Byla 2-775-805/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio žemės valdymo fakto nustatymo žemės atkūrimo tikslu, proceso atnaujinimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Radzevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo J. M. patikslintą pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir A. J. B. dėl juridinę reikšmę turinčio žemės valdymo fakto nustatymo žemės atkūrimo tikslu, proceso atnaujinimo,

Nustatė

2Pareiškėjas J. M. patikslintu pareiškimu kreipėsi į teismą suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir A. J. B. dėl juridinę reikšmę turinčio žemės valdymo fakto nustatymo žemės atkūrimo tikslu, proceso atnaujinimo. Prašo teismo: atnaujinti procesą Prienų rajono apylinkės teisme išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-26-214/2006 (toliau nagrinėta Kauno apygardos teisme Nr. 2A-563-153/2006, Lietuvos Aukščiausiajame teisme Nr. 3K-3-28/2007), atnaujinus terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti, šį prašymą tenkinti - atnaujinti bylos nagrinėjimą. Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjo J. M. tėvai P. M. ir D. M. iki 1940-07-21 nacionalizacijos ( - ), nuosavybės teise valdė 28 ha žemės, iš kurių 26 ha buvo paveldėti iš P. M. tėvo S. M., mirusio ( - ) metais, o 2 ha tėvai pirko. Atnaujinti Lietuvos Respublikos nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 str. 4 d. nustatytą terminą pateikti teritoriniam žemėtvarkos skyriui papildomus dokumentus dėl žemės valdymo bei giminystės ryšio su buvusiu žemės savininku.

3Nurodė, kad sutinkamai su Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 366 str. 1 d., procesas gali būti atnaujinamas, jeigu yra vienas iš šioje straipsnio dalyje numatytų pagrindų. Šiuo atveju yra ( - ) str. 1 d. 2 p. numatytas proceso atnaujinimo pagrindas - naujai paaiškėjo esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Teigia, kad 2012-03-19 pareiškėjas gavo svarbų rašytinį įrodymą, turintį įtakos teisingam civilinės bylos išnagrinėjimui, t.y. apostile patvirtintą J. M., pareiškėjo dėdės (tėvo brolio), gim. ( - ), gyvenančio JAV nuo 1949 m., paliudijimą, kuriame J. M. nurodo svarbias faktines aplinkybes, patvirtinančias pareiškėjo prašomą patvirtinti juridinę reikšmę turintį žemės valdymo iki nacionalizavimo faktą, kadangi pats J. M. tuo metu gyveno toje pačioje vietovėje ir gali betarpiškai paliudyti tikruosius faktus. Šis paliudijimas yra neabejotinai svarbi esminė aplinkybė, turinti įtakos teisingam bylos išsprendimui ir įsiteisėjusios nutarties pakeitimui ar panaikinimui, dėl kurios prašo teismo atnaujinti civilinę bylą Nr. 2-26-214/2006, nagrinėtą Prienų rajono apylinkės teisme, vadovaujantis ( - ) str. 1 d. 2 p. Nurodė, kad nagrinėjant civilinę bylą buvo priimti tokie sprendimai: Prienų rajono apylinkės teismo 2006-02-20 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-26-214/2006; Kauno apygardos teismo 2006-06-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-563-153/2006; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-01-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-28/2007. Sutinkamai su ( - ) str. 1 d., prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Kadangi pareiškėjas gavo patvirtintą paliudijimą 2012-03-19, todėl ši diena laikytina esminės aplinkybės paaiškėjimo diena. Teigia, kad nėra praleidęs nustatyto trijų mėnesių termino prašymui atnaujinti procesą paduoti. Taip pat nurodė, kad pareiškėjui rūpintis dokumentų surinkimu trukdė ir sveikatos būklė, ką patvirtina pateikti išrašai iš medicininių dokumentų. Nurodė, kad galutinė nutartis prašomoje atnaujinti civilinėje byloje buvo priimta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-01-30 (civilinės bylos Nr. 3K-3-28/2007), todėl prašo atnaujinti penkerių metų terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti dėl minėtų svarbių aplinkybių - anksčiau neturėjo galimybės gauti itin svarbaus paliudijimo, kadangi liudytoją surasti nebuvo lengva, užtruko paliudijimo vertimas ir jo tvirtinimas, be to, užtruko paliudijimo persiuntimas pareiškėjui J. M.. Pareiškėjas prašo teismo priimti prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-26-214/2006, atnaujinus terminą prašymui pateikti, bei prašymą tenkinti - atnaujinti bylos nagrinėjimą, nustatyti prašomą juridinę reikšmę turintį faktą ir atnaujinti praleistą terminą dokumentams dėl žemės atkūrimo pateikti.

4Suinteresuotas asmuo - Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime nurodė, kad, siekiant užtikrinti civilinių teisinių santykių stabilumą, įstatyme nustatyta, kad prašymas atnaujinti procesą negali būti paduodamas neterminuotai. ( - ) str. 2 d. reglamentuota, kad prašymas atnaujinti procesą negali būti teikiamas, jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip penkeri metai. Šis terminas yra naikinamasis, todėl jam suėjus išnyksta ir pati teisė paduoti prašymą atnaujinti procesą. Vadinasi, praėjus daugiau kaip penkeriems metams nuo teismo sprendimo (nutarties) įsiteisėjimo, praleistas prašymo atnaujinti procesą padavimo terminas jokiomis aplinkybėmis negali būti atnaujintas. Pareiškėjas J. M. siekia atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-26-214/2006, kurioje Prienų rajono apylinkės teismo sprendimas priimtas 2006 m. vasario 20 d. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas šioje civilinėje byloje priimtas 2006 m. birželio 12 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo J. M. kasacinį skundą dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2006 m. vasario 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-26-214/2006 ir Kauno apygardos teismo 2006 m. birželio 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2A-563-153/2006 ir nutartį priėmė 2007 m. sausio 30 d. Pareiškėjas J. M. prašymą Prienų rajono apylinkės teismui dėl proceso atnaujinimo pateikė 2012 m. birželio 18 d., t.y. praėjus daugiau kaip penkeriems metams nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Nacionalinės žemės tarnybos nuomone, pareiškėjas J. M. yra praleidęs prašymo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-26-214/2006 padavimo terminą, kuris yra naikinamasis ir negali būti atnaujintas. Be to, suinteresuoto asmens nuomone, pareiškėjo J. M. pateiktame jo dėdės J. M. paliudijime nenurodytos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-26-214/2006. Pareiškėjo dėdė J. M. paliudijo, kad jo brolis Pranas 2 ha žemės buvo pirkęs iš kaimynės ir ją dirbo. Šias aplinkybes bylos nagrinėjimo metu parodė pats pareiškėjas J. M. ir liudytojai O. D. ir A. D.. Pareiškėjas J. M. nagrinėjant civilinę bylą pirmosios instancijos teisme taip pat nurodė aplinkybes, kad S. M. testamentu paliko turtą savo sūnui P. M., tačiau tai patvirtinančių dokumentų nepateikė. J. M. paliudijime nenurodytos aplinkybės, kurios nebuvo ir neturėjo būti žinomos teismui ir pareiškėjui J. M., paliudijime nurodyta informacija neturi esminės reikšmės bylai. Mano, kad pareiškėjo J. M. patikslintame prašyme nurodyti argumentai neatitinka ( - ) str. 1 d. 2 p. įtvirtinto proceso atnaujinimo pagrindo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, prašo pareiškėjo J. M. patikslintą prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-26-214/2006 atmesti.

5Suinteresuotas asmuo A. J. B. su pareiškėjo pareiškimu nesutinka, prašo pareiškėjo keliamus reikalavimus atmesti. Atsiliepime nurodė, kad Prienų rajono apylinkės teismas 2006 m. vasario 20 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-26-214, vienas iš liudytojų patvirtino aplinkybes apie P. M. valdytą ir turėtą žemės sklypą, kurias sužinojo iš J. M., kuris šiuo metu gyvena Jungtinėse A. V.. Taigi, bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme - Prienų rajono apylinkės teisme jau buvo žinoma aplinkybė apie liudininko J. M. (gyvenančio Amerikoje) egzistavimą. Taigi, tiek teismui, tiek pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu buvo žinomos aplinkybės apie liudytoją J. M., tačiau pareiškėjas nesiėmė priemonių, kad teismo posėdžio metu butų apklaustas (iškviestas) šis liudytojas. Pateiktas įrodymas - J. M. paliudijimas yra patvirtintas Apostille žyma 2007 m. balandžio 17 d. Taigi. šios aplinkybės pareiškėjui galėjo būti žinomos 2007, 2008 metais, tačiau šiuo laikotarpiu pareiškėjas nesikreipė į teismą dėl proceso atnaujinimo. Pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas, vertindamas byloje esančių įrodymų visumą (tiek rašytinius įrodymus, tiek liudytojų parodymus), pagrindžiančius pareiškimo aplinkybes, nurodė, kad liudytojų parodymai negali paneigti byloje esančių rašytinių įrodymų, todėl, priimant procesinį sprendimą, buvo remiamasi didesnę reikšmę turinčiais įrodymais įstaigų išduotomis pažymomis ir kitais dokumentais. Dėl to darytina pagrįsta išvada, kad pareiškėjo pateiktuose papildomuose dokumentuose - J. M. paliudijimas negali būti laikomas naujai paaiškėjusia aplinkybe ( - ) str. 1 d. 2 p. prasme. Pareiškėjas nurodo, kad J. M., gim. ( - )., patvirtino faktą, kad tėvas S. (Š.) M. testamentu paliko visą turtą (kilnojamąjį ir nekilnojamąjį) jam, J. M., kuris po 10 metų turėjo pereiti broliui P. M. ir motinai D. M.. S. (Š.) M. mirė ( - ). Taigi, J. M., gim. ( - ), pagal testamentą turtą turėjo valdyti nuosavybės teise iki 1945 m., tačiau dėl įvykusios nacionalizacijos šis turtas buvo nacionalizuotas 1940-07-21. Be to, pareiškėjas nurodydamas aplinkybes, kad jo tėvas P. M. valdė savo tėvo turtą, nepateikė šio testamento iš archyvo, kas patvirtintų šio asmens paliudijimo tikrumą. Taigi, šis paliudijimas turėtų būti vertintinas su kitais byloje esančiais įrodymais. Iš esančių byloje pateiktų rašytinių įrodymų turinio matyti, kad ginčas tarp įpėdinių prasidėjo neilgai trukus po palikėjo S. (Š.) M. mirties (S. M. mirė 1935 m. rudenį, o 1936 m. gegužės 22 d. nutarimu buvo uždėtas draudimas S. M. turėtam turtui). Taigi, J. M. pateiktas paliudijimas prieštarauja byloje surinktiems rašytiniams įrodymams. Pareiškėjas J. M. pateikė pareiškimą praėjus daugiau nei penkeriems metams. Prienų rajono apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje įsiteisėjo 2006-06-12 (Kauno apygardos teismui priėmus nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-563-153/2006). Net ir tuo atveju, jei terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti būtų skaičiuojamas nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarties priėmimo (2007-01-30), penkerių metų terminas taip pat būtų praleistas. Pažymėjo, kad pareiškėjas į teismą kreipėsi tik 2012 m. birželio mėn. pradžioje, praleidus penkerių metų terminą teikti tokius prašymus, todėl praleidus proceso atnaujinimo penkerių metų naikinamąjį terminą, procesas negali būti atnaujintas. Nesutinka su pareiškėjo pozicija, kad jis dokumentų negalėjo surinkti dėl sveikatos būklės, nes iš prie patikslinto prašymo pateiktų dokumentų matyti, kad laikotarpiu nuo 2006-06-12 (įsiteisėjus Prienų rajono apylinkės teismo sprendimui) pareiškėjas buvo nedarbingas tik keletą dienų, t.y. laikotarpiu nuo 2008-11-28 iki 2008-12-03.

6Prašymas atmestinas.

7Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose nustatyta įsiteisėjusio teismo sprendimo teisinė galia suponuoja jo nekintamumą, teismo sprendimo pagrindu atsiradusių teisinių santykių stabilumą. Pakeitus įsiteisėjusį teismo sprendimą, gali būti pažeisti naujųjų santykių dalyvių teisėti lūkesčiai ir interesai. Atnaujinus procesą tokiu sprendimu užbaigtoje byloje, atsiranda teisinis neapibrėžtumas, nes joje išspręsto šalių teisinės padėties klausimo sprendimas vėl tampa nežinomas, o dalyvavimas su ginčo dalyku susijusiuose santykiuose rizikingas. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 365 str. 1 d. numatyta, jog bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi), procesas gali būti atnaujintas XVIII skyriuje nustatytais pagrindais ir tvarka, o prašymą atnaujinti procesą įstatyme nustatyta tvraka ir terminais gali paduoti šalys ir tretieji asmenys, taip pat neįtraukti į bylos nagrinėjimą asmenys, jeigu įsiteisėjęs sprendimas ar nutartis pažeidžia jų teises ar įstatymų saugomus interesus. Šis institutas gali būti taikomas tik tada, kai suinteresuotas asmuo neturi galimybės apginti savo pažeistų teisių ir interesų įstatymo numatytais būdais. Taigi, pagal įstatymą pareiškėjo pareiga ne tik nurodyti konkretų proceso atnaujinimo pagrindą, bet ir pagrįsti jį prie prašymo pridedamais įrodymais. ( - ) str. numatyta įrodinėjimo šiuo atveju pareiga tenka šaliai, bet ne teismui. Beje, pirmiausia išnagrinėjus teismo posėdyje prašymo atnaujinti procesą klausimą, įvertinami terminai, numatyti ( - ) str. (( - ) str. 3 d.) prašymui paduoti. Prašymas atnaujinti procesą negali būti teikiamas, jeigu nuo teismo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip penkeri metai (( - ) str. 2 d.). Pareiškėjas, siekdamas atnaujinti procesą ( - ) str.1 d. 2 p. pagrindu, turi įrodyti visas šioje normoje įtvirtintas sąlygas: 1) aplinkybių pobūdį (faktinį); 2) jų atsiradimo momentą (nagrinėjant bylą iš esmės); 3) paaiškėjimo momentą (po bylos išsprendimo); 4) tai, kad šias aplinkybes nustato ir teisiškai įvertina teismas; 5) aplinkybių lemiamą įtaką užbaigtos bylos baigčiai, t.y. kad dėl jų teismo baigiamasis aktas gali būti pakeistas ar panaikintas (sąsajumo ir esmingumo su byla sąlyga). Be kita ko, teismas turi įvertinti ir tai, ar pareiškėjas negalėjo šių aplinkybių nurodyti bylos nagrinėjimo iš esmės metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-57/2008; Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-276/2008). Naujai paaiškėjusių aplinkybių egzistavimo ir paaiškėjimo laike momentai turi nesutapti: aplinkybės turi egzistuoti nagrinėjant bylą iš esmės, o apie jas turi būti sužinoma išsprendus bylą. Jeigu pareiškėjas neįrodo bent vienos iš sąlygų, tai reiškia, jog šis proceso atnaujinimo pagrindas nenustatytas, todėl procesas negali būti atnaujintas.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad Prienų rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-26-214/2006 sprendimą, kuriuo pareiškėjo prašymą atmetė, priėmė 2006 m. vasario 20 d. (b.l.44-46). Kauno apygardos teismo nutartis, kuria nutarta pirmosios instancijos teismo sprendimo nekeisti, priimta 2006 m. birželio 12 d. (b.l.47-51). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo J. M. kasacinį skundą dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2006 m. vasario 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-26-214/2006 ir Kauno apygardos teismo 2006 m. birželio 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2A-563-153/2006, 2007 m. sausio 30 d. nutatimi pirmesnius teismų procesinius sprendimus paliko nepakeistus (b.l.52-59). J. M., gim. 1909 m., 2007-04-17 paliudijimu, patvirtintu apsotile, paliudijo aplinkybes apie jo tėvo ir brolio valdytą žemę (b.l.10-24). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas 2009-12-07 raštu, atsakydamas į 2009-11-20 pareiškėjo prašymą, informavo, jog įstatyme numatyta galimybė pasinaudoti proceso atnaujinimo institutu, nesant pasibaigusių prašymo padavimo terminų (b.l.29). Iš pareiškėjo pateiktų nedarbingumo pažymėjimų kopijų matyti, kad J. M. buvo laikinai nedarbingas laikotarpiais nuo 2005-11-09 – 2005-11-16, 2005-12-12 – 2005-12-16, 2008-11-28 – 2008-12-03 (b.l.26-28). Taigi, aplinkybių, kad pareiškėjas įstatymo nustatytais terminais negalėjo surinkti reikalingų dokumentų dėl prastos sveikatos būklės, nepatvirtina jo pateiktos nedarbingumo pažymėjimų kopijos. Priešingai, iš pateiktų medicininių dokumentų kopijų matyti, kad laikotarpiu nuo 2006-06-12 (įsiteisėjus Prienų rajono apylinkės teismo sprendimui) pareiškėjas buvo nedarbingas tik keletą dienų, t.y. laikotarpiu nuo 2008-11-28 iki 2008-12-03. Be to, pareiškėjas nepateikia jokių duomenų pagrįsti jo nurodytoms aplinkybėms dėl objektyviai susiklosčiusių trikdžių jo prašomiems paliudijimams iš giminaičio gauti, jis nepateikia įrodymų, patvirtinančių nurodytų aplinkybių sužinojimo faktą, o taip pat duomenų, besąlygiškai patvirtinančių nurodytų aplinkybių svarbos klausimą. ( - ) str. reglamentuoja, kad prašymai dėl proceso atnaujinimo gali būti pateikti teismui per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią prašymą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias pagrindą atnaujinti procesą. Šis terminas gali būti atnaujintas. ( - ) str. 2 d. numato prašymams dėl proceso atnaujinimo penkerių metų naikinamąjį terminą. Pažymėtina, kad šio straipsnio antrojoje dalyje numatytas penkerių metų terminas yra naikinamasis, t.y. prašymas atnaujinti procesą negali būti teikiamas. jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip penkeri metai, tuo tarpu iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėjas į teismą kreipėsi 2012-06-18, t.y. praleidęs penkerių metų naikinamąjį terminą teikti prašymus dėl proceso atnaujinimo. Naikinamasis terminas - tai toks terminas, kuriam pasibaigus išnyksta su juo saistomos teisės ir pareigos. Nesant išimties, naikinamieji terminai negali būti sustabdomi, pratęsiami ar atnaujinami. Taigi, esant aukščiau aptartoms aplinkybėms, pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo atmestinas.

9Iš pareiškėjo priteistinos išlaidos valstybei, susijusios su procesinių dokumentų, įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 6 p., 92 - 93 str.).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - )291 str., 370 str. 3 d.,

Nutarė

11Atsisakyti atnaujinti procesą pagal pareiškėjo J. M. patikslintą pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir A. J. B. dėl juridinę reikšmę turinčio žemės valdymo fakto nustatymo žemės atkūrimo tikslu bei proceso atnaujinimo.

12Priteisti iš pareiškėjo J. M. 30 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai