Byla A2-2750-173/2011
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal AB DnB NORD banko prašymą dėl negrąžintos paskolos, nesumokėtų palūkanų, delspinigių priteisimo iš atsakovų G. M. ir UAB „Medonos mėsa“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Leonas Jachimavičius, sekretoriaujant Snieguolei Kaminskienei, dalyvaujant atsakovo atstovui advokatui Gintarui Dabkevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Medonos mėsa“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal AB DnB NORD banko prašymą dėl negrąžintos paskolos, nesumokėtų palūkanų, delspinigių priteisimo iš atsakovų G. M. ir UAB „Medonos mėsa“, ir

Nustatė

2Ieškovas AB DnB NORD bankas ieškiniu prašė Kauno apygardos teismo priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Medonos mėsa“ ir G. M. 424 917,64 Lt negrąžintos paskolos, 16 274,05 Lt nesumokėtų palūkanų, 789,01 Lt delspinigių pagal 2006-02-14 Kreditavimo sutartį Nr. 108 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais); 98 451,37 Lt negrąžintos paskolos, 420,90 Lt nesumokėtų palūkanų pagal 2005-08-12 Kredito linijos sutartį Nr. 748 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais); 6,63 procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Kauno apygardos teismas 2011 m. balandžio 18 d. sprendimu bei 2011 m. gegužės 23 d. papildomu sprendimu ieškinį tenkino pilnai.

42011 m. birželio 16 d. teisme gautas atsakovo UAB „Medonos mėsa“ prašymas dėl proceso atnaujinimo šioje civilinėje byloje, kadangi po bylos išnagrinėjimo paaiškėjo naujos esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos atsakovui bylos nagrinėjimo metu. Prašymas pateiktas nepraleidžiant CPK 368 str. nurodyto termino. Atsakovas prašyme nurodė, jog byloje nebuvo pateikti įrodymai dėl dalinio įsiskolinimo padengimo. Šis skolos sumažinimas buvo atliktas 2010-04-06 - 2010-12-23 laikotarpiu, tačiau apie jį tapo žinoma nuo Banko 2011-05-17 rašto gavimo dienos (2011-05-25), kuomet rašte Nr. 30.58.17/3064 (faksu gautas 2011-05-25) Bankas nurodė, jog visi UAB „Medonos mėsa“ prašyme nurodyti pavedimai buvo atlikti (pervesti) į AB DnB NORD banko sąskaitas Nr. ( - ) ir ( - ) bei panaudoti negrąžinto kredito, nesumokėtų palūkanų ir delspinigių dengimui, bendra suma 6045,39 Lt. Šios aplinkybės bylos nagrinėjimo metu atsakovui nebuvo žinomos, apie jas ieškovas teismo taip pat neinformavo, nors sprendžiant klausimą dėl UAB „Medonos mėsa“ įsiskolinimo dydžio jos nagrinėjamoje byloje buvo esminės.

5Aukščiau aptartos aplinkybės sudaro pagrindą atnaujinti procesą (CPK 368 str.).

6Teismo posėdžio metu šalys dėl šio prašymo pateikė tvirtinti sudarytą taikos sutartį.

7Prašymas tenkintinas.

8Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 3 d. numato, kad šalys bet kurioje civilinio proceso stadijoje gali baigti bylą taikos sutartimi.

9Taikos sutarties sudarymas įstatymui neprieštarauja, šalių ir kitų asmenų interesų nepažeidžia (LR CPK 42 str.). Šalims civilinis bylos nutraukimo pasekmės žinomos (CPK 294 str. 2 d.). Remiantis tuo, taikos sutartis tvirtintina, o civilinė byla nutrauktina (LR CPK 293 str. 1 d. 5 p.).

10Šalims sudarius taikos sutartį, remiantis LR CPK 87 str. 2 d., pareiškėjui UAB „Medonos mėsa“ grąžintini 75 % sumokėto žyminio mokesčio – 102,75 Lt.

11Teismas, vadovaudamasis LR CPK 42 str., 140 str., 290 str., 291 str., 293 str. 1 d. 5 p., 294 str., 295 str.,

Nutarė

12Prašymą tenkinti.

  1. Atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1065-259/2011 pagal ieškovo AB DnB NORD banko ieškinį atsakovams UAB „Medonos mėsa“ ir G. M. dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo.
  2. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 18 d. sprendimą bei 2011 m. gegužės 23 d. papildomą sprendimą šioje civilinėje byloje.
  3. Patvirtinti ieškovo AB DnB NORD (į.k. 112029270) ir atsakovo UAB „Medonos mėsa“ (į.k. 135732865) taikos sutartį, sudarytą šioje civilinėje byloje tokiomis sąlygomis:
  1. Atsakovas UAB „Medonos mėsa“ 23000Lt (du šimtus trisdešimt tūkstančių) sumoka ieškovui per tris dienas nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos.
  2. Ieškovas aukščiau nurodytus 23000Lt (du šimtus trisdešimt tūkstančių) užskaito kaip atsakovo UAB “Medonos mėsa“ 98451,37LT (devyniasdešimt aštuonis tūkstančius keturis šimtus penkiasdešimt vieną litą 37 ct.) negrąžintos paskolos, 420,90Lt(keturis šimtus dvidešimt litų 90 ct.) nesumokėtų palūkanų – pagal 2005-08-12 kredito linijos sutartį Nr. 748 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), bei 2117,50Lt (du tūkstančius vieną šimtą septyniolika litų 50 ct.) teisinės pagalbos išlaidų sumokėjimą, ir šalys patvirtina, kad atsakovo prievolės pagal 2005-08-12 Kredito linijos sutartį Nr. 748 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) pasibaigė visišku prievolių įvykdymu. Ši suma be atsakovo atskiro sutikimo ieškovo vienašališkai nurašoma ir ieškovui įkeistų piniginių lėšų, esančių atsakovo atsiskaitomojoje sąskaitoje Nr. ( - ).
  3. Ieškovas aukščiau nurodytų 23000Lt (du šimtus trisdešimt tūkstančių) likusią dalį, t.y. 129010,23Lt ( vieną šimtą dvidešimt devyni tūkstančiai litų 23 ct.) užskaito kaip atsakovo UAB „Medonos mėsa“ dalinį skolos grąžinimą pagal 2006-02-14 Kreditavimo sutartį Nr. 108 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). Ši suma be atsakovo atskiro sutikimo ieškovo vienašališkai nurašoma iš ieškovui įkeistų piniginių lėšų, esančių atsakovo atsiskaitomojoje sąskaitoje Nr. ( - ).
  4. Atsakovai UAB „Medonos mėsa“ ir G. M. (a.k. ( - ) solidariai įsipareigoja 312970,47Lt (tris šimtus dvylika tūkstančių devynis šimtus septyniasdešimt litų 47 ct.) negrąžintą kredito sumą pagal 2006-02-14 Kreditavimo sutartį Nr. 108 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) grąžinti sumokant į ieškovo sąskaitą banke Nr. ( - ) sekančiai: įmoka po 30000Lt (trisdešimt tūkstančių) kas ketvirtį, pradedant nuo 2011 metų ketvirtojo ketvirčio (termino pabaiga 2011 m. gruodžio 31d.) ir baigiant 2014 m. pirmajame ketvirtyje, sumokant pinigus iki paskutinės ketvirčio dienos. Atsakovas gali kas ketvirtį sumokėti ir didesnę negrąžinto kredito dalį. Kiekvieną mėnesį sumokėti 6,63 % metinių palūkanų nuo negrąžinto kredito sumos, t.y. nuo 312970,47Lt (tris šimtus dvylika tūkstančių devynis šimtus septyniasdešimt litų 47 ct.), mokėjimus atliekant iki atitinkamo mėnesio paskutinė dienos.
  5. Tuo atveju, kai atsakovas nesumoka taikos sutarties 4 punkte nurodytų sumų taikos sutarties 4 punkte nurodytais terminais, ieškovas įgauna teisę prašyti išduoti vykdomąjį raštą ir kreiptis į antstolius dėl visos taikos sutarties 4 punkte nurodytos sumos išieškojimo.

13Civilinę bylą pagal AB DnB NORD banko ieškinį dėl negrąžintos paskolos, nesumokėtų palūkanų, delspinigių priteisimo iš atsakovų G. M. ir UAB „Medonos mėsa“, nutraukti.

14Priteisti solidariai iš atsakovo UAB „Medonos mėsa“ (į.k. 135732865) ir G. M. (a.k( - ) ieškovo AB DnB NORD (į.k. 112029270) naudai 605Lt (šeši šimtai penki litų) atstovavimo išlaidų.

15Įpareigoti Kauno apskrities valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti atsakovui UAB „Medonos mėsa“ (į.k. 135732865) 75 % žyminio mokesčio sumokėto – 102,75 Lt (vieną šimtą du litus 75 ct.), sumokėto 2011-06-14 įmokos mokėjimo kvitu iš SWEDBANK AB.

16Priteisti iš UAB „Medonos mėsa“ (į.k. 135732865) ir G. M. (a.k( - ) po 8,81Lt (aštuonis litus 18 ct.) valstybei teismo turėtas išlaidas įteikiant procesinius dokumentus. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM (į.k. 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB banke “Swedbank”, (įmokos kodas – 5660).

17Nutartis atskiruoju skundu per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai