Byla e2-176-1048/2017
Dėl nuostolių priteisimo

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Aušra Diržienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublkos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovei L. I. dėl nuostolių priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 2741,01 Eur negrąžintos paskolos, 929,71 Eur palūkanų, 222,60 Eur administravimo mokesčio, 60,18 Eur delspinigių, 51,77 Eur vėlavimo palūkanų, 5 proc. dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad atsakovei nevykdant tarp šalių sudarytos vartojimo kredito sutarties, ieškovui padaryta 4005,27 Eur nuostolių.

3Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai jai įteikti įstatymo numatyta tvarka (Lietuvos Respublikos CPK 123 straipsnio 3 dalis). Ieškovas ieškinyje pateikė prašymą, atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių, todėl yra pagrindas priimti sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 2 dali).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad reikalavimas yra pagrįstas (Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalis)

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovė 2015-08-07 ieškovo administruojamame portale www.gosavy.lt elektroniniu būdu pateikė vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. oferta_38827 dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo su portale registruotu (-ais) skolintoju (-ais) 2150,00 EUR sumai; vartojimo kredito grąžinimo terminas – 36 mėnesiai; vartojimo kredito metinės palūkanos –26 procentai. Be to, atsakovė 2016-02-08 ieškovo administruojamame portale www.gosavy.lt elektroniniu būdu pateikė vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. oferta_78635 dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo su portale registruotu (-ais) skolintoju (-ais) 1000,00 EUR sumai; vartojimo kredito grąžinimo terminas – 24 mėnesiai; vartojimo kredito metinės palūkanos –32 procentai Minėto portalo registruoti skolintojai finansavo atsakovės kreditų sumų suteikimą, todėl tarp atsakovės, skolintojų ir ieškovo (organizatoriaus) buvo sudarytos vartojimo kredito sutartys, kurių pagrindu atsakovei buvo suteikti kreditai, kuriuos mokėdama kartu su palūkanomis (bendra vartojimo kredito kaina), ji turėjo grąžinti dalimis pagal grafikus, o praleidus mokėjimo terminus, mokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius, pradelsimo palūkanas ir kitus mokesčius. Atsakovė sutartinių įsipareigojimų pagal sutartis laiku ir tinkamai nevykdė, praleido įmokų mokėjimo terminus, todėl ieškovas, įgijęs skolintojų vardu teisę nutraukti sutartį, 2016-12-09 pateikė atsakovei pranešimą, kuriuo informavo apie sutarčių nutraukimą, taip pat apie reikalavimo teisių automatinį perėmimą sutartyse, nuo pranešimo dienos sutarties kreditoriumi esant UAB „Bendras finansavimas“. Iš skolos paskaičiavimo matyti, kad įsiskolinimas sutarčių pagrindu sudaro 4005,27 Eur, iš jo 2741,01 Eur negrąžintos paskolos, 929,71 Eur palūkanų, 222,60 Eur administravimo mokesčio, 60,18 Eur delspinigių, 51,77 Eur vėlavimo palūkanų.

7Įvertinus nustatytas faktines bylos aplinkybes, pripažintina, kad tarp ieškovo ir atsakovės susiklostė kredito sutarčių teisiniai santykiai, atsakovei buvo suteikta sutartyse nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o atsakovė įsipareigojo ieškovui gautas sumas grąžinti, mokėti nustatyto dydžio palūkanas bei kitus sutartyse sudarymo mokesčius sutartyse numatyta tvarka ir terminais. CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, ji sutartyse numatytais terminais negrąžino kreditų, nesumokėjo palūkanų, taip iš esmės pažeidė savo prievolę, todėl ieškovas vienašališkai nutraukė tarp šalių sudarytas sutartis. Nenustatyta aplinkybių, kad sutartys buvo nutrauktos neteisėtai. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties nevykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.221 straipsnio 2 dalis). Įvertinus nustatytas aplinkybes, yra pagrindas atsakovei taikyti civilinę atsakomybę, ji turi pareigą atlyginti prievolės pažeidimu ieškovui atsiradusius nuostolius, t.y. sumokėti 2741,01 Eur negrąžintos paskolos, 929,71 Eur palūkanų, 222,60 Eur administravimo mokesčio (Lietuvos Respublikos CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 2 dalis, 6.71 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.258 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnis).

8Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 51,77 Eur vėlavimo palūkanų ir 60,18 Eur delspinigių už termino mokėti mėnesines įmokas pagal grafiką praleidimą. Kaip matyti iš ieškovo pateiktos paskaičiavimo lentelės, palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už atsakovės pagal grafiką nesumokėtas sumas. Tarp šalių sudarytų sutarčių bendrosiose sąlygose numatyta, kad už naudojimąsi kreditu mokamos palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas (5.1, 5.4 p.), taip pat numatyta, kad kredito gavėjui laiku nepervedus lėšų pagal grafiką, jis papildomai privalo mokėti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (8.1.1, 8.1.2 p.). Palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012).

9Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tai abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12- 19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 str. 1 d., 6.258 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Nagrinėjamu atveju ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra didesni, todėl ieškovo apskaičiuotos vėlavimo palūkanos įskaitytinos į delspinigių dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovės priteistini 60,18 Eur delspinigiai, o ieškovo reikalavimas dėl 51,77 Eur vėlavimo palūkanų pritesimo atmestinas.

10Iš atsakovės yra pagrindas priteisti ieškovui 5 procentus metinių palūkanų nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

11Iš atsakovės priteistinos ieškovui turėtos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkinto reikalavimo daliai (patenkinta 98,70 proc. reikalavimo), kurias sudaro 89,00 Eur žyminis mokestis ir 678,00 Eur išlaidos už advokato teisinę pagalbą (Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovės L. I., a.k. ( - ) 2741,01 Eur negrąžintos paskolos, 929,71 Eur palūkanų, 222,60 Eur administravimo mokesčio, 60,18 Eur delspinigių, viso 3953,50 Eur (tris tūkstančius devynis šimtus penkiasdešimt tris Eur 50 ct), nuo šios sumos 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2016-12-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 767,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (89,00 Eur žyminis mokestis ir 678,00 Eur už advokato teisinę pagalbą) ieškovui UAB „Bendras finansavimas“, įmonės kodas 303259527, Vokiečių g. 20, Vilnius.

15Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

16Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Akmenės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai