Byla eAS-986-520/2017
Dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus, žalos atlyginimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų

2Laimučio Alechnavičiaus, Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė) ir Dalios Višinskienės (pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 24 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos skundą atsakovui viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus, žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga (toliau – ir pareiškėjas) Vilniaus apygardos administraciniam teismui 2017 m. spalio 13 d. elektroninių ryšių priemonėmis pateikė skundą, prašydamas:

61) panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir VAGK) 2017 m. liepos 21 d. sprendimą Nr. 3R-211(AG-209/01-2015);

72) panaikinti atsakovo viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – ir atsakovas, CPVA) projekto paraiškos Nr. NOR-LT10-VRM-01-006 naudos ir kokybės vertinimą (toliau – ir Vertinimas);

83) įpareigoti atsakovą atlikti naują vertinimą dalyvaujant kompetentingam kultūros paveldo vertybių restauravimo specialistui;

94) įpareigoti atsakovą skirti 150 000 eurų finansavimą pareiškėjo projektui Nr. NOR-LT10-VRM-01-006;

105) pratęsti (atnaujinti) projekto pradžios vykdymo ir užbaigimo terminus, projektui įgyvendinti suteikiant 7 mėnesių laikotarpį, nes dėl skundo nagrinėjimo finansavimas gali būti skirtas vėliau, nepaliekant laiko vykdyti projektą;

116) jei paaiškėtų, kad projekto įvertinimas iš naujo ir finansavimo skyrimas pagal Europos ekonominės erdvės gebėjimų stiprinimo programą LT-10 (toliau – ir programa LT-10) yra nebeįmanomas dėl pasibaigusios programos LT-10, iš atsakovo priteisti 150 000 eurų žalą.

12Pareiškėjas taip pat prašė atnaujinti terminą skundui paduoti, nurodymas, kad VAGK sprendimą gavo 2017 m. liepos 26 d., o skundas teikiamas 2017 m. spalio 13 d. dėl to, jog 2017 m. rugpjūčio 28 d. jis kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su iš esmės analogišku nagrinėjamoje byloje pateiktu skundu, tačiau Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi buvo nustatytas terminas trūkumams pašalinti. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. rugsėjo 15 d. nutartimi jo skundą laikė nepaduotu, o pareiškėjas pasinaudojo konstitucine teise į apeliaciją dėl šios nutarties bei pašalino Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nurodytus trūkumus, todėl praleistas terminas turi būti atnaujinamas.

13II.

14Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. spalio 24 d. nutartimi pareiškėjo Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos prašymo atnaujinti skundo padavimo terminą netenkino ir atsisakė priimti pareiškėjo skundą bei grąžino pareiškėjui sumokėtą 22,5 Eur žyminį mokestį.

15Teismas nustatė, jog VAGK 2017 m. liepos 21 d. sprendimas pareiškėjui buvo įteiktas 2017 m. liepos 26 d., ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 28 straipsnio 1 dalimi, 65 straipsnio 2–4 dalimis, priėjo išvadą, kad paskutinė šio sprendimo apskundimo diena laikytina 2017 m. rugpjūčio 28 d. Kadangi pareiškėjas elektroninėmis ryšių priemonėmis į teismą kreipėsi tik 2017 m. spalio 13 d., tai jis praleido vieno mėnesio skundo padavimo teismui terminą.

16Teismas, remdamasis Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, taip pat nustatė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. birželio 19 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. eA-938-556/2017 pareiškėjo apeliacinį skundą tenkino ir nusprendė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 22 d. sprendimą bei priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti ir VAGK 2015 m. liepos 27 d. sprendimą Nr. 3R-290(AG-209/05-2015) panaikinti. Panaikinus VAGK 2015 m. liepos 27 d. sprendimą, VAGK 2017 m. liepos 21 d. priėmė naują sprendimą, kuriuo pasisakė dėl CPVA Vertinimo (CPVA 2015 m. birželio 3 d. rašto Nr. 2015/2-4321) teisėtumo ir pagrįstumo ir nusprendė pareiškėjo skundą atmesti. Pareiškėjas, nesutikdamas su VAGK 2017 m. liepos 21 d. sprendimu, 2017 m. rugpjūčio 28 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su iš esmės analogišku nagrinėjamoje byloje pateiktu skundu. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eI-5049-968/2017 nustatė pareiškėjui terminą trūkumams pašalinti, t. y. iki 2017 m. rugsėjo 14 d. suformuluoti savarankišką ir ABTĮ 88 straipsnio nuostatas atitinkantį reikalavimą dėl VAGK 2017 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. 3R-211(AG-209/01-2015); nurodyti, ar pageidauja, kad byla būtų nagrinėjama rašytinio proceso tvarka; sumokėti 22,50 Eur žyminį mokestį ir pateikti teismui žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinantį dokumentą. Teismo nutartyje pareiškėjui taip pat buvo išaiškintos teisinės pasekmės tuo atveju, jeigu jis nepašalintų teismo nutarties motyvuojamojoje dalyje nurodytų trūkumų. Pareiškėjas per teismo nustatytą terminą administracinėje byloje Nr. eI-5049-968/2017 nustatytų trūkumų nepašalino, todėl teismas 2017 m. rugsėjo 15 d. nutartimi pareiškėjo skundą laikė nepaduotu.

17Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas vietoje to, jog pateiktų teismui patikslintą skundą pagal teismo 2017 m. rugpjūčio 31 d. nutartyje pateiktus išaiškinimus, teismui 2017 m. rugsėjo 18 d. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 15 d. nutarties panaikinimo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. spalio 11 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eAS-867-662/2017 pareiškėjo atskirąjį skundą atmetė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 15 d. nutartį paliko nepakeistą.

18Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas, prašydamas atnaujinti terminą skundui paduoti, nenurodė teismui aplinkybių, objektyviai sukliudžiusių įgyvendinti savo teisę į teisminę gynybą. Pareiškėjo nurodyta termino praleidimo priežastis – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 15 d. nutarties administracinėje byloje Nr. eI-5049-968/2017 apskundimas apeliacine tvarka – nelaikytina svarbia ir objektyvia, nuo pareiškėjo valios nepriklausančia aplinkybe, sukliudžiusia pasinaudoti teise į teisminę gynybą per kuo trumpesnį terminą. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. rugpjūčio 31 d. nutartyje pareiškėjui buvo nurodyta, kokių įstatyme nustatytų reikalavimų neatitinka jo skundas, ir nustatytas pakankamas terminas šiuos trūkumus pašalinti, tačiau pareiškėjas šia teise nepasinaudojo ir savo netinkamais procesiniais veiksmais sudarė pagrindą įsiteisėjusia Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 15 d. nutartimi jo skundą laikyti nepaduotu. Šia nutartimi pareiškėjui taip pat buvo išaiškintos teisinės pasekmės tuo atveju, jeigu jis nepašalintų teismo nustatytų trūkumų, tačiau pareiškėjas, jas žinodamas, šių trūkumų nešalino ir nesiekė, kad jo pirminis skundas administracinėje byloje Nr. eI-5049-968/2017 būtų priimtas.

19Teismas nurodė, kad pareiškėjas yra juridinis asmuo, kuriam keliami didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, todėl jam, tiek anksčiau kreipusis į teismą, tiek administracinėje byloje Nr. eI-5049-968/2017 nustačius skundo trūkumus ir nurodžius, kaip jie gali būti pašalinti, turėjo būti žinomos proceso taisyklės ir jų sukeliamos teisinės pasekmės jų nepašalinus. Be to, ginčijamo VAGK sprendimo apskundimo terminai pareiškėjui taip pat turėjo būti žinomi, kadangi VAGK sprendime nurodoma, kad šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

20Teismo vertinimu, termino kreiptis į teismą per įstatyme nustatytą terminą praleidimą lėmė paties pareiškėjo pasirinktas elgesio variantas. Kitų objektyvių, nuo pareiškėjo valios nepriklausiusių aplinkybių, kurios galėjo lemti skundo padavimo termino praleidimą, byloje teismas nenustatė ir priėjo prie išvados, kad skundo padavimo termino praleidimą nagrinėjamu atveju lėmė subjektyvaus pobūdžio aplinkybės, todėl tenkinti pareiškėjo prašymą ir atnaujinti skundo padavimo terminą nėra pagrindo. Teismas pareiškėjo skundą atsisakė priimti ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 9 punkte nurodytu pagrindu.

21III.

22Pareiškėjas Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 24 d. nutartį ir klausimą dėl pareiškėjo skundo priėmimo perduoti spręsti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

231. Pareiškėjas savo galbūt pažeistas teises siekė ginti kreipdamasis su atskiruoju skundu į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą ir gavęs šio teismo 2017 m. spalio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-867-662/2017 per protingą terminą realizavo savo teisę paduoti skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui, todėl jo prašymas tenkintinas ir terminas skundui paduoti atnaujintinas.

242. Teismas pareiškėjo netinkamais veiksmais nurodo pareiškėjo siekį pasinaudoti konstitucine teise į apeliaciją, leisdamas pareiškėjui suprasti, kad pareiškėjui reikia rinktis arba teisę į apeliaciją, arba teisę į skundą, nors toks įstatymų aiškinimas yra nesuderinamas su teisingumo principais.

253. Vilniaus apygardos administracinis teismas administracinėje byloje Nr. eI-5668-331/2017 analogiškomis aplinkybėmis nusprendė priešingai t. y. kad nutarties apskundimas apeliacine tvarka laikytina svarbia aplinkybe, sukliudžiusia pasinaudoti teise į teisminę gynybą per kuo trumpesnį terminą.

26Teisėjų kolegija

konstatuoja:

27IV.

28Apeliacijos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 24 d. nutarties, kuria netenkintas pareiškėjo Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos prašymas atnaujinti skundo padavimo terminą ir atsisakyta priimti pareiškėjo skundą, pagrįstumas ir teisėtumas.

29Iš pateiktos bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas siekia inicijuoti ginčą dėl Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2017 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. 3R-211(AG-209/01-2015) ir atsakovo viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros projekto paraiškos Nr. NOR-LT10-VRM-01-006 naudos ir kokybės vertinimo panaikinimo, kt. Pareiškėjas VAGK sprendimą gavo 2017 m. liepos 26 d., o skundą padavė 2017 spalio 13 d., t. y. praleidęs ABTĮ 28 straipsnio 1 dalyje nustatytą vieno mėnesio nuo VAGK sprendimo gavimo dienos terminą.

30Šiuo aspektu pažymėtina, kad viena iš kreipimosi į teismą sąlygų – laikytis skundo teismui pateikimo terminų. Pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo, pareiškimo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 1–8 punktuose (30 str. 1 d.). Prašyme atnaujinti terminą nurodomos termino praleidimo priežastys ir pateikiami jas patvirtinantys įrodymai. Kartu su prašymu atnaujinti terminą administraciniam teismui turi būti paduotas skundas (prašymas, pareiškimas) (30 str. 2 d.). ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 9 punkte nustatyta, kad administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą, jeigu skundas paduotas praleidus nustatytą skundo padavimo terminą ir šis terminas neatnaujinamas.

31Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad praleistas skundo padavimo teismui terminas gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, jeigu jo praleidimo priežastys objektyviai buvo svarbios, esktraordinarios, nuo pareiškėjo valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo. Tačiau spręsti, kokias priežastis, dėl kurių buvo praleistas terminas, pripažinti svarbiomis, kokias – nesvarbiomis, paliekama teismo diskrecijai, atsižvelgiant į faktines konkrečios bylos aplinkybes (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-889-525/2015).

32Vertinant, dėl kokių priežasčių pareiškėjas praleido įstatymo nustatytą terminą kreiptis skundu į teismą, nepakanka vien konstatuoti, kad pareiškėjas netinkamai gynė savo pažeistas teises, tačiau būtina įvertinti visas su skundo padavimu susijusias faktines aplinkybes. Viena iš tokių reikšmingų aplinkybių yra tai, ar pareiškėjas, siekdamas įgyvendinti teisę į teisminę gynybą, buvo rūpestingas, sąžiningas ir atidus. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, asmenims, praleidusiems įstatymo nustatytą terminą kreiptis į teismą, taikomas rūpestingumo, sąžiningumo ir atidumo standartas. Sąžiningumo, rūpestingumo ir atidumo imperatyvai neatsiejami nuo reikalavimo aktyviai siekti savo pažeistų teisių gynimo (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. vasario 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA146-21/2012). Greta rūpestingumo, sąžiningumo ir aktyvumo reikalavimų suinteresuotiems asmenims taikomas operatyvumo standartas.

33Nagrinėjamos bylos kontekste akcentuotina, kad operatyvumo imperatyvas reikalauja įvertinti, ar pareiškimas atnaujinti praleistą terminą paduotas per protingą laiko tarpą nuo aplinkybių, kurios sukliudė asmeniui laiku ir tinkamai jį paduoti, išnykimo. Nepagrįstas delsimas yra kliūtis atnaujinti praleistą terminą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-697/2011).

34Šioje byloje susiklostė tokia teisinė situacija, kad pareiškėjas jau vieną kartą kreipėsi į teismą su analogiško pobūdžio skundu, laikydamasis ABTĮ 28 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino, tačiau skundas neatitiko ABTĮ reikalavimų ir nebuvo priimtas. Pareiškėjas nesutiko su pirmosios instancijos teismo (Vilniaus apygardos administracinio teismo) 2017 m. rugsėjo 15 d. nutartimi, kuria buvo atsisakyta priimti skundą, ir pasinaudojo ABTĮ suteikta teise į apeliaciją. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. spalio 11 d. nutartimi pareiškėjo atskirąjį skundą atmetė, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 15 d. nutartį paliko nepakeistą. Pareiškėjas nedelsdamas ir labai operatyviai po apeliacinės instancijos teismo nutarties gavimo pateikė pakartotinį skundą pirmosios instancijos teismui.

35Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas, gavęs VAGK sprendimą, ėmėsi teisinių priemonių aktyviai ginti savo pažeistas teises, t. y. nebuvo pasyvus ir laiku buvo pateikęs pirminį skundą, o gavęs apeliacinės instancijos teismo nutartį operatyviai padavė kitą skundą, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju yra faktinis ir teisinis pagrindas atnaujinti pareiškėjui terminą skundui paduoti, pripažįstant termino praleidimo priežastį svarbia.

36Sutiktina su pareiškėjo atskirojo skundo argumentais, kad pareiškėjo naudojimasis ABTĮ suteikta apeliacijos teise, skundžiant Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 15 d. nutartį, negali užkirsti kelio pareiškėjui teismine tvarka ginti jo nurodomų teisių ir teisėtų interesų. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje ne kartą konstatuotas iš konstitucinio teisinės valstybės principo bei kitų Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatų kylantis imperatyvas, kad asmuo, manantis, jog jo teisės ar laisvės yra pažeidžiamos, turi absoliučią teisę į nepriklausomą ir nešališką teismą, kuris išspręstų ginčą, o asmens konstitucinė teisė kreiptis į teismą negali būti dirbtinai suvaržyta, jos įgyvendinimas negali būti nepagrįstai apsunkintas (žr., pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimą).

37Teisėjų kolegija, apibendrindama tai, kas išdėstyta, ir pritardama atskirojo skundo motyvams, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netenkino pareiškėjo prašymo atnaujinti terminą skundui paduoti, todėl nutarties dalis, kuria atmestas prašymas, panaikinama ir klausimas dėl šio prašymo išsprendžiamas iš esmės, t. y. terminas paduoti skundą atnaujinamas (ABTĮ 154 str. 3 p.). Taip pat panaikinama nutarties dalis, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo skundą, ir pareiškėjo skundo priėmimo klausimas perduodamas nagrinėti iš naujo tam pačiam pirmosios instancijos teismui (ABTĮ 154 str. 4 p.).

38Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 3 ir 4 punktais, teisėjų kolegija

Nutarė

39Pareiškėjo Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos atskirąjį skundą tenkinti.

40Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 24 d. nutartį panaikinti.

41Atnaujinti pareiškėjui Nacionalinei teisingumo ir gynybos sąjungai terminą skundui paduoti ir skundo priėmimo klausimą perduoti nagrinėti iš naujo Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

42Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Laimučio Alechnavičiaus, Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga (toliau – ir... 6. 1) panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir... 7. 2) panaikinti atsakovo viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo... 8. 3) įpareigoti atsakovą atlikti naują vertinimą dalyvaujant kompetentingam... 9. 4) įpareigoti atsakovą skirti 150 000 eurų finansavimą pareiškėjo... 10. 5) pratęsti (atnaujinti) projekto pradžios vykdymo ir užbaigimo terminus,... 11. 6) jei paaiškėtų, kad projekto įvertinimas iš naujo ir finansavimo... 12. Pareiškėjas taip pat prašė atnaujinti terminą skundui paduoti, nurodymas,... 13. II.... 14. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. spalio 24 d. nutartimi... 15. Teismas nustatė, jog VAGK 2017 m. liepos 21 d. sprendimas pareiškėjui buvo... 16. Teismas, remdamasis Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis,... 17. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas vietoje to, jog pateiktų teismui... 18. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas, prašydamas... 19. Teismas nurodė, kad pareiškėjas yra juridinis asmuo, kuriam keliami didesni... 20. Teismo vertinimu, termino kreiptis į teismą per įstatyme nustatytą terminą... 21. III.... 22. Pareiškėjas Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga atskirajame skunde... 23. 1. Pareiškėjas savo galbūt pažeistas teises siekė ginti kreipdamasis su... 24. 2. Teismas pareiškėjo netinkamais veiksmais nurodo pareiškėjo siekį... 25. 3. Vilniaus apygardos administracinis teismas administracinėje byloje Nr.... 26. Teisėjų kolegija... 27. IV.... 28. Apeliacijos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m.... 29. Iš pateiktos bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas siekia inicijuoti... 30. Šiuo aspektu pažymėtina, kad viena iš kreipimosi į teismą sąlygų –... 31. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad... 32. Vertinant, dėl kokių priežasčių pareiškėjas praleido įstatymo... 33. Nagrinėjamos bylos kontekste akcentuotina, kad operatyvumo imperatyvas... 34. Šioje byloje susiklostė tokia teisinė situacija, kad pareiškėjas jau... 35. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas, gavęs VAGK sprendimą, ėmėsi... 36. Sutiktina su pareiškėjo atskirojo skundo argumentais, kad pareiškėjo... 37. Teisėjų kolegija, apibendrindama tai, kas išdėstyta, ir pritardama... 38. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 39. Pareiškėjo Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos atskirąjį skundą... 40. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 24 d. nutartį... 41. Atnaujinti pareiškėjui Nacionalinei teisingumo ir gynybos sąjungai terminą... 42. Nutartis neskundžiama....