Byla e2-963-413/2019
Dėl sutarties nutraukimo, restitucijos taikymo, iškeldinimo iš buto ir nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo – bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Kauno projektavimo restauravimo ir statybos institutas“, išvadą teikianti institucija – Valstybinė vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas,

2sekretoriaujant Mantui Cemnolonskiui,

3dalyvaujant ieškovui P. M. ir jo atstovui advokato padėjėjui Mindaugui Krivickui,

4atsakovės E. Č. atstovui advokatui Simonui Baltrušaičiui,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo P. M. ieškinį atsakovei E. Č. dėl sutarties nutraukimo, restitucijos taikymo, iškeldinimo iš buto ir nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo – bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Kauno projektavimo restauravimo ir statybos institutas“, išvadą teikianti institucija – Valstybinė vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

6Teismas

Nustatė

7I.

8Ieškovo reikalavimų ir atsakovės atsikirtimų esmė

91.

10Ieškovas P. M. kreipėsi į teismą, patikslintu ieškiniu prašydamas:

111.1.

12nutraukti 2018 m. balandžio 13 d. ieškovo ir atsakovės E. Č. sudarytą nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį, notarinio registro numeris 595;

131.2.

14taikyti restituciją – išreikalauti iš atsakovės butą/patalpą – butą su rūsiu, adresu ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), ir 176/802 dalis žemės sklypo, adresu ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), ir grąžinti šį nekilnojamąjį turtą ieškovui;

151.3.

16priteisti ieškovui iš atsakovės nuostolius už avanso, sumokėto UAB „Eivilė“, praradimą – 10 000 Eur;

171.4.

18priteisti ieškovui iš atsakovės nuostolius už avanso, sumokėto G. F., praradimą – 5000 Eur;

191.5.

20priteisti ieškovui iš atsakovės nuostolius už notarinės sutarties tvirtinimą ir susijusias paslaugas – 312,86 Eur;

211.6.

22priteisti ieškovui iš atsakovės nuostolius už sumokėtą komisinį mokestį nekilnojamojo turto agentūrai bei nekilnojamojo turto brokerei už kliento nekilnojamajam turtui įsigyti suradimą – 3200 Eur;

231.7.

24priteisti ieškovui iš atsakovės nuostolius už advokato padėjėjo Mindaugo Krivicko suteiktas teisines paslaugas civilinėje byloje Nr. e2-1822-254/2018 – 600 Eur;

251.8.

26priteisti ieškovui iš atsakovės nuostolius už negautas pajamas už buto su rūsiu, adresu ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), ir 176/802 dalių žemės sklypo, adresu ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), nuomą – 23 485,62 Eur;

271.9.

28priteisti ieškovui iš atsakovės pagal nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį, kurios notarinio registro numeris 595, priklausančias 5 procentų metines palūkanas už laikotarpį nuo 2018 m. gegužės 19 d. iki 2018 m. rugsėjo 24 d., skaičiuojamas nuo 70 000 Eur sumos – 1236,99 Eur;

291.10.

30priteisti ieškovui iš atsakovės 5 procentų metines procesines palūkanas nuo ieškinio sumos, nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

311.11.

32pritaikius restituciją, iškeldinti atsakovę iš ieškovui priklausančio buto/patalpos – buto su rūsiu, adresu Kranto al. 16-3A, Kaunas, kurio unikalus Nr. 4400-1946-8036:5419;

331.12.

34priteisti iš atsakovės ieškovo naudai visas bylinėjimosi išlaidas.

352.

36Ieškovas nurodė, kad šalys 2017 m. gruodžio 18 d., tarpininkaujant UAB „R.E.Experts“, sudarė preliminarią nekilnojamojo daikto pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovas ir atsakovė susitarė iki 2018 m. kovo 31 d. sudaryti Kauno miesto 1-ajame notaro biure pagrindinę buto su rūsiu ir 176/802 dalių žemės sklypo, esančių ( - ), sutartį (toliau – pagrindinė sutartis). Šalys taip pat susitarė, kad sutartyse nurodytas turtas bus parduotas už 116 000 Eur. Iki pagrindinės sutarties sudarymo atsakovė sumokėjo ieškovui 46 000 Eur, likusią 70 000 Eur sumą turėjo sumokėti gavusi iš kredito įstaigos (Kauno kredito unijos) tokio paties dydžio paskolą. Pagrindinę nurodyto turto pirkimo–pardavimo sutartį šalys sudarė 2018 m. balandžio 13 d., tačiau atsakovė, kaip numatyta sutartyje (per 30 kalendorių dienų nuo sutarties pasirašymo), su ieškovu neatsiskaitė, kadangi kredito įstaiga atsisakė suteikti atsakovei paskolą, nes kitoje civilinėje byloje trečiasis asmuo BUAB „Kauno projektavimo restauravimo ir statybos institutas“ pareiškė atsakovei didelės vertės ieškinį dėl žalos atlyginimo, o jos turtas, tame tarpe ir ginčo turtas, buvo areštuotas. Pagrindinės pirkimo–pardavimo sutarties 4.3 punkte nustatyta, kad Kredito unijai nesuteikus paskolos arba suteikus mažesnę paskolą nei būtina atsiskaityti su turto pardavėju, ieškovė privalo trūkstamą turto kainos dalį sumokėti nuosavomis lėšomis. Ieškovo nuomone, sutartos turto kainos nesumokėjimas ir negalėjimas jos sumokėti ateityje yra esminis sutarties pažeidimas CK 6.217 straipsnio prasme, todėl ieškovas prašė sutartį nutraukti, taikyti vienašalę restituciją ir grąžinti turtą ieškovui, iškeldinti atsakovę iš ginčo patalpų, kadangi gera valia tai padaryti ji atsisako.

373.

38Ieškovo vertinimu, dėl sutarties pažeidimo yra kalta atsakovė, todėl ji privalo atlyginti absoliučiai visus ieškovo nuostolius, kuriuos sudaro: 1) 10 000 Eur ir 5 000 Eur ieškovo sumokėtas ir jam negrąžintas avansas pagal 2018 m. balandžio 5 d. ir 2018 m. balandžio 16 d. preliminarias nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutartis, sudarytas su UAB „Eivilė“ ir G. F., kadangi atsakovei pažeidus sutartį ir nesumokėjus ieškovui likusios 70 000 Eur sumos, jis negalėjo atsiskaityti su preliminarias sutartis pasirašiusiais nekilnojamojo turto pardavėjais; 2) 3200 Eur dydžio komisinis mokestis, kurį ieškovas sumokėjo nekilnojamojo turto agentūrai ir jos brokerei už turto pirkėjo (atsakovės) suradimą; 3) 23 485 Eur negautos pajamos už turto nuomą, kurių terminas skaičiuotinas nuo 2018 m. balandžio 13 d. iki patikslinto ieškinio padavimo dienos (2019 m. vasario 4 d.), kas sudaro 9 mėn. ir 22 d., kai vieno mėnesio nuomos kaina pagal šalių pasirašytą 2017 m. gruodžio 18 d. preliminarią pirkimo pardavimo sutartį yra 2 400 Eur; 4) 312,86 Eur mokestis notarui už pagrindinės sutarties patvirtinimą; 5) 600 Eur dydžio patirtos bylinėjimosi (advokato padėjėjo atstovavimas surašant procesinius dokumentus) išlaidos kitoje civilinėje byloje; 6) 1236,99 Eur dydžio įstatyminės kompensacinės palūkanos, skaičiuotinos nuo 70 000 Eur sumos už laikotarpį nuo 2018 m. gegužės 19 d. iki ieškinio padavimo dienos (2018 m. rugsėjo 24 d.). Be to, pagal sutarties 9.3 punktą atsakovė už prievolės pažeidimą įsipareigojo mokėti 10 000 Eur baudą, kuri yra išskaičiuojama iš atsakovės jau atliktų mokėjimų.

394.

40Atsakovė savo procesiniuose dokumentuose ir jos atstovas teismo posėdyje prašė ieškinį atmesti. Nesutikimas su ieškiniu buvo grindžiamas šiais argumentais:

414.1.

42Dėl pagrindinės sutarties nutraukimo. Pagal CK 6.217 straipsnio 1 dalies nuostatas, šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Sąrašas aplinkybių, į kurias turi būti atsižvelgiama, nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, ar ne, nurodytos šio straipsnio 2 dalyje. Viena iš jų – ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ir negalėjo protingai numatyti tokio rezultato. Atsakovė pažymi, kad pagrindinės sutarties neįvykdymą sąlygojo ne atsakovės veiksmai (neveikimas), bet trečiojo asmens BUAB „Kauno projektavimo restauravimo ir statybos institutas“ inicijuota prieš atsakovę kita civilinė byla dėl žalos atlyginimo, kurioje ieškovės turtui buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Minėtoje civilinėje byloje trečiojo asmens ieškinį atmetus, atsakovė galėtų ir yra pajėgi įvykdyti savo prievolę ieškovui ir sumokėti trūkstamą sumą už buto su žemės sklypo dalimi pirkimą. Ieškovui abejoti tuo nėra pagrindo, nes iki šiol atsakovė savo prievoles vykdė sąžiningai ir tinkamai. Todėl ieškinys dėl sutarties nutraukimo, restitucijos taikymo ir iškeldinimo yra nepagrįstas.

434.2.

44Dėl ieškovo reikalaujamų 10 000 Eur netesybų. Nuo šalių sutartinių santykių pradžios atsakovė elgėsi sąžiningai ir atsakingai, iki pagrindinės sutarties sudarymo sumokėjo ieškovui 46 000 Eur avansą. Atsakovė nenumatė ir negalėjo numatyti aplinkybės, kad jos turtas bus areštuotas, dėl ko ji negali įvykdyti likusios sutarties dalies ir sumokėti ieškovui 70 000 Eur sumos. Minėta situacija atitinka įstatyme įtvirtintą nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybę, kuomet šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleista nuo civilinės atsakomybės CK 6.253 straipsnio 1 dalies pagrindu. Teismui nusprendus, kad šis ieškovo reikalavimas vis gi yra pagrįstas, atsakovė prašo atsižvelgti į tai, kad dalį prievolės ji yra įvykdžiusi, kad atsakovė dėjo visas pastangas, kad turtas būtų įkeistas Kredito unijai ir suteikta paskola likusios turto pirkimo dalies finansavimui, kad ji negalėjo kontroliuoti trečiųjų asmenų veiksmų, kurių pagrindu atsakovei buvo iškelta kita civilinė byla.

454.3.

46Dėl nuostolių atlyginimo. Ieškovo prašomi priteisti 10 000 Eur ir 5 000 Eur nuostoliai pagal 2018 m. balandžio 5 d. ir 2018 m. balandžio 16 d. sudarytas preliminarias nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis su UAB „Eivilė“ ir G. F. nėra susijusios su pagrindinės turto pirkimo-pardavimo sutarties vykdymu, šios sutartys nebuvo registruotos viešame registre, todėl pagal CK 1.75 straipsnio 1 ir 2 dalį, ieškovas negali panaudoti neįregistruotos preliminarios sutarties fakto prieš trečiuosius asmenis, t. y. atsakovė negali būti laikoma atsakinga už ieškovo mokumą ar finansines galimybes įvykdyti sutartis.

47Atsakovės nuomone, nepagrįstas ieškovo reikalavimas priteisti kaip nuostolius 3 200 Eur komisinį mokestį, kurį ieškovas sumokėjo nekilnojamojo turto agentūrai už turto pirkėjo (atsakovės) paiešką, kadangi šią sutartį ieškovas sudarė niekieno neverčiamas, laisva valia įsipareigojo sumokėti brokeriui už suteiktas paslaugas atitinkamą atlygį neatsižvelgiant į tai, bus ar nebus sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis. Todėl tarp atsakovės veiksmų sudarant pagrindinę sutartį ir ieškovo nurodomų nuostolių nėra priežastinio ryšio.

48Atsakovė prašo atmesti kaip nepagrįstą ieškovo reikalavimą ir dėl 23 485 Eur negautų pajamų už turto nuomą, vertindama jį kaip ieškovo siekį praturtėti atsakovės sąskaita. Pagal šalių pasirašytą preliminarią turto pirkimo–pardavimo sutartį, šios sutarties tikslas yra ne turto nuoma, o pagrindinės sutarties sudarymas. Todėl atsakovės sumokėti 6000 Eur už 2,5 mėn. negali būti laikomi teisėtu pagrindu priteisti nuomos mokestį po 2400 Eur už vieną mėnesį. Toks susitarimas buvo sudarytas tik sutartyje numatytam laikotarpiui ir „nuomos mokesčiu“ pavadinta suma buvo įtraukta į turto pirkimo – pardavimo sutarties kainą (sutarties 4.1.1 p.). Be to, toje pačioje preliminarioje sutartyje šalys susitarė, kad tuo atveju, jeigu turto pirkimo - pardavimo sutartis nebus pasirašyta, tai ieškovas (pardavėjas) grąžins atsakovei 6000 Eur „nuomos mokestį“. Ši nuostata akivaizdžiai patvirtinta, jog nėra pagrindo laikyti, kad preliminarios sutarties sąlygos yra susitarimas dėl turto nuomos. Sudarydamas preliminarią sutartį, ieškovas neturėjo ir negalėjo turėti jokio teisėto lūkesčio, kad ši sutartis bus vykdoma kaip nuomos sutartis, išskyrus lūkestį sudaryti pagrindinę turto pirkimo sutartį, kuri ir buvo sudaryta. Be to, ieškovas nepateikė turto vidutinį nuomos mokestį patvirtinančių duomenų (viešai skelbiamos gyvenamųjų namų nuomos rinkos kainos, turto vertintojų išvados ar pan.), todėl reikalavimas priteisti už vieną mėnesį 2400 Eur nuompinigius yra nepagrįstas.

49Ieškovė prašo netenkinti ieškovo reikalavimo dėl 600 Eur nuostolių atlyginimo, kuriuos jis patyrė už advokato padėjėjo suteiktas paslaugas kitoje civilinėje byloje Nr. e2-1822-254/2018, kadangi minėtos išlaidos niekaip nesusijusios su nagrinėjama byla ir atsakovė nėra už jas atsakinga, ieškovo prašymas įtraukti jį į kitą bylą trečiuoju asmeniu buvo atmestas, o nuo savo prašymo taikyti byloje laikinąsias apsaugos priemones ieškovas pats atsisakė.

505.

51Trečiasis asmuo BUAB „Kauno projektavimo restauravimo ir statybos institutas“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo partneriai“, atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodo, kad neprieštarauja dėl 2018 m. balandžio 13 d. nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo ir dėl restitucijos taikymo, t. y. ieškovui grąžinti turtą, o atsakovei ieškovas turi grąžinti 46 000 Eur. Dėl kitų ieškinio reikalavimų prašo spręsti teismo nuožiūra.

526.

53Valstybinė vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikė išvadą, kurioje nurodo, kad atsakovė E. Č. su dukra D. savo gyvenamąją vietą adresu ( - ), deklaravo 2018 m. gegužės 21 d. Jeigu teismas priims sprendimą iškeldinti atsakovę ir jos nepilnametę dukrą D. Č., prašo suteikti protingą 2 (dviejų) mėnesių laikotarpį atsakovės šeimai susirasti kitas, nepilnamečio vaiko interesus atitinkančias, gyvenamąsias patalpas.

54II. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentais ir išvados

55Dėl faktinių bylos aplinkybių

567.

57Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas P. M. ir atsakovė E. Č. 2017 m. gruodžio 18 d. pasirašė preliminarią pirkimo–pardavimo sutartį su teise į turto nuomą, pagal kurią atsakovė įsipareigojo įsigyti iš ieškovo jam nuosavybės teise priklausantį butą, esantį ( - ), su dalimi žemės sklypo ir turėti teisę nuomotis šias patalpas nuo 2018 m. sausio 16 d. iki pagrindinio sandorio sudarymo I-ajame notarų biure 2018 m. kovo 31 d. (1 t., b. l. 37–42). Pagal šią sutartį atsakovė ieškovui sumokėjo 6000 Eur nuomos mokesčio, paskaičiuoto už du su puse mėnesius. Šią aplinkybę patvirtina ieškovo ranka ant minėtos sutarties padarytas prierašas „6000 Eur gavau P. M.“. Taip pat pagal šią sutartį pirkėja E. Č. pardavėjui P. M. sumokėjo 5000 Eur avansą už įsigyjamą nekilnojamąjį turtą ir tai patvirtina ieškovo ranka padarytas prierašas „5000 Eur gavau 2017 m. gruodžio 18 d. P. M.“. Sutarties 1.2 p. šalys susitarė, kad šios preliminarios sutarties pasirašymo dieną gautas 5000 Eur avansas bus įskaitytas į bendrą kainą pasirašant pagrindinę sutartį ir įskaitomas į bendrą pirkimo–pardavimo kainą, kuri yra 123 000 Eur. Atsakovė E. Č. 2018 m. balandžio 12 d. ieškovui pervedė 35 000 Eur, nurodydama mokėjimo paskirtį – būsto pirkimo–pardavimo sutartis ( - ), unikalus Nr. ( - ).

588.

59Šalys 2018 m. balandžio 13 d. pasirašė nekilnojamojo turto, buto su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), ir 176/802 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), pagrindinę pirkimo–pardavimo sutartį, kurią patvirtino Kauno miesto I-ojo notarų biuro notarė R. L., notarinio registro Nr. 595, už bendrą 116 000 Eur kainą (1 t., b. l. 59–71).

609.

61Pagal minėtą pirkimo–pardavimo sutartį atsakovė ieškovui už įsigytą nekilnojamąjį turtą iš viso sumokėjo 46 000 Eur (Sutarties 4.1.2 p.). Sutarties 4.1.3 punktu šalys susitarė, kad likusią nesumokėtą daiktų kainos dalį, t. y. 70 000 Eur atsakovė įsipareigoja sumokėti ieškovui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo šios sutarties pasirašymo dienos. Sutarties 4.2 punktu ieškovė patvirtino, kad 70 000 Eur suma bus mokama iš jai suteikiamos Kauno kredito unija paskolos lėšų, nes šalys buvo susipažinę su Kauno kredito unija 2018 m. balandžio 11 d. pažyma Nr. 18/04/11-3, kurioje nurodyta, jog kredito įstaiga nutarė suteikti E. Č. 70 000 Eur paskolą prieš tai minėto nekilnojamojo turto įsigijimui (1 t., b. l. 33). Sutarties 4.3 punktu atsakovei išaiškinta CK 6.257 straipsnio nuostata ir atsakovė patvirtino suprantanti, kad pasitelkusi trečiuosius asmenis prievolei įvykdyti (šiuo atveju Kauno kredito uniją), ji lieka tiesiogiai atsakinga ieškovui P. M. už savo prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą. Taip pat atsakovė įsipareigojo trūkstamą daiktų kainos dalį sumokėti savo asmeninėmis lėšomis ne vėliau kaip sutartyje nustatytu terminu į ieškovo nurodytą sąskaitą.

6210.

63Šalys 2018 m. gegužės 18 d. pasirašė susitarimą (pažymą), kuriuo nusprendė pratęsti 2018 m. balandžio 13 d. pirkimo–pardavimo sutarties įvykdymą dar 10 dienų, tačiau nepavykus pasiekti galutinio rezultato, susitarė nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį. Taip pat pažymėjo, kad notariškai nutraukti sutarties neįmanoma, nes turtas yra areštuotas. Atsakovė E. Č. įsipareigojo išsikraustyti iš buto iki 2018 m. birželio 30 d. ir padengti visus bute atsiradusius trūkumus, jeigu tokie atsirastų (1 t., b. l. 22).

6411.

65Kauno kredito unija 2018 m. birželio 16 d. raštu pranešė atsakovei E. Č., kad kredito unijos 2018 m. balandžio 11 d. išduotas garantinis raštas/pažyma Nr. 18/04/11-3 netenka galios ir kredito unija atsisako su atsakove sudaryti paskolos sutartį bei suteikti E. Č. paskolą nekilnojamojo turto įsigijimui. Kredito unija savo atsisakymą motyvavo tuo, kad paaiškėjo naujos aplinkybės, jog Kauno apygardos teismo 2018 m. gegužės 24 d. nutartimi ieškinio reikalavimams dėl žalos atlyginimo užtikrinti areštuotas 421 770,74 Eur vertės E. Č. priklausantis turtas. Nurodytos naujos aplinkybės kelia grėsmę, kad E. Č. pareikšto jai ieškinio patenkinimo atveju, suteiktas kreditas laiku ir nustatytomis sąlygomis negalės būti grąžinamas, todėl ji taptų nepajėgi įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus (1 t., b. l. 27–28).

6612.

67Kauno miesto I-ojo notarų biuro notarė R. L. 2018 m. birželio 20 d. raštu informavo ieškovą, kad atsakovė E. Č. pareiškė notarei, jog negali įvykdyti prievolės pagal 2018 m. balandžio 13 d. šalių pasirašytą pirkimo–pardavimo sutartį, tačiau ginčo nekilnojamajam turtui VĮ Registrų centre yra įregistruotas areštas, todėl nėra galimybės patvirtinti šalių susitarimą dėl sutarties nutraukimo (1 t., b. l. 29).

68Dėl sutarties nutraukimo

6913.

70Pagal bendrąsias pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo taisykles, pirkimo–pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja parduoti daiktą kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą ir sumokėti už jį per sutartyje ar įstatymuose nustatytus terminus ir nustatytoje vietoje. Už pavėlavimą sumokėti kainą pirkėjas privalo mokėti palūkanas, kurios pradedamos skaičiuoti nuo daikto perdavimo ar šalių sutarto termino, jeigu sutartis ar įstatymai nenumato ko kita (CK 6.305 straipsnio 1 dalis, 6.344 straipsnio 1, 2 dalys).

7114.

72Pagal paminėtą pirkimo–pardavimo sutarties apibrėžtį, parduodamo daikto perdavimas nuosavybėn jo pirkėjui ir sutartos kainos už parduodamą daiktą sumokėjimas jo pardavėjui CK 6.217 straipsnio prasme yra esminės sutarties sąlygos, todėl sutarties šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo (CK 6.217 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.217 straipsnio 2 dalį, nustatant ar sutarties pažeidimas yra esminis, ar ne, turi būti atsižvelgiama į tai: 1) ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ir negalėjo protingai numatyti tokio rezultato; 2) ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminės reikšmės; 3) ar prievolė neįvykdyta tyčia ar dėl didelio neatsargumo; 4) ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje; 5) ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar vykdė sutartį, patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta.

7315.

74Byloje nėra ginčo, kad atsakovė (pirkėja) pagrindinės sutarties neįvykdė ir įvykdyti jos negali.

7516.

76Pažymėtina, kad pagrindinės pirkimo–pardavimo sutarties 9.3 punktu šalys susitarė, kad atsakovei nesumokėjus visos daiktų kainos sutartyje nustatytu terminu ir tvarka, ieškovas turi teisę reikalauti, kad atsakovė per papildomą 5 darbo dienų terminą sumokėtų visą kainą bei sumokėti įstatymo nustatytas palūkanas. Atsakovei neįvykdžius ieškovo reikalavimo per papildomą terminą, sutarties šalys įsipareigoja nuvykti pas notarą ir šią sutartį nutraukti. Tokiu atveju šalys grąžina viena kitai ką yra gavusios pagal šią sutartį, o pirkėjas, šiuo atveju atsakovė, už sutarties pažeidimą sumoka pardavėjui 10 000 Eur baudą, kuri yra išskaičiuojama iš pirkėjo jau atliktų mokėjimų. Taip pat pirkėjas įsipareigojo dėl sutarties pažeidimo atlyginti pardavėjui atsiradusius tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia sutartyje numatyta bauda ir palūkanos.

7717.

78Be to, kaip jau buvo nurodyta, atsakovės negalėjimą įvykdyti sutartį patvirtina ir šalių 2018 m. gegužės 18 d. susitarimas (pažymą), kuriuo šalys nusprendė pratęsti 2018 m. balandžio 13 d. pirkimo–pardavimo sutarties įvykdymą dar 10 dienų, tačiau nepavykus pasiekti galutinio rezultato, susitarė nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį. Pažymėjo, kad notariškai nutraukti sutarties neįmanoma, nes turtas yra areštuotas. Atsakovė E. Č. įsipareigojo išsikraustyti iš buto iki 2018 m. birželio 30 d. ir padengti visus bute atsiradusius trūkumus, jeigu tokie atsirastų (1 t., b. l. 22).

7918.

80Taigi, aptartos aplinkybės teikia pagrindo išvadai, kad ieškovas iš esmės negavo to, ko tikėjosi iš sutarties, ir priešingai nei teigia atsakovė, pagal pagrindinės sutarties 4.3 punktą ji ne tik galėjo numatyti, bet ir sutartyje numatė, kad Kauno kredito unijai nesuteikus paskolos ar suteikus jos mažesnę sumą, atsakovė privalo sumokėti trūkstamą ginčo sutarties kainos dalį nuosavomis lėšomis, kad ji yra tiesiogiai atsakinga prieš ieškovą už savo prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą. Atsakovės toliau sekę veiksmai, kuomet esant įsipareigojimui ji nesumokėjo visos sutarties kainos ir iš buto neišsikėlė bei vengia tai padaryti gera valia, suteikė ieškovui pagrįstą pagrindą nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje.

8119.

82Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, darytina išvada, kad nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis buvo pažeista, atsakovė iki šiol nėra sumokėjusi ieškovui visos turto kainos, nors ginčo bute ir toliau gyvena, juo naudojasi, nutraukti sutartį notarine tvarka nėra galimybės, kadangi turtui yra taikytas areštas. Todėl pripažintina, kad ieškovo reikalavimas nutraukti ginčo sutartį teismine tvarka dėl esminio jos pažeidimo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.217 straipsnio 2 dalis).

83Dėl restitucijos taikymo

8420.

85Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys pagrindine ginčo turto pirkimo–pardavimo sutartimi susitarė, jog nutraukus sutartį, jos grąžins viena kitai ką yra gavusios pagal šią sutartį. Tai yra, atsakovė įpareigotina grąžinti ieškovui butą su rūsiu ir 176/802 dalimi žemės sklypo, esančius ( - ), o ieškovas įpareigotinas grąžinti ieškovei 46 000 Eur, kuriuos yra gavęs iki 2018 m. balandžio 13 d. nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo.

8621.

87Minėta, kad už sutarties pažeidimą yra atsakinga pirkėja, šiuo atveju atsakovė, todėl pagal sutarties 9.3 punktą ji yra įsipareigojusi už sutarties pažeidimą sumokėti ieškovui 10 000 Eur baudą, kuri išskaičiuojama iš atsakovės atliktų mokėjimų. Taigi, įvertinus minėtame sutarties punkte nustatytą atsakovės įsipareigojimą, ieškovas P. M. turėtų grąžinti atsakovei 36 000 Eur (46 000 atsakovės sumokėta suma – 10 000 Eur bauda).

8822.

89Atsakovė savo procesiniuose dokumentuose nurodo, kad sutarties neįvykdė ne dėl nuo jos priklausančių aplinkybių, todėl prašomos priteisti netesybos turėtų būti sumažintos.

9023.

91Pagal 2018 m. balandžio 13 d. pagrindinės sutarties 10.1 punktą, šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą ar uždelsimą, jei tai įvyko dėl aplinkybių, nepriklausančių nei nuo vienos iš šalių valios ir kurios nenurodytos Lietuvos Respublikos įstatymuose. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad sutarties šalis neturi finansinių išteklių.

9224.

93Taigi, sutartimi šalys susitarė, kad pirkėjo negalėjimas atsiskaityti dėl finansinių sunkumų nelaikomas nenugalima jėga. Pagal CK 6.127 straipsnio 1 dalį, prievolė baigiasi, kai jos negalima įvykdyti dėl nenugalimos jėgos tik tuo atveju, kai dėl jos skolininkas neatsako. Nenugalima jėga - tai neišvengiamos ir skolininko nekontroliuojamos bei nepašalinamos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti numatytos (CK 6.212 straipsnis, 6.253 straipsnio 2 dalis).

9425.

95Išimtinai atleidimui nuo sutartinės atsakomybės yra skirtas CK 6.212 straipsnis, kurio 1 dalis nurodo, kad šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų padarinių atsiradimui, t. y. kad sutartis neįvykdyta dėl nenugalimos jėgos (force majeure). Nenugalimos jėgos atveju šalies atleidimas nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą reiškia, kad sutartinių prievolių nevykdymas yra pateisinamas ir negali sutartį pažeidusiai šaliai sukelti įprastinių sutarties nevykdymo padarinių, nustatytų CK 6.205-6.216 straipsniuose, jai negali būti taikoma sutartinė civilinė atsakomybė (CK šeštosios knygos XXII skyrius), atitinkamai apribojama kreditoriaus (nukentėjusios sutarties šalies) teisė į sutarties nevykdymu pažeistų teisių gynimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gegužės 21 d. TEISMŲ PRAKTIKOS DĖL SUTARTINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMO APŽVALGA Nr. AC-49-1).

9626.

97Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovė neįvykdė savo prievolės dėl to, kad neturi tam finansinių išteklių, kurie pagal paminėtą ginčo sutarties 10.1 punktą nelaikoma aplinkybe, kurios atsakovė negalėjo kontroliuoti, ir kuri gali būti prilyginta nenugalimai jėgai. Todėl atleisti ieškovė nuo civilinės atsakomybės jos nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo.

98Dėl iškeldinimo iš buto

9927.

100Teismui nusprendus taikyti restituciją ir nutraukus 2018 m. balandžio 13 d. nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį, atsakovė netenka teisės naudotis gyvenamąja patalpa, esančia ( - ), todėl yra pagrindas tenkinti ieškovo reikalavimą ir iškeldinti ieškovę iš ginčo buto.

101Dėl nuostolių atlyginimo

10228.

103Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės nuostolius už avanso, sumokėto UAB „Eivilė“, praradimą – 10 000 Eur, už avanso, sumokėto G. F., praradimą – 5000 Eur, už notarinės sutarties tvirtinimą ir susijusias paslaugas – 312,86 Eur, už sumokėtą komisinį mokestį nekilnojamojo turto agentūrai bei nekilnojamojo turto brokerei už kliento nekilnojamajam turtui įsigyti suradimą – 3200 Eur, už advokato padėjėjo Mindaugo Krivicko suteiktas teisines paslaugas civilinėje byloje Nr. e2-1822-254/2018 – 600 Eur, už negautas pajamas už buto su rūsiu nuomą – 23 485,62 Eur.

10429.

105CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Taikant civilinę atsakomybę atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję priežastiniu ryšiu su neteisėtais skolininko veiksmais (CK 6.247 straipsnis). Pažymėtina, kad pagrindinės sutarties 9.3 punktu šalys, priešingai nei teigia ieškovas, susitarė tik dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo, kurių nepadengia sutartyje numatyta bauda (10 000 Eur) ir palūkanos, taip pat dėl 10 000 Eur netesybų (baudos), kuri yra išskaičiuojama iš pirkėjo (atsakovės) jau atliktų mokėjimų.

10630.

107Pagal neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos santykio pobūdį skiriami tiesioginiai nuostoliai (turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos) ir negautos pajamos. Tiesioginė žala yra neteisėtų veiksmų tiesioginis rezultatas, o negautos pajamos yra žalos rūšis, kuri atsiranda kaip žalos padarymo tam tikram turtui, turtinės teisės įgyvendinimui papildomas rezultatas. Tačiau tiek reali žala, tiek ir negautos pajamos turi būti tiksliai apskaičiuotos. Asmuo, kuris reikalauja atlyginti žalą, privalo įrodyti jam padarytų nuostolių dydį, pateikti įrodymus, patvirtinančius realią pajamų gavimo tikimybę. Hipotetinės pajamos neįeina į negautų pajamų sampratą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-600/2002; 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-127/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-480-687/2016).

10831.

109Teismo vertinimu, ieškovo prašoma priteisti 312,86 Eur suma už notarinės sutarties, kurią teismas nusprendė nutraukti, tvirtinimą yra ieškovo turėti tiesioginiai nuostoliai, susiję su nutrauktos sutarties sudarymu, tačiau juos sutarties 9.3 punkte numatyta 10 000 Eur bauda, todėl papildomai juos priteisti nėra pagrindo.

11032.

111Kiti ieškovo prašomi priteisti nuostoliai vertintini kaip netiesioginiai nuostoliai, kurie, remiantis pagrindine sutartimi, nėra atlyginami. Negautas pajamas kaip nuostolius apibūdina tokie požymiai kaip pagrįstas tikėtinumas jas gauti, jeigu pažeidimo nebūtų, ir pajamas suprantant kaip sumą, kurią sudarytų lėšos, kuriomis iš tikro asmuo praturtėtų iš teisėtos veiklos. Tai turi būti jo grynasis pelnas. Ar patirti nuostoliai gali būti vertinami kaip negautos pajamos arba patirtos išlaidos (turto sumažėjimas), spręstina pagal tokius kriterijus: 1) ar pajamos buvo numatytos gauti iš anksto; 2) ar pagrįstai tikėtasi jas gauti esant normaliai veiklai; 3) ar šių pajamų negauta dėl neteisėtų skolininko veiksmų. Prie negautų pajamų priskiriama ir prarasta galimybė. Tokio pobūdžio nuostoliai (t. y. prarasta galimybė išvengti turtinių praradimų - sutaupyti) pagal savo esmę patenka į negautų pajamų sampratą, nes negautos pajamos bendrąja prasme reiškia asmens netektą galimybę pagerinti savo turtinę padėtį. Tokio pobūdžio nuostoliai (prarasta galimybė) turi apibrėžtą piniginę vertę, jie reiškia tai, kad, jų nepatyręs, asmuo galbūt būtų turėjęs tam tikrą turtinę naudą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gegužės 21 d. TEISMŲ PRAKTIKOS DĖL SUTARTINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMO APŽVALGA Nr. AC-49-1).

11233.

113Teismo vertinimu, prašoma priteisti nuostolių suma 3200 Eur už ieškovo sumokėtą komisinį mokestį nekilnojamojo turto agentūrai bei nekilnojamojo turto brokerei už kliento nekilnojamajam turtui įsigyti suradimą nepatenka į netiesioginių nuostolių sąvoką, todėl nėra pagrindo šią sumą priteisti iš atsakovės. Pažymėtina, kad ieškovo tikslas buvo parduoti jam nuosavybės teise priklausantį turtą, todėl jis kreipėsi į nekilnojamojo turto brokerį, sumokėdamas atitinkamo dydžio mokestį už kliento suradimą. Šiuo atveju brokeris surado klientę atsakovę E. Č., bet tokiu klientu galėjo būti bet kuris kitas asmuo. Todėl sutiktina su atsakovės argumentais, kad šiuo atveju nenustatyta ir viena iš civilinės atsakomybės sąlygų – priežastinis ryšys tarp atsakovės neteisėtų veiksmų ir ieškovo patirtų nuostolių.

11434.

115Teismo vertinimu, ieškovo prašoma priteisti prarasta 10 000 Eur suma, sumokėta UAB „Eivilė“ kaip avansas, ir prarasta 5000 Eur suma, sumokėta avansui G. F., 600 Eur patirtos išlaidos už advokato padėjėjo Mindaugo Krivicko suteiktas teisines paslaugas civilinėje byloje Nr. e2-1822-254/2018, taip pat nepatenka į tiesioginių nuostolių sąvoką.

11635.

117Bylos duomenimis UAB „Eivilė“ ir ieškovas P. M. 2018 m. balandžio 5 d. pasirašė preliminarią nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo nupirkti pamatus ir atidalintą žemės sklypo dalį, esančius ( - ). Pagal šią sutartį ieškovas pardavėjui UAB „Eivilė“ sumokėjo 10 000 Eur avansą. Likusią kainos dalį 50 000 Eur ieškovas įsipareigojo sumokėti per 21 dieną nuo pagrindinės sutarties pasirašymo dienos. Pagrindinė sutartis liko nepasirašyta, 10 000 Eur sumokėtas avansas liko pardavėjui UAB „Eivilė“. 2018 m. balandžio 16 d. ieškovas ir G. F. taip pat pasirašė preliminarią nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo nupirkti žemės sklypą su parengtu gyvenamojo namo techniniu projektu ir sumokėjo 5000 Eur dydžio avansą. Likusią daiktų kainą 41 000 Eur ieškovas įsipareigojo pardavėjui sumokėti iki 2018 m. birželio 1 d. Pagrindinė sutartis nebuvo pasirašyta, sumokėtas 5000 Eur dydžio avansas liko pardavėjui.

11836.

119Taigi nustatyta, kad už gautus iš atsakovės 70 000 Eur ieškovas tikėjosi įsigyti kitą nekilnojamąjį turtą, pasirašė dvi preliminarias pirkimo–pardavimo sutartis, tačiau negavęs nurodytos sumos, tokią galimybę prarado. Pažymėtina, jog ieškovas, pasirašydamas preliminarias nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis, turėjo įvertinti, jog realiai negavęs iš atsakovės pinigų už parduodamą turtą, tuo pat metu įsipareigoja sumokėti nemažas sumas kitiems asmenims. Tai yra dėl nurodytų preliminarių sutarčių neįvykdymo pasekmių rizika tenka pačiam ieškovui, nes jis, būdamas pakankami apdairus ir rūpestingas, turėjo ir privalėjo numatyti, kad 2018 m. balandžio 13 d. pirkimo–pardavimo sutartis gali būti neįvykdyta. Todėl yra pagrindas išvadai, kad nenustatytas priežastinis ryšys tarp ieškovo negautų pajamų ir atsakovės neteisėtų veiksmų.

12037.

121Ieškovo prašymas priteisti iš atsakovės 600 Eur už advokato padėjėjo Mindaugo Krivicko suteiktas teisines paslaugas civilinėje byloje Nr. e2-1822-254/2018 taip pat nepagrįstas. Bylos duomenimis, Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje kitoje civilinėje byloje Nr. e2-1822-254/2018 teismo 2018 m. balandžio 20 d. nutartimi ieškovės BUAB „Kauno projektavimo restauravimo ir statybos institutas“ ieškinio reikalavimams užtikrinti areštuotas atsakovei E. Č. priklausantis turtas, turto arešto mastas – 421 770,74 Eur. Antstolis, vykdydamas teismo nutartį, aprašė atsakovės vardu registruotą ginčo butą su dalimi žemės sklypo. Ieškovas P. M., sužinojęs apie taikytą ginčo turtui areštą, kreipėsi į bylą nagrinėjantį teisėją dėl jo įtraukimo trečiuoju asmeniu ir laikinųjų pasaugos priemonių pakeitimo, tačiau šis jo prašymas nebuvo patenkintas. Ieškovas pateikė teismui įrodymus, jog už jo interesų atstovavimą rengiant procesinius dokumentus kitoje civilinėje byloje patyrė 600 Eur teisinės pagalbos išlaidų.

12238.

123Teismo vertinimu, šiuo atveju ieškovas veikė savo rizika, dėl ko patyrė išlaidas kitoje byloje, dėl kurių atsakovės kaltės nėra. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad nesant vienos iš būtinųjų civilinės atsakomybės taikymo sąlygų, t. y. priežastinio ryšio tarp ieškovo negautų pajamų ir atsakovės neteisėtų veiksmų, nėra pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimų priteisti nuostolius, susidedančius iš 3200 Eur sumokėtų brokerei, 10 000 Eur sumokėtą avansą UAB „Eivilė“, 5000 Eur, sumokėtą avansą G. F., 600 Eur už suteiktas teisines paslaugas kitoje civilinėje byloje Nr. e2-1822-254/2018, todėl šie ieškinio reikalavimai atmestini kaip nepagrįsti.

12439.

125Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 23 485,62 Eur nuostolius už nesumokėtą buto nuomą, kadangi atsakovė ginčo bute gyvena iki šiol. Prašymas grindžiamas tuo, kad 2017 m. gruodžio 18 d. preliminarios pirkimo–pardavimo sutarties su teise į turto nuomą „E“ ir „F“ punktuose šalys susitarė, kad turto nuomos terminas 2,5 mėnesio ir už šitą terminą mokėtina nuoma yra 6000 Eur, kas per mėnesį sudaro 2400 Eur. Teismo vertinimu, šis ieškinio reikalavimas taip pat yra nepagrįstas.

12640.

127Atkreiptinas dėmesys, kad 2017 m. gruodžio 18 d. preliminarioje sutartyje, kuria remiasi ieškovas, šalys susitarė, jog visas nuomos termino 2 mėnesių laikotarpiu pirkėjo (atsakovės) sumokėtas nuomos mokestis yra įskaitomas į įsigyjamą patalpų kainą ir laikoma, kad ši dalis yra tinkamai sumokėta. Šalys, sudarydamos pagrindinę 2018 m. balandžio 13 d. pirkimo–pardavimo sutartį, aiškiai nurodė, jog atsakovė ieškovui už įsigyjamą turtą yra sumokėjusi 46 000 Eur. Taigi, 2017 m. gruodžio 18 d. preliminari sutartis yra įvykdyta ir jos galiojimas pasibaigęs, todėl skaičiuoti ieškovo nurodomo dydžio nuomos mokestį pagal nebegaliojančią sutartį nėra teisinio pagrindo. Kitų susitarimų dėl nuomos mokesčio šalys nebuvo sudarę, ieškovas nepateikė įrodymų apie galimas panašaus turto nuomos kainas. Todėl tenkinti šį reikalavimą nesant tam pagrindo nėra pagrindo.

128Dėl palūkanų priteisimo

12941.

130Ieškovas taip pat prašo priteisti pagal sutartį iš atsakovės 5 proc. dydžio metines palūkanas už laikotarpį nuo 2018 m. gegužės 19 d. iki 2018 m. rugsėjo 24 d., skaičiuojamus nuo 70 000 Eur, kas sudaro 1236,99 Eur.

13142.

132Minėta, kad šalys 2018 m. balandžio 13 d. pirkimo-pardavimo sutarties 9.3 punktu susitarė, jog nustatytu terminu ir tvarka atsakovei neįvykdžius šios sutarties, ji privalo mokėti įstatymo nustatytas palūkanas.

13343.

134Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio.

13544.

136Kasacinis teismas yra nurodęs, kad CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenustatė kitokių prievolės nevykdymo padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003). Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad šio dydžio palūkanas įstatymų leidėjas pripažįsta minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kuriuos visais atvejais privalo atlyginti skolininkas. Palūkanos kompensuoja kreditoriaus patirtus nuostolius per tą laikotarpį, kai jis negalėjo naudotis jam priklausančiomis lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-147-690/2018).

13745.

138Nagrinėjamu atveju spręstina, kad yra pagrindas priteisti ieškovo prašomas palūkanas: prievolė yra piniginė, atsakovė žinojo, jog privalėjo ieškovui sumokėti likusią nekilnojamojo turto kainą 70 000 Eur, tačiau šios prievolės neįvykdė, todėl laikytina, kad nuo 2018 m. gegužės 18 d. yra praleistas terminas prievolei įvykdyti. Taigi, ieškovo prašymas priteisti 1236,99 Eur dydžio palūkanas nuo 2018 m. gegužės 18 d. iki ieškinio teismui pateikimo dienos (2018 m. rugsėjo 24 d.) už 129 dienas laikytinas pagrįstu (70 000 Eur x 0,05/365 d. x 129 d.) palūkanų (CPK 210 straipsnio 1 dalis).

13946.

140Įvertinus tai, kad nagrinėjamu atveju yra taikoma restitucija, todėl priteistinos 1236,99 Eur dydžio palūkanos išskaičiuotinos iš atsakovės atliktų mokėjimų sumos, tokiu būdu įpareigojant ieškovą grąžinti atsakovei 34 763,01 (36 000 – 1236,99).

14147.

142Ieškovas, vadovaudamasis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, CK 6.210 straipsnio 1 dalimi prašo iš atsakovės priteisti 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas, įvertinęs tai, kad šiuo atveju ieškovui iš atsakovės jokios piniginės sumos realiai nepriteistinos, nes priteistinos sumos įskaitytos į ieškovo atsakovei grąžintiną sumą, sprendžia, jog nėra teisinio pagrindo tenkinti šį ieškinio reikalavimą dėl procesinių palūkanų priteisimo.

143Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

14448.

145Teismui nusprendus ieškinį patenkinti iš dalies, atitinkamai paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 2 d.).

14649.

147Ieškovas už ieškinį sumokėjo 2101 Eur žyminį mokestį ir jo turėtos teisinės pagalbos išlaidos yra 1300 Eur, iš viso ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos yra 3401 Eur.

14850.

149CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio. Tokios šiuo metu galiojančios rekomendacijos yra patvirtintos Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (akto redakcija, galiojanti nuo 2015-03-20). Atsižvelgus į bylos pobūdį ir jos sudėtingumą, į teismui pateiktų dokumentų gausą, papildomų prašymų ir atsikirtimų į juos rengimą, bei vadovaujantis Rekomendacijų 2, 8.2., 8.3., 8.16., 8.17., 8.19., 9. punktais, teismas sprendžia, kad atstovavimo išlaidos teisme atitinka minėtas rekomendacijas ir mažinti jų nėra pagrindo.

15051.

151Ieškovas pareiškė 11 materialinių reikalavimų, iš kurių 3 reikalavimai nepiniginio pobūdžio (sutarties nutraukimo, restitucijos taikymo ir iškeldinimo), o bendra prašoma priteisti iš atsakovės suma yra 43 835,47 Eur. Taigi, laikytina, kad iš viso yra pareikšti 4 materialiniai reikalavimai, kiekvienas po 25 proc., iš kurių teismas visiškai patenkino du (dėl sutarties nutraukimo (25 proc.) ir iškeldinimo (25 proc.)).

15252.

153Ieškovas prašė teismo taikyti vienašalę restituciją, tačiau teismas, nusprendė taikyti dvišalę restituciją, todėl šis reikalavimas patenkintas iš dalies – 12,5 proc. (25 proc. /2). Teismas, atlikęs iš atsakovės priteistinų sumų 11 236,99 Eur (10 000 Eur + 1236,99 Eur) įskaitymą į ieškovo atsakovei grąžintinas sumas, ir įpareigojęs ieškovą grąžinti atsakovei 34 763,01 Eur, sprendžia, kad ieškinio reikalavimas dėl piniginių sumų priteisimo patenkintas 6,41 proc. (11 236,99 Eur x 25 proc. / 43 835,47 Eur).

15453.

155Tokiu būdu, iš viso ieškinys patenkintas 68,91 proc. (25+25+12,5+6,41), todėl atitinkami ieškovui iš atsakovės priteistina 2343,63 Eur (3401 Eur x 68,91 proc. / 100 proc.) jo turėtų bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str.).

15654.

157Atsakovė E. Č. savo procesiniuose dokumentuose prašė iš ieškovo priteisti jos turėtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau iki bylos išnagrinėjimo pabaigos įrodymai apie jos patirtas išlaidas į bylą nepateikti, todėl tokios išlaidos atsakovei nepriteistinos (CPK 98 str. 1 d.).

15855.

159Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš atsakovės nepriteistinos (Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr.1R-298/1K-290).

160Kauno apygardos teismo teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268 ir 270 straipsniais,

Nutarė

161ieškinį patenkinti iš dalies.

162Nutraukti 2018 m. balandžio 13 d. Kauno miesto I-ojo notarų biuro notarės R. L. patvirtintą nekilnojamojo turto – buto su rūsiu, unikalus Nr. ( - )ir 176/802 dalių žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), pirkimo–pardavimo sutartį, notarinis registro Nr. 595, pasirašytą tarp ieškovo P. M. (a. k. ( - ) ir atsakovės E. Č. (a. k. ( - )

163Taikyti dvišalę restituciją – įpareigoti atsakovę E. Č. (a. k. ( - ) grąžinti ieškovui P. M. (a. k. ( - ) butą su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), ir 176/802 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), o ieškovą P. M. (a. k. ( - ) įsiteisėjus šiam sprendimui įpareigoti grąžinti E. Č. (a. k. ( - ) 34 763,01 Eur (trisdešimt keturis tūkstančius septynis šimtus šešiasdešimt tris eurus 1 ct) sumokėtą už turtą sumą.

164Iškeldinti atsakovę E. Č. (a. k. ( - ) iš buto, esančio ( - ). Šios sprendimo dalies vykdymą atidėti dviem mėnesiams, skaičiuojant nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

165Kitus ieškinio reikalavimus atmesti.

166Priteisti ieškovui P. M. (a. k. ( - ) iš atsakovės E. Č. (a. k. ( - ) 2343,63 Eur (du tūkstančius tris šimtus keturiasdešimt tris eurus 63 ct) bylinėjimosi išlaidų.

167Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas,... 2. sekretoriaujant Mantui Cemnolonskiui,... 3. dalyvaujant ieškovui P. M. ir jo atstovui advokato padėjėjui Mindaugui... 4. atsakovės E. Č. atstovui advokatui Simonui Baltrušaičiui,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo P. M.... 6. Teismas... 7. I.... 8. Ieškovo reikalavimų ir atsakovės atsikirtimų esmė... 9. 1.... 10. Ieškovas P. M. kreipėsi į teismą, patikslintu ieškiniu prašydamas:... 11. 1.1.... 12. nutraukti 2018 m. balandžio 13 d. ieškovo ir atsakovės E. Č. sudarytą... 13. 1.2.... 14. taikyti restituciją – išreikalauti iš atsakovės butą/patalpą – butą... 15. 1.3.... 16. priteisti ieškovui iš atsakovės nuostolius už avanso, sumokėto UAB... 17. 1.4.... 18. priteisti ieškovui iš atsakovės nuostolius už avanso, sumokėto G. F.,... 19. 1.5.... 20. priteisti ieškovui iš atsakovės nuostolius už notarinės sutarties... 21. 1.6.... 22. priteisti ieškovui iš atsakovės nuostolius už sumokėtą komisinį mokestį... 23. 1.7.... 24. priteisti ieškovui iš atsakovės nuostolius už advokato padėjėjo Mindaugo... 25. 1.8.... 26. priteisti ieškovui iš atsakovės nuostolius už negautas pajamas už buto su... 27. 1.9.... 28. priteisti ieškovui iš atsakovės pagal nekilnojamojo turto... 29. 1.10.... 30. priteisti ieškovui iš atsakovės 5 procentų metines procesines palūkanas... 31. 1.11.... 32. pritaikius restituciją, iškeldinti atsakovę iš ieškovui priklausančio... 33. 1.12.... 34. priteisti iš atsakovės ieškovo naudai visas bylinėjimosi išlaidas.... 35. 2.... 36. Ieškovas nurodė, kad šalys 2017 m. gruodžio 18 d., tarpininkaujant UAB... 37. 3.... 38. Ieškovo vertinimu, dėl sutarties pažeidimo yra kalta atsakovė, todėl ji... 39. 4.... 40. Atsakovė savo procesiniuose dokumentuose ir jos atstovas teismo posėdyje... 41. 4.1.... 42. Dėl pagrindinės sutarties nutraukimo. Pagal CK 6.217 straipsnio 1 dalies... 43. 4.2.... 44. Dėl ieškovo reikalaujamų 10 000 Eur netesybų. Nuo šalių sutartinių... 45. 4.3.... 46. Dėl nuostolių atlyginimo. Ieškovo prašomi priteisti 10 000 Eur ir 5 000 Eur... 47. Atsakovės nuomone, nepagrįstas ieškovo reikalavimas priteisti kaip... 48. Atsakovė prašo atmesti kaip nepagrįstą ieškovo reikalavimą ir dėl 23 485... 49. Ieškovė prašo netenkinti ieškovo reikalavimo dėl 600 Eur nuostolių... 50. 5.... 51. Trečiasis asmuo BUAB „Kauno projektavimo restauravimo ir statybos... 52. 6.... 53. Valstybinė vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės... 54. II. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentais ir išvados... 55. Dėl faktinių bylos aplinkybių ... 56. 7.... 57. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas P. M. ir atsakovė E. Č. 2017 m.... 58. 8.... 59. Šalys 2018 m. balandžio 13 d. pasirašė nekilnojamojo turto, buto su rūsiu,... 60. 9.... 61. Pagal minėtą pirkimo–pardavimo sutartį atsakovė ieškovui už įsigytą... 62. 10.... 63. Šalys 2018 m. gegužės 18 d. pasirašė susitarimą (pažymą), kuriuo... 64. 11.... 65. Kauno kredito unija 2018 m. birželio 16 d. raštu pranešė atsakovei E. Č.,... 66. 12.... 67. Kauno miesto I-ojo notarų biuro notarė R. L. 2018 m. birželio 20 d. raštu... 68. Dėl sutarties nutraukimo... 69. 13.... 70. Pagal bendrąsias pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo taisykles,... 71. 14.... 72. Pagal paminėtą pirkimo–pardavimo sutarties apibrėžtį, parduodamo daikto... 73. 15.... 74. Byloje nėra ginčo, kad atsakovė (pirkėja) pagrindinės sutarties neįvykdė... 75. 16.... 76. Pažymėtina, kad pagrindinės pirkimo–pardavimo sutarties 9.3 punktu šalys... 77. 17.... 78. Be to, kaip jau buvo nurodyta, atsakovės negalėjimą įvykdyti sutartį... 79. 18.... 80. Taigi, aptartos aplinkybės teikia pagrindo išvadai, kad ieškovas iš esmės... 81. 19.... 82. Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, darytina išvada, kad nekilnojamojo... 83. Dėl restitucijos taikymo... 84. 20.... 85. Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys pagrindine ginčo turto... 86. 21.... 87. Minėta, kad už sutarties pažeidimą yra atsakinga pirkėja, šiuo atveju... 88. 22.... 89. Atsakovė savo procesiniuose dokumentuose nurodo, kad sutarties neįvykdė ne... 90. 23.... 91. Pagal 2018 m. balandžio 13 d. pagrindinės sutarties 10.1 punktą, šalis... 92. 24.... 93. Taigi, sutartimi šalys susitarė, kad pirkėjo negalėjimas atsiskaityti dėl... 94. 25.... 95. Išimtinai atleidimui nuo sutartinės atsakomybės yra skirtas CK 6.212... 96. 26.... 97. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovė neįvykdė savo prievolės dėl... 98. Dėl iškeldinimo iš buto... 99. 27.... 100. Teismui nusprendus taikyti restituciją ir nutraukus 2018 m. balandžio 13 d.... 101. Dėl nuostolių atlyginimo... 102. 28.... 103. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės nuostolius už avanso,... 104. 29.... 105. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad žala yra asmens turto netekimas... 106. 30.... 107. Pagal neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos santykio pobūdį skiriami... 108. 31.... 109. Teismo vertinimu, ieškovo prašoma priteisti 312,86 Eur suma už notarinės... 110. 32.... 111. Kiti ieškovo prašomi priteisti nuostoliai vertintini kaip netiesioginiai... 112. 33.... 113. Teismo vertinimu, prašoma priteisti nuostolių suma 3200 Eur už ieškovo... 114. 34.... 115. Teismo vertinimu, ieškovo prašoma priteisti prarasta 10 000 Eur suma,... 116. 35.... 117. Bylos duomenimis UAB „Eivilė“ ir ieškovas P. M. 2018 m. balandžio 5 d.... 118. 36.... 119. Taigi nustatyta, kad už gautus iš atsakovės 70 000 Eur ieškovas tikėjosi... 120. 37.... 121. Ieškovo prašymas priteisti iš atsakovės 600 Eur už advokato padėjėjo... 122. 38.... 123. Teismo vertinimu, šiuo atveju ieškovas veikė savo rizika, dėl ko patyrė... 124. 39.... 125. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 23 485,62 Eur nuostolius už... 126. 40.... 127. Atkreiptinas dėmesys, kad 2017 m. gruodžio 18 d. preliminarioje sutartyje,... 128. Dėl palūkanų priteisimo... 129. 41.... 130. Ieškovas taip pat prašo priteisti pagal sutartį iš atsakovės 5 proc.... 131. 42.... 132. Minėta, kad šalys 2018 m. balandžio 13 d. pirkimo-pardavimo sutarties 9.3... 133. 43.... 134. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę... 135. 44.... 136. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas... 137. 45.... 138. Nagrinėjamu atveju spręstina, kad yra pagrindas priteisti ieškovo prašomas... 139. 46.... 140. Įvertinus tai, kad nagrinėjamu atveju yra taikoma restitucija, todėl... 141. 47.... 142. Ieškovas, vadovaudamasis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, CK 6.210 straipsnio 1... 143. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 144. 48.... 145. Teismui nusprendus ieškinį patenkinti iš dalies, atitinkamai paskirstytinos... 146. 49.... 147. Ieškovas už ieškinį sumokėjo 2101 Eur žyminį mokestį ir jo turėtos... 148. 50.... 149. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su... 150. 51.... 151. Ieškovas pareiškė 11 materialinių reikalavimų, iš kurių 3 reikalavimai... 152. 52.... 153. Ieškovas prašė teismo taikyti vienašalę restituciją, tačiau teismas,... 154. 53.... 155. Tokiu būdu, iš viso ieškinys patenkintas 68,91 proc. (25+25+12,5+6,41),... 156. 54.... 157. Atsakovė E. Č. savo procesiniuose dokumentuose prašė iš ieškovo priteisti... 158. 55.... 159. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra... 160. Kauno apygardos teismo teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 161. ieškinį patenkinti iš dalies.... 162. Nutraukti 2018 m. balandžio 13 d. Kauno miesto I-ojo notarų biuro notarės R.... 163. Taikyti dvišalę restituciją – įpareigoti atsakovę E. Č. (a. k. ( - )... 164. Iškeldinti atsakovę E. Č. (a. k. ( - ) iš buto, esančio ( - ). Šios... 165. Kitus ieškinio reikalavimus atmesti.... 166. Priteisti ieškovui P. M. (a. k. ( - ) iš atsakovės E. Č. (a. k. ( - )... 167. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...