Byla 2-1246/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Audronės Jarackaitės ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Urbico“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 3 d. nutarties, kuria panaikintas ieškinio reikalavimo užtikrinimas civilinėje byloje Nr. 2-4244-661/2010 pagal ieškovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Urbico“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Siemens“ (teisių perėmėjas Siemens Osakeyhtio) dėl sutartinių įsipareigojimų netinkamo įvykdymo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 11 d. nutartimi UAB „Urbico“ iškelta restruktūrizavimo byla, restruktūrizavimo administratoriumi paskirta UAB „Verslo konsultantai“. 2010 m. gegužės 11 d. nutartimi patvirtinti RUAB „Urbico“ kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai (civilinė byla Nr. B2-5518-661/2010).

6RUAB „Urbico“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB „Siemens“ 50 000 000 Lt netesybų bei užtikrinti ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymą. UAB „Siemens“ pateikė teismui AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus suteiktą mokėjimo garantiją Nr. 201109/G078 visai ieškinio sumai - 50 000 000 Lt (civilinė byla Nr. 2-1184-392/2010).

7RUAB „Urbico“ kitu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB „Siemens“ 837 090,76 Lt nuostolių, 6 procentų dydžio palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas bei taikyti atsakovui laikinąsias apsaugos priemones (civilinė byla Nr. 2-2204-798/2010). Šį prašymą teismas 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi patenkino. Siekdamas išvengti turto arešto, UAB „Siemens“ sumokėjo į teismo specialiąją sąskaitą ieškinio dydžio 837 090,76 Lt piniginę įmoką (CPK 146 str. 2 d.), todėl teismo 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartimi laikinosios apsaugos priemonės buvo panaikintos.

8UAB „Siemens“ pateikė teismui AB Swedbank išduotą 2009 m. lapkričio 2 d. mokėjimo garantiją Nr. 09-089829-GM ir prašė ieškinio užtikrinimą pakeisti. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 17 d. nutartimi šį prašymą atmetė, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. vasario 25 d. nutartimi pateiktą banko garantiją 837 090,76 priėmė kaip tinkamą ieškinio užtikrinimo priemonę. Be to, minėta Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 17 d. nutartimi patenkino atsakovo prašymą ir pakeitė jį jo teisių perėmėju Siemens Osakeyhtio.

9Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 15 d. nutartimi minėtos civilinės bylos sujungtos. Sujungta byla perduota RUAB „Urbico“ restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teisėjui (civilinė byla Nr. 2-4244-661/2010.

10Siemens Osakeyhtio pateikė teismui prašymą dėl ieškinio užtikrinimo panaikinimo. Nurodė, kad nėra pagrindo toliau užtikrinti reikalavimo dėl 837 090, 76 Lt nuostolių atlyginimo banko garantija, nes RUAB „Urbico“ palankaus teismo sprendimo atveju būtų priteista tik arba nuostoliai, arba netesybos, ir priteistina suma neviršytų 50 000 000 Lt. Todėl nėra būtinybės banko garantijomis užtikrinti bendros 50 837 090,76 Lt sumos.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 3 d. nutartimi minėtą atsakovo prašymą patenkino ir panaikino 837 090,76 Lt nuostolių, 6 procentų dydžio procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo reikalavimo užtikrinimo priemonę bei grąžino AB Swedbank 2009 m. lapkričio 2 d. mokėjimo garantiją Nr. 09-089829-GM. Sprendė, jog užtikrinimo priemonių suma viršija ieškinio sumą, todėl reikalavimo užtikrinimo priemonė 837 090,76 Lt sumai panaikintina.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Ieškovas RUAB „Urbico“ atskiruoju skundu prašo panaikinti šią teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti atsakovo prašymą dėl ieškinio reikalavimų užtikrinimo dalies panaikinimo. Skunde teigiama, kad:

151. Sutartinės netesybos laikytinos minimaliais nuostoliais, todėl asmuo dėl sutarties pažeidimo patyręs didesnius nuostolius, negu sutartinių netesybų dydis, turi teisę prašyti teismo ne tik priteisti minimalius nuostolius – sutartines netesybas, bet ir kitus nuostolius, viršijančius minimalių sutartinių nuostolių – netesybų sumą.

162. Ieškovas nagrinėjamoje byloje įrodinėja, jog jo patirti nuostoliai – 837 090,76 Lt viršija atsakovo pažeistoje sutartyje nustatytą minimalių nuostolių – netesybų sumą, tačiau teismas skundžiamoje nutartyje padarė priešingą išvadą ir tokiu būdu pasisakė dėl bylos esmės.

17Atsakovas Siemens Osakeyhtio atsiliepime prašo skundą atmesti ir paskirti atsakovui 20 000 Lt dydžio baudą už nesąžiningai pareikštą nepagrįstą ieškinį. Šį prašymą grindžia tokiais argumentais:

181. Teismas nepasisakė dėl ginčo esmės.

192. Banko garantija yra užtikrintas ieškovo reikalavimas 50 000 000 Lt sumai. Papildomas 837 090,76 Lt reikalavimo užtikrinimas nėra reikalingas, nes nėra grėsmės, kad atsakovas negalės tokio reikalavimo įvykdyti. Be to, nėra pagrindo papildomai varžyti atsakovo teisių ar sukelti jam nepagrįstų papildomų išlaidų proceso metu.

203. Ieškovas prašyme sujungti civilines bylas pagal jo reikalavimus dėl 50 000 000 Lt netesybų ir 837 090,76 Lt nuostolių, nurodė, kad šiais nuostoliais grindžiamas ir prašomų priteisti netesybų dydis. Tokio pat dydžio nuostolius ieškovas nurodė ir ieškinio dėl netesybų priteisimo 93 punkte.

214. Dėl ieškovo veiksmų, nepagrįstai paduodant atskirąjį skundą, kiti asmenys patiria nuostolių, o ieškovas elgiasi nesąžiningai, nes negali nežinoti, kad, būdamas restruktūrizuojamas, tokių nuostolių jis atlyginti negalės. Be to, ieškovo nesąžiningumą patvirtina ir tai, kad pripažinus jį restruktūrizuojama bendrove ir grąžinus atsakovui žyminį mokestį, ieškovas tokią teismo nutartį apskundė. Nors Lietuvos apeliacinis teismas ieškovo atskirąjį skundą atmetė kaip nepagrįstą, dėl tokio nesąžiningo ieškovo procesinio elgesio teismo nutarties įsiteisėjimas buvo užvilkintas, ir atsakovas negalėjo imtis veiksmų dėl 39 000 Lt žyminio mokesčio susigrąžinimo. Vadovaujantis CPK 95 straipsnio nuostatomis, ieškovui turėtų būti paskirta 20 000 Lt dydžio bauda.

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 3 d. nutarties, kuria panaikinta reikalavimo užtikrinimo priemonė bei grąžinta atsakovui mokėjimo garantija, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

24Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas. CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams.

25Bylos duomenimis, apeliantas civilinėse bylose Nr. 2-1184-392/2010 ir Nr. 2-2204-798/2010 prašė priteisti iš atsakovo 50 000 000 Lt netesybų ir 837 090,76 Lt nuostolių dėl sutartinių įsipareigojimų netinkamo įvykdymo. Šių reikalavimų užtikrinimui atsakovas pateikė banko suteiktas mokėjimo garantijas atitinkamai 50 000 000 Lt ir 837 090,76 Lt sumoms. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 15 d. nutartimi minėtos civilinės bylos buvo sujungtos. Tokiu atveju, užtikrinimo priemonių suma yra tokio pat dydžio kaip ir ieškinio suma - 50 837 090,76 Lt.

26Iš CPK 144 str. 1 d. suformuluoto laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo matyti, kad teismas preliminariai (lot. prima facie) įvertina pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Preliminarus ieškovo pareikšto reikalavimo vertinimas nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės, o tik sudaro pagrindą įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą. Jis taip pat neturi prejudicinės galios nei bylos nagrinėjimui iš esmės, nei pakartotiniam klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sprendimui, t. y. bylos nagrinėjimo metu surinkus papildomą medžiagą, įvertinus šalių papildomus argumentus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas gali būti sprendžiamas pakartotinai.

27Atskirajame skunde, nesutinkant su pirmosios instancijos teismo išvada, kad užtikrinimo priemonių suma viršija ieškinio sumą, nurodoma, kad teismas šiuo atveju pasisakė dėl bylos esmės, nes atsakovas gali reikalauti ir minimalių nuostolių (50 000 000 Lt), ir šiuos minimalius nuostolius viršijančių kitų nuostolių atlyginimo (837 090,76 Lt). Tačiau teisėjų kolegija nesutinka su šiuo apelianto argumentu dėl aukščiau aptarto teismo preliminaraus pareikštų reikalavimų ir pateiktų įrodymų vertinimo. Be to, už sutartinės prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kreditorius gali reikalauti taikyti skolininkui dviejų formų sutartinę civilinę atsakomybę: netesybų išieškojimą ir (ar) nuostolių atlyginimą (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str.). Jeigu kreditorius prašo dėl prievolės pažeidimo ir nuostolių, ir netesybų, pastarosios yra įskaitomos į nuostolių atlyginimą (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis). Netesybų įskaitymo esmė yra ta, kad kai kreditorius reikalauja ir netesybų, ir nuostolių bei pagrindžia savo reikalavimą, jam priteisiama didesnioji priklausanti suma, kuri apima mažesniąją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-478/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-37/2011). Todėl nagrinėjamu atveju, teismui priėmus ieškovui palankų sprendimą, jam galėtų būti priteista didesnioji prašoma suma, t. y. 50 000 000 Lt. Kaip minėta, šio dydžio reikalavimas yra užtikrintas suteikta mokėjimo garantija, todėl papildomas 837 090,76 Lt reikalavimo užtikrinimas nėra būtinas, nes tai suvaržytų atsakovo teises daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Be to, minėtos garantijos buvimas leidžia daryti išvadą, kad nėra grėsmės, jog atsakovas negalės įvykdyti galimai apeliantui palankaus teismo sprendimo.

28Esant išdėstytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą nutartį dėl ieškinio užtikrinimo priemonės panaikinimo.

29Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas, nesutikdamas su atskirojo skundo argumentais, be kita ko prašo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis paskirti ieškovui 20 000 Lt baudą (CPK 95 str.). Teisėjų kolegija sprendžia, kad šis atsakovo prašymas yra nepagrįstas, nes atskirajame skunde bei atsiliepime į jį negalima kelti reikalavimų, kurių nebuvo nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Draudimas kelti naujus reikalavimus paaiškinamas tuo, kad Lietuvos apeliacinis teismas, kaip apeliacinės instancijos teismas, yra pirmosios instancijos teismo sprendimų (nutarčių) teisėtumo ir/ar pagrįstumo kontrolės forma. Apeliacija reiškia ne naują arba pakartotinį bylos nagrinėjimą kitos instancijos teisme, o teismo priimto sprendimo (nutarties) patikrinimą teisės taikymo ir/ar faktų nustatymo aspektu (CPK 301 str., 338 str.). Prašymo nagrinėjimas išsyk apeliacinės instancijos teisme prieštarautų apeliacinės instancijos teismo paskirčiai ir pažeistų byloje dalyvaujančių asmenų teisę į apeliaciją.

30Dėl pirmiau nurodytų motyvų nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmuoju punktu,

Nutarė

32Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 11 d. nutartimi UAB „Urbico“... 6. RUAB „Urbico“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB „Siemens“ 50... 7. RUAB „Urbico“ kitu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB... 8. UAB „Siemens“ pateikė teismui AB Swedbank išduotą 2009 m. lapkričio 2... 9. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 15 d. nutartimi minėtos civilinės... 10. Siemens Osakeyhtio pateikė teismui prašymą dėl ieškinio užtikrinimo... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 3 d. nutartimi minėtą atsakovo... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Ieškovas RUAB „Urbico“ atskiruoju skundu prašo panaikinti šią teismo... 15. 1. Sutartinės netesybos laikytinos minimaliais nuostoliais, todėl asmuo dėl... 16. 2. Ieškovas nagrinėjamoje byloje įrodinėja, jog jo patirti nuostoliai –... 17. Atsakovas Siemens Osakeyhtio atsiliepime prašo skundą atmesti ir paskirti... 18. 1. Teismas nepasisakė dėl ginčo esmės.... 19. 2. Banko garantija yra užtikrintas ieškovo reikalavimas 50 000 000 Lt sumai.... 20. 3. Ieškovas prašyme sujungti civilines bylas pagal jo reikalavimus dėl 50... 21. 4. Dėl ieškovo veiksmų, nepagrįstai paduodant atskirąjį skundą, kiti... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23. Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 3 d.... 24. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar... 25. Bylos duomenimis, apeliantas civilinėse bylose Nr. 2-1184-392/2010 ir Nr.... 26. Iš CPK 144 str. 1 d. suformuluoto laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 27. Atskirajame skunde, nesutinkant su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 28. Esant išdėstytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 29. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas, nesutikdamas su atskirojo skundo... 30. Dėl pirmiau nurodytų motyvų nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 32. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 3 d. nutartį palikti nepakeistą....