Byla e2-39693-465/2016
Dėl įsiskolinimo priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Margarita Ambrazaitienė, rašytinio proceso tvarka atsakovei už akių išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Sostinės kreditai” ieškinį atsakovei J. K. dėl įsiskolinimo priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškininiu reikalavimu priteisti iš atsakovės 1273,64 EUR skolą, 75 procentus sutartinių palūkanų nuo 500,00 EUR kredito sumos nuo 2016-09-08 iki visiško prievolės įvykdymo, 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2015-04-21 tarp ieškovo ir atsakovės buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 25272 (toliau – Sutartis), kurios pagrindu ieškovas suteikė atsakovei 500,00 EUR dydžio kreditą 720 kalendorinių dienų terminui. Vartojimo kredito kaina – 504,40 EUR. Pažymėjo, kad atsakovė prievolių pagal sutartį tinkamai nevykdė, dėl ko šiuo metu dėl netinkamai vykdytų sutartinių įsipareigojimų atsakovės skola ieškovui sudaro 1273,64 EUR sumą, kurią sudaro 500,00 EUR kreditas, 484,95 EUR palūkanos, 68,69 EUR delspinigiai ir 220,00 EUR paslaugos pagal sutartį.

3Ieškinio, jo priedų kopija ir teismo pranešimas atsakovei įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnyje nustatyta tvarka (asmeniškai). Per teismo nustatytą ir pranešime nurodytą terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba parengiamasis procesinis dokumentas.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2015-04-21 tarp ieškovo ir atsakovės buvo sudaryta Sutartis, kurios pagrindu ieškovas suteikė atsakovei 500,00 EUR dydžio kreditą 720 kalendorinių dienų terminui, o atsakovė šia sutartimi įsipareigojo laiku mokėti įmokas ir iki nustatyto termino grąžinti kreditą (e. b. l. 15-17, 18-22). Ieškovas kreipėsi į atsakovę su 2015-08-25 pretenzija dėl netinkamo sutarties vykdymo ir pareikalavo sumokėti pradelstą skolą (e. b. l. 8), į kurią atsakovė nereagavo. Ieškovo paskaičiavimu, atsakovei netinkamai vykdžius sutartinius įsipareigojimus, atsakovė yra skolinga ieškovui 1273,64 EUR sumą, kurią sudaro 500,00 EUR kreditas, 484,95 EUR palūkanos, 68,69 EUR delspinigiai ir 220,00 EUR paslaugos pagal sutartį. Duomenų apie tai, kad atsakovė su ieškovu atsiskaitė, byloje nepateikta (CPK 176 str.).

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitokiu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (CK 6.886 str. 1 d.). Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba kitus rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 str. 1 d.). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). CK nuostatomis, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą bei sumokėti palūkanas paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str. 1 d. ir 6.874 str. 1 d.) . Byloje duomenų, kad atsakovė būtų sumokėjusi ieškovo reikalaujamas sumas, nėra (CPK 178 str.). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovės priteistina 500,00 EUR negrąžinto kredito bei 484,95 EUR palūkanų (CK 6.38, 6.870 str. 1 d., 6.873 str. 1 d., 6.874 str.).

8Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 68,69 EUR delspinigių. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 str. 1 d.). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Atsakovė, sudarydamas Sutartį 7.6 p. įsipareigojo uždelsus sumokėti bet kurį minėtos sutarties nustatytą mokėjimą, mokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Atsakovė nevykdė prievolės grąžinti kreditą bei moketi su tuo susijusius mokesčius, todėl ieškovui iš atsakovės priteistina 68,69 EUR delspinigių.

9Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 75 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 500,00 EUR kredito sumos nuo 2016-09-08 iki visiško prievolės įvykdymo. CK 6.872 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Pagal šalių sudarytos sutarties bendrųjų sąlygų 7.7 punktą sutartinės palūkanos, aptartos sutarties specialiosiose sąlygose, skaičiuojamos iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo (e. b. l. 15). Minėtos palūkanos atlieka mokėjimo (atlyginimo už naudojimąsi suteiktu kreditu) funkciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-18 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003). Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovė yra vartotoja, sudarydama sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą kontroliuoti, ar prašomos priteisti palūkanos nėra nepagrįstai didelės. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju palūkanų dydis yra nepagrįstai didelis, vertinant tai, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai (CK 6.193 str. 4 d., Vilniaus apygardos teismo 2010-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-954-492/2010). Pažymėtina, kad Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytas 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms – ir delspinigiams, ir baudoms. Pagal teismų praktiką palūkanos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Esant nurodytoms aplinkybėms darytina išvada, kad prašomos priteisti 75 procento dydžio sutartinės palūkanos yra nepagrįstai didelės, pažeidžia nurodytoje teisės normoje nustatytą minimalų vartotojų teisių apsaugos standartą, todėl mažintinos iki 0,05 procento per dieną dydžio, kuris sudaro 18,25 procento dydį per metus (0,05 procento × 365 d.) (CK 6.37 str. 3 d.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo prašymas priteisti iš atsakovės 75 procento sutartines palūkanas nuo kredito sumos iki visiško prievolės įvykdymo tenkintinas iš dalies ir ieškovui iš atsakovės priteistinos 18,25 procento dydžio sutartinės palūkanos nuo 500,00 EUR kredito sumos nuo 2016-09-08 iki visiško prievolės įvykdymo.

10Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 220,00 EUR sumą už paslaugas pagal sutartį, tačiau nei iš ieškinio, nei iš ieškinio priedų (mokėjimo nurodymas patvirtinantis, jog ieškovas sumokėjo UAB „Krajonas“ 220,00 EUR (e. b. l. 7)) nenustatyta už kokias paslaugas yra prašoma priteisti šią sumą. Teismui nėra pateikta pati paslaugų sutartis, iš kurios teismas galėtų nustatyti teiktas ieškovui paslaugas ir jų apimtį (CPK 178 str.). Taigi, teismas neturi galimybės įvertinti nei kokias paslaugas teikė UAB „Krajonas“ ieškovui, nei ar užmokestis už šias paslaugas gali būti priskirtas prie priteistinų iš atsakovo sumų. Esant šioms aplinkybėms ieškovo reikalavimas priteisti jam iš atsakovo 220,00 EUR už suteiktas paslaugas atmestinas kaip nepagrįstas.

11Ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 % dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2016-09-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 1 d., 6.210 str. 1 d.).

12Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį – šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Šioje byloje ieškovas sumokėjo 29,00 EUR žyminio mokesčio. Ieškovui, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (teismas patenkino 82,73 proc. reikalavimų), iš atsakovės priteistina 24,00 EUR žyminio mokesčio (29 x 82,73 proc., CPK 93 str. 2 d.).

13Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės nepriteistinos, kadangi neviršija 3,00 EUR dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

14Vadovaudamasis CPK 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį patenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovės J. K., a. k. ( - ) 500,00 EUR (penkis šimtus eurų 00 ct) negrąžintą kreditą, 484,95 EUR (keturis šimtus aštuoniasdešimt keturis eurus 95 ct) palūkanų, 68,69 EUR (šešiasdešimt aštuonis eurus 69 ct) delspinigių, 18,25 procentų metinės palūkanos nuo 500,00 EUR kredito sumos nuo 2016-09-08 iki visiško prievolės įvykdymo, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2016-09-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 24,00 EUR (dvidešimt keturis eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „Sostinės kreditai“, į. k. 302513887, naudai.

17Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

18Išaiškinti, kad per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovė turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus.

19Atsakovė negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

20Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai