Byla 2-2709/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 22 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti minėto pareiškėjo ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, A. P. T., L. S. Š., T. R., A. R., S. B., J. Ž., M. Ž., A. Ž., R. S., A. K., V. O., M. N., V. J., A. Č., J. V., A. V., A. M., E. Ž., J. Ž., S. N., V. M., R. A., A. J., E. Ž., J. J., S. P., V. P., A. U., A. U., A. I., A. D. I., A. D., V. V., P. K., V. Č., A. Č., E. V., L. N., tretysis asmuo I. B., dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos įsakymų bei sandorių panaikinimo (bylos Nr. 2-7106-603/2011),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teisme 2011 m. rugsėjo 15 gautas pareiškėjo Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro ieškinys atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, bei 38 fiziniams asmenims (sodininkų bendrijos „Žalesa“ nariams), tretysis asmuo I. B., dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos įsakymų bei sandorių panaikinimo, kuris įvertintas 518 277 Lt (1-9 b. l.).

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 22 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo ieškinį, motyvuodamas, jog ieškinys neteismingas Vilniaus apygardos teismui.

6Teismas nurodė, jog iš ieškinio turinio matyti, kad pareiškėjo reikalavimai yra savarankiški, t. y. ieškinys pateiktas skirtingiems atsakovams, ginčai kilę dėl atskirų žemės sklypų. Todėl, nepaisant to, kad vienoje byloje pareikšti savarankiški reikalavimai, kurių bendra suma viršija 100 000 Lt, ieškinio suma nustatoma atskirai pagal kiekvieno pareikšto reikalavimo sumą, kuri neviršija 100 000 Lt, ir byla teisminga apylinkės teismui.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 22 d. nutartį ir perduoti spręsti iš naujo ieškinio priėmimo klausimą pirmos instancijos teismui (16-20 b. l.). Nurodo, jog pagal ieškinio sumos apskaičiavimo taisykles, jeigu ieškinį sudaro keli savarankiški reikalavimai, ieškinio suma nustatoma pagal bendrą visų reikalavimų sumą (CPK 85 str. 1 d. 10 p.). Teigia, jog visų savarankiškų reikalavimų pagrindas yra tas pats – nėra įrodymų (dokumentų), kad atsakovams suteikti ir atsakovų privatizuoti žemės sklypai administracinių aktų pagrindu.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas tenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

12Visas civilines bylas pirmąja instancija nagrinėja apylinkės teismai, išskyrus bylas, nurodytas CPK 27 ir 28 straipsniuose (CPK 26 str. 1 d.). Apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas, nurodytas CPK 27 straipsnyje, tarp jų ir bylas, kuriose ieškinio suma didesnė kaip vienas šimtas tūkstančių litų, išskyrus šeimos teisinių santykių bylas dėl turto padalijimo (CPK 27 str. 1 p.). Pagal CPK 85 straipsnio 1 dalies 10 punktą, tuo atveju, jeigu ieškinį sudaro keli savarankiški reikalavimai, ieškinio suma nustatoma pagal bendrą visų reikalavimų sumą.

13Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras reiškia reikalavimus 38 atsakovams, todėl pagal CPK 85 straipsnio 1 dalies 10 punkto taisykles nurodė ieškinio sumą pagal bendrą visų reikalavimų sumą (518 277 Lt). Pareiškėjas, turėdamas to paties pobūdžio reikalavimus, kurie yra pagrįsti ta pačia medžiaga fakto ir teisės klausimais, kai kiekvienas iš reikalavimų atskirai galėtų būti atskiro ieškinio dalykas, pasinaudojo CPK 43 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtinta neprivalomojo procesinio bendrininkavimo teise ir pareiškė vieną ieškinį 38 atsakovams. Be to, kelių savarankiškų procesų sujungimas reiškia civilinio proceso koncentruotumo principo įgyvendinimą. Tokiu atveju CPK 27 straipsnio 1 punkte nurodyta ieškinio suma, kaip kriterijus bylos rūšiniam teismingumui nustatyti, nustatytina, atsižvelgiant į pareiškėjo bendrai pateiktame ieškinyje pareikštų sujungtų reikalavimų (visų) atsakovams sumą. Juolab kad atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos pareikšti ieškinio reikalavimai dėl visų nurodytų atsakovų - fizinių asmenų naudojamų žemės sklypų. Todėl nagrinėjamo ginčo, kuriame ieškovas pareiškė ieškinį dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos įsakymų bei sandorių panaikinimo, suma - 518 277 Lt, lemianti bylos rūšinį teismingumą, yra didesnė nei 100 000 Lt, dėl to ši byla turi būti nagrinėjama apygardos teisme, kaip pirmosios instancijos teisme (CPK 26 str. 1 d., 27 str. 1 p.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-26/2009; 2006 m. balandžio 10 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-258/2006).

14Taigi apygardos teismas, skundžiamoje nutartyje nurodydamas, jog byla teisminga apylinkės teismui, netinkamai taikė proceso teisės normas, todėl neteisingai išsprendė ieškinio priėmimo klausimą (CPK 85 str. 1 d. 10 p., 27 str. 1 p., 26 str. 1 d.).

15Dėl pirmiau nurodytų argumentų, nesant galimybės šio proceso pažeidimo ištaisyti apeliacinės instancijos teisme, panaikintina skundžiama apygardos teismo nutartis, o ieškinio priėmimo klausimas perduotinas tam pačiam apygardos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str., 329 str. 1 d., 338 str.).

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

17Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 22 d. nutartį ir perduoti pareiškėjo Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro ieškinio atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, A. P. T., L. S. Š., T. R., A. R., S. B., J. Ž., M. Ž., A. Ž., R. S., A. K., V. O., M. N., V. J., A. Č., J. V., A. V., A. M., E. Ž., J. Ž., S. N., V. M., R. A., A. J., E. Ž., J. J., S. P., V. P., A. U., A. U., A. I., A. D. I., A. D., V. V., P. K., V. Č., A. Č., E. V., L. N., tretysis asmuo I. B., dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos įsakymų bei sandorių panaikinimo priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo tam pačiam apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai