Byla eA-3486-629/2019

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono, Mildos Vainienės (pranešėja) ir Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos ir Lietuvos policijos profesinės sąjungos skundą atsakovui Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Nacionaliniam pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimui, Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinei sąjungai, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijai, Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, Šiaulių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, Telšių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, Marijampolės apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, Panevėžio apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, Utenos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui dėl sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjai Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga ir Lietuvos policijos profesinė sąjunga (toliau kartu – ir pareiškėjai) kreipėsi į teismą su skundu, reikalaudami panaikinti atsakovo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir atsakovas, Policijos departamentas) 2016 m. spalio 13 d. rašte Nr. 5-S-8065 „Dėl reikalavimo nagrinėjimo ir informacijos pateikimo“ ir 2016 m. spalio 3 d. posėdžio protokole Nr. 5-P1-489 išdėstytą sprendimą atsisakyti tenkinti pareiškėjų reikalavimą atšaukti (sustabdyti vykdymą) Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 5-V-534 patvirtintų Apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų viešosios ir kriminalinės policijos veiklos organizavimo pakeitimo metmenų įgyvendinimą bei Generalinio komisaro sprendimų, susijusių su steigiamų pareigybių sąrašų patvirtinimu, įgyvendinimą; taip pat panaikinti tam tikrus kitus Generalinio komisaro sprendimus, priimtus pažeidžiant esmines procedūras.

72.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. gruodžio 5 d. sprendimu atmetė pareiškėjų skundą.

93.

10Pareiškėjai apeliaciniame skunde, be kita ko, prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. gruodžio 5 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – jų skundą tenkinti.

114.

12Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. kovo 27 d. nutartimi pareiškėjų apeliacinį skundą atmetė, o pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Taip pat, be kita ko, iš dalies tenkino atsakovo Policijos departamento prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ir priteisė jam iš pareiškėjų 1 216,41 Eur bylinėjimosi išlaidoms, patirtoms bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginti. Apeliacinės instancijos teismas nutarties motyvuojamojoje dalyje taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovas nepateikė duomenų apie išlaidas, patirtas bylą nagrinėjant ankstesniuose apeliaciniuose procesuose tame pačiame teisminiame procese, t. y. dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. birželio 2 d. sprendimo ir 2018 m. balandžio 12 d. sprendimo.

13II.

145.

15Atsakovas 2019 m. balandžio 3 d. pateikė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui prašymą dėl 1 453,82 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinę bylą Nr. eI-472-789-2018 apeliaciniame procese, atlyginimo priteisimo.

166.

17Atsakovas nurodo, kad sprendžiant ginčą apeliaciniame procese patyrė 1 453,82 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su apeliacinio skundo parengimu ir pateikimu dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 12 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. eI-472-789/2018 (sąskaita TGSLT1801692).

18III.

197.

20Teisėjų kolegija, nagrinėdama atsakovo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pažymi, kad vadovaujantis bendruoju Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 40 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu bylinėjimosi išlaidų atlyginimo principu, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą.

218.

22ABTĮ 41 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota proceso šalis iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Prašymus dėl išlaidų atlyginimo teismas išnagrinėja priimdamas sprendimą dėl administracinės bylos. Ši nuostata įsiteisėjo nuo 2018 m. gruodžio 29 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 25, 41, 42, 66, 70, 84, 97, 127, 132, 133, 138, 143, 144, 153 ir 161 straipsnių pakeitimo įstatymui (toliau – ir ABTĮ pakeitimo įstatymas).

239.

24Anksčiau galiojusi ABTĮ 41 straipsnio 1 dalis numatė, kad dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota proceso šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika kalendorinių dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

2510.

26Taigi nuo 2018 m. gruodžio 29 d. įsigaliojęs teisinis reglamentavimas nebenumato galimybės dėl išlaidų atlyginimo suinteresuotai proceso šaliai pateikti prašymo dėl išlaidų atlyginimo po bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos.

2711.

28Atsakovas pažymi, kad jo prašyme nurodytos bylinėjimosi išlaidos buvo patirtos rengiant ir pateikiant apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 12 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. eI-472-789/2018, todėl reikia vadovautis ABTĮ pakeitimo įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 2 punktu, numatančiu, jog bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacine instancija, atlyginimo klausimas administracinėse bylose sprendžiamas iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusia tvarka, kai apeliacinės instancijos teismo sprendimas yra priimtas iki šio įstatymo įsigaliojimo.

2912.

30Teisėjų kolegija su tokiu atsakovo vertinimu nesutinka. Nagrinėjamu atveju administracinė byla iš esmės buvo išnagrinėta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. kovo 27 d. nutartimi, byla buvo paskirta nagrinėti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko 2019 m. vasario 13 d. nutartimi, todėl nėra nė vienos ABTĮ pakeitimo įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos sąlygos, leidžiančios taikyti ankstesnę ABTĮ 41 straipsnio 1 dalies redakciją.

3113.

32Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. rugsėjo 17 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. eA-4418-1062/2018 byla iš esmės nebuvo išnagrinėta, galutinis procesinis sprendimas nebuvo priimtas, nes, panaikinus pirmosios instancijos teismo 2018 m. balandžio 12 d. sprendimą, byla buvo perduota tam pačiam teismui nagrinėti iš naujo.

3314.

34Kaip jau buvo minėta prieš tai, administracinė byla iš esmės buvo išnagrinėta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. kovo 27 d. nutartimi, kuri yra galutinis procesinis sprendimas šioje administracinėje byloje, todėl atsakovas turėjo pateikti teismui prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Atsakovas šios savo pareigos neįvykdė, todėl jo prašymo nagrinėjimas yra nutraukiamas (ABTĮ 4 str. 7 d., 103 str. 8 p.).

35Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 41 straipsnio 1 dalimi, 137 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

36Atsakovo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos prašymo dėl teismo išlaidų atlyginimo nagrinėjimą nutraukti.

37Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Policijos... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjai Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė... 7. 2.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. gruodžio 5 d. sprendimu... 9. 3.... 10. Pareiškėjai apeliaciniame skunde, be kita ko, prašė panaikinti Vilniaus... 11. 4.... 12. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. kovo 27 d. nutartimi... 13. II.... 14. 5.... 15. Atsakovas 2019 m. balandžio 3 d. pateikė Lietuvos vyriausiajam... 16. 6.... 17. Atsakovas nurodo, kad sprendžiant ginčą apeliaciniame procese patyrė 1... 18. III.... 19. 7.... 20. Teisėjų kolegija, nagrinėdama atsakovo prašymą dėl bylinėjimosi... 21. 8.... 22. ABTĮ 41 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dėl išlaidų atlyginimo... 23. 9.... 24. Anksčiau galiojusi ABTĮ 41 straipsnio 1 dalis numatė, kad dėl išlaidų... 25. 10.... 26. Taigi nuo 2018 m. gruodžio 29 d. įsigaliojęs teisinis reglamentavimas... 27. 11.... 28. Atsakovas pažymi, kad jo prašyme nurodytos bylinėjimosi išlaidos buvo... 29. 12.... 30. Teisėjų kolegija su tokiu atsakovo vertinimu nesutinka. Nagrinėjamu atveju... 31. 13.... 32. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. rugsėjo 17 d. sprendimu... 33. 14.... 34. Kaip jau buvo minėta prieš tai, administracinė byla iš esmės buvo... 35. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 41... 36. Atsakovo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų... 37. Nutartis neskundžiama....