Byla eB2-2109-254/2016
Dėl bankroto bylos atsakovei A. T. individualiai įmonei iškėlimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei A. T. individualiai įmonei iškėlimo,

Nustatė

2ieškovas pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo ir prašo iškelti atsakovei bankroto bylą. Ieškovas nurodo, jog jis yra atsakovės kreditorius, kuriam įsiskolinimas 2016 m. gegužės 19 d. sudaro 5 412,87 Eur. Ieškovas įvykdė Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 6 straipsnio 2 ir 4 dalyje numatytus reikalavimus.

3Atsakovei keliama bankroto byla, jos administratore skiriama uždaroji akcinė bendrovė „Versluva“.

4ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. ĮBĮ 2 straipsnio 1 dalis nurodo, kad bankrotas – teisės aktų nustatyta tvarka pripažinta įmonės nemokumo būsena, kai siekiama šios būsenos pabaigos iš įmonės turto tenkinant kreditorių reikalavimus ir užtikrinant kreditorių ir įmonės interesų pusiausvyrą, o 8 dalis numato, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Teismui nepavykus iš atsakovės vadovo gauti dokumentų apie atsakovės finansinę būklę, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje esančiais rašytiniais įrodymais, gautais iš teismų informacinės sistemos Liteko (b. l. 20), apie užvestas bylas, kuriose dalyvaujančiu asmeniu yra atsakovė, taip pat iš kitų informacinių sistemų ir registrų (CPK 179 straipsnio 3 dalis): Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‑ VMI) (b. l. 23), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) (b. l. 22), valstybės įmonės (toliau ‑ VĮ) Registrų centro (b. l. 13, 14) ir valstybės įmonės (toliau ‑ VĮ) „Regitra“ (b. l. 15, 16); iš antstolio kontorų duomenų negauta. Pagal Teismų informacinės sistemos Liteko duomenis bylų, kuriose dalyvaujančiu asmeniu būtų atsakovė, nėra.

6Iš VSDFV duomenų matyti, kad atsakovės įmonėje apdraustųjų asmenų – 0, kas suponuoja išvadą, kad atsakovė ūkinės–komercinės veiklos nevykdo.

7Pagal VĮ Registrų centro duomenis atsakovė nekilnojamojo turto neturi. Pagal VĮ „Regitra“ duomenis atsakovė jos vardu registruotų transporto priemonių taip pat neturi.

8Atsižvelgiant į visas aukščiau nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovė yra nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais, nes ūkinės–komercinės veiklos nevykdo, turto neturi, o pagal turimus duomenimis atsakovės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams iš viso sudaro 5 504,92 Eur (įsiskolinimas ieškovui).

9Šios aplinkybės sudaro pagrindą iškelti atsakovei bankroto bylą dėl nemokumo (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis), konstatuojant, kad yra ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte įtvirtintas pagrindas.

10Administruoti atsakovės bankroto procedūrą skiriama bankroto administratorė uždaroji akcinė bendrovė „Versluva“ (b. l. 31), kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2 ir 4 dalys).

11Iškėlus atsakovei bankroto bylą, areštuotinas atsakovės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

12Iškėlus atsakovei bankroto bylą, bendraatsakoviu įtraukiamas jos savininkas (b. l. 17). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo formuojamoje praktikoje (2011 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011) yra pažymėjęs, kad individualios įmonės bankroto ypatumus lemia individualios įmonės civilinis teisinis statusas. Individualios įmonės, kaip neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens (CK 2.50 straipsnio 4 dalis), bankroto procesas nuo kitų įmonių bankroto proceso skiriasi tuo, kad, individualiai įmonei iškėlus bankroto bylą, greta pačios individualios įmonės atsakomybės subjektu tampa individualios įmonės savininkas, kuris taip pat yra ir civilinės atsakomybės pagal savo kaip fizinio asmens prievoles subjektas. ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatyta, kad, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Tais atvejais, kai įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės, jos savininkas (savininkai) per tuos pačius terminus privalo pateikti administratoriui viso jo (jų) turimo turto sąrašą, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė. Atsižvelgdamas į individualios įmonės savininko subsidiariąją atsakomybę pagal įmonės prievoles, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad bankrutavusios įmonės savininkas turi dalyvauti bankroto byloje bendraatsakoviu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-308/2004). Pažymėtina, kad pagal turimus byloje duomenimis atsakovės savininkas turto taip pat neturi.

13Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 290–292 straipsniais,

Nutarė

14iškelti atsakovei A. T. individualiai įmonei (įmonės kodas 132104759, registracijos adresas Kaunas, Neries krant. 24-43) bankroto bylą.

15Atsakovės administratore paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Versluva“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo eilės Nr. B-JA003).

16Bendraatsakoviu įtraukti atsakovės savininką A. T. (asmens kodas ( - ) adresas ( - )).

17Uždėti A. T. individualios įmonės (įmonės kodas 132104759, registracijos adresas Kaunas, Neries krant. 24-43) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

18Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

19Nustatyti, kad atsakovės valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

20Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovei, bendraatsakoviui ir administratorei. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

21Įpareigoti administratorę raštu pranešti apie iškeltą bankroto bylą kreditoriams. Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

22Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė,... 2. ieškovas pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei... 3. Atsakovei keliama bankroto byla, jos administratore skiriama uždaroji akcinė... 4. ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas... 5. Teismui nepavykus iš atsakovės vadovo gauti dokumentų apie atsakovės... 6. Iš VSDFV duomenų matyti, kad atsakovės įmonėje apdraustųjų asmenų –... 7. Pagal VĮ Registrų centro duomenis atsakovė nekilnojamojo turto neturi. Pagal... 8. Atsižvelgiant į visas aukščiau nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad... 9. Šios aplinkybės sudaro pagrindą iškelti atsakovei bankroto bylą dėl... 10. Administruoti atsakovės bankroto procedūrą skiriama bankroto administratorė... 11. Iškėlus atsakovei bankroto bylą, areštuotinas atsakovės turtas iki... 12. Iškėlus atsakovei bankroto bylą, bendraatsakoviu įtraukiamas jos savininkas... 13. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10... 14. iškelti atsakovei A. T. individualiai įmonei (įmonės kodas 132104759,... 15. Atsakovės administratore paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Versluva“... 16. Bendraatsakoviu įtraukti atsakovės savininką A. T. (asmens kodas ( - )... 17. Uždėti A. T. individualios įmonės (įmonės kodas 132104759, registracijos... 18. Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 19. Nustatyti, kad atsakovės valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo... 20. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 21. Įpareigoti administratorę raštu pranešti apie iškeltą bankroto bylą... 22. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...