Byla A2-2594-264/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio žemės valdymo fakto nustatymo žemės atkūrimo tikslu, proceso atnaujinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo J. M. atskirąjį skundą dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-775-805/2012 pagal pareiškėjo J. M. patikslintą pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir A. J. B. dėl juridinę reikšmę turinčio žemės valdymo fakto nustatymo žemės atkūrimo tikslu, proceso atnaujinimo,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Pareiškėjas kreipėsi į teismą patikslintu pareiškimu prašydamas: 1) atnaujinti procesą Prienų rajono apylinkės teisme išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-26-214/2006 (toliau nagrinėta Kauno apygardos teisme Nr. 2A-563-153/2006, Lietuvos Aukščiausiajame teisme Nr. 3K-3-28/2007), atnaujinus terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti, šį prašymą tenkinti - atnaujinti bylos nagrinėjimą; 2) nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjo J. M. tėvai P. M. ir D. M. iki 1940-07-21 nacionalizacijos ( - ) rajone, nuosavybės teise valdė 28 ha žemės, iš kurių 26 ha buvo paveldėti iš P. M. tėvo S. M., mirusio 1935-10-01 metais, o 2 ha tėvai pirko; 3) atnaujinti Lietuvos Respublikos nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 str. 4 d. nustatytą terminą pateikti teritoriniam žemėtvarkos skyriui papildomus dokumentus dėl žemės valdymo bei giminystės ryšio su buvusiu žemės savininku. Pareiškėjas prašė atnaujinti pagrindą dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių (CPK 366 str. 1 d. 2 p.), kadangi jis tik 2012-03-19 gavo apostile patvirtintą J. M., pareiškėjo dėdės (tėvo brolio), gim. 1909-04-19, ( - ), gyvenančio JAV nuo 1949 m., paliudijimą, kuriame J. M. nurodo svarbias faktines aplinkybes, patvirtinančias pareiškėjo prašomą patvirtinti juridinę reikšmę turintį žemės valdymo iki nacionalizavimo faktą, nes pats J. M. tuo metu gyveno toje pačioje vietovėje. Pareiškėjas gavo patvirtintą paliudijimą 2012-03-19, ši diena laikytina esminės aplinkybės paaiškėjimo diena, todėl jis nėra praleidęs nustatyto trijų mėnesių termino prašymui atnaujinti procesą paduoti. Pareiškėjui rūpintis dokumentų surinkimu trukdė ir sveikatos būklė, ką patvirtina pateikti išrašai iš medicininių dokumentų. Prašo atnaujinti penkerių metų terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti dėl svarbių aplinkybių - anksčiau neturėjo galimybės gauti itin svarbaus paliudijimo, kadangi liudytoją surasti nebuvo lengva, užtruko paliudijimo vertimas ir jo tvirtinimas, be to, užtruko paliudijimo persiuntimas pareiškėjui.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Prienų rajono apylinkės teismas 2012 m. spalio 12 d. nutartimi atsisakė atnaujinti procesą pagal pareiškėjo J. M. patikslintą pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir A. J. B. dėl juridinę reikšmę turinčio žemės valdymo fakto nustatymo žemės atkūrimo tikslu bei proceso atnaujinimo, priteisė iš pareiškėjo 30 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

6Teismas nustatė, kad Prienų rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-26-214/2006 sprendimą priėmė 2006 m. vasario 20 d. Kauno apygardos teismo nutartis, kuria nutarta pirmosios instancijos teismo sprendimo nekeisti, priimta 2006 m. birželio 12 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. sausio 30 d. nutartimi Prienų rajono apylinkės teismo ir Kauno apygardos teismo procesinius sprendimus paliko nepakeistus. J. M., gim. 1909 m., 2007-04-17 paliudijimu, patvirtintu apostile, paliudijo aplinkybes apie jo tėvo ir brolio valdytą žemę. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas 2009-12-07 raštu, atsakydamas į 2009-11-20 pareiškėjo prašymą, informavo, jog įstatyme numatyta galimybė pasinaudoti proceso atnaujinimo institutu, nesant pasibaigusių prašymo padavimo terminų. Teismas nurodė, kad aplinkybių, jog pareiškėjas įstatymo nustatytais terminais negalėjo surinkti reikalingų dokumentų dėl prastos sveikatos būklės, nepatvirtina jo pateiktos nedarbingumo pažymėjimų kopijos. Laikotarpiu nuo 2006-06-12 (įsiteisėjus Prienų rajono apylinkės teismo sprendimui) pareiškėjas buvo nedarbingas tik keletą dienų, t.y. laikotarpiu nuo 2008-11-28 iki 2008-12-03. Pareiškėjas nepateikė jokių duomenų pagrįsti jo nurodytoms aplinkybėms dėl objektyviai susiklosčiusių trikdžių jo prašomiems paliudijimams iš giminaičio gauti, taip pat nepateikė įrodymų, patvirtinančių nurodytų aplinkybių sužinojimo faktą, o taip pat duomenų, besąlygiškai patvirtinančių nurodytų aplinkybių svarbos klausimą. Pareiškėjas į teismą kreipėsi 2012-06-18, t.y. praleidęs penkerių metų naikinamąjį terminą teikti prašymus dėl proceso atnaujinimo, o naikinamieji terminai negali būti sustabdomi, pratęsiami ar atnaujinami.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Pareiškėjas J. M. atskiruoju skundu (b. l. 92-97) prašo panaikinti Prienų rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 12 d. nutartį ir tenkinti pareiškėjo J. M. prašymą atnaujinti procesą Prienų rajono apylinkės teisme išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-26-214/2006 (toliau nagrinėta Kauno apygardos teisme 2A-563-153/2006, Lietuvos Aukščiausiajame teisme Nr.3K-3-28/2007] bei tenkinti pareiškimą: nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjo J. M. tėvai P. M. ir D. M. iki 1940-07-21 nacionalizacijos Prienų rajone, Padrėžiškių kaime, nuosavybės teise valdė 28 ha žemės, iš kurių 26 ha buvo paveldėti iš P. M. tėvo S. M., mirusio 1935-10-01 metais, o 2 ha tėvai pirko; atnaujinti Lietuvos Respublikos Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 str. 4 d. nustatytą terminą pateikti teritoriniam žemėtvarkos skyriui papildomus dokumentus dėl žemės valdymo bei giminystės ryšio su buvusiu žemės savininku; nagrinėti skundą žodinio proceso tvarka. Atskirąjį skundą apeliantas grindžia šiais argumentais:

91. Teismas tinkamai ir išsamiai neišnagrinėjo visų nurodytų aplinkybių ir neįvertino pateiktų rašytinių įrodymų. Terminas buvo praleistas tik keliais mėnesiais bei esant svarbioms aplinkybėms. Galutinė nutartis prašomoje atnaujinti civilinėje byloje buvo priimta Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007-01-30. Rūpintis dokumentų surinkimu apeliantui trukdė sveikatos būklė, tai patvirtina išrašai iš medicininių dokumentų. Apeliantas tuo metu daug sirgo, nors ir nebuvo oficialiai nedarbingas visą laiką be pertraukų. Teismas į tai neatsižvelgė ir neteisingai konstatavo, kad šie išrašai neįrodo, jog apeliantas sirgo visą šį laiką. Be to, apeliantas neturėjo galimybės gauti itin svarbaus paliudijimo anksčiau, kadangi liudytoją surasti nebuvo lengva, užtruko paliudijimo vertimas, jo tvirtinimas, taip pat užtruko paliudijimo persiuntimas pareiškėjui J. M..

