Byla AS-556-857-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų

2Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. J. ir atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 11 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 3 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. J. skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims V. M. D. K., A. K., Vilniaus apskrities viršininko administracijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas V. J. (toliau – ir pareiškėjas) skundu, kurį patikslino, kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją (toliau – ir Administracija) suformuoti ( - ) gatvės tęsinio sklypo Nr. ( - ) dalyje du žemės sklypus ir nustatyti jų ribas, kaip jos buvo pažymėtos 2000 m. vasario 3 d. Vilniaus miesto detaliajame plane – ( - ), patvirtintame sprendimu Nr. 218V, o toje žemės sklypo dalyje, kurioje įregistruoti sunykę gyvenamojo namo pamatai, pasiūlyti Vilniaus apskrities viršininko administracijai (toliau – ir Vilniaus AVA) nustatyti servitutą pamatų naudojimui ir visą dokumentaciją perduoti Vilniaus AVA nuosavybės teisių atkūrimui.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 3 d. sprendimu skundą atmetė kaip nepagrįstą, taip pat patenkino trečiųjų suinteresuotų asmenų prašymą dėl išlaidų atlyginimo ir priteisė V. M. D. K. ir A. K. iš pareiškėjo 900 Lt teismo išlaidoms atlyginti.

8Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. gegužės 9 d. nutartimi apeliacinį skundą patenkino iš dalies ir pakeitė Vilniaus apygardos administracinio teismo

92010 m. gegužės 3 d. sprendimą - pareiškėjo skundą patenkino iš dalies, įpareigojo Vilniaus miesto savivaldybės administraciją per 6 mėnesius nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, vykdant Vilniaus miesto Žemėtvarkos skyriaus 2003 m. liepos 31 d. rašte Nr. 31/03/17-1963 išdėstytą prašymą bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu

10Nr. 1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 1061 punkto nuostatas, nuosavybės teisių atkūrimo tikslu, organizuoti ir atlikti žemės sklypo ( - ) projektavimą, kadastrinių matavimų rengimą ir nekilnojamojo daikto (žemės sklypo) kadastro duomenų byloje esančio žemės sklypo plano patvirtinimą. Likusioje dalyje Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 3 d. sprendimą paliko nepakeistą.

11III.

12Pareiškėjas 2011 m. gegužės 17 d. pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

13Pareiškėjas prašyme nurodė, kad, naudojantis advokato Pauliaus Bružo kontoros teisinėmis paslaugomis, buvo parengtas ir Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateiktas skundas. Teigė, jog jo patirtas bylinėjimosi išlaidas, be kita ko, sudarė, skundo surašymas –

142 000 Lt, atstovavimas Vilniaus apygardos administraciniame teisme – 200 Lt, taip pat žyminis mokestis.

15IV.

16Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 11 d. nutartimi pareiškėjo prašymą patenkino iš dalies - priteisė iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

171 420 Lt pareiškėjui. Pareiškėjo prašymo dalį dėl teismo išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, perdavė spręsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 str., 45 str.).

18Teismas, spręsdamas prašymą dėl išlaidų atlyginimo, vadovavosi ABTĮ 44 straipsniu, LR teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos). Teismas nurodė, kad iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjo atstovas advokatas Paulius Bružas surašė 2008 m. gegužės 18 d. skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui, atstovavo pareiškėją teismo posėdžiuose: 2009 m. spalio 6 d. nuo 9.00 val. iki 9.40 val.,

192010 m. balandžio 12 d. nuo 10.00 val. iki 10.30 val. Teismas konstatavo, kad pareiškėjo atstovavimo išlaidų suma (2 200 Lt) neviršija Rekomendacijose numatyto maksimalaus užmokesčio dydį už suteiktas paslaugas. Teismas, atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą, procesinių dokumentų apimtį, išlaidų sumą, apskaičiuotą taikant rekomenduojamus maksimalius priteistinus užmokesčio už advokato teisines paslaugas dydžius (2 640 Lt), sumažino proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų dydžiui, t. y. per pusę, iki 1 320 Lt. Teismas, vadovaudamasis ABTĮ 44 straipsnio 2 dalimi, pareiškėjui taip pat priteisė 2009 m. gegužės 14 d. sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį. Taigi teismas iš atsakovo pareiškėjui priteisė 1 420 Lt išlaidų. Teismas taip pat nurodė, kad teismo išlaidų atlyginimo tretiesiems suinteresuotiems asmenims klausimas išspręstas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 9 d. sprendimu, kurio teisėtumą ir pagrįstumą patikrino Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

202011 m. gegužės 9 d. priėmęs nutartį byloje Nr. A525-764/2011.

21V.

22Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 11 d. nutartį ir prašymą dėl išlaidų priteisimo patenkinti visiškai. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

231. Pirmosios instancijos teismo nutartis nepagrįsta, o patenkintų reikalavimų dydis procentaliai nustatytas neteisingai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) 2011 m. rugsėjo 30 d. priėmė nutartį, kuria nustatyta, kad trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės procentaliai buvo apgintos 0,85 procentais, vadinasi jo reikalavimas buvo patenkintas 99,15 procentais, o ne 50 procentų.

242. Kadangi buvo apginta tik 0,85 procentų trečiųjų suinteresuotų asmenų teisių, todėl jiems negali būti priteisiamos išlaidos pirmosios instancijos teisme visa dalimi. Priešingu atveju toks sprendimas prieštarautų ABTĮ 43 straipsnio 7 daliai, LVAT praktikai ir LVAT

252011 m. rugsėjo 30 d. nutarčiai šioje byloje.

26Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 11 d. nutartį ir nepriteisti išlaidų pareiškėjo naudai; teismui pripažinus pareiškėjo teisę į išlaidų atlyginimą, sumažinti pirmosios instancijos teismo priteistas išlaidas, atsižvelgiant į bylos sudėtingumo laipsnį ir patirtų išlaidų pagrįstumą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

271. Teismas pagrįstai išlaidų dydį sumažino per pusę. Tačiau teismas visiškai nepagrįstai pareiškėjui priteistinų išlaidų dydį skaičiavo pagal maksimalius Rekomendacijų nustatytų dydžius.

282. Nesutiktina su pareiškėjo prašyme nurodomu priteistinų išlaidų už advokato paslaugas ruošiant skundą pirmosios instancijos teismui dydžiu – 2 000 Lt, ir su nurodytu išlaidų už advokato atstovavimą dydžiu – 200 Lt. Vadovaujantis Rekomendacijų 8.18, 9 punktais, už

291.10 val. atstovavimą teisme advokatui mokėtina suma turėtų būti 120 Lt, o ne 240 Lt.

303. Išnagrinėta byla negali būti laikoma sudėtinga, reikalaujančia specialių žinių, taip pat byla negali būti laikoma išimtine. Priteistinos išlaidos turėtų būti sumažintos maksimaliai iki protingo, atsakovo teisių nepažeidžiančio ir bylos sudėtingumą atitinkančio dydžio.

314. Pareiškėjui priteistos išlaidos, susiklosčius sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai, yra sunki našta Vilniaus miesto savivaldybei.

32Nacionalinė žemės tarnyba atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo prašymą spręsti teismo nuožiūra.

33Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 11 d. nutartį ir nepriteisti išlaidų pareiškėjo naudai; teismui pripažinus pareiškėjo teisę į išlaidų atlyginimą, sumažinti pirmosios instancijos teismo priteistas išlaidas, atsižvelgiant į bylos sudėtingumo laipsnį ir patirtų išlaidų pagrįstumą.

34Teisėjų kolegija

konstatuoja:

35VI.

36Pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas.

37Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

38Šioje administracinėje byloje buvo pareiškėjo skundas buvo patenkintas iš dalies, todėl jis turėjo teisę į atstovavimo išlaidų atlyginimą pirmosios instancijos teisme (ABTĮ 44 str. 1, 2 ir 6 dalys).

39Pareiškėjas, prašydamas priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, nurodė, jog pirmosios instancijos teisme jis patyrė 2 000 Lt dydžio išlaidas skundo surašymui, 200 Lt – už atstovavimą pirmosios instancijos teisme, taip pat sumokėjo žyminį mokestį.

40Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, kuria remdamasis Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė 2011 m. spalio 11 d. nutartį, pateiktus dokumentus apie suteiktas teisines paslaugas pareiškėjui, Rekomendacijų 2 punkte numatytus kriterijus, Rekomendacijose numatytas maksimalias priteistinų atstovavimo išlaidų sumas, nevisiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo priteista atstovavimo išlaidų dalimi pareiškėjui.

41Byloje pateiktas žyminio mokesčio sumokėjimo kvitas patvirtina, jog pareiškėjas, paduodamas skundą, sumokėjo 100 Lt dydžio žyminį mokestį (T 1, b. l. 2).

42Pareiškėjas patirtoms atstovavimo išlaidoms pagrįsti teismui pateikė

432011 m. balandžio 27 d. sąskaitą už teisinės paslaugas (T 3, b. l. 33) bei 2011 m. balandžio 27 d. pinigų priėmimo kvitą, Serija LAT Nr. 623053 (T 3, b. l. 32).

44Sprendžiant išlaidų atlyginimo klausimą, turi būti vadovaujamasi Rekomendacijų nuostatomis.

45Remiantis Rekomendacijų 8.2 punktu, maksimali galima priteisti suma už skundo parengimą sudaro 2 400 Lt (3 x 800). Pareiškėjas pateikė pirmosios instancijos teismui skundą, o prašyme nurodė, jog dėl skundo parengimo patyrė 2 000 Lt bylinėjimosi išlaidų, t. y. prašoma priteisti suma neviršijo maksimalaus galimo priteisti bylinėjimosi išlaidų dydžio.

46Byloje taip pat nustatyta, jog pareiškėjo atstovas advokatas P. Bružas dalyvavo

472009 m. spalio 6 d. pirmosios instancijos teismo posėdyje nuo 9.00 val. iki 9.40 val.,

482010 m. balandžio 12 d. teismo posėdyje nuo 10.00 val. iki 10.30 val. Maksimali galima priteisti suma už vieną atstovavimo valandą teisme sudaro 120 Lt (0,15 x 800) (Rekomendacijų 8.18 p.). Už 1.10 val. trukusį advokato atstovavimą teismo posėdyje galėtų būti priteista 120 Lt (Rekomendacijų 9 p.), o pareiškėjas prašė priteisti 200 Lt, t. y. prašoma priteisti suma viršijo maksimalią šiuo atveju galimą priteisti bylinėjimosi išlaidų dydį.

49Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad maksimaliai pareiškėjui galėtų būti priteista 2 220 Lt (100 + 120 + 2 000) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, atlyginimui, o ne 2 640 Lt, kaip nurodė teismas skundžiamoje nutartyje.

50Pareiškėjas skunde teismui iškėlė vieną reikalavimą – įpareigoti Administraciją suformuoti ( - ) gatvės tęsinio sklypo Nr. ( - ) dalyje du žemės sklypus ir nustatyti jų ribas, kaip jos buvo pažymėtos 2000 m. vasario 3 d. Vilniaus miesto detaliajame plane – ( - ), patvirtintame sprendimu Nr. 218V, o toje žemės sklypo dalyje, kurioje įregistruoti sunykę gyvenamojo namo pamatai, pasiūlyti Vilniaus apskrities viršininko administracijai nustatyti servitutą pamatų naudojimui ir visą dokumentaciją perduoti Vilniaus AVA nuosavybės teisių atkūrimui.

51Apeliacinės instancijos teismo nutartimi pareiškėjo skundas buvo patenkintas iš dalies, įpareigojant Administraciją per 6 mėnesius nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, vykdant Vilniaus miesto Žemėtvarkos skyriaus 2003 m. liepos 31 d. rašte Nr. 31/03/17-1963 išdėstytą prašymą bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 1061 punkto nuostatas, nuosavybės teisių atkūrimo tikslu, organizuoti ir atlikti žemės sklypo ( - ) projektavimą, kadastrinių matavimų rengimą ir nekilnojamojo daikto (žemės sklypo) kadastro duomenų byloje esančio žemės sklypo plano patvirtinimą.

52Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad pareiškėjo skundas buvo patenkintas iš dalies, įvertinusi bylos sudėtingumą, kilusio ginčo pobūdį, pareiškėjo pozicijos formulavimą byloje, į skundo pagrindą ir dalyką, pareiškėjo atstovo darbo sąnaudas, remdamasi teisingumo ir protingumo principais, Rekomendacijų 2 punkte įtvirtintais kriterijais, sprendžia, jog pareiškėjui iš atsakovo Administracijos priteistina 1 200 Lt bylinėjimosi išlaidoms, patirtoms bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, atlyginti.

53Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria buvo atsisakyta priteisti visą prašomą atstovavimo išlaidų dydį (2 300 Lt), motyvuojant tuo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 30 d. priėmė nutartį, kuria nustatyta, jog trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės įsiteisėjusiu teismo sprendimu buvo apgintos 0,85 procentais. Vadinasi, pareiškėjo teigimu, jo reikalavimai buvo patenkinti 99,15 procentais. Teisėjų kolegija nesutinka su tokia pareiškėjo pozicija, kadangi LVAT

542011 m. rugsėjo 30 d. nutartimi buvo sprendžiamas trečiųjų suinteresuotų asmenų prašymas dėl išlaidų atlyginimo, atsižvelgiant į tai, kiek įsiteisėjusiu sprendimu buvo apgintos jų teisės pareiškėjo atžvilgiu, t. y. tretiesiems suinteresuotiems asmenims išlaidos priteistos iš pareiškėjo. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašo priteisti išlaidas iš atsakovo. Todėl turi būti atsižvelgiama į pareiškėjo skundo reikalavimo patenkinimo dalį atsakovo atžvilgiu.

55Be to, pažymėtina, kad išlaidų atlyginimo institutas nesuteikia teisės peržiūrėti bylų, užbaigtų įsiteisėjusiu teismo priimtu baigiamuoju aktu. Įsiteisėjęs teismo sprendimas (bendrąja prasme), kuriuo byloje buvo išspręstas šalių ginčas, įgyja res judicata galią. Tai reiškia, kad šalių ginčas yra išspręstas galutinai ir negali būti revizuojamas įprastinėmis procesinėmis priemonėmis. Todėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 3 d. sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tretiesiems suinteresuotiems asmenims negali būti peržiūrėtas.

56Remiantis tuo, kas išdėstyta, Vilniaus apygardos administracinio teismo

572011 m. spalio 11 d. nutartis keistina.

58Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

59Pareiškėjo V. J. atskirąjį skundą atmesti.

60Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.

61Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 11 d. nutartį pakeisti.

62Priteisti pareiškėjui V. J. iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 1 200 Lt (vieną tūkstantį du šimtus litų) išlaidų.

63Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas)... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas V. J. (toliau – ir pareiškėjas) skundu,... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 3 d. sprendimu... 8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. gegužės 9 d. nutartimi... 9. 2010 m. gegužės 3 d. sprendimą - pareiškėjo skundą patenkino iš dalies,... 10. Nr. 1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į... 11. III.... 12. Pareiškėjas 2011 m. gegužės 17 d. pateikė prašymą dėl bylinėjimosi... 13. Pareiškėjas prašyme nurodė, kad, naudojantis advokato Pauliaus Bružo... 14. 2 000 Lt, atstovavimas Vilniaus apygardos administraciniame teisme – 200 Lt,... 15. IV.... 16. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 11 d. nutartimi... 17. 1 420 Lt pareiškėjui. Pareiškėjo prašymo dalį dėl teismo išlaidų,... 18. Teismas, spręsdamas prašymą dėl išlaidų atlyginimo, vadovavosi ABTĮ 44... 19. 2010 m. balandžio 12 d. nuo 10.00 val. iki 10.30 val. Teismas konstatavo, kad... 20. 2011 m. gegužės 9 d. priėmęs nutartį byloje Nr. A525-764/2011.... 21. V.... 22. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 23. 1. Pirmosios instancijos teismo nutartis nepagrįsta, o patenkintų... 24. 2. Kadangi buvo apginta tik 0,85 procentų trečiųjų suinteresuotų asmenų... 25. 2011 m. rugsėjo 30 d. nutarčiai šioje byloje.... 26. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atskiruoju skundu prašo... 27. 1. Teismas pagrįstai išlaidų dydį sumažino per pusę. Tačiau teismas... 28. 2. Nesutiktina su pareiškėjo prašyme nurodomu priteistinų išlaidų už... 29. 1.10 val. atstovavimą teisme advokatui mokėtina suma turėtų būti 120 Lt, o... 30. 3. Išnagrinėta byla negali būti laikoma sudėtinga, reikalaujančia... 31. 4. Pareiškėjui priteistos išlaidos, susiklosčius sunkiai ekonominei,... 32. Nacionalinė žemės tarnyba atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo... 33. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į... 34. Teisėjų kolegija... 35. VI.... 36. Pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas.... 37. Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirasis skundas... 38. Šioje administracinėje byloje buvo pareiškėjo skundas buvo patenkintas iš... 39. Pareiškėjas, prašydamas priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą,... 40. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, kuria remdamasis Vilniaus... 41. Byloje pateiktas žyminio mokesčio sumokėjimo kvitas patvirtina, jog... 42. Pareiškėjas patirtoms atstovavimo išlaidoms pagrįsti teismui pateikė... 43. 2011 m. balandžio 27 d. sąskaitą už teisinės paslaugas (T 3, b. l. 33) bei... 44. Sprendžiant išlaidų atlyginimo klausimą, turi būti vadovaujamasi... 45. Remiantis Rekomendacijų 8.2 punktu, maksimali galima priteisti suma už skundo... 46. Byloje taip pat nustatyta, jog pareiškėjo atstovas advokatas P. Bružas... 47. 2009 m. spalio 6 d. pirmosios instancijos teismo posėdyje nuo 9.00 val. iki... 48. 2010 m. balandžio 12 d. teismo posėdyje nuo 10.00 val. iki 10.30 val.... 49. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad maksimaliai pareiškėjui... 50. Pareiškėjas skunde teismui iškėlė vieną reikalavimą – įpareigoti... 51. Apeliacinės instancijos teismo nutartimi pareiškėjo skundas buvo patenkintas... 52. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad pareiškėjo skundas buvo... 53. Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjas nesutinka su pirmosios... 54. 2011 m. rugsėjo 30 d. nutartimi buvo sprendžiamas trečiųjų suinteresuotų... 55. Be to, pažymėtina, kad išlaidų atlyginimo institutas nesuteikia teisės... 56. Remiantis tuo, kas išdėstyta, Vilniaus apygardos administracinio teismo... 57. 2011 m. spalio 11 d. nutartis keistina.... 58. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2... 59. Pareiškėjo V. J. atskirąjį skundą atmesti.... 60. Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą... 61. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 11 d. nutartį... 62. Priteisti pareiškėjui V. J. iš atsakovo Vilniaus miesto... 63. Nutartis neskundžiama....