrovės neatšaukiamą garantiją, išduotą atsakovei priimtinomis sąlygomis ir priimtina forma, subrangovės sutartinių įsipareigojimų, įskaitant netesybų, pagal sutartį įvykdymo užtikrinimui. AB bankas „Hansabankas“ („Swedbank“, AB) sutarties įvykdymo užtikrinimui 2007-03-14 išduota garantija Nr. 07-022616-GM įsipareigojo tuo atveju, jei subrangovė (ieškovė) neįvykdys sutarties sąlygų, sumokėti rangovei (atsakovei) ne didesnę kaip 80 000 Lt sumą, gavusi rangovės (atsakovės) pirmą raštišką reikalavimą mokėti sumą. Reikalavime mokėti turėjo būti nurodytos tinkamai neįvykdytos sutarties sąlygos. Garantijoje taip pat nurodoma, kad garantijos suma atitinkami mažės su kiekviena banko rangovei sumokėta suma pagal tą garantiją. Tokių sąlygų visuma patvirtina, kad rangovės reikalavimas bankui pagal garantiją išmokėti 80 000 Lt galėjo būti pateiktas ne tik nurodžius neįvykdytas sutarties sąlygas, bet ir nurodžius patirtų dėl tokių sąlygų nevykdymo ar netinkamo vykdymo nuostolių dydį. Garanto atsakomybė už garantija užtikrintos prievolės įvykdymą negali būti didesnė nei pačios skolininkės (ieškovės). Atsakovė, pateikusi bankui reikalavimą išmokėti visą garantijoje nurodytą 80 000 Lt sumą, piktnaudžiavo savo teisėmis.

25Pagal šalių sudarytos subrangos sutarties 7.9 punktą, subrangovė, uždelsusi tinkamai atlikti darbus pagal sutartį, įskaitant darbų grafiką, moka rangovei 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo sutarties kainos (be PVM). Reikalavimas bankui išmokėti visą garantijoje nurodytą 80 000 Lt sumą buvo pareikštas praėjus po termino įvykdyti prievolę pabaigos tik keturioms dienoms, iš jų dvi dienos buvo ne darbo. Apeliantės manymu, atsakovė tuo metu turėjo teisę reikalauti tik delspinigių, t. y. 1 700,35 Lt už keturias termino praleidimo dienas. Atsakovė dėl garantijoje nurodytos sumos išmokėjimo kreipėsi į banką nepareiškusi pretenzijos ieškovei. Gamybinių pasitarimų protokolai patvirtina, kad statybos objekte darbus vėlavo atlikti ir atsakovė ir kiti subrangovai, atsakovė užsakovei atlygino 87 000 Lt nuostolių dėl netinkamai įvykdytų sutartinių prievolių pagal

262006-04-14 ir 2006-09-29 sutartis. Apeliantės manymu, tokie atsakovės veiksmai, gaunant visą ieškovės garantijoje nurodytą sumą, buvo nesąžiningi. Atsakovė nepagrįstai praturtėjo, nes ieškovės sąskaita padengė visus nuostolius, patirtus dėl savo kaltės, neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų UAB „Alproka“ pagal 2006-04-14 ir 2006-09-29 sutartis, nors su 2006-09-29 sutarties vykdymu ieškovė nesusijusi (t. 2, b. l. 42–44).

27Atsiliepimu į apeliacinį skundą, atsakovė UAB „Ringesta“ su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo palikti galioti Kretingos rajono apylinkės teismo 2009-03-13 sprendimą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal Statybos rangos sutarties 1.2 punktą pagrindinė ieškovės pareiga buvo kokybiškai ir laiku atlikti darbus. Ieškovei buvo žinoma, kad garantija privalėjo būti pateikta atsakovei ieškovės sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo užtikrinimui.

28Atsakovė UAB „Ringesta“ kaip generalinė rangovė už laiku atliekamus darbus buvo atsakinga užsakovei UAB „Alproka“. Apartamentinio poilsio pastato, adresu ( - ), statyboje dalyvavo apie 20 subrangovų. Ne visi subrangovai, iš jų ir ieškovė, nesugebėjo laiku užbaigti darbus, todėl atsakovė, kaip generalinė rangovė, vėlavo perduoti darbus užsakovei UAB „Alproka“. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ieškovė nesugebėjo organizuoti darbų pradžios, eigos ir baigties, todėl pažeidė savo prievolę. Apeliaciniame skunde ieškovė nepagrįstai siekia įrodyti, jog savo prievolės nepažeidė. Ieškovė UAB „BFSG“ pažeidė savo prievolę sutartyje numatytu terminu atlikti apartamentinio poilsio pastato, adresu ( - ), ventiliuojamo fasado montavimo darbų, tų darbų nesugebėjo atlikti ir 2007-03-19 Papildomame susitarime Nr. 1 nustatytu terminu.

29Ieškovė UAB „BFSG“ apeliaciniame skunde teigia, kad gamybinių pasitarimų protokolai Nr. 31; Nr. 32; Nr. 33; Nr. 34; Nr. 36; Nr. 38; Nr. 40; Nr. 43 neva turėtų įrodyti, kad atsakovė pažeidė prievolę perduoti darbų frontą. Atsakovės manymu, minimi gamybinių pasitarimų protokolai buvo surašyti iki 2007-03-19 Papildomo susitarimo Nr. 1 pasirašymo dėl darbų užbaigimo terminų pratęsimo ir įrodo atsakovės sąžiningumą, nes atsakovė inicijavo sutarties terminų pratęsimą, neskaičiavo baudų, nesikreipė dėl garantinės sumos išmokėjimo, pasibaigus Statybų rangos sutarties priede Nr. 3 fasadams sumontuoti nustatytam terminui. Iš gamybinių pasitarimų protokolų, surašytų po 2007-03-19, matyti, kad ieškovei nebuvo jokių objektyvių kliūčių tinkamai ir laiku atlikti sutartus rangos darbus. Įvykus tokiam juridiniam faktui AB bankas „Hansabankas“ turėjo teisinį pagrindą atsakovei išmokėti garantinę sumą.

30AB bankas „Hansabankas“ 2007-03-14 Sutarties įvykdymo garantijoje Nr. 07-022616-GM įsipareigojo tuo atveju, jei subrangovė (ieškovė) neįvykdys sutarties sąlygų, sumokėti rangovei (atsakovei) ne didesnę kaip 80 000 Lt sumą, gavęs pirmą raštišką rangovės (atsakovės) reikalavimą mokėti suma nuoroda į tą garantiją. Atsakovė, pateikusi bankui reikalavimą mokėti pagal garantiją, neprivalėjo nurodyti neįvykdytas sutarties sąlygas ir patirtų dėl tokių neįvykdytų sutarties sąlygų nuostolių dydį, nes atsakovei nebuvo ir negalėjo būti žinomas nuostolių dydis dėl ieškovės padaryto sutarties pažeidimo.

31Atsakovė reikalavimą bankui išmokėti garantijoje numatytą sumą pateikė 2007-05-16. Susitarimas su UAB „Alproka“ pasirašytas 2008-10-06. Atsakovė pateikdama reikalavimą bankui nežinojo ir negalėjo žinoti tikslios mokėtinos nuostolių sumos užsakovei. Byloje akivaizdžiai matyti, kad atsakovė 80 000 Lt sumą įgijo, turėdama teisinį pagrindą – AB bankas „Hansabankas“ minimą 80 000 Lt sumą išmokėjo pagal Sutarties įvykdymo garantiją Nr. 07-022616-GM, įvykus juridiniam faktui – ieškovės prisiimtų sutartinių įsipareigojimų pažeidimui. Ieškovė neįrodė, kad atsakovė neturėjo ir negalėjo gauti išmokėtų 80 000 Lt. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu praėjus daugiau kaip metams po garantinės išmokos (t. 2, b. l. 50–53).

32Vilniaus apygardos teismo 2010-07-15 nutartimi apeliantei UAB „BFSG“ iškelta bankroto byla (Civilinė byla Nr. B2-5111-661/2010).

33Apeliacinis skundas atmestinas.

35Pirmosios instancijos teismas, remdamasis bylos rašytiniais įrodymais, teisingai sprendime nustatė, kad ieškovė UAB „BFSG“ ir atsakovė UAB „Ringesta“ 2006-09-28 sudarė statybos rangos sutartį Nr. 06/09/28. Šia sutartimi ieškovė (subrangovė) įsipareigojo savo jėgomis, priemonėmis ir medžiagomis sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais atlikti apartamentinio poilsio pastato, adresu ( - ), ventiliuojamo fasado montavimo darbus. Sutarties 7.2 punktu subrangovė – ieškovė UAB „BFSG“ įsipareigojo laikytis ir atitinkamus darbus užbaigti kaip numatyta šalių suderintame grafike, sutarties priede Nr. 3, jame nurodyta, kad fasadai pradedami montuoti 2006-11-17, o baigiami 2007-02-20, iš viso fasadams montuoti nustatytos 68 dienos (t. 1, b. l. 17). Atsakovė UAB „Ringesta“ įsipareigojo sumokėti ieškovei UAB „BFSG“ 850 174, 66 Lt. Pagal šalių sudarytos sutarties 6.1 punktą per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo ieškovė (subrangovė) privalėjo pateikti atsakovei (rangovei) priimtino banko ar draudimo bendrovės neatšaukiamą garantiją, išduotą atsakovei priimtinomis sąlygomis ir priimtina forma, subrangovės sutartinių įsipareigojimų, įskaitant netesybų, pagal sutartį įvykdymo užtikrinimui. Garantijos suma 10 procentų sutarties kainos (t. 1, b. l. 8–16). Ieškovė, vėluodama pateikti garantiją, ją pateikė 2007-03-14 (t. 1, b. l. 19). Atsakovė UAB „Ringesta“ 2007-05-16 AB bankui „Hansabankas“ pateikė reikalavimą mokėti pagal sutarties įvykdymo garantiją Nr. 07-022616-GM ir nurodė, kad UAB „BFSG“ pažeidė sutarties 7.2 punktą, nes neužbaigė numatytų darbų sutartyje bei 2007-03-19 Papildomame susitarime Nr. 1 nustatytais terminais ir pareikalavo išmokėti 80 000 Lt (t. 1, b. l. 22). AB bankas „Hansabankas” tokį UAB „Ringesta“ reikalavimą įvykdė ir 2007-05-24 išmokėjo garantijoje nurodytą sumą atsakovei UAB „Ringesta“ (t. 1, b. l. 46).

36Iš ieškinio turinio matyti, kad UAB „BFSG“ ieškinio reikalavimus dėl 80 000 Lt, gautų be teisinio pagrindo, 5 proc. dydžio metinių palūkanų iki ieškinio pateikimo dienos – 2008-10-07, t. y. 5 490,96 Lt ir 6 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo iš atsakovės priteisimo grindė tokiomis aplinkybėmis: 1) kad atsakovė UAB „Ringesta“ 2007-05-16 AB bankui „Hansabankas“ pateiktame reikalavime mokėti pagal sutarties įvykdymo garantiją Nr. 07-022616-GM nepagrįstai nurodė, kad ieškovė pažeidė sutarties 7.2 punktą ir neužbaigė sutartyje numatytų darbų bei 2007-03-19 Papildomame susitarime Nr. 1 nustatytais terminais, todėl atsakovė, gavusi 80 000 Lt sumą, be teisinio pagrindo praturtėjo ir neteisėtai gautos lėšos turėtų būti grąžintos ieškovei; 2) kad sutartyje numatyti ieškovės darbai buvo atlikti ne šalių sutartais terminais dėl pačios atsakovės kaltės ir kliūtys, sutrukdžiusios tiek pradėti, tiek užbaigti subrangos darbus, susidarė dėl atsakovės kaltės ir kad tokias aplinkybes patvirtina 2006-12-11, 2006-12-18, 2007-01-03, 2007-01-11, 2007-01-22, 2007-02-05, 2007-02-19,

372007-03-13 statybos objekte organizuoti gamybinių pasitarimų protokolai Nr. 31; Nr. 32; Nr. 33; Nr. 34; Nr. 36; Nr. 38; Nr. 40 ir Nr. 43 ir kad atsakovės reikalavimas išmokėti garantijos sumą dėl sutarties vykdymo terminų pažeidimo neteisėtas ir nepagrįstas (t. 1, b. l. 3–7).

38Teisėjų kolegija įvertinusi ieškinyje nurodytas aplinkybes, kuriomis UAB „BFSG“ grindė savo ieškinio reikalavimus, daro išvadą, kad nagrinėjamos bylos esmę sudaro faktinių aplinkybių išsiaiškinimas ir nustatymas, ar pagal 2006-09-28 šalių sudarytos statybos rangos sutarties Nr. 06/09/28 7 punktą, reglamentuojantį statybos darbų atlikimo terminus; pagal sutarties priede Nr. 3 nustatytą detalų statybos–montavimo darbų atlikimo grafiką, 2007-03-19 Papildomą susitarimą Nr. 1 ir gamybiniuose pasitarimuose priimtus nutarimus dėl darbų atlikimo terminų – ieškovės sutartyje numatyti apartamentinio poilsio pastato, adresu ( - ), ventiliuojamo fasado montavimo darbai nebuvo atlikti šalių sutartais terminais dėl pačios atsakovės kaltės ir kad kliūtys, sutrukdžiusios tiek pradėti, tiek užbaigti subrangos darbus, susidarė ieškovei dėl atsakovės kaltės ir paminėtų faktinių aplinkybių išsiaiškinimas ir nustatymas nulemtų atsakovės UAB „Ringesta“ reikalavimo išmokėti garantijos sumą – 10 proc. sutarties kainos, subrangovės UAB „BFSG“ sutartinių įsipareigojimų, įskaitant netesybų, pagal sutartį įvykdymo užtikrinimui, teisėtumą ir pagrįstumą, vadovaujantis statybos rangos sutarties 6 punktu, reglamentuojančiu draudimą.

39Nutartyje minėta, kad 2006-09-28 statybos rangos sutarties Nr. 06/09/28 7 punktas –„Statybos darbų atlikimo terminai“ – reglamentuoja statybos darbų atlikimo terminus; sutarties šalys nustatė numatomą darbų pradžią – 2006-10-16 (7.1 punktas); subrangovė UAB „BFSG“ įsipareigojo laikytis ir atitinkamus darbus užbaigti pagal šalių suderintą grafiką, pridedamą prie sutarties kaip priedą Nr. 3 (7.2 punktas) (t. 1, b. l. 11, 17). Bylą nagrinėjęs teismas, remdamasis statybos darbų žurnalu, teisingai sprendime nurodė, kad ieškovė objekte statybos darbus pradėjo 2006-12-01 (t. 1, b. l. 117).

40Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CK 6.193 straipsniu, reglamentuojančiu sutarčių aiškinimo taisykles, įvertinusi statybos rangos sutarties Nr. 06/09/28 šalių susitarimus, kuriais: 1) subrangovei pripažinta teisė į darbų užbaigimo termino pratęsimą, jei tai pagrįstai reikalinga dėl rangovės keičiamos darbų apimties (jos esminio padidinimo), sutarties 2.2.1 punkte nustatyta tvarka – šalių sutartu papildomiems darbams atlikti reikalingų dienų skaičiumi, jeigu darbai galėjo būti toliau atliekami tik atlikus papildomus darbus (7.4 punktas); 2) darbų užbaigimo terminas gali būti pratęstas kitais atvejais tik rašytiniu šalių susitarimu ir kiekvieną kartą pratęsus darbų užbaigimo terminą, pagal sutarties sąlygas koreguojamas darbų grafikas (7.5 ir 7.6 punktai, t. 1, b. l. 11) sąsajumo aspektu su į bylą pateiktais 2006-12-11, 2007-01-22, 2007-02-05, 2007-02-19, t. y. iki 2007-03-19 šalių Papildomo susitarimo Nr. 1 pasirašymo (t. 1, b. l. 18) bei gamybinių pasitarimų protokoluose darbotvarkės svarstytais klausimais tokius priimtus nutarimus dėl atsakovės UAB „Ringesta“ 2006-12-04, 2007-01-15, 2007-01-29, 2007-02-12 prisiimtų įsipareigojimų peržiūrėjimo, naujų iškilusių statybos klausimų ir dėl darbų atlikimo terminų (t. 1, b. l. 28–39); a) kad ieškovė UAB „BFSG” pagal statybos rangos sutarties 7.1 punktą negalėjo pradėti atlikti darbų 2006-10-16, nes 2006-12-11 gamybinio pasitarimo protokolas Nr. 31 patvirtina, kad atsakovė ieškovei nebuvo perdavusi fasado darbo brėžinių, nes tą klausimą dar derino su užsakove (t. 1, b. l. 29); b) 2007-01-22 gamybinio pasitarimo protokolas Nr. 36 patvirtina, kad subrangovei UAB „BFSG“ atlikti fasadų apdailą trukdė UAB „Ringesta“ neatlikti balkonų grindų betonavimo darbai (t. 1, b. l. 32); c) 2007-02-05 gamybinio pasitarimo protokolas Nr. 38 patvirtina, kad dėl UAB „Ringesta“ laiku neatliktų darbų – nenupjautų balkonų plokščių ir dėl UAB „Ringesta“ nepatikslintos cokolio užbaigimo altitudės UAB „BFSG“ vėlavo užbaigti 3-iojo korpuso fasado apdailos įrengimo darbus (t. 1, b. l. 34–35); d) 2007-02-19 gamybinio pasitarimo protokolas Nr. 40 patvirtina, kad subrangovė UAB „BFSG“ neužbaigė fasadų apdailos darbų dėl nebaigtų derinti su autorinę priežiūrą vykdžiusiu architektu trūkstamų fasadų užbaigimo detalių. Buvo nutarta, kad UAB „BFSG“ ir UAB „Ringesta“ turi kartu patikslinti darbų vykdymo grafikus ir nurodyti konkrečius kiekvieno korpuso fasadų apdailos užbaigimo terminus. UAB „Ringesta“ turėjo pateikti suderintą su konstruktore balkonų apšiltinimo detalę su patikslintais apšiltinimo storiais ir iki 2007-02-20 suderinti su užsakove (t. 1, b. l. 37); taip pat įvertinusi atsakovės UAB „Ringesta“ atsiliepime į apeliacinį skundą nurodytus teiginius kad apartamentinio poilsio pastato, adresu ( - ), statyboje dalyvavo apie 20 subrangovų, UAB „Ringesta“ kaip generalinė rangovė už laiku atliekamus darbus buvo atsakinga užsakovei UAB „Alproka“, tačiau ne visi subrangovai, iš jų ir ieškovė, nesugebėjo laiku užbaigti darbus, todėl atsakovė, kaip generalinė rangovė, vėlavo perduoti darbus užsakovei UAB „Alproka“; taip pat įvertinusi rangovės UAB „Ringesta“ elgesį, kad: a) sutarties vykdymo metu UAB „Ringesta“, organizavusi gamybinius pasitarimus ne tik su ieškove, bet ir su kitais subrangovais, realizavo CK 6.691 straipsnyje nustatytą statybos rangos sutarties šalies kooperavimosi pareigą; b) taip pat kad UAB „Ringesta“ realizavo šalių statybos rangos sutarties 7.4; 7.5 ir 7.6 punktuose numatytus susitarimus, todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad iki 2007-03-19 šalių sudaryto Papildomo susitarimo Nr. 1 nėra pagrindo pripažinti nei ieškovės (subrangovės), nei atsakovės (rangovės) kaltės dėl to, kad ieškovė neatliko apartamentinio poilsio pastato, adresu ( - ), ventiliuojamo fasado montavimo darbų. Faktą, kad UAB „Ringesta“ realizavo šalių statybos rangos sutarties 7.4; 7.5 ir 7.6 punktuose numatytus susitarimus, patvirtina UAB „Ringesta“ elgesys nereikalaujant iš UAB „BFSG“ 0,05 proc. dydžio delspinigių nuo sutarties kainos be PVM pagal minimos statybos rangos sutarties 7.9 punktą.

41Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, kad 2007-03-19 tarp šalių gera valia buvo pasirašytas Papildomas susitarimas Nr. 1 prie sutarties, juo suderintas galutinis darbų užbaigimo terminas – 2007-05-11. Teisėjų kolegija, įvertinusi 2007-03-19 šalių pasirašytą Papildomą susitarimą sąsajumo aspektu su statybos rangos sutarties 7.5 ir 7.6 puntuose šalių nustatytais susitarimais, daro išvadą, kad pasirašydamos Papildomą susitarimą Nr. l šalys realizavo statybos rangos sutarties 7.5 ir 7.6 punktuose nustatytus susitarimus. 2007-03-19 Papildomo susitarimo Nr. l 1 punktu subrangovė UAB „BFSG“ įsipareigojo statybos rangos sutartyje numatytus apartamentinio poilsio pastato, adresu ( - ), ventiliuojamo fasado montavimo darbus užbaigti tokiais terminais: A korpuse – iki 2007-04-13; B korpuse –iki 2007-04-23 ir C korpuse –iki 2007-05-11 (t, 1, b. l. 18).

42Iš 2007-03-19, 2007-03-26, 2007-04-02 gamybinių pasitarimų protokolų Nr. 44; Nr. 45 ir Nr. 46 nustatyta, kad atsakovė UAB „Ringesta“ 2007-03-19 ir 2007-03-26 dar nebuvo nupjovusi balkonų plokščių, nebuvo baigusi balkonų betonavimo darbų ir nebuvo perdavusi darbų fronto mansardiniame aukšte, todėl 2007-03-26 gamybinis pasitarimas priimtu nutarimu subrangovei UAB „BFSG“ suderino fasado apdailos darbų užbaigimo grafiką – iki 2007-04-13 užbaigti A korpuso, iki 2007-04-15 užbaigti B korpuso ir iki 2007-05-07 užbaigti C korpuso fasadų apdailos darbus, 2007-04-02 gamybinis pasitarimas priimtu nutarimu UAB „Ringesta“ nustatė darbų fronto perdavimo grafiką A korpuse iki 2007-04-03, B korpuse ir iki 2007-04-06 ir C korpuse iki

432007-04-07 (t. 1, b. l. 62 , 40–41, 43). Įvertinus tokius paminėtų gamybinių pasitarimų protokoluose Nr. 44; Nr. 45 ir Nr. 46 užfiksuotus faktus, teisėjų kolegijai yra pagrindas sutikti su apeliantės UAB „BFSG” apeliaciniame skunde išdėstytais teiginiais, kad nuo 2007-03-19 iki 2007-04-02 UAB „Ringesta“ neatlikti darbai ir iki galo neperduoti darbų frontai sudarė kliūtis subrangovei UAB „BFSG“ vykdyti sutartinius įsipareigojimus.

44Tačiau įvertinusi 2007-04-24, 2007-05-02, 2007-05-22, 2007-05-29 gamybinių pasitarimų protokoluose Nr. 49; Nr. 50; Nr. 51; Nr. 53; Nr. 54 užfiksuotus faktus teisėjų kolegijai yra pagrindas padaryti išvadą, kad subrangovė UAB „BFSG“ nuo 2007-04-24 nebevykdė visų fasado darbų užbaigimo nustatytų terminų, nors jai dėl C korpuso fasado apdailai apie 60 kv. m geltonų fasadinių plokščių trūkumo galutinis darbų atlikimo terminas buvo pratęstas iki 2007-05-15 (t. 1, b. l. 65, 67, 68, 69, 70) ir nesutikti su apeliantės UAB „BFSG“ apeliaciniame skunde išdėstytais teiginiais, kad atsakovės neatlikti darbai buvo kliūtimi subrangovei iki galo užbaigti visų fasadų apdailos darbus iki 2007-05-15, nes subrangovė apskirtai nebevykdė gamybinių pasitarimų nutarimų ir darbų atlikimo terminų.

45Apeliantė UAB „BFSG“ apeliaciniame skunde pripažįsta, kad pagal statybos rangos sutarties 6.1 punktą subrangovė – ieškovė UAB „BFSG“ privalėjo pateikti rangovei atsakovei UAB „Ringesta“ priimtino banko ar draudimo bendrovės neatšaukiamą garantiją, išduotą atsakovei priimtinomis sąlygomis ir priimtina forma, subrangovės sutartinių įsipareigojimų, įskaitant netesybų, pagal sutartį įvykdymo užtikrinimui, tačiau apeliantė nenurodė, dėl kokių priežasčių ji garantijos rangovei nepateikė per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos, t. y. iki 2006-10-08, nes garantiją pateikė 2007-03-14 , praėjus nuo sutarties pasirašymo daugiau kaip 5 mėnesiams (t. 1, b. l. 19). Apeliantė UAB „BFSG“ apeliaciniame skunde teisingai nurodė, kad 2007-03-14 išduota garantija Nr. 07-022616-GM AB bankas „Hansabankas“ įsipareigojo tuo atveju, jei subrangovė (ieškovė) neįvykdys sutarties sąlygų, sumokėti rangovei (atsakovei) ne didesnę kaip 80 000 Lt sumą, gavusi rangovės (atsakovės) pirmą raštišką reikalavimą mokėti su nuoroda į tą garantiją, patvirtinantį, kad subrangovė (ieškovė) neįvykdė savo įsipareigojimų pagal sutarties sąlygas arba juos įvykdė netinkamai. Reikalavime mokėti turėjo būti nurodytos tinkamai neįvykdytos sutarties sąlygos (t. 1, b. l. 19).

46Pirmosios instancijos teismas sprendime konstatavo, kad atsakovė UAB „Ringesta“ 2007-05-16 AB bankui „Hansabankas“ („Swedbank“, AB) pateikė reikalavimą mokėti pagal sutarties įvykdymo garantiją Nr. 07-022616-GM, kuriame nurodė, kad UAB „BFSG“ pažeidė sutarties 7.2. punktą ir neužbaigė sutartyje numatytų darbų sutartyje bei 2007-03-19 Papildomame susitarime Nr. 1 nustatytais terminais ir pareikalavo išmokėti 80 000 Lt (t. 1, b. l. 22). Bankas reikalavimą įvykdė ir 2007-05-24 išmokėjo garantijoje nurodytą 80 000 sumą atsakovei UAB „Ringesta“ (t. 1, b. l. 20).

47Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės UAB „BFSG“ apeliaciniame skunde nurodytais teiginiais, kad atsakovė dėl garantijoje nurodytos sumos išmokėjimo kreipėsi į banką nepareiškusi ieškovei pretenzijos; kad atsakovė reikalavime mokėti nenurodė tinkamai neįvykdytos sutarties sąlygų ir patirtų dėl tokių sutarties sąlygų nevykdymo ar netinkamo įvykdymo nuostolio dydžio; kad atsakovė reikalavimą bankui išmokėti visą garantijoje nurodytą 80 000 Lt sumą pareiškė praėjus po termino įvykdyti prievolę pabaigos tik keturioms dienoms, iš jų dviem ne darbo dienoms, nes šalių sudarytos statybos rangos sutarties 6 punktas „Draudimas“ nenumatė atsakovei pretenzijos pateikimo prieš pateikiant reikalavimą bankui išmokėti garantijoje numatytą pinigų sumą; minimas statybos rangos sutarties 6 punktas „Draudimas“ nustatė subrangovei pareigą pateikti rangovei priimtino banko garantiją ir nustatė garantijos sumą – 10 proc. sutarties kainos, šalys nebuvo susitarusios garantijoje nurodyti nuostolių dydį; apeliantė pripažįsta pažeidusi sutarties sąlygas, tačiau šalys sutartyje nenustatė konkrečių sutarties sąlygų pažeidimo terminų, kuriuos subrangovei pažeidus, rangovė įgytų teisę pateikti reikalavimą bankui išmokėti garantijoje nurodytą sumą. Bylos duomenys patvirtina, kad apeliantė sutartimi prisiimtus įsipareigojimus tinkamai neįvykdė iki 2007-08-28 (t. 1, b. l. 71–72). Garantas gavęs kreditoriaus reikalavimą įvykdyti prievolę privalo nedelsdamas apie tai pranešti skolininkui ir perduoti jam kreditoriaus reikalavimą (CK 6.92 straipsnio 2 dalis).

48Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iki galo ir visapusiškai išaiškino faktines aplinkybes, įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių, suformuluotų CPK 176 – 180, 185 straipsniuose, nepažeidė, sprendime padarė teisingas ir pagrįstas išvadas, kad ieškovė UAB „BFSG“ pažeidė sutartimi ir Papildomu susitarimu Nr. 1 nustatytus darbų atlikimo terminus, kad AB bankas „Hansabankas“ išmokėjo 80 000 Lt pagal sutarties įvykdymo garantiją Nr. 07-022616-GM įvykus juridiniam faktui – ieškovės prisiimtų įsipareigojimų pažeidimui, atsakovė UAB „Ringesta“ 80 000 Lt sumą įgijo turėdama teisinį pagrindą, ieškovė, privalėjusi įrodyti aplinkybę, kad atsakovė turtą įgijo be teisinio pagrindo, pagal CK 6.237 straipsnį, tokios aplinkybės neįrodė (CPK 178 straipsnis).

49Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms apeliaciniame skunde nurodytais teiginiais ir argumentais nėra pagrindo naikinti teisėto ir pagrįsto pirmosios instancijos teismo sprendimo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

50Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

51Kretingos rajono apylinkės teismo 2009 m. kovo 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. UAB „BFSG“ 2008-11-25 teismui pateikė ieškinį. Juo teismo prašė jai... 3. Pagal sutarties 6.1 punktą per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo ieškovė... 4. Atsakovė UAB „Ringesta“ 2007-05-16 AB bankui „Hansabankas“... 5. Sutarties 7.1 punktu buvo nustatyta ieškovės darbų pradžia – 2006-10-16.... 6. Atsakovės neatlikti darbai, ieškinyje nurodytos aplinkybės, susijusios su... 7. Atsakovė, reikalaudama išmokėti garantijos sumą, nepagrįstai nurodė, kad... 8. Už be pagrindo įgytą pinigų sumą skaičiuojamos 5 proc. dydžio metinės... 9. pinigų gavimą ar sutaupymą. Atsakovė apie nepagrįstą pinigų gavimą... 10. 6 proc. dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki... 11. Kretingos rajono apylinkės teismas 2009-03-13 sprendimu ieškinį atmetė.... 13. Remdamasis bylos rašytiniais įrodymais teismas sprendime taip pat nustatė,... 14. Remdamasis gamybinių pasitarimų protokolais Nr. 44, Nr. 49, Nr. 46, Nr. 50,... 15. Teismas įvertinęs 2007-03-19 šalių gera valia pasirašytą Papildomą... 16. ... 17. Pasirašydama sutartį, ieškovė patvirtino, kad yra savo srities specialistė... 18. Teismas sprendime nustatė, kad ieškovė UAB „BFSG“ pažeidė sutartimi ir... 19. Ieškovė UAB „BFSG“ 2009-04-16 pateikė apeliacinį skundą. Juo prašo... 20. 2006-12-18; 2007-01-03; 2007-01-11; 2007-01-22; 2007-02-05; 2007-02-19;... 21. Pagal darbų atlikimo technologiją bei eiliškumą ieškovė turėjo atlikti... 22. Apeliantė, remdamasi visais į bylą pateiktais gamybinių pasitarimų... 23. Atsakovės darbų vykdymo praktiką patvirtina 2008-10-06 UAB „Alproka“ ir... 24. Teismas nepagrįstai sutarties įvykdymo termino praleidimą sutapatino su... 25. Pagal šalių sudarytos subrangos sutarties 7.9 punktą, subrangovė,... 26. 2006-04-14 ir 2006-09-29 sutartis. Apeliantės manymu, tokie atsakovės... 27. Atsiliepimu į apeliacinį skundą, atsakovė UAB „Ringesta“ su apeliaciniu... 28. Atsakovė UAB „Ringesta“ kaip generalinė rangovė už laiku atliekamus... 29. Ieškovė UAB „BFSG“ apeliaciniame skunde teigia, kad gamybinių... 30. AB bankas „Hansabankas“ 2007-03-14 Sutarties įvykdymo garantijoje Nr.... 31. Atsakovė reikalavimą bankui išmokėti garantijoje numatytą sumą pateikė... 32. Vilniaus apygardos teismo 2010-07-15 nutartimi apeliantei UAB „BFSG“... 33. Apeliacinis skundas atmestinas.... 35. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis bylos rašytiniais įrodymais,... 36. Iš ieškinio turinio matyti, kad UAB „BFSG“ ieškinio reikalavimus dėl 80... 37. 2007-03-13 statybos objekte organizuoti gamybinių pasitarimų protokolai Nr.... 38. Teisėjų kolegija įvertinusi ieškinyje nurodytas aplinkybes, kuriomis UAB... 39. Nutartyje minėta, kad 2006-09-28 statybos rangos sutarties Nr. 06/09/28 7... 40. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CK 6.193 straipsniu, reglamentuojančiu... 41. Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, kad 2007-03-19 tarp šalių... 42. Iš 2007-03-19, 2007-03-26, 2007-04-02 gamybinių pasitarimų protokolų Nr.... 43. 2007-04-07 (t. 1, b. l. 62 , 40–41, 43). Įvertinus tokius paminėtų... 44. Tačiau įvertinusi 2007-04-24, 2007-05-02, 2007-05-22, 2007-05-29 gamybinių... 45. Apeliantė UAB „BFSG“ apeliaciniame skunde pripažįsta, kad pagal statybos... 46. Pirmosios instancijos teismas sprendime konstatavo, kad atsakovė UAB... 47. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės UAB „BFSG“ apeliaciniame skunde... 48. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iki galo ir... 49. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms apeliaciniame skunde nurodytais... 50. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais, teisėjų... 51. Kretingos rajono apylinkės teismo 2009 m. kovo 13 d. sprendimą palikti...