102. Teismas nepagrįstai nurodė, kad pareiškėjas nepateikė duomenų, besąlygiškai patvirtinančių nurodytų naujų aplinkybių svarbos klausimą. Apelianto manymu, aplinkybės yra itin svarbios ir gautas paliudijimas gali turėti lemiamą reikšmę byloje, kuri turi būti atnaujinta. Tik 2012-03-19 jis gavo apostille patvirtintą J. M., pareiškėjo dėdės (tėvo brolio), gim. 1909-04-19 ( - ), gyvenančio JAV nuo 1949 m., paliudijimą, kuriame J. M. nurodo svarbias faktines aplinkybes, patvirtinančias pareiškėjo prašomą patvirtinti juridinę reikšmę turintį žemės valdymo iki nacionalizavimo faktą, kadangi pats J. M. tuo metu gyveno toje pačioje vietovėje ir gali betarpiškai paliudyti tikruosius faktus. Nagrinėjant šią civilinę bylą iki proceso atnaujinimo Teismams neužteko faktinių duomenų apie testamento buvimą, tačiau įvertinus šį paliudijimą kartu su jau surinktu faktinių duomenų visetu yra pagrindo konstatuoti apie testamento buvimą ir vertinti jo tūrinį.

11Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 101-104) prašo Prienų rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 12 d. nutartį palikti nepakeistą, o pareiškėjo J. M. atskirąjį skundą atmesti. Teismas priėmė teisingą ir pagrįstą nutartį, tinkamai taikė procesinės teisės normas, laikėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos. Pareiškėjas prašymą Prienų rajono apylinkės teismui dėl proceso atnaujinimo pateikė praėjus daugiau kaip 5 metams nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, todėl praleistas prašymo atnaujinti procesą padavimo terminas jokiomis aplinkybėmis negali būti atnaujintas.

12IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

15CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti konkretūs proceso atnaujinimo pagrindai, t. y. teisiškai reikšmingi faktai, kurių egzistavimas konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatytas, peržiūrint bylą instancine tvarka. Siekiant apsaugoti bylos dalyvių ir kitų asmenų teises bei teisėtus interesus, užtikrinant teisinių santykių stabilumą, užkertant kelią formaliam šio instituto taikymui ir piktnaudžiavimui juo, įstatyme nustatytos proceso atnaujinimo sąlygos: įsiteisėjęs teismo sprendimas pažeidžia besikreipiančio asmens teises ar įstatymų saugomus interesus (CPK 365 str. 1 d.); asmuo su prašymu dėl proceso atnaujinimo į teismą turi kreiptis per nustatytą terminą (CPK 368 str.); prie prašymo turi būti pateikti įrodymai, pagrindžiantys proceso atnaujinimo pagrindo buvimą (CPK 369 str. 2 d.) ir kt. Šių normų analizė leidžia padaryti išvadą, kad įstatymų leidėjas numatė proceso atnaujinimo galimybę tik esant pakankamiems esminės klaidos byloje įrodymams, pareiškėjui veikiant sąžiningai ir aktyviai.

16Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Prienų rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-26-214/2006 pagal pareiškėjo J. M. pareiškimą suinteresuotiems asmenims M. K., Kauno apskrities viršininko administracijai, A. J. B., 2006 m. vasario 20 d. priėmė sprendimą, kuriuo pareiškėjo pareiškimą atmetė. Kauno apygardos teismas 2006 m. birželio 12 d. nutartimi Prienų rajono apylinkės teismo 2006 m. vasario 20 d. sprendimą paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo J. M. kasacinį skundą, Prienų rajono apylinkės teismo 2006 m. vasario 20 d. sprendimą ir Kauno apygardos teismo 2006 m. birželio 12 d. nutartį paliko nepakeistus.

17Pareiškėjai prašymą dėl proceso atnaujinimo grindė CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktu, numatančiu pagrindą atnaujinti procesą, kuomet naujai paaiškėja esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Kaip naujai paaiškėjusias aplinkybes pareiškėjas nurodė tą faktą, kad tik 2012-03-19 jis gavo apostille patvirtintą J. M., pareiškėjo dėdės (tėvo brolio), gyvenančio JAV nuo 1949 m., paliudijimą, kuriame J. M. nurodo svarbias faktines aplinkybes, patvirtinančias pareiškėjo prašomą patvirtinti juridinę reikšmę turintį žemės valdymo iki nacionalizavimo faktą. Pažymėtina, kad pareiškėjas taip pat nepateikė įrodymų, kad dokumentą, kuriuo jis grindžia savo pareiškimą dėl proceso atnaujinimo, pareiškėjas gavo tik 2012-03-19 (CPK 368 str. 1 d.).

18CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatytas terminas yra naikinamasis, t. y. šiam terminui pasibaigus asmeniui išnyksta teisė paduoti prašymą atnaujinti procesą ir nurodyto termino teismai negali atnaujinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. vasario mėn. 22 d. Teismų praktikos taikant įstatymus dėl proceso atnaujinimo užbaigtose civilinėse bylose aktualūs klausimai Nr. 1-2007, Teismų praktika Nr. 26, p. 279). Prienų rajono apylinkės teismo 2006 m. vasario 20 d. sprendimas įsiteisėjo 2006 m. birželio 12 d. Kauno apygardos teismui bylą išnagrinėjus apeliacine tvarka ir priėmus nutartį, kuria pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas (CPK 279 str. 1 d.). Pareiškėjas su pareiškimu dėl proceso atnaujinimo į teismą kreipėsi 2012-06-18, t. y. praėjus šešeriems metams po Prienų rajono apylinkės teismo 2006 m. vasario 20 d. sprendimo įsiteisėjimo, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė atnaujinti procesą Prienų rajono apylinkės teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-26-214/2006. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėjas praleido naikinamąjį 5 metų terminą, kuris negali būti atnaujintas, atitinka civilinio proceso kodekso nuostatas ir susiformavusią teismų praktiką.

19Nustačius, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo išnagrinėtoje byloje negali būti pateikiamas, nes nuo sprendimo įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip penkeri metai, visos kitos apelianto skunde nurodomos aplinkybės, susijusios su CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytų ir atitinkamai prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodytų konkrečių pagrindų įrodinėjimu, apeliacinės instancijos teismo pripažįstamos teisiškai nereikšmingomis, nebegalinčiomis įtakoti proceso atnaujinimo, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

20Apeliantas atskirajame skunde prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. CPK 336 straipsnio 1 dalis numato, kad apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Apelianto argumentai dėl skundžiamos nutarties yra išdėstyti atskirajame skunde, todėl apeliacinės instancijos teismas nelaiko, kad yra būtina nagrinėti atskirąjį skundą žodinio proceso tvarka.

21Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą nutartį, teisingai aiškino ir taikė proceso atnaujinimą reglamentuojančias proceso teisės nuostatas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl Prienų rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 12 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.). Teismas, vadovaudamasis CPK 337 str. 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Prienų rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė,... 2. I.Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas kreipėsi į teismą patikslintu pareiškimu prašydamas: 1)... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Prienų rajono apylinkės teismas 2012 m. spalio 12 d. nutartimi atsisakė... 6. Teismas nustatė, kad Prienų rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr.... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Pareiškėjas J. M. atskiruoju skundu (b. l. 92-97) prašo panaikinti Prienų... 9. 1. Teismas tinkamai ir išsamiai neišnagrinėjo visų nurodytų aplinkybių ir... 10. 2. Teismas nepagrįstai nurodė, kad pareiškėjas nepateikė duomenų,... 11. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 12. IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti konkretūs proceso atnaujinimo... 16. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Prienų rajono apylinkės teismas... 17. Pareiškėjai prašymą dėl proceso atnaujinimo grindė CPK 366 straipsnio 1... 18. CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatytas terminas yra naikinamasis, t. y. šiam... 19. Nustačius, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo išnagrinėtoje byloje... 20. Apeliantas atskirajame skunde prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.... 21. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas... 22. Prienų rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 12 d. nutartį palikti...