Byla 2-1618/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Gintarinė vaistinė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 23 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-4968-232/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Gintarinė vaistinė“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vokiečių vaistinė“, trečiasis asmuo valstybės įmonė Registrų centras, dėl neteisėto prekės ženklo naudojimo ir įpareigojimo nutraukti neteisėtus veiksmus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Gintarinė vaistinė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas įpareigoti atsakovą UAB ,,Vokiečių vaistinė“ nutraukti neteisėtus veiksmus, naudojant juridinio asmens pavadinime registruoto prekės ženklo VOKIEČIŲ VAISTINĖ žymenis, taip pat įpareigoti atsakovą pakeisti juridinio asmens pavadinimą taip, kad jame nebūtų žymenų VOKIEČIŲ VAISTINĖ, ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų po teismo sprendimo įsiteisėjimo įregistruojant juridinių asmenų registre atitinkamus steigimo dokumentų pakeitimus. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui savo komercinėje veikloje ir reklamoje naudoti ar leisti kitiems asmenims naudoti žymenis VOKIEČIŲ VAISTINĖ, siekiant užkirsti kelią atsirandančios žalos didėjimui bei žalos ieškovų reputacijai padarymui. Nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas ir toliau tęs savo neteisėtus veiksmus, atidarys vaistinę ir pradės vykdyti prekės ženklo VOKIEČIŲ VAISTINĖ pavadinimu farmacinę veiklą, tokiu būdu atsakovas ieškovo vardu ir sąskaita nesąžiningais konkurencijos veiksmais pelnys materialinę naudą, o ieškovo reputacija gali pablogėti, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti iš viso neįmanomu.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 23 d. nutartimi ieškovo UAB „Gintarinė vaistinė“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos Prekių ženklų įstatymo 50 (3) straipsnio 2 dalis numato, jog esant pakankamam pagrindui įtarti, kad buvo pažeistos šio įstatymo nustatytos prekių ženklo savininko teisės, teismas Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, būtinas užkirsti kelią gresiantiems neteisėtiems veiksmams skubiai nutraukti ir teismo galutiniam sprendimui įvykdyti. Teismo teigimu, šioje byloje nepakanka įrodymų, pagrindžiančių būtinumą taikyti atsakovo atžvilgiu minėtas laikinąsias apsaugos priemones, nes ieškovas nepateikė jokių konkrečių duomenų apie tai, jog nepritaikius jų prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taptų neįmanomu ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas, reikalavimų įgyvendinimas, ar kad yra padarytas šio įstatymo nustatytų teisių pažeidimas, kurį būtina skubiai nutraukti. Be to, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, faktiškai jau pradinėje bylos stadijoje iš dalies pasiekiamas tikslas, kurio ieškovas tikisi pareikšdamas materialinius teisinius reikalavimus, nors ginčas dar net nepradėtas nagrinėti iš esmės. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas laikė, kad netikslinga tenkinti ieškovo prašymą, kadangi prašyme išdėstytos aplinkybės ir argumentai nėra pakankamai pagrįsti, kad jais remiantis atsirastų būtinybė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Ieškovas UAB ,,Gintarinė vaistinė“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 23 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Skundą grindžia šiais argumentais:

91. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą nepagrįstai sprendė taikydamas tik bendrąsias laikinųjų apsaugos priemonių taikymo taisykles, tačiau netaikydamas PŽĮ 50 (3) straipsnio nuostatų. Atsakovas UAB ,,Vokiečių vaistinė“ ketina atidaryti vaistinę adresu Vokiečių g. 9, Vilnius. Atsakovas, naudodamas ieškovui priklausančio prekės ženklo žymenis ,,Vokiečių vaistinė“, intensyviai ruošiasi vaistinės atidarymui. Tuo tarpu UAB ,,Gintarinė vaistinė“ prekių ženklą ,,Vokiečių vaistinė A“ naudoja vaistinės, esančios adresu Didžioji g. 13, Vilnius, veikloje, jau nuo 2008 metų.

102. Neteisingas teismo argumentas, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones faktiškai jau pradinėje bylos stadijoje iš dalies pasiekiamas tikslas, kurio ieškovas tikisi pareikšdamas materialinius teisnius reikalavimus. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas prekių ženklų savininkų teisių pažeidimo bylose tam tikrais atvejais gali iš dalies sutapti su materialiniu reikalavimu, nes jomis siekiama ne tik užtikrinti tesimo sprendimo, jei ieškinys bus patenkintas, vykdymą, bet ir skubiai laikinai nutraukti veiksmus, kurie, manytina, pažeidžia ieškovo teises. Tuo labiau, kad šioje byloje laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama sumažinti ir galimą žalą tiek ieškovui, tiek ir atsakovui.

113. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas atidarys vaistinę ir pradės vykdyti prekės ženklo VOKIEČIŲ VAISTINĖ pavadinimu farmacinę veiklą. Tokiu būdu atsakovas ieškovo vardu ir sąskaita nesąžiningais konkurencijos veiksmais pelnys materialinę naudą, o ieškovo reputacija gali pablogėti. Atsakovui uždraudus naudoti žymenį VOKIEČIŲ VAISTINĖ, bus užkirstas kelias toliau pažeidinėti ieškovo teises bei teisėtus interesus, sumažinta ieškovo patiriama žala dėl ieškovo sąskaita gaunamos atsakovo naudos, pašalinta žalos atsiradimo tikimybė.

12Atsakovas UAB ,,Vokiečių vaistinė“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 23 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad ieškovo pateikti faktiniai bei teisniai argumentai nepagrindžia būtinybės tenkinti ieškovo nurodytas laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovas UAB ,,Vokiečių vaistinė“ yra įregistruota juridinių asmenų registre. Tuo tarpu ieškovo vardu Valstybiniame patentų biure buvo įregistruotas ieškinyje nurodytas figūrinis prekių ženklas ,,Vokiečių vaistinį A“, susidedantis iš vaizdinio bei žodinio elementų, kurio žodinis elementas, t. y. žodžių junginys ,,Vokiečių vaistinė“, yra įtrauktas į prekės ženklo nesaugomus elementus, todėl ieškovas, kaip šio prekių ženklo savininkas, neįgijo išimtinių teisių į žodžius ,,Vokiečių vaistinė“ ir negali drausti atsakovui naudoti šiuos žodžius komercinėje veikloje.

13IV. Apeliacinio teismo argumentai

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas yra įvirtintas CPK 145 straipsnio pirmojoje dalyje. Tačiau CPK pateiktas laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas nėra baigtinis – CPK 145 straipsnio pirmosios dalies 13 punktas numato, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti kituose įstatymuose numatytos priemonės, kurių nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Prekių ženklų įstatymo 50 (3) straipsnio antroji dalis numato, kad kai yra pakankamas pagrindas įtarti, kad buvo pažeistos šio įstatymo nustatytos teisės, teismas CPK nustatyta tvarka gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, būtinas užkirsti kelią gresiantiems neteisėtiems veiksmams, neteisėtiems veiksmams skubiai nutraukti ir teismo galutiniam sprendimui įvykdyti. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas sprendžiamas bendra proceso įstatymo nustatyta tvarka, todėl šių priemonių taikymas turi atitikti minėto instituto paskirtį ir tikslus (CPK 144 str. 1 d.).

16Nagrinėjamoje byloje ieškovas ieškiniu prašo Prekių ženklų įstatymo 38 straipsnyje įtvirtintoms jo kaip prekių ženklo savininko teisėms užtikrinti, taikyti Prekių ženklų įstatymo 50 (3) straipsnio 2 dalies 2 punkte numatytą prekių ženklo savininko teisių gynimo būdą. Teisėjų kolegija pažymi, kad teisminio ginčo atveju įpareigojimas nutraukti visus veiksmus, pažeidžiančius arba galinčius pažeisti Prekių ženklų įstatymo 38 straipsnyje nurodytas ženklo savininko teises, negali būti taikomas a priori (iš lot. – iš anksto). Tokio pobūdžio veiksmus teismas gali uždrausti ateityje, tai yra išsprendus ginčą iš esmės, ne anksčiau kaip nuo atitinkamo teismo procesinio sprendimo priėmimo momento. Todėl teisėjų kolegijos vertinimu, laikinosios apsaugos priemonės pagal ieškovo ieškinyje suformuluoto materialinio teisinio reikalavimo turinį, negali būti taikomos kaip neatitinkančios CPK 144 straipsnyje numatytos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirties užtikrinti teismo sprendimo vykdymą konkretaus reikalavimo patenkinimo atveju.

17Be to, įvertinus ieškinio dalyką, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas netikslingas dar ir dėl to, kad nėra pagrindo teigti, jog jų nepritaikius, būtų apsunkintas teismo sprendimo įvykdymas, patenkinus tokio turinio ieškinio reikalavimus. Ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo negali būti laikomi pagrįstu, kadangi ieškovo materialinis reikalavimas yra pareikštas ne dėl žalos atlyginimo, o dėl įpareigojimo nutraukti prekės žymens naudojimą. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik pareikštų reikalavimų ribose ir tik siekiant užtikrinti vykdymą teismo sprendimo, priimtino būtent pagal pareikštus ieškinio reikalavimus. Ieškinio patenkinimo atveju neužkertamas kelias ieškovui reikalauti iš atsakovo atlyginti žalą, padarytą neteisėtu žymens naudojimu. Tai atitinka šalių interesų proporcingumo užtikrinimo reikalavimus, nes pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, kai nėra reikalavimo atlyginti žalą, atmetus ieškinį gali iškilti reali žalos atsakovui padarymo grėsmė.

18Taip pat, teisėjų kolegijos nuomone, tuo atveju, jeigu būtų taikytos ieškovo prašomos laikinosios apsaugos priemonės, būtų išspręstas ieškinys, o ieškinio reikalavimų pagrįstumo klausimas sprendžiamas bylą nagrinėjant iš esmės, tačiau ne laikinųjų apsaugos priemonių taikymo momentu. Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo išvados dėl atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra pagrįstos. Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto atskirojo skundo motyvais skundžiamos nutarties teisėtumas ir pagrįstumas nepaneigtas, todėl ji paliekama nepakeista.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai