Byla 2KT-94/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Egidija Tamošiūnienė, susipažinusi su Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2446-640/2014,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-2446-640/2014 pagal ieškovų ZETA LAW advokatų profesinės bendrijos, advokatų padėjėjų A. G. ir I. B. ieškinį atsakovui BUAB „Sapnų sala“ dėl skolos priteisimo. Ieškiniu prašoma: 1) priteisti iš atsakovo BUAB „Sapnų sala“, ieškovui ZETA LAW advokatų profesinei bendrijai 22 869 Lt skolos pagal neapmokėtas PVM sąskaitas faktūras, 822,26 Lt delspinigių bei 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistinos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, priteistinas sumas išieškant iš BUAB „Sapnų sala“ administravimui skirtų lėšų; 2) priteisti iš atsakovo BUAB „Sapnų sala“, ieškovei A. G. 79 840 Lt skolos pagal neapmokėtas sąskaitas už teisines paslaugas, 2 875,91 Lt delspinigių bei 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistinos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, priteistinas sumas išieškant iš BUAB „Sapnų sala“ administravimui skirtų lėšų; 3) priteisti iš atsakovo BUAB „Sapnų sala“, ieškovei I. B. 29 826,00 Lt skolos pagal neapmokėtas sąskaitas už teisines paslaugas, 1 252,69 Lt delspinigių bei 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistinos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, priteistinas sumas išieškant iš BUAB „Sapnų sala“ administravimui skirtų lėšų.

3Nagrinėjant bylą, Vilniaus apygardos teisme 2014 m. lapkričio 10 d. buvo gautas atsakovo prašymas sustabdyti bylos nagrinėjimą. Atsakovas nurodė, jog Vilniaus miesto apylinkės teisme pradėtoje byloje Nr. 2-44823-534/2014 nagrinėjamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai tarp BUAB „Sapnų sala“ ir ieškovo buvo sudaryta teisinių paslaugų sutartis bei pateiktos apmokėti sąskaitos faktūros, kurių pagrindu ieškovas apygardos teisme nagrinėjamojoje byloje kildina savo reikalavimą dėl skolos priteisimo.

4Vilniaus apygardos teismas, atsižvelgęs į tai, kad bylos yra neatsiejamai susijusios (priklausomai nuo BUAB „Sapnų sala“ reikalavimų teisinio įvertinimo priklausys ieškovų ZETA LAW advokatų profesinės bendrijos, advokatų padėjėjų A. G. ir I. B. ieškinio atsakovui BUAB „Sapnų sala“ dėl skolos priteisimo baigtis), ginčas kilęs tarp tų pačių asmenų, sprendė, jog pagrindo stabdyti apygardos teisme nagrinėjamos bylos nėra, tačiau tikslinga pagal CPK 136 straipsnio 4 dalį kreiptis į Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką su prašymu sujungti minėtą Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinę bylą su byla nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme, nes taip būtų greičiau ir teisingiau išspręstas ginčas tarp šalių.

5Prašymą sujungti bylas atsisakytina priimti.

6Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 136 straipsnio 4 dalis nustato, kad teismas, nustatęs, kad teismo (teismų) žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima nagrinėti skyrium. Ši norma nustato ir subjektus, kurie sprendžia bylų sujungimo klausimus: jei bylos nagrinėjamos tame pačiame teisme, dėl jų sujungimo sprendžia to teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, o jei skirtinguose teismuose – aukštesnės pakopos teismo pirmininkas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taikant šią normą yra išaiškinta, jog klausimą dėl bylų sujungimo sprendžia Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas tais atvejais, kai prašomos sujungti bylos nagrinėjamos apylinkių teismuose, esančiuose skirtingų apygardų teismų veiklos teritorijose, taip pat, kai bylos nagrinėjamos pagal rūšinio teismingumo taisykles skirtingų pakopų teismuose, esančiuose skirtingų apygardų teismų veiklos teritorijose, (CPK 3 str. 6 d., 34 str. 3 d., 136 str. 4 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2KT-152/2011, 2011 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2KT-158/2011, 2012 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2KT-5/2012, 2012 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2KT-14/2012 ir kt.). Vadinasi, dėl civilinių bylų, nagrinėjamų skirtinguose apylinkių teismuose, esančiuose to paties apygardos teismo veiklos teritorijoje, taip pat dėl civilinių bylų, nagrinėjamų apygardos teisme ir to apygardos teismo veiklos teritorijoje veikiančiame apylinkės teisme, sujungimo sprendžia atitinkamo apygardos teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, o dėl skirtinguose apygardų teismuose ar skirtingų apygardų teismų veiklos teritorijose veikiančiuose apylinkių teismuose nagrinėjamų civilinių bylų, taip pat dėl apygardos teisme ir kito apygardos teismo veiklos teritorijoje veikiančiame apylinkės teisme nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo – Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas.

7Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismas kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą prašydamas sujungti Vilniaus miesto apylinkės teisme ir Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamas civilines bylas. Kadangi abi prašomos sujunti bylos nagrinėjamos tos pačios apygardos teismo veiklos teritorijoje veikiančiuose teismuose, atsižvelgiant į nurodytą CPK 136 straipsnio 4 dalies taikymo praktiką, šių bylų sujungimo klausimas spręstinas ne Lietuvos apeliaciniame teisme, o Vilniaus apygardos teisme.

8CPK 115 straipsnio 6 dalis nustato, kad jeigu procesinis dokumentas paduotas teismui, kuris nekompetentingas jį nagrinėti, teismas mutatis mutandis taikydamas CPK 137 straipsnio nuostatas, atsisako priimti procesinį dokumentą ir grąžina jį padavusiam asmeniui nurodydamas, į kurią instituciją ar teismą reikia kreiptis. Remiantis CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktu, procesinį dokumentą atsisakytina priimti, jeigu jis neteismingas tam teismui. Atsižvelgiant į tai, Vilniaus apygardos teismo prašymą dėl minėtų civilinių bylų sujungimo atsisakytina priimti ir jis grąžintinas Vilniaus apygardos teismui, 136 straipsnio 4 dalies pagrindu spręsti aptartų civilinių bylų sujungimo klausimą.

9Esant nurodytoms aplinkybėms, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė, vadovaudamasi CPK 3 straipsnio 6 dalimi, 115 straipsnio 6 dalimi, 136 straipsnio 4 dalimi, 137 straipsnio 2 dalies 2 punktu,

Nutarė

10Atsisakyti priimti Vilniaus apygardos teismo prašymą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-44823-534/2014 ir Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-2446-640/2014 sujungimo.

11Grąžinti Vilniaus apygardos teismui civilinę bylą Nr. 2-2446-640/2014, siekiant išspręsti šios bylos sujungimo su Vilniaus miesto apylinkės teismo civiline byla Nr. 2-44823-534/2014 klausimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai