Byla e2S-920-567/2020
Dėl fizinio asmens bankroto iškėlimo nepaduotu

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa Švedienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo I. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 29 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2FB-14009-1098/2020 laikyti pareiškėjos I. B. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto iškėlimo nepaduotu.

3Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

4I. Bylos esmė

51.

6Pareiškėja I. B. kreipėsi į teismą, prašydama:

71.1.

8iškelti jai fizinio asmens bankroto bylą;

91.2.

10administratoriumi paskirti iš Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos pasiūlytų kandidatų ir laikotarpiu nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinių asmenų kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos patvirtinti teismo parinkto bankroto administratoriaus prašomą administruoti lėšų sumą pagal tai pagrindžiančius įrodymus;

111.3.

12laikotarpiu nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinių asmenų kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos, patvirtinti pareiškėjos išlaidų sąmatą bendrai 300 Eur per mėnesį sumai, reikalingą pareiškėjos būtiniems poreikiams tenkinti;

131.4.

14nustatyti 4 mėnesių terminą mokumo plano atkūrimo projekto parengimui ir pateikimui teismui tvirtinti, skaičiuojant nuo teismo nutarties iškelti pareiškėjai bankroto bylą įsiteisėjimo dienos;

151.5.

16išsireikalauti iš bankų ir kredito įstaigų duomenis, patvirtinančius, jog pareiškėja kituose bankuose bei kredito įstaigose sąskaitų neturi. Nurodė, kad 34 kreditoriams yra skolinga 88 309,85 Eur sumą, o gaunamos pajamos yra apie 430 Eur per mėnesį, jokio turto neturi, todėl per protingą terminą nėra pajėgi grąžinti susidariusį įsiskolinimą, kuris nuolat auga. Įsiskolinimas susidarė iš esmės dėl ekonominės krizės, praradus pajamas ir nesugebant grąžinti 1998 m. ir 2007 m. paimtų kreditų bei skolų už kitas prekes ir paslaugas. Pareiškėja dėl antstolių pritaikytų areštų ir mažų pajamų negali grąžinti skolų, todėl jai turi būti iškelta bankroto byla dėl nemokumo. Pareiškėja sąskaitomis bankuose (Swedbank, AB, AB SEB banke, AB DNB banke ir AB banke SNORAS) nesinaudoja mažiausiai penkis metus, nes visos jos yra areštuotos, sąskaitose lėšų nėra. Informacija apie sąskaitas yra mokama, todėl duomenis iš bankų prašė išreikalauti teismo, nes pareiškėja neturi lėšų pažymoms iš bankų gauti (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 4 str., 5 str.).

172.

18Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. balandžio 1 d. nutartimi nutarė nustatyti pareiškėjai I. B. 10 dienų terminą nuo nutarties įtekimo pareiškimo trūkumams pašalinti: 1) pateikti duomenis iš registrų ne tik apie šiuo metu jos turimą/neturimą nekilnojamąjį turtą, transporto priemones, bet ir duomenis apie tokio turto buvimą/nebuvimą per paskutinius trejus metus iki kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo į teismą dienos; 2) pateikti duomenis apie visas turimas ir turėtas sąskaitas bankuose, piniginių lėšų judėjimą (sąskaitų išrašus), visus sudarytus sandorius per paskutinius trejus metus iki kreipimosi į teismą dienos; 3) pateikti pažymą iš Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos; 4) pateikti įrodymus, kurie pagrįstų pareiškime nurodytas išlaidas, jų dydžius už paskutinių šešių mėnesių laikotarpį, taip pat išsamius duomenis apie tai, kur šiuo metu gyvena, kam nuosavybės teise priklauso gyvenamasis būstas, kuriame ji gyvena, kokia dalimi prisideda prie būsto išlaikymo; 5) pasiūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą. Teismas nustatė, kad pareiškėja jau antrą kartą kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos jai iškėlimo. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. kovo 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2FB-9979-566/2020 laikė pareiškėjos pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo nepaduotu, nepašalinus pareiškimo trūkumų, t. y. 1) nepateikus pranešimų ir įrodymų apie pranešimų dėl ketinimo kreiptis į teismą dėl fizinio bankroto bylos iškėlimo išsiuntimą kreditoriams; 2) nepateikus patikslinto kreditorių sąrašo su jame aiškiai nurodytais vykdymo terminais ir kiekvieno kreditoriaus reikalavimo pagrindu bei aiškiai nenurodžius kiekvieno kreditorinio reikalavimo vykdymą atliekančius antstolius, taip pat nepateikus antstolių ar kreditorių raštų apie pareiškimo padavimo dieną likusias išieškoti sumas; 3) nepateikus įrodymų, už paskutinių šešių mėnesių laikotarpį pagrindžiančią informaciją apie kiekvieną mėnesį fiziniam asmeniui būtiniesiems poreikiams tenkinti numatomas reikalingas lėšas; 4) nepateikus pažymos dėl juridinio asmens dalyvio ir duomenų už paskutinius 3 metus iki kreipimosi į teismą dienos apie turėtas akcijas, kitus vertybinius popierius; 5) nepateikus pažymų apie žalingus įpročius; 6) nepasiūlius bankroto administratoriaus kandidatūros. Teismas pažymėjo, kad, atsižvelgiant į tai, jog sprendžiant klausimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo turi būti vertinamos aplinkybės dėl bankrutuoti siekiančio asmens sąžiningumo, pareiškėja turėtų pateikti duomenis iš registrų ne tik apie šiuo metu jos turimą/neturimą nekilnojamąjį turtą, transporto priemones, bet ir duomenis apie tokio turto buvimą/nebuvimą per paskutinius trejus metus iki kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo į teismą dienos, taip pat pateikti duomenis apie visas turimas ir turėtas sąskaitas bankuose, piniginių lėšų judėjimą (sąskaitų išrašus), visus sudarytus sandorius per paskutinius trejus metus iki kreipimosi į teismą dienos. Teismas nurodė, kad pareiškėja pateikė pažymą iš Respublikinio priklausomybės ligų centro, tačiau nepateikė pažymos iš Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, todėl turi pažymą pateikti. Teismas pažymėjo, kad pareiškėja nepridėjo įrodymų, kurie pagrįstų visų pareiškime nurodytų išlaidų dydžius už paskutinių šešių mėnesių laikotarpį, nors šis pareiškimo trūkumas buvo jai nustatytas, kaip šalintinas, pirmo pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo pateikimo metu. Teismas nurodė, kad pareiškėja turi pateikti įrodymus, kurie pagrįstų pareiškime nurodytų išlaidų dydžius už paskutinių šešių mėnesių laikotarpį, taip pat išsamius duomenis apie tai, kur šiuo metu gyvena, kam nuosavybės teise priklauso gyvenamasis būstas, kuriame ji gyvena, kokia dalimi prisideda prie būsto išlaikymo. Kadangi bankroto administratoriaus kandidatūros paskyrimas užtrunka, vadovaujantis proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principais, teismas pasiūlė pareiškėjai pateikti bankroto administratoriaus kandidatūrą. Teismas pažymėjo, kad CPK 199 straipsnyje nustatyti rašytinių įrodymų rinkimo būdai yra dalyvaujančio byloje asmens pareigos pateikti įrodymus įgyvendinimo išraiška, todėl galimai sunki pareiškėjos finansinė padėtis neatleidžia jos nuo įstatymo nustatytos pareigos pateikti teismui visus, būtinus teisingam bylos išnagrinėjimui, įrodymus (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 4–5 str.; CPK 111 str., 115 str., 178 str., 199 str.). 2020 m. balandžio 1 d. teismo nutartis pareiškėjai buvo įteikta 2020 m. balandžio 2 d., todėl pareiškimo trūkumai galėjo būti pašalinti iki 2020 m. balandžio 14 d.

193.

202020 m. balandžio 10 d. pareiškėja I. B. pateikė teismui papildomus įrodymus, prašydama laikyti, kad nutartyje nustatyti trūkumai yra pašalinti, o tuo atveju jei teismas laikytų, kad nutartyje nustatyti trūkumai nėra pašalinti – pratęsti terminą trūkumams pašalinti iki 2020 m. balandžio 24 d. Nurodė, kad kreipėsi į bankus dėl teismo reikalaujamų duomenų pateikimo, tačiau duomenys dar nėra gauti. Duomenis apie patirtas išlaidas, jų dydžius už paskutinių šešių mėnesių laikotarpį, pateiks bylos nagrinėjimo metu, nepageidauja pasinaudoti galimybe pasiūlyti konkretaus bankroto administratoriaus kandidatūrą. Kartu su prašymu pateikė pažymą iš Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, taip pat Nekilnojamojo turto registro išrašą su istorija.

214.

22Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. balandžio 15 d. rezoliucija priėmė pareiškėjos 2020 m. balandžio 10 d. papildomus įrodymus, konstatuojant, kad pareiškimo trūkumai tinkamai nepašalinti ir dėl to pratęsiant terminą pareiškimo trūkumams pašalinti iki 2020 m. balandžio 24 d.

235.

242020 m. balandžio 16 d. pareiškėja I. B. pateikė teismui papildomus dokumentus, t. y. VĮ Registrų centro išrašą apie turtą, kuriame pareiškėja gyvena, taip įrodymus, patvirtinančius, kad pareiškėja prisideda prie turto, kuriame gyvena, išlaikymo.

25II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

266.

27Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. balandžio 29 d. nutartimi nutarė pareiškėjos I. B. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos jai iškėlimo laikyti nepaduotu.

287.

29Teismas nurodė, kad pareiškėja pašalino ne visus 2020 m. balandžio 1 d. nutartyje nurodytus pareiškimo trūkumus, t. y. nepateikė duomenų iš registrų ne tik apie šiuo metu jos turimą/neturimą nekilnojamąjį turtą, transporto priemones, bet ir duomenis apie tokio turto buvimą/nebuvimą per paskutinius trejus metus iki kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo į teismą dienos bei duomenis apie visas turimas ir turėtas sąskaitas bankuose, piniginių lėšų judėjimą (sąskaitų išrašus), visus sudarytus sandorius per paskutinius trejus metus iki kreipimosi į teismą dienos.

308.

31Teismas pažymėjo, kad pareiškėjai teismo 2020 m. balandžio 1 d. nutartyje buvo išaiškinta, kad nepašalinus nustatytų procesinio dokumento trūkumų, pareiškimas bus laikomas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui. Teismo 2020 m. balandžio 1 d. nutartis nebuvo skundžiama apeliacine tvarka, yra įsiteisėjusi, todėl privalėjo būti vykdoma. Pareiškėja paskutiniame prašyme dėl papildomų įrodymų pateikimo nepareiškė prašymo pratęsti terminą pareiškimo trūkumams pašalinti.

329.

33Teismas sprendė, kad pareiškėja buvo tinkamai informuota ir žinojo apie teismo įpareigojimą pašalinti visus pareiškimo trūkumus, tačiau per teismo nustatytą ir pratęstą terminą šio procesinio dokumento trūkumų pilnai nepašalino. Neįvykdžius teismo įpareigojimo pašalinti visus pareiškimo trūkumus, teismas nutarė laikyti pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo nepaduotu (CPK 115 str. 3 d.).

34III. Atskirojo skundo argumentai

3510.

