Byla e2-475-991/2017
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Neringa Ruibytė-Karimžanova, sekretoriaujant D. R., dalyvaujant ieškovo UAB „MB Partners Center“ atstovui M. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „MB Partners Center“ ieškinį atsakovui RUAB „Baltic TS Group“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-16239-980/2016 pagal ieškovo UAB „MB Partners Center“ ieškinį atsakovui UAB „Baltic TS Group“ dėl 5886,95 Eur skolos, 2,35 Eur delspinigių, 8 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

3Klaipėdos miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-15793-991/2016 pagal ieškovo UAB „MB Partners Center“ ieškinį atsakovui UAB „Baltic TS Group“ dėl 17270,18 Eur skolos, 30,88 Eur delspinigių ir 8 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo 2016-10-26 nutartimi civilinė byla Nr. e2-16239-980/2016 sujungta su civiline byla Nr. e2-15793-991/2016 į vieną bylą.

5Ieškovas ieškiniuose nurodė, kad šalys 2016-05-05 sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. ( - ). Pagal šios sutarties 1.1 punktą, ieškovas (rangovas) įsipareigojo atsakovui (užsakovui) atsakovo priemonėmis bei iš atsakovo medžiagų atlikti darbus ir suteikti paslaugas, nurodytas sutarties prieduose, o atsakovas įsipareigojo priimti darbus bei sumokėti už juos sutartyje bei jos prieduose nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais. Vadovaujantis sutarties 1.2 ir 2.1 punktais, tiek darbų trukmė, tiek darbų kaina ir jos apmokėjimo tvarka turėjo būti nurodyta sutarties prieduose. Tuo tarpu sutarties 2.2 punktas įtvirtino, jog galutinė Sutarties kaina bus nustatyta šalims, pasirašius galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą. Prie paslaugų teikimo sutarties buvo pasirašytas 2016-05-16 Priedas Nr. 2, 2016-05-30 Priedas Nr. 3, 2016-06-06 Priedas Nr. 4, 2016-06-13 Priedas Nr. 5. Šiuose prieduose buvo numatyti konkretūs darbai, jų atlikimo terminai. Pagal visus sutarties priedus ieškovas atliko numatytus darbus, buvo pasirašyti 2016-05-30, 2016-06-06, 2016-06-13, 2016-06-27 atliktų darbų aktai, o pagal juos ieškovas išrašė atsakovui 2016-05-30 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ( - ) 8563,62 Eur sumai, 2016-06-13 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ( - ) 8706,56 Eur sumai, 2016-06-27 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ( - ) 5886,95 Eur sumai, iš viso 23157,13 Eur sumai. Kadangi atsakovas nustatytu terminu ieškovui įsiskolinimo nesumokėjo, pagal sutarties 2.3 punktą atsakovas turi pareigą sumokėti ieškovui delspinigius. Pagal ieškovo paskaičiavimą, atsakovas turi sumokėti 33,23 Eur delspinigių.

6Ieškovo atstovas M. B. teismo posėdyje ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti visiškai ir priteisti ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad ieškovas pareiškė kreditinį reikalavimą atsakovo restruktūrizavimo byloje, tačiau neturi duomenų, kokio dydžio reikalavimas pareikštas ir ar šis reikalavimas yra patvirtintas.

7Atsakovas atsiliepimuose į ieškinį nurodė, kad su ieškinio pagrindiniu reikalavimu dėl skolos priteisimo sutinka.

8Atsakovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, gautas atsakovo atstovo advokato Oleg Drobitko prašymas nagrinėti bylą atsakovo atstovui nedalyvaujant.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Bylos duomenimis nustatyta, kad tarp šalių 2016-05-05 sudaryta paslaugų teikimo sutartis Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas įsipareigojo atsakovui atsakovo priemonėmis bei iš atsakovo medžiagų atlikti darbus ir suteikti paslaugas, nurodytas sutarties prieduose, o atsakovas įsipareigojo priimti darbus bei sumokėti už juos sutartyje bei jos prieduose nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais. Sutarties 1.2 ir 2.1 punktuose nustatyta, kad tiek darbų trukmė, tiek darbų kaina ir jos apmokėjimo tvarka turėjo būti nurodyta sutarties prieduose, 2.2 punkte nustatyta, kad galutinė sutarties kaina bus nustatyta šalims pasirašius galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą. Prie paslaugų teikimo sutarties buvo pasirašytas 2016-05-16 Priedas Nr. 2, 2016-05-30 Priedas Nr. 3, 2016-06-06 Priedas Nr. 4 ir 2016-06-13 Priedas Nr. 5. Sutarties prieduose numatyta, kad bus atliekami smėliavimo ir dažymo darbai, o galutinė darbų kaina bus nustatyta darbų perdavimo-priėmimo akte. Pagal minėtus priedus, ieškovui atlikus darbus, 2016-05-30, 2016-06-06, 2016-06-13, 2016-06-27 šalys pasirašė atliktų darbų aktus, taip patvirtindami, kad sutartyje numatyti darbai atlikti laiku ir tinkamai, o pagal juos ieškovas išrašė atsakovui 2016-05-30 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ( - ) 8563,62 Eur sumai, 2016-06-13 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ( - ) 8706,56 Eur sumai, 2016-06-27 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ( - ) 5886,95 Eur sumai, iš viso 23157,13 Eur sumai. Minėtos PVM sąskaitos – faktūros turėjo būti apmokėtos per 30 dienų nuo darbų perdavimo. Duomenų, patvirtinančių, kad skola ieškovui sumokėta, byloje nepateikta.

11Klaipėdos apygardos teismas 2016-11-30 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-744-826/2017 iškėlė atsakovei UAB „Baltic TS Group“ restruktūrizavimo bylą, nutartis įsiteisėjusi 2016-12-08.

12Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad tarp šalių 2016-05-05 sudarytos paslaugų teikimo sutarties pagrindu susiklostė sutartiniai prievoliniai rangos teisiniai santykiai (CK 6.644 straipsnis). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.644 straipsnio 1 dalį rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti.

13Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 23157,13 Eur skolą už atliktus darbus. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su šiuo reikalavimu sutinka. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Byloje esantys rašytiniai įrodymai, tai yra atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktai, PVM sąskaitos – faktūros, patvirtina, kad ieškovas savo prievolę įvykdė, laiku ir tinkamai atliko 2016-05-05 sutartyje ir jos prieduose numatytus darbus, atsakovas juos priėmė, atsakovas taip pat priėmė ieškovo išrašytas PVM sąskaitas – faktūras, jų neginčijo, tačiau atsakovas savo prievolės laiku apmokėti už atliktus darbus ieškovui neįvykdė ir taip pažeidė prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas sutinka su reikalavimo suma, ieškovo reikalavimas priteisti 23157,13 Eur skolą tenkintinas, ieškovui iš atsakovo priteistina 23157,13 Eur skola (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59, 6.63 straipsniai).

14Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 33,23 Eur dydžio delspinigius. Skolininkas, laiku ir tinkamai nevykdęs piniginės prievolės, taip pat privalo mokėti kreditoriui netesybas – baudą, delspinigius (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas pažeidė prievolės įvykdymo terminą, todėl yra pagrindas iš atsakovo ieškovui priteisti netesybas. Tarp šalių 2016-05-05 sudarytos sutarties 2.3 punkte nustatyta, jog jeigu atsakovas pavėluoja apmokėti už darbus sutartyje nustatyta tvarka, atsakovas moka 0,02 % delspinigius nuo pradelstos sumokėti sumos. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas šalių susitartu terminu už atliktus darbus nesumokėjo. Ieškovas, vadovaudamasis minėta sutarties nuostata, paskaičiavo nuo atsakovo nesumokėtos sumos delspinigius ir pateikė teismui paskaičiavimo lenteles. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes bei pateiktus rašytinius įrodymus, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo delspinigius tenkintinas, ieškovui iš atsakovo priteistini 33,23 Eur dydžio delspinigiai (CK 6.71 straipsnio 1 dalis).

15Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (procesinės palūkanos). Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalis nustato, jog už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą skolininkas privalo mokėti palūkanas, kurios nustatomos: 8 procentiniais punktais padidinus vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikomą fiksuotąją palūkanų normą. Įstatyme nurodyta palūkanų norma nustatoma pagal tų metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Pirmąjį metų pusmetį taikoma tų metų sausio 1 dieną galiojusi palūkanų norma, antrąjį metų pusmetį taikoma tų metų liepos 1 dieną galiojusi palūkanų norma (Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies). Atsižvelgiant į tai, kad Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma ir nustatyta 2016 m. antram pusmečiui buvo taikoma 0,00 procentų norma, tai padidinus ją 8 procentiniais punktais, iš atsakovo priteistinos 8 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos.

16Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas 2016-11-30 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-744-826/2017 iškėlė atsakovei UAB „Baltic TS Group“ restruktūrizavimo bylą, nutartis įsiteisėjusi 2016-12-08. Pažymėtina, kad remiantis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos sustabdomas netesybų ir palūkanų už visų įmonės prievolių, susidariusių iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, skaičiavimas. Nagrinėjamu atveju atsakovo restruktūrizavimo planas nėra patvirtintas. Taigi iš atsakovo ieškovui priteistinos procesinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos ir nuo teismo nutarties patvirtinti atsakovo restruktūrizavimo planą priėmimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Teismas taip pat atsižvelgia į tai, kad šiuo atveju nagrinėjamas ginčas pagal du ieškinius, pagal kuriuos buvo pradėtos dvi skirtingos civilinės bylos ir kurios Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo 2016-10-26 nutartimi buvo sujungtos į vieną civilinę bylą. Esant nustatytoms aplinkybėms, iš atsakovo ieškovui priteistinos 8 procentų dydžio metinės palūkanos už 2016-09-21 ieškinyje reikalaujamą 17301,06 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2016-07-18, iki 2016-12-08 ir nuo teismo nutarties patvirtinti atsakovo restruktūrizavimo planą priėmimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei 8 procentų dydžio metinės palūkanos už 2016-09-30 ieškinyje reikalaujamą 5889,30 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2016-08-01, iki 2016-12-08 ir nuo teismo nutarties patvirtinti atsakovo restruktūrizavimo planą priėmimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, ieškovui iš atsakovo priteistina 23157,13 Eur skola, 33,23 Eur delspinigiai, 8 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 17301,06 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2016-07-18) iki 2016-12-08 ir nuo teismo nutarties patvirtinti atsakovo restruktūrizavimo planą priėmimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 8 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 5889,30 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2016-08-01) iki 2016-12-08 ir nuo teismo nutarties patvirtinti atsakovo restruktūrizavimo planą priėmimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kita ieškinio dalis atmestina.

19Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškinį patenkinus, ieškovei iš atsakovo turi būti priteisiamos ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas sumokėjo 522 Eur žyminio mokesčio bei 1827,28 Eur atstovavimo išlaidų. Esant išdėstytoms aplinkybėms, atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjama civilinė byla pagal du skirtingu laiku pateiktus ieškinius ir tik bylos nagrinėjimo metu civilines bylas sujungus į vieną civilinę bylą, įvertinus nagrinėjamoje byloje advokato atliktų atstovavimo veiksmų apimtį, ieškovui iš atsakovo priteistina 2349,28 Eur bylinėjimosi išlaidoms atlyginti (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

21ieškovo UAB „MB Partners Center“ ieškinį tenkinti iš dalies.

22Priteisti ieškovui UAB „MB Partners Center“ iš atsakovo RUAB „Baltic TS Group“ 23157,13 Eur skolą, 33,23 Eur delspinigius, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 17301,06 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2016-07-18) iki 2016-12-08 ir nuo teismo nutarties patvirtinti atsakovo RUAB „Baltic TS Group“ restruktūrizavimo planą priėmimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 5889,30 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2016-08-01) iki 2016-12-08 ir nuo teismo nutarties patvirtinti atsakovo RUAB „Baltic TS Group“ restruktūrizavimo planą priėmimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 2349,28 Eur bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

23Kitą ieškinio dalį atmesti.

24Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Neringa Ruibytė-Karimžanova,... 2. Klaipėdos miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr.... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr.... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo 2016-10-26 nutartimi... 5. Ieškovas ieškiniuose nurodė, kad šalys 2016-05-05 sudarė paslaugų teikimo... 6. Ieškovo atstovas M. B. teismo posėdyje ieškinį palaikė, prašė jį... 7. Atsakovas atsiliepimuose į ieškinį nurodė, kad su ieškinio pagrindiniu... 8. Atsakovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, procesiniai dokumentai įteikti... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad tarp šalių 2016-05-05 sudaryta paslaugų... 11. Klaipėdos apygardos teismas 2016-11-30 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 12. Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad tarp šalių... 13. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 23157,13 Eur skolą už atliktus... 14. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 33,23 Eur dydžio delspinigius.... 15. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad... 16. Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas 2016-11-30... 17. Teismas taip pat atsižvelgia į tai, kad šiuo atveju nagrinėjamas ginčas... 18. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, ieškovo ieškinys tenkintinas iš... 19. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263,... 21. ieškovo UAB „MB Partners Center“ ieškinį tenkinti iš dalies.... 22. Priteisti ieškovui UAB „MB Partners Center“ iš atsakovo RUAB „Baltic TS... 23. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...