Byla 2KT-14/2012
Dėl civilinių bylų sujungimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Artūras Driukas, susipažinęs su Vilniaus apygardos teismo teisėjos Andrutės Kalinauskienės 2012 m. vasario 10 d. raštu civilinėje byloje Nr. 2-3391-619/2012 dėl civilinių bylų sujungimo,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme 2012 m. vasario 13 d. gautas Vilniaus apygardos teismo teisėjos A. Kalinauskienės prašymas spręsti klausimą dėl Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-3391-619/2012 ir Šiaulių miesto apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-1225-883/2012 sujungimo.

3Šiaulių miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-1225-883/2012 pagal ieškovo UAB „Laumžirgiai“ ieškinį atsakovams AB „Gubernija”, UAB „Kalnapilio-Tauro grupė” ir AB „Volfas Engelman” dėl 2007 m. liepos 9 d. taikos sutarties tarp AB „Gubernija” ir UAB „Kalnapilio-Tauro grupė” ir 2007 m. rugpjūčio 9 d. taikos sutarties tarp AB „Gubernija” ir AB „Volfas Engelman”/AB „Ragutis” pripažinimo negaliojančiomis actio Pauliana pagrindu (CK 6.66 str.). Ieškovas UAB „Laumžirgiai” yra AB „Gubernija” kreditorius ir siekia apginti savo reikalavimo teisę, kurią įgijo sudaręs 2011 m. spalio 25 d. reikalavimo perleidimo sutartį su reikalavimo perleidėja O. S. ir kurios įgyvendinimą minėtos taikos sutartys daro negalimą.

4Vilniaus apygardos teisme iškelta civilinė byla Nr. 2-3391-619/2012 pagal ieškovo AB „Gubernija” ieškinį atsakovams UAB „Kalnapilio-Tauro grupė”, UAB „Kauno alus” ir AB „Volfas Engelman” dėl veiksmų pripažinimo nesąžininga bei klaidinančia reklama, prekių ženklo savininko teisių pažeidimo, teisės į nuostolių atlyginimą pripažinimo ir nuostolių bei kompensacijos priteisimo, tretieji asmenys – UAB „Švyturys-Utenos alus”, AB „Swedbank”, AB „SEB bankas”, AB „Ūkio bankas” ir UAB „Respublikos investicija”. Vienu iš reikalavimų, nurodytų pareiškime dėl ieškinio dalyko pakeitimo, ieškovas AB „Gubernija” teismo prašo pripažinti niekinėmis ir negaliojančiomis nuo jų sudarymo momento 2007 m. liepos 9 d. taikos sutartį tarp AB „Gubernija” ir UAB „Kalnapilio-Tauro grupė”, ir 2007 m. rugpjūčio 9 d. taikos sutartį tarp AB „Gubernija” ir AB „Volfas Engelman”/AB „Ragutis” dėl esminės šalių nelygybės (CK 6.986 str. 1 d., 6.228 str.). Byloje gautas atsakovų UAB „Kalnapilio-Tauro grupė”, UAB „Kauno alus” ir AB „Volfas Engelman” prašymas dėl šios bylos ir Šiaulių miesto apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-1225-883/2012 sujungimo.

5Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 136 straipsnio 4 dalimi, 2012 m. vasario 10 d. raštu perdavė bylų sujungimo klausimą spręsti Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkui. 2012 m. vasario 14 d. raštu Vilniaus apygardos teismas persiuntė Lietuvos apeliaciniam teismui ieškovo AB „Gubernija” atsiliepimą į atsakovų prašymą sujungti civilines bylas, kuriame nurodoma, kad ieškovas nesutinka su prašymu sujungti civilines bylas ir prašo teismo sustabdyti Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-3391-619/2012 nagrinėjimą iki bus išnagrinėta Šiaulių miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-1225-883/2012.

6Prašymas sujungti bylas tenkintinas.

7Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 136 straipsnio 4 dalis nustato, kad teismas, nustatęs, kad teismo (teismų) žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima nagrinėti skyrium. Ši norma nustato ir subjektus, kurie sprendžia bylų sujungimo klausimus: jei bylos nagrinėjamos tame pačiame teisme, dėl jų sujungimo sprendžia to teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, o jei skirtinguose teismuose – aukštesnės pakopos teismo pirmininkas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas.

8Kai bylos nagrinėjamos pagal rūšinio teismingumo taisykles skirtingų pakopų teismuose, esančiuose skirtingų apygardų teismų veiklos teritorijose, dėl bylų sujungimo sprendžia Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (CPK 3 str. 6 d., 136 str. 4 d.).

9Vienas civilinio proceso tikslų yra kuo greitesnis teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimas (CPK 2 straipsnis). Šis tikslas atspindi tiek privatų (proceso šalių), tiek viešąjį (visos visuomenės) interesą, kad civilinė byla būtų išnagrinėta per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Norint pasiekti aptariamą civilinio proceso tikslą, įstatymas teismui ir proceso šalims nustato bendrąją pareigą siekti, kad byla būtų išnagrinėta operatyviai. Bendroji pareiga yra detalizuojama įvairiose įstatymo nuostatose, tame tarpe ir CPK 7 straipsnyje, įpareigojančiame teismą užkirsti kelią proceso vilkinimui, siekti, kad byla būtų išnagrinėta vieno teismo posėdžio metu ir kuo ekonomiškiau, o šalis – sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu. Kuo greitesnis teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimas neabejotinai turi būti derinamas su pagrindiniu civilinio proceso tikslu – teisingu ginčo išsprendimu.

10Šiuo konkrečiu atveju, susipažinus su Vilniaus apygardos teismo pateikta civiline byla Nr. 2-3391-619/2012 bei Lietuvos teismų informacinėje sistemoje Liteko esančia informacija apie Šiaulių miesto apylinkės teismo civilinę bylą Nr. 2-1225-883/2012, yra pagrindas spręsti, kad šios civilinės bylos yra susijusios tarpusavyje ir jas sujungus ginčas tarp šalių bus išnagrinėtas operatyviau ir ekonomiškiau. Abiejose bylose yra pareikšti reikalavimai dėl to paties dalyko – 2007 m. liepos 9 d. taikos sutarties tarp AB „Gubernija” ir UAB „Kalnapilio-Tauro grupė” ir 2007 m. rugpjūčio 9 d. taikos sutarties tarp AB „Gubernija” ir AB „Volfas Engelman”/AB „Ragutis” pripažinimo negaliojančiomis. Nors tie patys reikalavimai civilinėse bylose grindžiami skirtingais pagrindais (Vilniaus apygardos teisme ginčijamų sutarčių negaliojimas grindžiamas CK 6.986 str. 1 d. ir 6.228 str., o Šiaulių miesto apylinkės teisme – CK 6.66 str.) ir nevisiškai sutampa bylose dalyvaujantys asmenys (Šiaulių miesto apylinkės teismo byloje ieškovas UAB “Laumžirgiai” nėra Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje byloje dalyvaujantis asmuo), tačiau nėra abejonių, kad sujungus bylas bus išvengta galimo vienos iš civilinių bylų sustabdymo, kas sąlygotų nepagrįstą proceso trukmės pailgėjimą ir neatitiktų aukščiau nurodytų civilinio proceso koncentracijos bei ekonomiškumo principų (CPK 7 str.). Bylų sujungimas leis greičiau išnagrinėti ginčą, nes, skirtingai nei bylos sustabdymo atveju, nereikės laukti vieno proceso pabaigos, kad galėtų būti tęsiamas kitas procesas, be to, sujungus bylas, bus pasiekti tie patys tikslai, kaip ir vieną bylų sustabdžius.

11Įvertinus tai, kad viena iš sujungiamų bylų teisminga apylinkės teismui, o kita – apygardos teismui, Šiaulių miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-1225-883/2012 prijungtina prie Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-3391-619/2012 (CPK 3 str. 6 d., 33 str. 4 d.).

12Esant tokioms aplinkybėms, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, vadovaudamasis CPK 3 straipsnio 6 dalimi, 33 straipsnio 4 dalimi, 136 straipsnio 4 dalimi,

Nutarė

13Sujungti Šiaulių miesto apylinkės teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-1225-883/2012 ir Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-3391-619/2012, prijungiant civilinę bylą Nr. 2-1225-883/2012 prie civilinės bylos Nr. 2-3391-619/2012.

14Šiaulių miesto apylinkės teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-1225-883/2012 perduoti nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai