Byla e2VP-3867-761/2018
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo

1Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmų teisėjas Osvaldas Briedis,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo RUAB „Baltic TS Group“ atstovo advokato Oleg Drobitko prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

42018 m. liepos 24 d. Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmuose gautas pareiškėjo prašymas, kuriuo prašoma panaikinti turto areštą, uždėtą civilinėje byloje Nr. eL2-716-999/2016 skolininkės RUAB „Baltic TS Group“ turtui. Nurodo, kad UAB „Baltic TS Group“ šiuo metu yra restruktūrizuojama, yra patvirtintas restruktūrizavimo planas, kuris šiuo metu sėkmingai vykdomas ir pirmuoju etapu tenkinami kreditoriniai reikalavimai (išmokėta apie 10 % skolos), su darbuotojais atsiskaityta pilnai.

5Teismas k o n s a t u o j a :

6Prašymą atsisakytina priimti.

7Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XI skyriaus penktojo skirsnio normos. CPK 144 straipsnyje įtvirtinti pagrindai taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o 149 straipsnyje šių priemonių panaikinimas. CPK 149 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad laikinosios apsaugos priemonės dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu gali būti panaikinamos teismo, nagrinėjančio bylą iš esmės, nutartimi. Pagal CPK 150 straipsnio 3 dalį teismui patenkinus ieškinį, laikinosios apsaugos priemonės, kurios buvo taikytos, galioja iki teismo sprendimo įvykdymo, išskyrus CPK 147 straipsnio 6 dalyje numatytą atvejį.

8Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2016-08-01 kreditorė UAB „MB Partners Center“ kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydama priteisti iš skolininkės UAB „Baltic TS Group“ 5886,95 € skolą, 2,35 € delspinigius, 8 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 33 € žyminį mokestį.

92018-08-01 priimtas teismo įsakymas civilinėje byloje Nr. eL2-716-999/2016 bei tos pačios dienos nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės - areštuoti skolininkei UAB „Baltic TS Group“, kodas 301740800, buveinės adresas Šilalės r. sav., Drobūkščių k., Kvėdarnos g. 2, nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą, turtines teises, o jo nesant ar esant nepakankamai - pinigines lėšas, esančias pas atsakovę ar trečiuosius asmenis, leidžiant iš areštuotų lėšų atlikti pinigines operacijas, susijusias su privalomųjų įmokų mokėjimu valstybės ir savivaldybės biudžetams, valstybinio socialinio draudimo fondui, privalomajam sveikatos draudimo fondui, su darbo santykiais susijusius mokėjimus bei atsiskaityti su ieškove UAB „MB Partners Center“. Bendras arešto mastas – 5889,30 eurai.

102016-09-15 teisme gautas prieštaravimas dėl kreditorės pareiškimo išduoti teismo įsakymą.

112016-10-03 teisme gautas UAB „MB Partners Center“ ieškinys, kuris 2016-10-04 nutartimi priimtas bei ta pačia nutartimi panaikintas 2016-08-01 išduotas teismo įsakymas.

122016-10-12 civilinė byla Nr. eL2-716-999/2016 išsiųsta Klaipėdos miesto apylinkės teismui pagal teismingumą.

13Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, Klaipėdos miesto apylinkės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-16239-980/2016 pagal ieškovo UAB „MB Partners Center“ ieškinį atsakovui UAB „Baltic TS Group“, kuriuo ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovo 5886,95 Eur skolą, 2,35 Eur delspinigių, 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Ši byla sujungta su civiline byla Nr. e2-15793-991/2016 pagal ieškovo UAB „MB Partners Center“ ieškinį atsakovui UAB „Baltic TS Group“ dėl 17270,18 Eur skolos, 30,88 Eur delspinigių ir 8 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Bylai suteiktas numeris e2-15793-991/2016. Ši byla Klaipėdos miesto apylinkės teisme išnagrinėta ir 2017 m. vasario 3 d. priimtas teismo sprendimas (Civilinės bylos Nr. e2-475-991/2017).

14Kadangi civilinė byla, kurioje taikytos laikinosios apsaugos priemonės, išnagrinėta Klaipėdos miesto apylinkės teisme, Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmai neturi faktinio ir įstatyminio pagrindo nagrinėti pareiškėjo RUAB „Baltic TS Group“ atstovo advokato Oleg Drobitko prašymo.

15Pažymėtina, kad ši nutartis neužkerta kelio pareiškėjui, patikslinus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo aplinkybes, kurios patvirtintų ir prašymo nagrinėjimo teismingumą, bei pateikus įrodymus, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas išnyko, iš naujo kreiptis su prašymu į tą teismą, kuris nagrinėjo bylą iš esmės.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 4 dalimi, 5 dalimi, 149 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

17atsisakyti priimti pareiškėjo RUAB „Baltic TS Group“ atstovo advokato Oleg Drobitko prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

18Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti apskųsta Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmus. Su atskiruoju skundu turi būti pateiktas prašymas bei jo priedai.

Proceso dalyviai
Ryšiai