Byla 2-642/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Danutės Gasiūnienės ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės DnB NORD banko atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl bylų sujungimo ir byla sustabdyta, civilinėje byloje Nr. 2-1521-253/2010 pagal ieškovo akcinės bendrovės DnB NORD banko ieškinį atsakovams M. V. , V. V. , A. Č. dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas AB DnB NORD kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams M. V. , V. V. , A. Č. , prašydami priteisti iš atsakovų solidariai 433 890,73 EUR (ekvivalentas 1 498 137,91 Lt) negrąžinto kredito, 3 123,95 EUR (ekvivalentas 10 786,37 Lt) nesumokėtų palūkanų, 49,84 EUR (ekvivalentas 172,09 Lt) delspinigių, iš viso 437 064,52 EUR (ekvivalentas 1 509 096,37 Lt), 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, jog atsakovams M. V. ir V. V. pagal kredito linijos sutartį buvo suteiktas kreditas, už kurio grąžinimą laidavo atsakovas A. Č. , atsakovai netinkamai vykdė sutartį, todėl nutraukus sutartį priteistina iš atsakovų solidariai ieškovui skola, palūkanos ir delspinigiai.

4Atsakovai M. V. , V. V. pareiškė prašymą sustabdyti civilinę bylą dėl skolos priteisimo kol Klaipėdos apygardos teisme bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-2492-538/2010, iškelta pagal M. V. ir V. V. ieškinį atsakovui AB DnB NORD bankui dėl kredito linijos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėta ir sutarties sąlygų pakeitimo.

5Ieškovas prašė sujungti civilines bylas Nr. 2-1521-253/2010 dėl skolos priteisimo ir Nr. 2-2492-538/2010 dėl kredito linijos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėta ir sutarties sąlygų pakeitimo. Ieškovas nurodė, kad bylose dalyvauja tos pačios šalys, tarp bylų yra tiesioginis ryšys ir jas sujungus atsirastų galimybė greičiau bei efektyviau išnagrinėti abi bylas. Ieškovo teigimu, faktinės bylų aplinkybės yra identiškos.

6Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. lapkričio 15 d. nutartimi nutarė ieškovo AB DnB NORD banko prašymą dėl civilinių bylų Nr. 2-1521-253/2010 ir Nr. 2-2492-538/2010 sujungimo atmesti; atsakovų prašymą dėl bylos sustabdymo tenkinti; sustabdyti civilinę bylą Nr. 2-1521-253/2010 pagal ieškovo AB DnB NORD banko ieškinį atsakovams M. V. , V. V. , A. Č. dėl skolos priteisimo kol bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-2492-538/2010, iškelta pagal ieškovų M. V. ir V. V. ieškinį atsakovui AB DnB NORD bankui, trečiajam asmeniui A. Č. dėl kreditavimo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir sąlygų pakeitimo, ir įsiteisės joje priimtas teismo procesinis sprendimas.

7Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju Klaipėdos apygardos teisme yra nagrinėjamos dvi civilinės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys – 2010 m. vasario 26 d. iškelta civilinė byla Nr. 2-1521-253/2010 pagal ieškovo AB DnB NORD banko ieškinį atsakovams M. V. , V. V. ir A. Č. dėl skolos pagal kreditavimo sutartį priteisimo, ieškovų M. V. ir V. V. ieškinys atsakovui AB DnB NORD bankui, trečiajam asmeniui A. Č. dėl kreditavimo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir sąlygų pakeitimo Klaipėdos apygardos teisme gautas 2010 m. rugsėjo 14 d. ir iškelta civilinė byla Nr. 2-2492-538/2010. Teismo manymu, šių bylų nagrinėjimo stadijos – civilinė byla Nr. 2-1521-253/2010 dėl skolos priteisimo jau yra nagrinėjama teismo posėdyje, tuo tarpu civilinė byla Nr. 2-2492-538/2010 dėl kredito sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėta ir sąlygų pakeitimo Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis paskirta nagrinėti pirmajame parengiamajame teismo posėdyje tik 2010 m. gruodžio 17 d. – yra skirtingos, todėl jų sujungti netikslinga, nes nagrinėjimas skyrium šiuo konkrečiu atveju būtų efektyvesnis, todėl ieškovo atstovo prašymas sujungti šias bylas atmestinas.

8Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad išnagrinėjus civilinę bylą Nr. 2-2492-538/2010 dėl kredito sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėta ir sąlygų pakeitimo bus nustatyti šios bylos dėl skolos pagal ginčijamos kredito sutarties priteisimo išnagrinėjimui reikšmingi prejudiciniai faktai, konstatavo, kad atsakovų prašymas tenkintinas ir nagrinėjama byla Nr. 2-1521-253/2010 yra stabdytina iki civilinės bylos Nr. 2-2492-538/2010 išnagrinėjimo. Teismas pažymėjo, kad ieškovo nurodytų Lietuvos apeliacinio teismo nutarčių ratio decidendi nesutampa su nagrinėjamos bylos aplinkybėmis, todėl remtis tokia aukštesniojo teismo praktika nėra teisinio pagrindo.

9Atskiruoju skundu ieškovas AB DnB NORD bankas prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutarties dalį dėl bylos sustabdymo ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl bylos sustabdymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

101.

11Teismas nepagrįstai konstatavo, kad šiuo konkrečiu atveju atskiras bylų nagrinėjimas būtų efektyvesnis. Tarp abiejų civilinių bylų Nr. 2-1521-253/2010 ir Nr. 2-2492-538/2010 egzistuoja neabejotinas prejudicinis ryšys, todėl teismas turėjo spręsti dėl to, ar abi bylas sujungti, ar stabdyti vieną bylą kol bus išnagrinėta kita byla. Spręsdamas šį klausimą teismas turėjo vertinti, kuris iš šių dviejų institutų – bylų sujungimo ar bylos sustabdymo – labiau atitinka civilinio proceso principus, išdėstytus CPK 7 straipsnyje. Tuo atveju, jeigu yra galimas abiejų institutų taikymas, t. y. byla gali būti ir stabdoma, ir sujungiama su kita civiline byla, pirmiausia turi būti svarstoma, kuris būdas leis greičiau ir efektyviau išnagrinėti abi civilines bylas. Sujungus bylas daug operatyviau, ekonomiškiau, koncentruočiau bei teisingiau bus išnagrinėtos abi civilinės bylos ir pasiekta teisinė taika tarp šalių, tuo tarpu, sustabdytos bylos nagrinėjimas bus užvilkintas vien tik dėl to, kad nesustabdytoje byloje bus galimas ir apeliacinio, ir kasacinio skundo pateikimas, o iki sustabdyta byla bus atnaujinta, pirmoji byla gali būti ilgą laiką nagrinėjama visose teismo instancijoje ir tai užims labai ilgą laiką.

122.

13Teismas nukrypo nuo Lietuvos apeliacinio teismo formuojamos praktikos analogiškose bylose.

14Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovai M. V. ir V. V. nurodo, kad su atskiruoju skundu nesutinka, ir prašo apeliacinės instancijos teismą Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsakovų teigimu, bylų nagrinėjimo stadijos yra skirtingos, todėl jas sujungti yra netikslinga, nes nagrinėjimas skyrium būtų efektyvesnis.

15Atskirasis skundas atmestinas, Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis paliktina nepakeista.

16Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo sustabdymas. Teismas bylos sustabdymo pagrindus turi taikyti, atsižvelgdamas į visas byloje nustatytas aplinkybes. Tai reiškia, kad būtina atsižvelgti ir į civilinio proceso tikslus – kad teismas rūpintųsi greitu bylos išnagrinėjimu, nesudarytų sąlygų bylos nagrinėjimą nepagrįstai užtęsti. Sustabdžius bylą, neatsižvelgiant į konkrečias bylos faktines aplinkybes ir ilgus jos nagrinėjimo terminus, galėtų būti pažeista asmens teisė į operatyvų ginčo išsprendimą. Dėl bylos nepagrįsto sustabdymo iš esmės pailgėjus bylos nagrinėjimo terminams, teisingumo vykdymas taptų labiau iliuzinis, nes ginčas tarp šalių per ilgesnį laiko tarpą galimai prarastų tikrąja prasmę, nukentėtų sąžiningos šalies teisėti interesai. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. Civilinės bylos sustabdymo instituto normos reglamentuoja procesinių veiksmų, kuriais siekiama išspręsti bylą iš esmės, atlikimo sustabdymą neapibrėžtam terminui dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo byloje dalyvaujančių asmenų ar teismo valios. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatyme nurodytų objektyvių aplinkybių, trukdančių išspręsti konkrečią bylą.

17Europos Žmogaus Teisių Teismas savo praktikoje pripažįsta, jog remiantis nacionaline teise, gali būti svarbu, esant tam tikroms aplinkybėms, palaukti kito proceso pabaigos, kaip priemonės siekiant proceso efektyvumo (Herbst v. Germany, no. 20027/02, judgment of 11 January 2007; § 78). Pagrįstas ir teisėtas bylos sustabdymas ne tik nepažeidžia civilinio proceso tikslų ir principų bei Konvencijos 6 straipsnio reikalavimų, bet ir yra vienas iš procesinių teisinių garantų, užtikrinančių tinkamą asmenų teisių bei teisėtų interesų gynybą, įstatymų taikymą, kuo greitesnį teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimą bei proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-510/2008), tačiau tokia priemonė, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes, turi atitikti proporcingumo principą (König v. Germany, judgment of 28 June 1978, Series A no. 27, § 110; Boddaert v. Belgium, judgment of 12 October 1992, Series A no. 235 D, § 39; Pafitis and Others v. Greece, judgment of 26 February 1998, Reports 1998 I, § 97; Stork v. Germany, no. 38033/02, § 44, 13 July 2006).

18Pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą, kurio pagrindu pirmosios instancijos teismas sustabdė šios bylos nagrinėjimą, teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Pažymėtina, kad negalimumas išnagrinėti civilinę bylą kol bus išnagrinėta kita byla paaiškinamas tuo, kad teismas pats negali nustatyti faktų, kurie turi būti nustatyti kitoje byloje. Tai, ar galima išnagrinėti civilinę bylą kol neišspręsti su ja susiję klausimai kitoje nagrinėjamoje byloje kiekvienu atveju nustato teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes. Teismų praktikoje pripažįstama, jog sustabdyti bylą minėtu pagrindu galima tik tada, kai dvi ar daugiau neišnagrinėtų bylų yra taip susijusios, kad kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdytai bylai. Tokiu atveju sustabdžius bylą galima išvengti prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose, sutaupyti byloje dalyvaujančių asmenų, kitų proceso dalyvių ir teismo laiko ir lėšų, operatyviau išnagrinėti bylą, nes nereikia tų pačių faktų nustatyti kelis kartus. Taigi būtinumą sustabdyti bylą kol teisme bus išnagrinėta kita byla lemia tiek faktų prejudicinė reikšmė ir įsiteisėjusių teismo sprendimų privalomumas, tiek kiti įsiteisėjusių teismo sprendimų res judicata galios aspektai.

19Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atskiruoju skundu skundžiama teismo nutartimi ieškovo AB DnB NORD banko prašymą dėl civilinių bylų Nr. 2-1521-253/2010 ir Nr. 2-2492-538/2010 sujungimo atmetė, o atsakovų prašymą dėl bylos sustabdymo tenkino – sustabdė civilinę bylą Nr. 2-1521-253/2010 pagal ieškovo AB DnB NORD banko ieškinį atsakovams M. V. , V. V. , A. Č. dėl skolos priteisimo kol bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-2492-538/2010, iškelta pagal ieškovų M. V. ir V. V. ieškinį atsakovui AB DnB NORD bankui, trečiajam asmeniui A. Č. dėl kreditavimo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir sąlygų pakeitimo, ir įsiteisės joje priimtas teismo procesinis sprendimas. Kaip minėta, sprendžiant klausimą, ar yra pagrindas sustabdyti civilinę bylą, reikia nustatyti, ar tarp bylų yra prejudicinis ryšys. Atskirojo skundo turinys patvirtina, kad apeliantas visiškai sutinka, jog tarp civilinių bylų Nr. 2-1521-253/2010 ir Nr. 2-2492-538/2010 egzistuoja neabejotinas prejudicinis ryšys. Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į nagrinėjamos bei civilinės bylos Nr. 2-2492-538/2010 reikalavimų pobūdį, yra pagrindo manyti, kad išnagrinėjus civilinę bylą pagal ieškovų M. V. ir V. V. ieškinį atsakovui AB DnB NORD bankui, trečiajam asmeniui A. Č. dėl kredito linijos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir sąlygų pakeitimo gali būti nustatytos reikšmingos įrodomąją galią nagrinėjamai civilinei bylai turinčios aplinkybės. Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sustabdė civilinę bylą Nr. 2-1521-253/2010 pagal ieškovo AB DnB NORD banko ieškinį atsakovams M. V. , V. V. ir A. Č. dėl skolos priteisimo kol bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-2492-538/2010 pagal ieškovų M. V. , V. V. ieškinį atsakovui AB DnB NORD bankui, trečiajam asmeniui A. Č. dėl kredito linijos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir sąlygų pakeitimo. Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymas nenumato galimybės skųsti pirmosios instancijos teismo nutartį (nutarties dalį), kuria buvo išspręstas bylų sujungimo klausimas, be to, tokia teismo nutartis neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai. Dėl to teisėjų kolegija nepasisako dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių su pirmosios instancijos teismo atsisakymu tenkinti prašymą dėl bylų sujungimo, pagrįstumo.

20Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl bylos sustabdymo, ir sprendžia, kad atskirasis skundas nepagrįstas ir atmestinas, o Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis paliktina nepakeista.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

22Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas AB DnB NORD kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams M. V. , V.... 4. Atsakovai M. V. , V. V. pareiškė prašymą sustabdyti civilinę bylą dėl... 5. Ieškovas prašė sujungti civilines bylas Nr. 2-1521-253/2010 dėl skolos... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. lapkričio 15 d. nutartimi nutarė... 7. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju Klaipėdos apygardos teisme yra... 8. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad išnagrinėjus civilinę bylą Nr.... 9. Atskiruoju skundu ieškovas AB DnB NORD bankas prašo apeliacinės instancijos... 10. 1.... 11. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad šiuo konkrečiu atveju atskiras bylų... 12. 2.... 13. Teismas nukrypo nuo Lietuvos apeliacinio teismo formuojamos praktikos... 14. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovai M. V. ir V. V. nurodo, kad su... 15. Atskirasis skundas atmestinas, Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. lapkričio... 16. Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais... 17. Europos Žmogaus Teisių Teismas savo praktikoje pripažįsta, jog remiantis... 18. Pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą, kurio pagrindu pirmosios instancijos... 19. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atskiruoju skundu skundžiama... 20. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartį palikti...