36Pareiškė I. B. pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 29 d. nutartį ir įpareigoti teismą priimti pareiškimą dėl fizinio bankroto bylos iškėlimo. Nurodė, kad teismas nepagrįstai pareiškimą laikė nepaduotu, kad prie pareiškimo pareiškėja buvo pridėjusi VĮ Registrų centro ir VĮ Regitros išrašus, kuriuose nurodyta, kad pareiškėja neturi turto. Bankroto byla priskirtina prie viešą interesą turinčių bylų, todėl teismas turėjo galimybes patikrinti ieškovės turtinę padėtį, jei teismui kilo įtarimų dėl pareiškėjo turtinės padėties. Nepaisant sunkios turtinės padėties, pareiškėja siekė pašalinti pareiškimo trūkumus, pateikdama VĮ Registrų centro išrašą apie nekilnojamąjį turtą su istorija. Pareiškėja iš esmės pareiškimo trūkumus pašalino 2020 m. balandžio 10 d., pateikusi papildomus įrodymus, o kitus dokumentus teismas galėjo išreikalauti bylos nagrinėjimo metu, tačiau teismas pareiškimo nepriėmė, pratęsdamas terminą trūkumams pašalinti. Tokiu būdu pareiškėjai, nesutinkant su likusiais nustatytais pareiškimo trūkumais, buvo užkirsta galimybė pasinaudoti apskundimo teise, juolab, teismui buvo paaiškinta, kad pagal kasacinio teismo praktiką, sprendžiant fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo klausimą, iš asmens neturi būti reikalaujama perteklinių arba akivaizdžių įrodymų, patvirtinančių ar paneigiančių jo turto, pajamų egzistavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2014). Pareiškėja iš tiesų nepateikė duomenų iš registrų apie turėtas transporto priemonių turėjimą per paskutinius trejus metus iki kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo į teismą dienos bei duomenis apie visas turimas ir turėtas sąskaitas bankuose, piniginių lėšų judėjimą (sąskaitų išrašus), visus sudarytus sandorius per paskutinius trejus metus iki kreipimosi į teismą dienos, tačiau įstatyme nėra numatyta pareiškėjui pareiga, kreipiantis į teismą su pareiškimu dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, pateikti turto išrašus už trejus metus iki kreipimosi dienos (Fizinių asmenų nemokumo įstatymo 4–5 str., CPK 137 str.).

37Teismas

konstatuoja:

38IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3911.

40Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pareiškimas dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo laikytas nepaduotu, yra pagrįsta ir teisėta. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia, vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Nei absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl byla nagrinėjama, neperžengiant atskirojo skundo ribų.

4112.

42Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas, kurio esmė yra ta, kad kiekvienam asmeniui, manančiam, jog jo teisės yra pažeistos, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba.

4313.

44Civiliniame procese yra numatytas procesinio dokumento trūkumų šalinimo institutas, kurio paskirtis yra sudaryti galimybę į teismą besikreipiančiam asmeniui ištaisyti procesinio dokumento trūkumus, teismui neatsisakant priimti pateikto procesinio dokumento, kuriame yra trūkumai. Taip iš karto neatsisakant priimti įstatymų reikalavimų neatitinkantį procesinį dokumentą, byloje dalyvaujančiam asmeniui sudaromos sąlygos pašalinti esančius procesinio dokumento trūkumus, nepraleisti jo padavimo termino ir tęsti procesą (CPK 115 str. 3 d.). Fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 str. 1 d. nustatyta, kad fizinių asmenų bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Fizinių asmenų bankroto įstatyme nereglamentuotas pareiškimo trūkumų šalinimo institutas, todėl, sprendžiant pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto priėmimo klausimą, būtina vadovautis tokius atvejus reglamentuojančiomis bendrosiomis CPK nuostatomis. Pagal CPK 115 str. 2 d. jeigu procesiniai dokumentai neatitinka jų formai ir turiniui keliamų reikalavimų, teismas priima nutartį ir nustato pakankamą terminą trūkumams pašalinti. Pareiškėjui teismo nustatytu terminu pašalinus pareiškimo trūkumus, pareiškimas laikomas paduotu pradinę jo pateikimo teismui dieną, priešingu atveju ieškinys laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 115 str. 3 d., 138 str.).

4514.

46Fizinių asmenų bankroto įstatymo 4 str. 4 d. nurodyta, jog prie pareiškimo iškelti bankroto bylą pridedama ir pateikiama: 1) pranešimų kreditoriams kopija; 2) fizinio asmens gaunamas ir (ar) numatomas gauti pajamas patvirtinantys dokumentai; 3) fizinio asmens turimo viso turto sąrašas (nekilnojamasis turtas; sąskaitose esančios lėšos, nurodant sąskaitas kredito įstaigose; grynieji pinigai, jeigu jų suma viršija 1 MMA; akcijos, kiti vertybiniai popieriai ir kitas turtas) ir fizinio asmens nurodoma jo vertė; 4) duomenys apie fizinio asmens įkeistą turtą, suteiktus kitus prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus ir kitus įsipareigojimus; 5) kreditorių sąrašas, kuriame nurodomi, kai kreditorius fizinis asmuo, – vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, reikalavimai ir jų įvykdymo terminai; kai kreditorius juridinis asmuo, – juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, reikalavimai ir jų įvykdymo terminai; 6) skolininkų sąrašas, kuriame nurodomi, kai skolininkas fizinis asmuo, – vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, gautinos lėšos ir jų gavimo terminai, kai skolininkas juridinis asmuo, – juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, gautinos lėšos ir jų gavimo terminai; 7) informacija apie fiziniam asmeniui teismuose iškeltas civilines bylas, kuriose fiziniam asmeniui pareikšti turtiniai reikalavimai ir (arba) areštuotas jo turtas, apie bylas, kuriose fiziniam asmeniui pareikšti su darbo santykiais susiję reikalavimai, taip pat apie baudžiamąsias bylas, kuriose fiziniam asmeniui pareikšti turtiniai reikalavimai ir (arba) areštuotas jo turtas, ir apie išieškojimus ne ginčo tvarka; 8) fizinio asmens išlaikomų asmenų sąrašas, kuriame nurodomi jų vardai, pavardės, gimimo datos, duomenys apie fizinio asmens sudarytas asmenų išlaikymo sutartis ir vedybų sutartis, ir nurodytus duomenis pagrindžiančių dokumentų kopijos; 9) informacija apie šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 6 punkte (kiekvieną mėnesį fizinio asmens būtiniesiems poreikiams tenkinti numatomos reikalingos lėšos) ir (ar) 2 dalies 3 punkte (individualiai ir (ar) ūkininko veiklai vykdyti skiriamos lėšos, atskirai nurodant lėšas mokesčiams bankroto proceso metu mokėti) nurodytas lėšas; 10) fizinio asmens ir įkaito turėtojo ir (ar) hipotekos kreditoriaus susitarimas dėl įkeisto turto išsaugojimo fizinio asmens bankroto proceso metu, jeigu toks susitarimas sudarytas (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 4 str. 4 d.). Fizinių asmenų bankroto įstatymo 4 str. 5 d. nustatyta, kad jeigu fizinis asmuo, pateikdamas teismui pareiškimą iškelti bankroto bylą, pasiūlo bankroto administratoriaus kandidatūrą, prie pareiškimo iškelti bankroto bylą pridedamas bankroto administratoriaus sutikimas atlikti fizinio asmens bankroto procedūras. Jeigu fizinis asmuo, pateikdamas teismui pareiškimą iškelti bankroto bylą, pasiūlo bankroto administratoriaus kandidatūrą, prie pareiškimo iškelti bankroto bylą pridedamas bankroto administratoriaus lėšų sumos, reikalingos bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos, pagrindimas (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 4 str. 6 d.).

4715.

48Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pareiškimo dėl fizinio bankroto bylos iškėlimo priėmimo klausimas neturi būti sprendžiamas pernelyg formaliai. Neturi būti reikalaujama perteklinių ar akivaizdžių įrodymų. Pareiškėjui privaloma pateikti įstatyme nurodytą informaciją, tačiau šios informacijos teisingumas gali būti vertinamas bankroto bylos iškėlimo stadijoje, taip pat jau iškėlus bankroto bylą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2014). Bankroto bylos iškėlimo stadijoje pareiškėjui privaloma pateikti Fizinių asmenų bankroto įstatymo 4 str. 4 d. nurodytą informaciją, tačiau šios informacijos teisingumas gali būti vertinamas bankroto bylos iškėlimo stadijoje, taip pat jau iškėlus bankroto bylą. Paaiškėjus aplinkybei, kad pareiškėjas pateikė neteisingą informaciją apie savo turtą, turimus įsipareigojimus, bankroto byla gali būti nutraukiama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269-219/2015).

4916.

50Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pareiškėja I. B. kreipėsi į teismą, prašydama: 1) iškelti jai fizinio asmens bankroto bylą; 2) administratoriumi paskirti iš Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos pasiūlytų kandidatų ir laikotarpiu nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinių asmenų kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos patvirtinti teismo parinkto bankroto administratoriaus prašomą administruoti lėšų sumą pagal tai pagrindžiančius įrodymus; 3) laikotarpiu nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinių asmenų kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos, patvirtinti pareiškėjos išlaidų sąmatą bendrai 300 Eur per mėnesį sumai, reikalingą pareiškėjos būtiniems poreikiams tenkinti; 4) nustatyti 4 mėnesių terminą mokumo plano atkūrimo projekto parengimui ir pateikimui teismui tvirtinti, skaičiuojant nuo teismo nutarties iškelti pareiškėjai bankroto bylą įsiteisėjimo dienos; 5) išsireikalauti iš bankų ir kredito įstaigų duomenis, patvirtinančius, jog pareiškėja kituose bankuose bei kredito įstaigose sąskaitų neturi. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. balandžio 1 d. nutartimi nutarė nustatyti pareiškėjai I. B. 10 dienų terminą nuo nutarties įtekimo pareiškimo trūkumams pašalinti: 1) pateikti duomenis iš registrų ne tik apie šiuo metu jos turimą/neturimą nekilnojamąjį turtą, transporto priemones, bet ir duomenis apie tokio turto buvimą/nebuvimą per paskutinius trejus metus iki kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo į teismą dienos; 2) pateikti duomenis apie visas turimas ir turėtas sąskaitas bankuose, piniginių lėšų judėjimą (sąskaitų išrašus), visus sudarytus sandorius per paskutinius trejus metus iki kreipimosi į teismą dienos; 3) pateikti pažymą iš Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos; 4) pateikti įrodymus, kurie pagrįstų pareiškime nurodytas išlaidas, jų dydžius už paskutinių šešių mėnesių laikotarpį, taip pat išsamius duomenis apie tai, kur šiuo metu gyvena, kam nuosavybės teise priklauso gyvenamasis būstas, kuriame ji gyvena, kokia dalimi prisideda prie būsto išlaikymo; 5) pasiūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą. 2020 m. balandžio 1 d. teismo nutartis pareiškėjai buvo įteikta 2020 m. balandžio 2 d., todėl pareiškimo trūkumai galėjo būti pašalinti iki 2020 m. balandžio 13 d. 2020 m. balandžio 10 d. pareiškėja I. B. pateikė teismui papildomus įrodymus, prašydama laikyti, kad nutartyje nustatyti trūkumai yra pašalinti, o tuo atveju jei teismas laikytų, kad nutartyje nustatyti trūkumai nėra pašalinti – pratęsti terminą trūkumams pašalinti iki 2020 m. balandžio 24 d. Nurodė, kad kreipėsi į bankus dėl teismo reikalaujamų duomenų pateikimo, tačiau duomenys dar nėra gauti. Duomenis apie patirtas išlaidas, jų dydžius už paskutinių šešių mėnesių laikotarpį, pateiks bylos nagrinėjimo metu, nepageidauja pasinaudoti galimybe pasiūlyti konkretaus bankroto administratoriaus kandidatūrą. Kartu su prašymu pateikė pažymą iš Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, taip pat Nekilnojamojo turto registro išrašą su istorija. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. balandžio 15 d. rezoliucija priėmė pareiškėjos 2020 m. balandžio 10 d. papildomus įrodymus, konstatuojant, kad pareiškimo trūkumai tinkamai nepašalinti ir dėl to pratęsė terminą pareiškimo trūkumams pašalinti iki 2020 m. balandžio 24 d. 2020 m. balandžio 16 d. pareiškėja I. B. pateikė teismui papildomus dokumentus, t. y. VĮ Registrų centro išrašą apie turtą, kuriame pareiškėja gyvena, įrodymus, patvirtinančius, kad pareiškėja prisideda prie turto, kuriame gyvena, išlaikymo. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nutarė laikyti pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo nepaduotu, konstatavęs, kad pareiškėja pašalino ne visus 2020 m. balandžio 1 d. nutartyje nurodytus pareiškimo trūkumus, t. y. nepateikė duomenų iš registrų ne tik apie šiuo metu jos turimą/neturimą nekilnojamąjį turtą, transporto priemones, bet ir duomenis apie tokio turto buvimą/nebuvimą per paskutinius trejus metus iki kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo į teismą dienos bei duomenis apie visas turimas ir turėtas sąskaitas bankuose, piniginių lėšų judėjimą (sąskaitų išrašus), visus sudarytus sandorius per paskutinius trejus metus iki kreipimosi į teismą dienos.

5117.

52Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai laikė I. B. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo nepaduotu, nes nepašalinti 2020 m. balandžio 1 d. nutartyje nurodyti trūkumai. Sprendžiant pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo priėmimo klausimą, Fizinių asmenų bankroto įstatymas nenustato bankrutuoti siekiančiam asmeniui pareigos pateikti įrodymus apie turėtą/turimą nekilnojamąjį ir transporto priemones per paskutinius trejus metus iki kreipimosi į teismą su pareiškimu iškelti fizinio asmens bankroto bylą. Pareiškėja pateikė tiek Nekilnojamojo turto registro išrašą su istorija, tiek VĮ Regitros išrašą, o pareiškime yra nurodytas jos nuo 1998 m. sudarytų sandorių sąrašas, t. y. iš esmės pareiškėja nepateikė tik bankuose turimų sąskaitų išrašų. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad iš pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo ir prie jo pridėtų dokumentų nustatyta, kad pareiškėja 34 kreditoriams, įskaitant 13 antstolių, yra skolinga 88 309,85 Eur sumą, todėl akivaizdu, kad pareiškėjos sąskaitoms bankuose yra taikyti areštai. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad asmens turtinė padėtis per paskutinius trejus metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo turi būti sprendžiama ne pareiškimo priėmimo, bet bankroto bylos iškėlimo stadijoje, kreditoriams ar teismui suabejojus bankrutuoti siekiančio fizinio asmens sąžiningumu (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 str. 8 d. 2 p.). Aplinkybė, kad pareiškėja nepateikė bankuose turimų sąskaitų išrašų už paskutinį trejų metų laikotarpį iki kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, nėra kliūtis priimti pareiškimą nagrinėti teisme.

5318.

54Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pareiškėja buvo aktyvi ir stengėsi įvykdyti teismo nustatytus įpareigojimus bei faktiškai juos įvykdė, t. y. pateikė pažymą iš Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, taip pat Nekilnojamojo turto registro išrašą su istorija, VĮ Registrų centro išrašą apie turtą, kuriame pareiškėja gyvena, taip įrodymus, patvirtinančius, kad pareiškėja prisideda prie turto, kuriame gyvena, išlaikymo. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog Fizinių asmenų bankroto įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje nurodyta, jog pareiškime iškelti bankroto bylą teismui nurodomos fizinio asmens nemokumą sukėlusios priežastys ir pridedami šį nemokumą pagrindžiantys dokumentai (jeigu fizinis asmuo gali juos pateikti), fizinio asmens duomenys ryšiams palaikyti (gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas ir kiti), taip pat gali būti siūloma bankroto administratoriaus kandidatūra. Iš pareiškėjos byloje pateiktų procesinių dokumentų nustatyta, kad pareiškėja pateikė visus turimus duomenis apie savo turtinę padėtį ir įsipareigojo pateikti visus kitus duomenis, kurių pateikimo būtinumas iškils bylos nagrinėjimo metu, įskaitant bankuose esančių sąskaitų išrašus. Pagal nurodytus kasacinio teismo išaiškinimus bankroto bylos iškėlimo stadijoje pareiškėjai privaloma pateikti Fizinių asmenų bankroto įstatymo 4 straipsnyje nurodytus duomenis, kurių teisingumas gali būti vertinamas bankroto bylos iškėlimo stadijoje, taip pat jau iškėlus bankroto bylą, o paaiškėjus aplinkybei, kad pareiškėja pateikė neteisingą informaciją apie savo turtą, turimus įsipareigojimus, bankroto byla gali būti nutraukiama. Akivaizdu, kad pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo laikymas nepaduotu vien dėl banko sąskaitų išrašų nepateikimo pareiškimo priėmimo stadijoje neužtikrina Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 d. įtvirtinto teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principo.

5519.

56Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ruošiantis pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimui iš esmės, pirmosios instancijos teismas turi teisę byloje dalyvaujantiems asmenims pasiūlyti pateikti papildomus įrodymus, reikalingus teisingam bylos išsprendimui (CPK 7–8 str., 225 str., 179 str., Fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 str. 3 d. 1 p.), tačiau nepakankamas papildomų įrodymų apie turtinę padėtį pateikimas pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo priėmimo stadijoje nesudaro pagrindo laikyti pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo nepaduotu. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad fizinių asmens bankroto bylos nagrinėjamos žodinio proceso tvarka ir tam tikroms aplinkybėms esant nepakankamai aiškioms, teismas gali jas išsiaiškinti teismo posėdžio metu, spręsdamas iš esmės bankroto bylos iškėlimo fiziniam asmeniui klausimą (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 str. 2 d.).

5720.

58Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad šiuo atveju nėra teisinio pagrindo laikyti, kad pareiškėja neištaisė teismo nustatytų pareiškimo trūkumų. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad bankuose turimų sąskaitų išrašų nepateikimas nagrinėjamu atveju nesudaro kliūčių priimti pareiškimą. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas dėl pareiškimo priėmimo perduotinas nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, nes šis klausimas yra pirmosios instancijos teismo prerogatyva. Apeliacinės instancijos teismas nesprendžia klausimo iš esmės dėl pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo priėmimo, nes tokio pareiškimo priėmimo klausimas priskirtinas pirmosios instancijos teismo kompetencijai (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 4–6 str., CPK 2 str., 3 str., 7 str., 115 str., 329 str. 1 d., 330 str., 336 str., 338 str.).

59Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 3 p.,

Nutarė

60Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 29 d. nutartį ir perduoti pareiškėjos I. B. pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa Švedienė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo I. B.... 3. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 4. I. Bylos esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėja I. B. kreipėsi į teismą, prašydama:... 7. 1.1.... 8. iškelti jai fizinio asmens bankroto bylą;... 9. 1.2.... 10. administratoriumi paskirti iš Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo... 11. 1.3.... 12. laikotarpiu nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos... 13. 1.4.... 14. nustatyti 4 mėnesių terminą mokumo plano atkūrimo projekto parengimui ir... 15. 1.5.... 16. išsireikalauti iš bankų ir kredito įstaigų duomenis, patvirtinančius, jog... 17. 2.... 18. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. balandžio 1 d. nutartimi nutarė... 19. 3.... 20. 2020 m. balandžio 10 d. pareiškėja I. B. pateikė teismui papildomus... 21. 4.... 22. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. balandžio 15 d. rezoliucija... 23. 5.... 24. 2020 m. balandžio 16 d. pareiškėja I. B. pateikė teismui papildomus... 25. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 26. 6.... 27. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. balandžio 29 d. nutartimi nutarė... 28. 7.... 29. Teismas nurodė, kad pareiškėja pašalino ne visus 2020 m. balandžio 1 d.... 30. 8.... 31. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjai teismo 2020 m. balandžio 1 d. nutartyje... 32. 9.... 33. Teismas sprendė, kad pareiškėja buvo tinkamai informuota ir žinojo apie... 34. III. Atskirojo skundo argumentai... 35. 10.... 36. Pareiškė I. B. pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus... 37. Teismas... 38. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 39. 11.... 40. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 41. 12.... 42. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtintas... 43. 13.... 44. Civiliniame procese yra numatytas procesinio dokumento trūkumų šalinimo... 45. 14.... 46. Fizinių asmenų bankroto įstatymo 4 str. 4 d. nurodyta, jog prie pareiškimo... 47. 15.... 48. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pareiškimo dėl fizinio bankroto... 49. 16.... 50. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pareiškėja I. B. kreipėsi į teismą,... 51. 17.... 52. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas... 53. 18.... 54. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pareiškėja buvo aktyvi ir... 55. 19.... 56. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ruošiantis pareiškimo dėl... 57. 20.... 58. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad šiuo atveju nėra teisinio... 59. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 60. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 29 d. nutartį...