Byla I-618-789/2014
Dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimondo Blauzdžiaus, Rasos Ragulskytės-Markovienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Halinos Zaikauskaitės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje pareiškimą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui (tretieji suinteresuoti asmenys Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Vilniaus miesto savivaldybės taryba ir Švietimo ir mokslo ministerija) dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo,

Nustatė

22013-06-27 teismas priėmė nagrinėti pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje 2013-06-12 pareiškimą (b. l. 1–3), kuriame prašoma: 1) ištirti, ar Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – ir Direktorius) 2012-06-07 įsakymo Nr. 30-1127 „Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 p. ir juo patvirtintas Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas (toliau – ir Aprašas) atitinka Švietimo įstatymo 29 str. 6 d. bei Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1 d. 1 p.; 2) nustačius, kad Direktoriaus 2012-06-07 įsakymo Nr. 30-1127 „Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 p. ir juo patvirtintas Aprašas neatitinka Švietimo įstatymo 29 str. 6 d. bei Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1 d. 1 p. nuostatų, jį panaikinti.

32014-01-02 teisme gautas pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje raštas, kuriame jis nurodė, kad atsisako 2013-06-12 pareiškimo, nes nuo 2014-01-01 įsigaliojus Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013-12-11 sprendimui Nr. 1-1596 nebeliko ginčo dalyko. Be to, pareiškėjas paaiškino, kad jam yra žinomos prašymo atsisakymo pasekmės.

4Byla nutrauktina pareiškėjui atsisakius pareiškimo.

5Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str. nustato, kad pareiškėjas turi teisę atsisakyti skundo (prašymo) bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį. Atsisakius skundo (prašymo) byla nutraukiama (Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 3 p.). Teismo nuomone, Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str. ir 101 str. 3 p. taikytinas ne tik atsisakius skundo (prašymo), bet ir pareiškimo, pateikto Administracinių bylų teisenos įstatymo šešioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka. Šiuo atveju nėra išimties, nurodytos Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 3 p. Pareiškėjas informavo teismą, kad jam žinomos pareiškimo atsisakymo pasekmės. Taigi administracinė byla nutrauktina.

6Administracinių bylų teisenos įstatymo 102 str. 3 d. nustatyta, kad, bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

7Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str., 101 str. 3 p., 102 str., 105–106 str. ir 149 str.,

Nutarė

8Administracinę bylą Nr. I-618-789/2014 pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje pareiškimą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui (tretieji suinteresuoti asmenys Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Vilniaus miesto savivaldybės taryba ir Švietimo ir mokslo ministerija) dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo nutraukti.

9Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai