Byla e2A-1067-781/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romualdos Janovičienės, Danguolės Martinavičienės ir Jūratės Varanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės E. Č. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 27 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-963-413/2019 pagal ieškovo P. M. ieškinį atsakovei E. Č. dėl sutarties nutraukimo, restitucijos taikymo, iškeldinimo iš buto ir nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo – bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Kauno projektavimo restauravimo ir statybos institutas“, išvadą teikianti institucija – Valstybinė vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

31.

4Ieškovas P. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas nutraukti 2018 m. balandžio 13 d. ieškovo ir atsakovės sudarytą nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį, taikyti restituciją, priteisti iš atsakovės patirtus nuostolius bei patirtas bylinėjimosi išlaidas.

52.

6Atsakovė E. Č. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

73.

8Kauno apygardos teismas 2019 m. gegužės 27 d. sprendimu ieškovo P. M. ieškinį tenkino iš dalies, nutraukė 2018 m. balandžio 13 d. ieškovo ir atsakovės sudarytą nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį, taikė dvišalę restituciją bei tenkino ieškinio reikalavimą dėl atsakovės iškeldinimo iš ginčo buto, taip pat priteisė ieškovui iš atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Kitus ieškinio reikalavimus pirmosios instancijos teismas atmetė.

94.

10Atsakovė E. Č. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 27 d. sprendimą dalyje dėl netesybų priteisimo bei dėl atsakovės iškeldinimo iš ginčo buto atidėjimo termino.

115.

12Kauno apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi nurodė, jog 2019 m. gegužės 27 d. teismo sprendimas dalyje dėl 2018 m. balandžio 13 d. šalių sudarytos nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo bei dėl dvišalės restitucijos taikymo yra įsiteisėjęs.

136.

14Lietuvos apeliaciniame teisme 2019 m. spalio 1 d. gautas šalių prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo. Šalys prašo patvirtinti prie prašymo pridėtą taikos sutartį.

15Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas. Taikos sutartis patvirtintina, tuo pagrindu pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikinamas, o civilinė byla nutraukiama.

167.

17Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 3 dalį bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi. Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo ginčo šalys, darydamos viena kitai nuolaidas, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei likviduoja kilusį teisinį ginčą. Sudarydamos taikos sutartį ginčo šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas ginčo subjektų dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialiosiomis ir procesinėmis teisėmis.

188.

19Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išanalizavusi pateiktos taikos sutarties sąlygas, nustatė, jog taikos sutartis apima tik šioje byloje nagrinėtų reikalavimų taikų išsprendimą, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, viešajam interesui, nepažeidžia šalių ir trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų (CPK 42 straipsnio 2 dalis), todėl daro išvadą, kad yra teisinis pagrindas patvirtinti šią taikos sutartį. Šalims yra žinoma, jog sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus bei nutraukus bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Šalių pateikta taikos sutartis patvirtintina, pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintinas, o civilinė byla nutrauktina (CPK 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 5 punktas, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

209.

21Jeigu ieškinys atsiimamas pradėjus bylą nagrinėti iš esmės arba ieškovas atsisako pareikšto ieškinio, arba šalys sudaro taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos. Šioje dalyje nurodyto dydžio žyminio mokesčio dalis grąžinama ir tuo atveju, jeigu ieškovas atsisako pareikšto ieškinio dėl to, kad, pareiškus ieškinį, atsakovas ieškovo reikalavimus patenkino iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Jeigu byla šioje dalyje nurodytais būdais užbaigiama ją nagrinėjant apeliacine ar kasacine tvarka, grąžinama 100 procentų žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį ar kasacinį skundą, kai byla užbaigiama iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios, arba 75 procentai žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį ar kasacinį skundą, kai byla užbaigiama vėliau (CPK 87 straipsnio 2 dalis).

2210.

23Nustatyta, jog apeliantė (atsakovė) E. Č. už apeliacinį skundą sumokėjo 50 Eur dydžio dalį žyminio mokesčio, o nuo likusios (63 Eur) dalies žyminio mokesčio sumokėjimo Kauno apygardos teismo 2019 m. birželio 28 d. nutartimi atsakovė atleista (CPK 83 straipsnio 3 dalis).

2411.

25Patvirtinus taikos sutartį, apeliantei (atsakovei) E. Č. grąžinama 100 procentų žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą, t. y. 50 Eur suma, sumokėta 2019 m. birželio 25 d. mokėjimo nurodymu (CPK 87 straipsnio 2 dalis). Išaiškintina, jog žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi šia nutartimi (CPK 87 straipsnio 3 dalis, 302 straipsnis).

2612.

27Civilinė byla tvarkoma elektronine forma, procesinių dokumentų įteikimo išlaidos nepatirtos, todėl jų atlyginimo klausimas nesprendžiamas.

2813.

29Šalys taip pat prašo panaikinti civilinėje byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones. CPK 149 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog laikinosios apsaugos priemonės dalyvaujančių byloje asmenų prašymu panaikinamos teismo, nagrinėjančio bylą iš esmės, nutartimi. Atsižvelgiant į šalių prašymą, bei į tai, kad tarp šalių sudaryta taikos sutartis, teismas sprendžia, jog yra pagrindas panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 2 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones (CPK 149 straipsnis).

30Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, 294 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

31Panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 27 d. sprendimą.

32Patvirtinti tarp ieškovo P. M. (asmens kodas ( - )) ir atsakovės E. V. (buvusi Č.) (asmens kodas ( - )) sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

331.

34Atsakovė atsisako apeliacinio skundo civilinėje byloje Nr. e2A-1067-781/2019 ir įsipareigoja išsikelti su visu turtu iš buto su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), ir 176/802 dalių žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), bei perduoti ieškovui butą tokios būklės, kokios jį gavo, atsižvelgiant į natūralų susidėvėjimą, iki 2019 m. spalio 31 d. Atsakovei yra žinomos procesinės apeliacinio skundo atsisakymo pasekmės, t. y. jog vadovaujantis CPK 308 straipsnio 3 dalimi apeliacinio skundo atsisakęs asmuo jį paduoti pakartotinai neturi teisės.

352.

36Atsakovė, šios Taikos sutartyje nustatytais terminais jai neišsikėlus iš buto su rūsiu, unikalus Nr. ( - ) ir 176/802 dalių žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), moka ieškovui po 100 Eur (vieną šimtą eurų) baudą už kiekvieną kalendorinę dieną iki visiškai išsikraustys iš buto su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), ir 176/802 dalių žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ).

373.

38Šalys susitaria, kad atsakovė šios Taikos sutarties pasirašymo metu atsakovui grynais pinigais sumoka 1 200 Eur sumą, skirtą dalies patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimui. Visos kitos šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos (įskaitant Kauno apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 8 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-963-413/2019 ieškovo naudai priteistas 2 343,63 Eur bylinėjimosi išlaidas) lieka šalims ir viena kitai šalis jų nekompensuoja. Šios Taikos sutarties pasirašymas reiškia, kad ieškovas iš atsakovės faktiškai gavo šiame punkte nurodytą 1 200 Eur sumą bylinėjimosi išlaidų atlyginimui.

394.

40Šalys aiškiai susitaria, kad ši taikos sutartis ir joje nurodyti šalių įsipareigojimai visiškai atitinka šalių valią ir interesus.

415.

42Atsakovė įsipareigoja apmokėti teismo procesinių dokumentų įteikimo išlaidas, jei tokios būtų nustatytos.

436.

44Taikos sutarties Šalys pareiškia, jog sudarius ir tinkamai įvykdžius šią taikos sutartį, yra išsprendžiami visi ginčai tarp Šalių dėl civilinėje byloje Nr. e2A-1067-781/2019 pareikštų reikalavimų.

457.

46Taikos sutarties Šalys pareiškia, jog joms suprantamos taikos sutarties sudarymo pasekmės, numatytos CPK 293 straipsnio 1 dalies 5 punkte, 294 straipsnio 2 dalyje, t. y. įsiteisėjus Lietuvos apeliacinio teismo nutarčiai, kuria patvirtinama tarp šalių sudaryta taikos sutartis, civilinė byla Nr. e2A-1067-781/2019 yra nutraukiama. Bylą nutraukus, kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių Šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

478.

48Ši Taikos sutartis yra sudaryta trimis egzemplioriais, kurių vienas pateikiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, vienas ieškovui ir vienas atsakovei.

499.

50Ši Taikos sutartis yra Šalių perskaityta, jų suprasta dėl turinio bei pasekmių, ir kaip atitinkanti jų valią, priimta ir pasirašyta.

51Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo P. M. ieškinį atsakovei E. Č. dėl sutarties nutraukimo, restitucijos taikymo, iškeldinimo iš buto ir nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo – bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Kauno projektavimo restauravimo ir statybos institutas“, išvadą teikianti institucija – Valstybinė vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

52Grąžinti atsakovei E. V. (buvusi Č.) (asmens kodas ( - ) 50 Eur žyminį mokestį, sumokėtą 2019 m. birželio 25 d. mokėjimo nurodymu kredito įstaigoje „Perlo paslaugos“.

53Panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 2 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – viešą įrašą, draudžiantį atsakovei E. Č. (asmens kodas ( - ) perleisti nuosavybės teises į butą su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), ir 176/802 dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. 1.... 4. Ieškovas P. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas nutraukti 2018... 5. 2.... 6. Atsakovė E. Č. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.... 7. 3.... 8. Kauno apygardos teismas 2019 m. gegužės 27 d. sprendimu ieškovo P. M.... 9. 4.... 10. Atsakovė E. Č. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo pakeisti Kauno... 11. 5.... 12. Kauno apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi nurodė, jog 2019 m.... 13. 6.... 14. Lietuvos apeliaciniame teisme 2019 m. spalio 1 d. gautas šalių prašymas dėl... 15. Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas. Taikos sutartis... 16. 7.... 17. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140... 18. 8.... 19. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išanalizavusi pateiktos... 20. 9.... 21. Jeigu ieškinys atsiimamas pradėjus bylą nagrinėti iš esmės arba ieškovas... 22. 10.... 23. Nustatyta, jog apeliantė (atsakovė) E. Č. už apeliacinį skundą sumokėjo... 24. 11.... 25. Patvirtinus taikos sutartį, apeliantei (atsakovei) E. Č. grąžinama 100... 26. 12.... 27. Civilinė byla tvarkoma elektronine forma, procesinių dokumentų įteikimo... 28. 13.... 29. Šalys taip pat prašo panaikinti civilinėje byloje taikytas laikinąsias... 30. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 31. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 27 d. sprendimą.... 32. Patvirtinti tarp ieškovo P. M. (asmens kodas ( - )) ir atsakovės E. V.... 33. 1.... 34. Atsakovė atsisako apeliacinio skundo civilinėje byloje Nr. e2A-1067-781/2019... 35. 2.... 36. Atsakovė, šios Taikos sutartyje nustatytais terminais jai neišsikėlus iš... 37. 3.... 38. Šalys susitaria, kad atsakovė šios Taikos sutarties pasirašymo metu... 39. 4.... 40. Šalys aiškiai susitaria, kad ši taikos sutartis ir joje nurodyti šalių... 41. 5.... 42. Atsakovė įsipareigoja apmokėti teismo procesinių dokumentų įteikimo... 43. 6.... 44. Taikos sutarties Šalys pareiškia, jog sudarius ir tinkamai įvykdžius šią... 45. 7.... 46. Taikos sutarties Šalys pareiškia, jog joms suprantamos taikos sutarties... 47. 8.... 48. Ši Taikos sutartis yra sudaryta trimis egzemplioriais, kurių vienas... 49. 9.... 50. Ši Taikos sutartis yra Šalių perskaityta, jų suprasta dėl turinio bei... 51. Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo P. M. ieškinį atsakovei E. Č. dėl... 52. Grąžinti atsakovei E. V. (buvusi Č.) (asmens kodas ( - ) 50 Eur žyminį... 53. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 2 d. nutartimi taikytas...