Byla e2A-598-372/2015
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Burbulienės, Vytauto Kursevičiaus, Birutės Simonaitienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „SMD“ apeliacinį skundą dėl Telšių rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 4 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-68-971/2015, pagal ieškovo UAB „Vakarų Megrame“ ieškinį atsakovui UAB „SMD“ dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Vakarų Megrame“ kreipėsi į teismą ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „SMD“ 25785,64 Lt (7468,04 Eur) skolos pagal 2012-08-09 statybos rangos sutartį Nr. SMD120809 (toliau – Sutartis), 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas.

6Nurodė, kad 2012-08-09 tarp šalių buvo sudaryta statybos rangos sutartis Nr. SMD120809 pagal kurią rangovas (ieškovas) įsipareigojo savo rizika, priemonėmis ir iš savo medžiagų atlikti balkonų įstiklinimo ir langų montavimo darbus daugiabučiame name, esančiame Gamyklos g. 17, Mažeikiai, o užsakovas (atsakovas) įsipareigojo priimti tinkamai atliktus darbus ir sumokėti už juos sutartyje nustatytą kainą. Ieškovas pateikė atsakovui PVC gaminius ir sumontavo juos, t. y. įvykdė visus savo sutartinius įsipareigojimus, tačiau atsakovas iki šiol galutinai neatsiskaitė ir šiai dienai yra skolingas iš viso 7468,04 Eur (25785,64 Lt).

7Atsakovas UAB „SMD“ pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu nesutiko.

8Nurodė, kad sutartyje numatytus darbus ieškovas privalėjo atlikti etapais ir perduoti juos atsakovui per 21 kalendorinę dieną nuo avansinio apmokėjimo už atitinkamą etapą gavimo (Sutarties 8.1. ir 8.2. p.). Ieškovas avansinius apmokėjimus gavo atitinkamai 2012-08-14 ir 2012-09-07, todėl sutartyje numatyti darbai ieškovo atsakovui turėjo būti perduoti vėliausiai 2012-09-28. Tačiau darbai buvo priduoti bei PVM sąskaitos faktūros, kurias ieškovas reikalauja apmokėti, buvo išrašytos tik atitinkamai 2012-11-23 ir 2012-12-21, tokiu būdu pats ieškovas neabejotinai yra pažeidęs savo sutartinius įsipareigojimus. Ieškovui vėluojant priduoti darbus, atsakovas pagal sutartį yra priskaičiavęs ieškovui iš viso 70279,72 Lt (20354,41 Eur) netesybų, t. y. delspinigių. Be to, ieškovo sutartyje numatytame objekte atlikti balkonų įstiklinimo darbai buvo su defektais, t. y. turėjo esminių trūkumų, kurių ieškovas taip ir nepašalino, kas lėmė tai, jog atsakovas negalėjo laiku įvykdyti sutartinių įsipareigojimų Mažeikių rajono savivaldybės administracijai bei dėl to patyrė ne mažiau kaip 22122,59 Lt nuostolių. Atsakovas nesutinka, kad sutartį pažeidęs ieškovas gali turėti teisę reikalauti likusio 25785,64 Lt dydžio apmokėjimo už jo atliktus statybos rangos darbus, nors pats ieškovas atsakovui yra skolingas net 70279,72 Lt delspinigių, be to, dėl ieškovo kaltės atsakovas yra patyręs ne mažiau kaip 22122,59 Lt nuostolių. Todėl šio ginčo atveju atsakovas, remdamasis tarp šalių sudarytos sutarties 14.3. p., turėjo pilną teisę į netesybas, kurias ieškovas privalo sumokėti atsakovui, atsakovui vienašališkai sumažinus savo paties mokėtinas sumas ieškovui.

9II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė

10Telšių rajono apylinkės teismas 2015 m. vasario 4 d. sprendimu ieškinį patenkino. Priteisė iš atsakovo UAB „SMD“ 7468,04 Eur (25785,64 Lt) skolos, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 7468,04 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-09-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei 938,95 Eur (3242 Lt) bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „Vakarų Megrame“.

11Teismas nurodė, kad, kai užsakovas yra priėmęs darbus ir priėmimo-perdavimo aktuose nėra pareiškęs pretenzijų dėl prievolės įvykdymo termino pažeidimo, būtent jam tenka pareiga įrodyti, kad terminas yra praleistas dėl rangovo kaltės ir kad dėl to užsakovas yra įgijęs sulaikymo teisę (CPK 178 str.). Konstatavo, kad tokių įrodymų šioje byloje atsakovas nepateikė. Teismas nustatė, kad šalių sudarytos sutarties 13.6 punktas numato, jog atsiskaitoma per 60 kalendorinių dienų po atliktų darbų aktų ir PVM sąskaitos faktūros patvirtinimo iš užsakovo (atsakovo) pusės. Pagal sutarties 13.4 punktą darbų priėmimas įforminamas atliktų darbų aktu. Ieškovui atliekant darbus pagal sutartį, tarp šalių buvo pasirašyti atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktai ir pažymos apie atliktų darbų ir išlaidų vertę bei šių aktų pagrindu išrašytos PVM sąskaitos faktūros. Teismas pažymėjo, kad minėtus aktus, pažymas ir sąskaitas faktūras atsakovas priėmė be pastabų, dvi sąskaitas yra apmokėjęs (pagal sutartį liko nesumokėta suma tik apie 25,81 proc.). Teismas nustatė, kad atsakovas iš ieškovo yra priėmęs rangos darbus be pretenzijų. Iš atsakovo atstovo D. R. paaiškinimų nustatė, kad minėti darbai yra perduoti Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, kuri, kaip galima daryti išvadą iš šalių paaiškinimų, yra atsiskaičiusi su atsakovu, tačiau iš atsakovui mokėtinų sumų išskaičiavo priskaičiuotus delspinigius. Teismas konstatavo, kad atsakovas nepateikė įrodymų, kad delspinigiai jam buvo priskaičiuoti ar kiti atsakovo patirti nuostoliai (kurių atsakovas neįrodinėja, tik teigia juos patyręs) atsirado būtent dėl ieškovo kaltės. Pažymėjo, kad atsakovas ėmė reikšti pretenzijas ieškovui dėl netinkamos darbų kokybės ir pradelstų terminų jau po to, kai pats praleido prievolės atsiskaityti už darbus įvykdymo terminą (terminas atsiskaityti pagal 2012-12-21 PVM sąskaitą faktūrą suėjo 2013-02-19).

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė

13Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „SMD“ prašo panaikinti Telšių rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 4 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį atmesti. Priteisti atsakovui iš ieškovo visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

14Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

151. Pasak teismo, darbų priėmimo ir perdavimo aktuose atsakovas, priėmęs darbus, jokių pretenzijų dėl prievolės įvykdymo termino pažeidimo nėra pareiškęs, be to, esą, būtent jam tenka pareiga įrodyti, jog terminas yra praleistas dėl rangovo, t. y. ieškovo, kaltės. Teigia, kad tokiais teiginiais teismas visiškai neteisingai išaiškino materialinės teisės normas, reglamentuojančias rangos santykius. Už rangos darbų atlikimo termino pažeidimą, jei ko kita nenustato įstatymai ar sutartis, atsako ne užsakovas – šiuo atveju apeliantas, o būtent rangovas, t. y. ieškovas (CK 6.652 str. 2 d.), be to, jog darbų perdavimo ir priėmimo akte fiksuojamas tik statybos darbų rezultatas bei nurodomi tik darbų trūkumai, o ne pretenzijos dėl darbų atlikimo termino pažeidimo (CK 6.694 str. 4 d.).

162. Pažeidus statybos rangos darbų sutartyje nustatytą terminą, rangovo, t. y. šiuo atveju ieškovo, kaltė pagal įstatymą yra preziumuojama (CK 6.652 str. 2 d.). Faktinė aplinkybė, jog ieškovas pažeidė minėtą terminą, įrodo tai, kad paskutiniai darbų perdavimo ir priėmimo aktai buvo pasirašyti 2012 m. lapkričio 23 d. ir 2012 m. gruodžio 21 d. ir tomis pačiomis dienomis ieškovas išrašė ieškinyje nurodomas, esą, atsakovo neapmokėtas PVM sąskaitas-faktūras Nr. VM-0002399 ir Nr. VM-0002428, nors išties Sutartyje numatytus statybos rangos darbus ieškovas privalėjo užbaigti bei perduoti atsakovui ne vėliau kaip 2012 m. rugsėjo 28 d. Todėl teismas nepagrįstai nesutiko, kad atsakovas neturėjo teisės į savigyną.

173. Atsakovas pagrįstai pagal Sutarties 14.2. p. už termino pažeidimą išrašė ieškovui netesybų, t. y. delspinigių, sąskaitą, kurią jam išsiuntė 2013 m. gegužės 17 d. raštu Nr. 132, jame nurodydamas, jog ši PVM sąskaita – faktūra siunčiama vadovaujantis Sutarties 14.2. ir 14.3. p. Kita vertus, kaip turėtų aiškiai matytis iš byloje esančių įrodymų, tarp šalių sudarytos statybos rangos Sutarties 14.3. p. taip pat buvo nustatyta, kad užsakovas, t. y. atsakovas, turi teisę rangovui, t. y. ieškovui pagal šią Sutartį mokėtinas sumas sumažinti ieškovui mokėtinų sumų (delspinigių, baudų) dydžiu ir toks sumažinimas nebus laikomas atsakovo įsipareigojimų nevykdymu ar netinkamu vykdymu bei pagrindu sustabdyti ieškovo įsipareigojimų vykdymą pagal šią sutartį. Sutarties 14.3 p. yra aiškiai numatytas įskaitymo institutas.

184. Apelianto teisė ieškovo mokėtinų delspinigių ir kt. dydžiu sumažinti pastarajam apelianto mokėtinas sumas nėra net ribojama jokių papildomų sąlygų. Neturėtų kilti jokių abejonių, kad Sutarties 14.3. p. šalys iš esmės iš anksto buvo įtvirtinusios, jog tokiu atveju, kai pagal Sutartį apeliantas privalo atlikti tam tikrus mokėjimus ieškovo naudai, esant taip pat ir ieškovo prievolei mokėti apeliantui atitinkamus delspinigius ar baudas, t. y. netesybas, apeliantas pagal Sutarties 14.3. p. tekstą net atskirai nepranešdamas apie tai ieškovui, turi teisę vienašališkai atlikti įskaitymą, t. y. savo ieškovui mokėtinas sumas sumažinti ieškovui mokėtinų sumų dydžiu. Taigi, pagal šio Sutarties 14.3. p. prasmę turėtų sekti, jog duotu atveju, kad įvyktų įskaitymas, turėjo užtekti vien tik to, kad realiai egzistuotų priešpriešiniai vienarūšiai šalių reikalavimai.

195. Teismas visiškai nepagrįstai nelaikė tinkamu pranešimu apie įskaitymą prie atsiliepimo į ieškinį apelianto pridėto ieškovui 2013 m. gegužės 17 d. parašyto rašto Nr. 132, kuriuo pastarajam buvo siunčiama tą pačią dieną jam išrašyta PVM sąskaita-faktūra Nr. SMD000000222 apie apelianto ieškovui priskaičiuotus 70279,72 Lt (20354,41 Eur) dydžio delspinigius, ir kuriame apeliantas aiškiai nurodė, jog PVM sąskaita-faktūra ieškovui yra siunčiama, vadovaujantis Sutarties 14.2. ir 14.3. p.

206. Ieškovas teisme nesąžiningai ginčijo šalių santykiuose apelianto vienašališkai atliktą įskaitymą bei nesąžiningai teigė, kad gautus dokumentus apeliantui, esą, grąžino, be to, jog ieškovas minėto 2013 m. gegužės 17 d. rašto Nr. 132, esą, net nelaiko pranešimu apie priešpriešinių prievolių įskaitymą. Tačiau teismas skundžiamame sprendime visiškai neįvertino šiuo atveju to, kad ieškovui, kuris yra juridinis asmuo ir užsiima verslu, iš Sutarties nuostatų neabejotinai turėjo būti žinoma ir suprantama tiek apie jo prievolę mokėti netesybas už Sutarties termino pažeidimą, tiek apie įskaitymo šiuo atveju neišvengiamumą. Kita vertus, teismas taip pat šiuo atveju neįvertino, kad dokumentų grąžinimas, jei jie ir buvo ieškovo apeliantui, esą, grąžinti po jų gavimo, visiškai nepaneigia pranešimo apie delspinigių priskaičiavimą ir tarpusavio prievolių įskaitymą gavimo apskritai.

21Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Vakarų Megrame“ prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti, o Telšių rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 4 d. sprendimą palikti nepakeistą. Priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

22Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

231. Atsakovas darbus priėmė. Jam pagal pasirašytą rangos sutartį kilo prievolė atsiskaityti už darbus. Tokią išvadą padarė ir pirmosios instancijos teismas. Be to, kaip konstatuota teismo sprendime, atsakovas nepareiškė ieškovui jokių pretenzijų dėl prievolės įvykdymo termino pažeidimo, nepateikė tai patvirtinančių įrodymų, todėl neįrodė, jog yra įgijęs sulaikymo teisę.

242. Teismų praktikoje, kuria vadovavosi ir pirmosios instancijos teismas, įtvirtina, jog pagrindas rangovui reikalauti užsakovą vykdyti jo priešpriešinę pareigą – sumokėti už darbus yra pagrindinės sutartinės rangovo pareigos įvykdymas – sutarto darbo atlikimo faktas, o darbų perdavimo-priėmimo aktas yra šį faktą patvirtinantis dokumentas. Šis aktas pasirašomas abiejų šalių ir, kaip dvišalis sandoris, sukuria šalims atitinkamas teises ir pareigas, be to, jis labai reikšmingas statybos rangos sutarties įvykdymui patvirtinti. Teismų praktikoje pripažįstama, kad būtent šiame akte turi būti fiksuojami nustatyti atliktų darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą bei draudimą ateityje remtis trūkumų faktu (CK 6.662 str. 2 d.).

253. Atsakovas pretenzijas dėl priimtų darbų rezultato ėmė reikšti tik po to, kai gavo reikalavimus apmokėti susidariusią skolą. Toks atsakovo elgesys vertintinas kaip nesąžiningas vengimas atsiskaityti pagal rangos sutartį, ypač žinant aplinkybę, jog pats atsakovas yra perdavęs darbus galutiniam objekto užsakovui (Mažeikių rajono savivaldybės administracijai) ir su juo yra atsiskaityta.

264. Atsakovas UAB „SMD“ nereikalavo ir iki šiol nereikalauja priteisti iš ieškovo jokios žalos (nuostolių), tariamai patirtos dėl ieškovo prievolių netinkamo vykdymo. Apeliantas neįrodinėja tokių nuostolių ir, kaip teisingai konstatuota teismo sprendime, net ginčui atsidūrus teisme, nepareiškė jokių reikalavimų.

275. Vadovaujantis CPK 165 str. 2 d., priimant teismo sprendimą, yra draudžiama peržengti byloje pareikštų reikalavimų ribas, kurias nustato pačios šalys. Šiuo atveju reikalavimus pareiškė tik ieškovas, kuris ir nustatė bylos nagrinėjimo apimtis. Kadangi ieškinys pareikštas dėl skolos priteisimo, teismas pagrįstai nesprendė nepareikštų atsakovo reikalavimų, apie kuriuos kalbama apeliaciniame skunde – nuostolių patyrimas, terminų pažeidimas ir netesybų skaičiavimas ir kt.

286. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog atsakovas nesilaikė pranešimo apie atliekamą įskaitymą tvarkos (CK 6.131 str. 2 d.), kadangi, kaip pripažino pats atsakovas, ieškovui jis siuntė delspinigių sąskaitą. Delspinigių sąskaitos siuntimas nėra ir negali būti laikomas įskaitymu, juo labiau, kad pati sąskaita nebuvo priimta ir įtraukta į ieškovo buhalteriją, bet grąžinta atsakovui. Kaip patvirtina šalių paaiškinimai, po sąskaitos už netesybas išsiuntimo, buvo bandymų ginčą spręsti geruoju, tačiau susitarti nepavyko.

297. Paties atsakovo elgesys rodo, jog įskaitymas nebuvo atliktas. Atlikus įskaitymą (t. y. atsakovo reikalautus 70279,72 Lt delspinigius įskaičius į reikalaujamą 25785,64 Lt skolą už darbus), ne atsakovas, bet ieškovas turėtų būti skolingas (skola būtų 44494,08 Lt). Bet kuris protingas ir apdairus asmuo, vadovaujantis bonus pater familias principu, būtų pasinaudojęs teise prisiteisti tokią sumą ir nemokėti esamos skolos. Tačiau atsakovas to nepadarė, tik bylos nagrinėjimo metu užėmė poziciją, neva, įskaitymas atliktas ir likusios dalies jis iš ieškovo nereikalauja.

308. Teismų praktika dėl pareiškimo apie įskaitymą turinio numato, kad jis turi būti aiškus, suprantamas ir nedviprasmiškas. Pareiškime turėtų būti nurodyta prievolė, pagal kurią atliekamas įskaitymas, įskaitymo pagrindas ir įskaitoma suma. Šiuo atveju apeliantas nepateikė tokio turinio pranešimo ieškovui, o tik išsiuntė delspinigių sąskaitą. Toks pranešimas nėra ir negali būti laikomas tinkamu, ypač atsižvelgiant į tai, kad po pranešimo išsiuntimo atsakovas nesiėmė jokių veiksmų skolai iš ieškovo (atsiradusiai dėl atlikto įskaitymo) išsiieškoti.

319. Įskaitymas, vadovaujantis CK 6.130 str., negalėjo būti atliktas, kadangi neatitinka visų privalomųjų sąlygų. Atsakovo nurodomas reikalavimas nėra vykdytinas ir apibrėžtas, kadangi turėtų būti įrodytas iškėlus atskirą civilinį ginčą. Byloje nebuvo sprendžiamas netesybų paskaičiavimo pagrįstumas, kadangi tai nėra šios bylos dalykas ir nėra įrodymų, pagrindžiančių netesybų atsiradimo pagrindą, todėl įskaitymas apskritai negalėjo būti atliktas.

32IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai

33Apeliacinis skundas tenkintinas.

34Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 straipsnio 2 dalis).

35Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str.).

36Nagrinėjamu atveju atsakovas (užsakovas) UAB „SMD“ nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis ir nurodo, kad pasinaudojo Sutarties 14.3 p. numatyta teise, sumažindamas ieškovui pagal Sutartį mokėtiną sumą, t. y. 7468,04 Eur, jam ieškovo mokėtinų delspinigių dydžiu, ir toks sumažinimas, šiuo atveju įskaitymas, nelaikomas užsakovo (atsakovo) įsipareigojimų nevykdymu ieškovui. Teigia, kad pagal sutartį yra priskaičiavęs ieškovui iš viso 20354,41 Eur netesybų, ši suma apima ieškovui mokėtiną 7468,04 Eur sumą, todėl ieškinys turėjo būti atmestas. Ieškovui pagal Sutartį mokėtinos sumos dydžio atsakovas neginčija, tik nurodo, kad šią sumą įskaitė į jam ieškovo mokėtiną sumą, teigdamas, kad ieškovas yra praleidęs darbų atlikimo terminus, todėl atsakovas paskaičiavo delspinigius, kurių suma 20354,41 Eur.

37Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstais atsakovo apeliacinio skundo argumentus ir sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškinio ir pritaikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias sutarčių aiškinimą rangos teisiniuose santykiuose, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintinas ir priimtinas naujas sprendimas (CPK 330 str., 326 str. 1 d. 2 p.).

38Byloje nustatyta, kad 2012 m. rugpjūčio 9 d. tarp atsakovo (užsakovo) UAB „SMD“ ir ieškovo (rangovo) UAB „Vakarų Megrame“ buvo sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. SMD120809 (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovas įsipareigojo savo rizika, priemonėmis ir iš savo medžiagų atlikti balkonų įstiklinimo ir langų montavimo darbus, daugiabučiame name, esančiame adresu Gamyklos g. 17, Mažeikiai, o atsakovas UAB „SMD“ įsipareigojo priimti tinkamai atliktus darbus ir sumokėti už juos sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais (Sutarties 3.1. p.). Sutarties 4.3.6. p., šalys susitarė, jog jeigu rangovas (ieškovas) UAB „Vakarų Megrame“ nukrypsta nuo projekto, šalių patvirtinto darbų kalendorinio vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir/ar statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų užduočių, užsakovas (atsakovas) UAB „SMD“ surašo defektinius aktus ir raštu reikalauja šalinti trūkumus, nemoka už netinkamai atliktus darbus ir turi teisę sustabdyti kitus rangovo darbus iki trūkumų pašalinimo. Šalių sudarytos Sutarties 8 dalyje yra aptarti darbų atlikimo terminai ir numatyta, kad rangovas įsipareigoja rangos darbus pradėti nė vėliau kaip sekančią dieną po 13.7 p. (užsakovas sumoka avansu 20 proc. sutarties kainos per 3 darbo dienas po atitinkamo etapo darbų fronto parengimo) numatyto avanso gavimo dienos. Darbai bus vykdomi etapais. Rangovas, gavęs už atitinkamą etapą avansinį apmokėjimą, įsipareigoja per 21 kalendorinę dieną pagaminti ir atlikti balkonų įstiklinimo darbus, ir per 21 kalendorinę dieną pagaminti ir atlikti langų montavimo darbus objekte (Sutarties 8.1. p.). Rangovas įsipareigoja tinkamai atlikti šioje Sutartyje nurodytus darbus ir perduoti užsakovui ne vėliau kaip per 21 kalendorinę dieną nuo avanso gavimo dienos už atitinkamą darbų etapą (13.7. p.). Darbų pabaiga – pagal sutartį laikomas momentas, kai bus užbaigti visi sutartyje numatyti rangos darbai, pasirašytas baigiamasis rangos darbų perdavimo-priėmimo aktas, bei perduoti būtini atliktų rangos darbų dokumentai (paslėptų darbų aktai, panaudotų medžiagų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, gaminių naudojimo instrukcijos lietuvių kalba ir kt.) (Sutarties 8.2. p.). Sutarties 13.9 p. šalys susitarė, kad užsakovas (atsakovas) turi teisę sulaikyti mokėjimus, jeigu: rangovo atlikti darbai turi trūkumų (Sutarties 13.9.1. p.); rangovas vėluoja atlikti darbus (Sutarties 13.9.2. p.). Sutarties 14.2 p. šalys susitarė, kad rangovas, uždelsęs pradėti ar atlikti darbus nurodytais terminais, moka užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo visos sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Jeigu rangovas vėluoja tinkamai užbaigti ir perduoti užsakovui darbus daugiau negu 2 savaites, tai jis įsipareigoja mokėti užsakovui po 1000 Lt už kiekvieną uždelstą dieną. Rangovas privalo atlyginti užsakovui visus nuostolius, patirtus dėl darbų atlikimo termino praleidimo. Sutarties 14.3 p. šalys susitarė, jog užsakovas turi teisę rangovui pagal šią sutartį mokėtinas sumas sumažinti užsakovui mokėtinų sumų (delspinigių, baudų) dydžiu ir toks sumažinimas nebus laikomas užsakovo įsipareigojimų nevykdymu, netinkamu vykdymu bei pagrindu sustabdyti rangovo įsipareigojimų vykdymą pagal šią sutartį.

39CK 6.681 str. 1 d. statybos rangos sutartis apibrėžta kaip sutartis, kuria rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal atsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – sudaryti rangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Konkrečios statybos rangos sutarties šalių teisės bei įsipareigojimai, kiek jie imperatyviai nenustatyti įstatymų, reglamentuojami statybos rangos sutarties. Rangovas privalo atlikti iš savo ar užsakovo medžiagų darbus pagal užsakovo nustatytas sąlygas, laiku ir tinkamai. Pareiga atlikti darbus tinkamai reiškia, kad darbai turi atitikti sutarties sąlygas, statybos rangos sutarties atveju – normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus.

40CK 6.38 straipsnyje nustatyti prievolių vykdymo principai: prisiėmusi prievolę šalis turi ją įvykdyti tinkamai, sąžiningai ir laikantis nustatytų terminų.

41Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas statybos rangą reglamentuojančias CK normas, yra konstatavęs, kad rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį – vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011; kt.). Rangovas, atlikęs sutartus darbus, praneša užsakovui apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, o šis turi nedelsdamas pradėti jų priėmimą. Statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu. Įstatyme nenustatyta specialios privalomos priėmimo–perdavimo akto formos, todėl tokiu aktu gali būti laikomas dokumentas, atitinkantis įstatyme nurodytus priėmimo–perdavimo akto požymius. Iš CK 6.694 straipsnio 4 dalies nuostatų akivaizdu, kad priėmimo perdavimo aktas turi būti rašytinės formos, jo turinys – nuorodos apie atliktų darbų priėmimą be išlygų arba pažymint darbų trūkumus, nustatant jų pašalinimo tvarką ir sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007; 2009 m. sausio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2009).

42Iš atsakovo sąskaitos išrašo nustatyta, kad atsakovas UAB „SMD“ avansinius mokėjimus atliko 2012 m. rugpjūčio 14 d. ir 2012 m. rugsėjo 7 d., tokie pat duomenys atsispindi ir 2014 m. gruodžio 9 d. ieškovo pirmosios instancijos teismui pateiktame Priede Nr. 1, iš kurio matyti, jog atsakovas ieškovui 2012-08-14 atliko 10700 Lt avansinį mokėjimą, o 2012-09-07 atliko 9280 Lt avansinį mokėjimą. Atsižvelgiant į tai, kad šalių sudarytos Sutarties 8.1. p. nurodyta, kad ieškovas turi pareigą per 21 kalendorinę atlikti Sutartyje nurodytus darbus, konstatuotina, kad darbai turėjo būti atlikti ir jų priėmimo aktas turėjo būti pasirašytas ne vėliau kaip 2012 m. rugsėjo 28 d. Tačiau atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas pasirašytas 2012 m. gruodžio 21 d., t. y. Sutartyje nustatytą terminą praleidus 84 dienas.

43Pažymėtina, kad vėlavimas atlikti statybos darbus laikytinas statybos darbų trūkumu, tačiau ne defektu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. rugsėjo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-399/2004). Todėl sutiktina su apeliacinio skundo argumentais, kad pasirašydamas darbų priėmimo-perdavimo aktus atsakovas neprivalėjo juose nurodyti, kad ieškovas pavėlavo atlikti darbus, nes darbų perdavimo ir priėmimo akte fiksuojamas tik statybos darbų rezultatas bei nurodomi tik atliktų darbų defektai, o ne pretenzijos dėl darbų atlikimo termino pažeidimo (CK 6.694 str. 4 d.). Todėl, nustačius, kad darbų pabaigos (tarpinių darbų) terminas pažeistas, rangovas (ieškovas) privalo už tai atsakyti (CK 6.652 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju atsakovas nereiškia reikalavimo atsakovui atlyginti nuostolius (CK 6.652 str. 4 d.), tačiau nurodo, kad remdamasis šalių sudarytos Sutarties nuostatomis, už darbų atlikimo termino pažeidimą paskaičiavo delspinigius, juos įskaitydamas į ieškovui (rangovui) už atliktus darbus mokėtinas sumas. Teisėjų kolegija sprendžia, jog tokie atsakovo veiksmai neprieštarauja įstatymo normos, reglamentuojančioms rangos teisinius santykius.

44Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas pripažįsta, jog Sutarties įvykdymo terminai buvo praleisti, tačiau nurodo, kad taip atsitiko dėl objektyvių priežasčių, apie kurias atsakovo UAB „SMD“ darbų vadovui buvo žinoma, tačiau jokių pretenzijų dėl to nebuvo pareikšta.

45Kaip jau minėta, šioje byloje nėra nagrinėjamas klausimas dėl nuostolių atlyginimo, kuriuos, galimai, patyrė atsakovas, taip pat nėra sprendžiamas klausimas, ar ieškovo atlikti darbai buvo su defektais, nes tokių reikalavimų atsakovas ieškovui teisme nėra pareiškęs nei atskiroje byloje, nei šioje byloje nereiškė priešieškinio, o atsakovas remiasi Sutarties nuostatomis, numatančiomis jo teisę įskaityti ieškovui mokėtiną sumą į jam ieškovo mokėtinus delspinigius, kuriuos atsakovas paskaičiavo, ieškovui pavėlavus darbus atlikti laiku.

46Iš atsakovo pateiktos 2013 m. gegužės 17 d. PVM sąskaitos-faktūros Nr. SMD000000222 matyti, kad delspinigiai už darbų atlikimo termino praleidimą yra 70279,72 Lt (20354,41 Eur). Atsižvelgiant į tai, kad vadovaujantis Sutarties 14.2 p., rangovas, uždelsęs pradėti ar atlikti darbus nurodytais terminais, privalo mokėti užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo visos sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną, o jeigu rangovas vėluoja tinkamai užbaigti ir perduoti užsakovui darbus daugiau negu 2 savaites, tai jis privalo mokėti užsakovui po 1000 Lt už kiekvieną uždelstą dieną, atsakovas ir paskaičiavo delspinigius. T. y. už pirmas 14 dienų atsakovas priskaičiavo po 0,02 proc. delspinigius nuo 99900 Lt sumos, kurie sudaro 279,72 Lt, o užlikusias 80 dienų delspinigius skaičiavo po 1000 Lt už kiekvieną uždelstą dieną, kurie sudaro 70000 Lt. Tai reiškia, kad ieškovo piniginė prievolė atsakovui viršija atsakovo piniginę prievolė ieškovui, todėl šią delspinigių sumą atsakovas pagrįstai įskaitė į savo skolą ieškovui, ir toks įskaitymas atitinka Sutarties nuostatas, taip pat neprieštarauja CK 6.130 str., numatančiam, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs. Be to, ieškovas neginčija paskaičiuotų delspinigių sumos, taip pat byloje nėra įrodymų, jog būtų ginčijamos Sutarties nuostatos, numatančios šalių atsakomybę, pažeidus Sutarties įvykdymo terminus.

47Atmestini ieškovo argumentai, kad jam nebuvo žinoma apie atsakovo atliktą įskaitymą.

48Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad į teismą dėl skolos priteisimo pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo ieškovas kreipėsi 2014 m. rugsėjo 8 d., nors dar 2013 m. gegužės 17 d. raštu Nr. 132 atsakovas pranešė ieškovui, kad remdamasis Sutarties 14.2. p. ir 14.3. p. išrašė PVM sąskaitą – faktūrą 70279,72 Lt delspinigiams apmokėti, taip pat 2013 m. kovo 28 d. raštu Nr. 95 ieškovas buvo įspėtas, kad nesilaikė Sutarties 8.1. p. ir 8.2. p. nustatytų darbų atlikimo terminų. Todėl aplinkybė, neva, ieškovas grąžino atsakovui tiek 2013 m. gegužės 17 d. raštą Nr. 132 dėl pranešimo apie delspinigių priskaičiavimą ir tarpusavio prievolių įskaitymą, tiek PVM sąskaitą – faktūrą 70279,72 Lt delspinigiams apmokėti, nėra pagrindas išvadai, jog ieškovui nebuvo pranešta apie prievolių įskaitymą. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad atsakovo paskaičiuotos 20354,41 Eur netesybos apima atsakovo ieškovui mokėtiną 7468,04 Eur sumą, ieškovo UAB „Vakarų Megrame“ ieškinys atmestinas.

49Atsakovas UAB „SMD“ turėjo 1013,76 Eur teisinės pagalbos išlaidų pirmosios instancijos teisme, kurios neviršija Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytų dydžių, todėl ieškinį atmetus, jos priteistinos iš ieškovo UAB „Vakarų Megrame“ (CPK 93 str. 1 d.).

50Atsakovas UAB „SMD“ už apeliacinį skundą yra sumokėjęs 224,00 Eur žyminį mokestį, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas buvo pateiktas, naudojantis elektroninių paslaugų portalu, mokėtina žyminio mokesčio suma yra 168,00 Eur (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d.), todėl, apeliacinį skundą patenkinus, iš ieškovo atsakovui priteistina 168 Eur žyminio mokesčio (CPK 93str. 1 d., 3 d.), o 56,00 Eur permokėto žyminio mokesčio atsakovui grąžintina iš valstybės biudžeto (CPK 87 str. 1 d. 1 p., 3 d.).

51Atsakovas UAB „SMD“ turėjo 362,05 Eur teisinės pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme, kurios neviršija Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytų dydžių, todėl apeliacinį skundą patenkinus, jos priteistinos atsakovui iš ieškovo (CPK 93 str. 1 d., 3 d., 98 str. )

52Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

53Telšių rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 4 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškovo UAB „Vakarų Megrame“ ieškinį atsakovui UAB „SMD“ atmesti.

54Priteisti iš ieškovo UAB „Vakarų Megrame“ (juridinio asmens kodas 141525732) atsakovui UAB „SMD“ (juridinio asmens kodas 301152028) 1013,76 Eur (vieną tūkstantį trylika eurų ir 76 euro centus) bylinėjimosi išlaidas pirmosios instancijos teisme.

55Priteisti iš ieškovo UAB „Vakarų Megrame“ (juridinio asmens kodas 141525732) atsakovui UAB „SMD“ (juridinio asmens kodas 301152028) 530,05 Eur (penkis šimtus trisdešimt eurų ir 5 euro centus) bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme, kurias sudaro 168,00 Eur žyminio mokestis ir 362,05 Eur teisinės pagalbos išlaidos.

56Grąžinti atsakovui UAB „SMD“ (juridinio asmens kodas 301152028) iš valstybės biudžeto 56,00 Eur (penkiasdešimt šešis eurus) žyminio mokesčio.

57Sprendimą, dalyje dėl žyminio mokesčio grąžinimo, pavesti vykdyti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Vakarų Megrame“ kreipėsi į teismą ieškiniu, kuriuo... 6. Nurodė, kad 2012-08-09 tarp šalių buvo sudaryta statybos rangos sutartis Nr.... 7. Atsakovas UAB „SMD“ pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu nesutiko.... 8. Nurodė, kad sutartyje numatytus darbus ieškovas privalėjo atlikti etapais ir... 9. II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Telšių rajono apylinkės teismas 2015 m. vasario 4 d. sprendimu ieškinį... 11. Teismas nurodė, kad, kai užsakovas yra priėmęs darbus ir... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė... 13. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „SMD“ prašo panaikinti Telšių rajono... 14. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 15. 1. Pasak teismo, darbų priėmimo ir perdavimo aktuose atsakovas, priėmęs... 16. 2. Pažeidus statybos rangos darbų sutartyje nustatytą terminą, rangovo, t.... 17. 3. Atsakovas pagrįstai pagal Sutarties 14.2. p. už termino pažeidimą... 18. 4. Apelianto teisė ieškovo mokėtinų delspinigių ir kt. dydžiu sumažinti... 19. 5. Teismas visiškai nepagrįstai nelaikė tinkamu pranešimu apie įskaitymą... 20. 6. Ieškovas teisme nesąžiningai ginčijo šalių santykiuose apelianto... 21. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Vakarų Megrame“ prašo... 22. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 23. 1. Atsakovas darbus priėmė. Jam pagal pasirašytą rangos sutartį kilo... 24. 2. Teismų praktikoje, kuria vadovavosi ir pirmosios instancijos teismas,... 25. 3. Atsakovas pretenzijas dėl priimtų darbų rezultato ėmė reikšti tik po... 26. 4. Atsakovas UAB „SMD“ nereikalavo ir iki šiol nereikalauja priteisti iš... 27. 5. Vadovaujantis CPK 165 str. 2 d., priimant teismo sprendimą, yra draudžiama... 28. 6. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog atsakovas... 29. 7. Paties atsakovo elgesys rodo, jog įskaitymas nebuvo atliktas. Atlikus... 30. 8. Teismų praktika dėl pareiškimo apie įskaitymą turinio numato, kad jis... 31. 9. Įskaitymas, vadovaujantis CK 6.130 str., negalėjo būti atliktas, kadangi... 32. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 33. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 34. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 35. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas... 36. Nagrinėjamu atveju atsakovas (užsakovas) UAB „SMD“ nesutinka su pirmosios... 37. Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstais atsakovo apeliacinio skundo... 38. Byloje nustatyta, kad 2012 m. rugpjūčio 9 d. tarp atsakovo (užsakovo) UAB... 39. CK 6.681 str. 1 d. statybos rangos sutartis apibrėžta kaip sutartis, kuria... 40. CK 6.38 straipsnyje nustatyti prievolių vykdymo principai: prisiėmusi... 41. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas statybos rangą... 42. Iš atsakovo sąskaitos išrašo nustatyta, kad atsakovas UAB „SMD“... 43. Pažymėtina, kad vėlavimas atlikti statybos darbus laikytinas statybos darbų... 44. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas pripažįsta, jog Sutarties įvykdymo... 45. Kaip jau minėta, šioje byloje nėra nagrinėjamas klausimas dėl nuostolių... 46. Iš atsakovo pateiktos 2013 m. gegužės 17 d. PVM sąskaitos-faktūros Nr.... 47. Atmestini ieškovo argumentai, kad jam nebuvo žinoma apie atsakovo atliktą... 48. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad į teismą dėl skolos priteisimo... 49. Atsakovas UAB „SMD“ turėjo 1013,76 Eur teisinės pagalbos išlaidų... 50. Atsakovas UAB „SMD“ už apeliacinį skundą yra sumokėjęs 224,00 Eur... 51. Atsakovas UAB „SMD“ turėjo 362,05 Eur teisinės pagalbos išlaidų... 52. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 53. Telšių rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 4 d. sprendimą panaikinti ir... 54. Priteisti iš ieškovo UAB „Vakarų Megrame“ (juridinio asmens kodas... 55. Priteisti iš ieškovo UAB „Vakarų Megrame“ (juridinio asmens kodas... 56. Grąžinti atsakovui UAB „SMD“ (juridinio asmens kodas 301152028) iš... 57. Sprendimą, dalyje dėl žyminio mokesčio grąžinimo, pavesti vykdyti...